Ver med å sei NEI til å legge ned Blomvåg skule i Øygarden kommune.

Kommentarer

#2

Dette er en fantastisk skule med ett miljø som barn og voksne fungerer i. Ett område under vekst og ikkje minst samlingspunkt for store å små i alle anledninger. Denne innsparingen får bare den nye kommunen finne en annen plass. Vi må og tenke på noe av den historiske bakgrunnen fra gamle Øygarden kor denne skulen har vært en lang fartstid i. Dette kan jeg ikke forstå er noe å spare på, bare tull i mine øyne, og det ser ut som det er mange med lik mening som min i dette tilfelle

Rolf Andersen Dale (Blomvåg, )

#3

Blomvåg skole er hjertet og sjelen i blomvåg distriktet!

Madeleine Sørenes (Øygarden , )

#6

Jeg signerer fordi Blomvåg skole er en fantastisk skole og samlingsplass for store og små. Jeg har selv vært elev der, og er veldig glad for det!

Victoria Helland (Rong, )

#8

Dette er uretferdig og løgn fra politikerne

Tanja Garbo (Øygarden, )

#9

Er i mot nedleggelse av vår lokale barneskule

Heine Hammer (Blomvågen , )

#11

Eg signerar fordi Blomvåg skule betyr veldig mykje for lokalsamfunnet! Den er adeles viktig. No med ein barnehage like ved sida av, så har dette blitt eit veldig godt og tilrettelagt oppveksstad for born og unge.

Bjørnar Blom (Laksevåg, )

#13

Jeg signerer fordi no er det nok frastjeling fra bygdene!

Kathrine Langeland (Oen, )

#17

Blomvåg skule er alt for viktig til å leggja ned.

Linda Haugstad (Blomvåg , )

#20

Eg ønsker IKKJE at Blomvåg skole skal legges ned !!!

Karoline Sæle (Bergen , )

#22

Dette signerer jeg med glede! Behold lokalskolen, den intime, trygge skolen!

Benedicte Torsvik (Åsane, )

#24

Ein lokal skule er det viktigste man har som oppvekst og sosial samlingspunkt for grendene.

Yngve Fjeldsaunet Sæle (RONG, )

#35

Vi trenger skolene! Vi trenger arealet! Barna fortjener friområder, og ikke bli stuet sammen i store grupper! Barna skal IKKE SENTRALISERES!!!!

Henriette Ingebrigtsen (Rong, )

#38

Eg vil beholde skolen

Tore Frits Sørenes (Pålsneset 29 Rong, )

#39

Jeg gikk selv på denne skolen som liten, mange gode minner, ligger i hjertet av Øygarden!

Lise Gloppen (Bergen, )

#45

Vi må beholde skolen vår

Katrine Hop Rong (Blom, )

#47

jeg signerer fordi skolen holder godt læringsmiljø, er bygdens viktige møteplass som skaper vekst og utvikling for oss alle.

Rune Titlestad (Blomvåg, )

#49

Jeg vil gjerne beholde den flotte skulen! Jeg har jobbet der i snart fire år og gledar meg kvar dag til å gå på jobb der eg får vere med dyktige og gode kollegaer, og eg får lov å undervise og vere med fantastiske elevar. Blomvåg skule betyr mykje for mange, og er ein skule med engasjerte elevar, foresatte og ansatte!

Julie Agathe Rong (Rong, )

#54

Blomvåg skule er MEIR enn ein skulebygning. Blomvåg skule er ein samlingsplass og noko å samlast om. Blomvåg skule gjev oss moglegheit til å ha nærhet og fellesskap med kvarandre. Blomvåg skule gjev oss trygghet og TILHØRIGHET.
Tilhørighet skapar gode oppvekstvilkår og trygge born.

Linn Karin Knappen Andersen (Øygarden, )

#55

Flott skule. Har selv gått på den skulen. Håper den får «leve»

Lillian Hovden Bugge (Sævareid, )

#59

Har to små her hjemme som griner for de kommer til å miste bestevennene sine då di bort splittet, en som har brukt to år på å bli trygg i klassen, som endelig tør å være seg sjøl å utvikle seg positivt! Så Nei vi vil ikke at skolen skal ligges ned å disse små må gjennom alt som fører med!

Iselin Hammersland (Oen, )

#67

Eg jobber der.😘

Evelyn Ellingsen (Museumsveien.2, )

#70

Fordi det går hardt ut over de svakeste, nemlig barna, fordi politikerne tenker sentralisering og bare har økonomiske motiv. Det er uakseptabel politikk, da får de finne andre måter å hente inn/spare penger på.

Daniel Schaufel (Øygarden, )

#73

Vi må bevare de små skolene også er imot store skoler

Ruth Helen Jondahl (Ågotnes , )

#78

Eg signerer fordi det ikke er økonomisk grunn til nedleggelse. Kun politisk prioritering.

Einar Blom (Blom, )

#81

Jeg signer fordi jeg vil det skal vere levende bygder rundt i kommunen.Ser på det som svert viktig

Rigmor Hernar-Hammer (Blom, )

#83

Jeg mener skolen må få bestå ❤️

Tina Rykkel Blom (Torsvik, )

#86

Vi trenger Blomvåg skule i nærmiljøet!

Maryan Åsheim (Øygarden , )

#97

Eg signerer oppropet då eg ikkje ser dette som eit gjennomtenkt alternativ for innsparing. Verdien av den lokale tilhørighet i ei grend er langt høgere enn nokre kroner spart, viss det i heile tatt vert resultat av slikt. Her må etableres skuleskyss i begge retninger, ved Rong skule er det allereie for mykje trafikk samt dårlig mulighet for å kjøre buss. Ein bør sjå på geografisk utfordringer som ligg i eit slikt forslag, og ikkje bere på tallgrunnlaget. Eg tenkjer prinsipielt at politikere og Kommune administrasjon bør fokusere tett på sine primæroppgaver, å forvalte opplæring er ei av dei. Å være ein samfunnsbygger er også ei av dei. Her foreslår ein store omrokeringer for mange, dette treffer midt i det som handler om å trygge gode levevilkår for ei rekke familier i ein del av Kommunen, eit skulemiljø som eg anser som svert velfungerende. Område rundt skulen er nettopp ferdig utbedra med drop-sone og gode parkeringsmuligheter. Busstopp eit steinkast unna, ny barnehage opna i haust. Eit flott oppvekstsenter med topp fasiliteter. Eg er sjokkert over den manglende innsikten til det politiske miljøet, no sentrert på Straume.
Helsing sjokkert nabo i Høgeseta!

Tor-Erik Rong (Høgeseta, )

#98

Det er viktig å bevare skolene i nærmiljøet!

Nina Knudsen (Knappen, )

#102

Blomvåg skule er viktig for skulekrinsen. Den er ein bidragsyter til engasjement og samhold for dei som tilhøyrer skulekrinsen, vaksne som born.

Anne Lene Blom Øksnes (Rådal, )

#109

Jeg signerer dette for å beholde Blomvåg skule. Dersom skulen blir nedlagt tar politikerne vekk navet i bygden.
I sammenslåings avtalen lovet politikerne at ingen nærskuler skulle bli nedlagt.

Geir Jensen (Rong, )

#114

Jeg er imot nedleggelse av Blomvåg skule!

Beathe Blom Watnedal (Blomenutvegen 11, )

#120

Blomvåg skole må bevares

Cindy Bibow (Blomvåg, )

#124

Jeg ønsker at skolen består for å ivareta dagens tilbud for elever og for et godt nærmiljø.

Inger Johanne Fjeldstad Prestvold (Straume, )

#130

Jeg signere fordi Blomvåg skule gir trygghet til mine barn.

Marte Kristin Oppedal Dale (Blomvåg, )

#131

Eg signerer for å beholde barneskolen min!!

Aleksander Hagen (Blomvåg, )

#134

Eg signerer fordi det er viktig å beholde skulen.Viktig for barna.Trygg og god skule.Samlingspunkt for bygda vår.

Håkon Vilhelm Widding (Blomvåg, )

#142

Fordi at dette forslaget om og legge ned Blomvåg skule ikkje er gjennom tenkt .

Leif Gunnar Alvheim (tjeldstø, )

#146

Me treng denne skulen i nærmiljøet vårt

Thomas Hovden (Søre sæle, )

#148

Eg har barn som går på skulen og som skal begynne der.

June Hernar-Hovden (Søre Sæle , )

#149

Viktig og beholde oppveksttunet i Blomkål!

Line Sagstad (Nautnes , )

#158

Jeg støtter oppropet.

Eva Johannessen (Bergen, )

#167

La ungene og lærerene få beholde skolen sin !!!

Marita Edvardsen-Vik (Rong, )

#188

Blomvåg Skule må bestå. Den er grunnpilaren i bygda vår.

Vigdis Blom Øksnes (5337 Rong, )

#196

Kommunen må administreres og organiseres bedre. Er for lettvint løsning å legge ned skoler når økonomien virker trang.

Kjell Inge Vatnvåg-Fjeldstad (Rong, )

#199

Folk i nærmiljøet er veldig fornøy med barneskole tilbudet dei har i dag.

Kommunen er stor i areal.
Så minst mulig kjøreavstand får barna er bra.
De har et godt miljø der det er i dag.

Marius Ellingsen (Museumsveien 12, )

#200

Jeg vil beholde en god lokalsone.

Svein Olav Storebø (Øygarden, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...