Opprop til støtte for oppgradering av Grefsenkleiva og Trollvannskleiva

Kommentarer

#4

Gi barn og voksne mulighet å stå på ski/brett i nærmiljøet/Oslo øst/Oslo sentrum.

Trine Dyrstad Pettersen (Oslo, 2020-11-21)

#8

Jeg signerer fordi jeg mener dette gir ett godt tilbud til nærmiljøet.

Veronica Grave (Oslo, 2020-11-21)

#17

Jeg signerer fordi sentrumsnære alpinannlegg er bra for unge folk i alle aldre og fordi Grefsenkleiva er bra.

Johan Holmen (Oslo , 2020-11-21)

#18

Det er en viktig arena for barn og unge i Oslo. Mange bruker det. Anlegget trenger sårt en oppgradering!

Christian Engen (Blommenholm, 2020-11-21)

#25

Alpinsporten trenger flere snøsikre treningsanlegg i Oslo. Anlegget er viktig for hele Oslo, og spesielt for område rundt Grefsenkollen. Alpint og snowboard er fullverdig friluftsliv og naturopplevelser, og dette er et viktig anlegg for en sunn fritidsaktivitet for barn i alle aldre.

Finn Espen Sellæg (Oslo, 2020-11-21)

#28

Jeg signerer fordi denne bakken må bevares og bygges ut til beste for hele nærmiljøet, og alle som ønsker å utfolde seg på ski, både for aktive og til lek.

Torbjørn Korsvold (Rælingen, 2020-11-21)

#29

Viktig for barn, unge og voksne i hele Oslo!

Stig Olsen (Oslo, 2020-11-21)

#34

Barn trenger flere tilbud, slik at veien til bøll og reking rundt i gatene blir lenger unna...

Marius Mehren (Oslo, 2020-11-21)

#35

Jeg signerer fordi dette er et viktig fritidstilbud for barn som gir skiglede og gode opplevelser ute i naturen vinter og sommer. Vi bor midt i byen (Carl Berner) og d er helt fantastisk at vi kan kjøre 20 min for å stå på ski. Kortreist og miljøvennlig glede for både barn og foreldre 👍.

Guri Brenno (Oslo, 2020-11-21)

#38

Næranlegg er den viktigste arenaen for lek, moro og tilhørighet.

Audun Frønvold (Oslo, 2020-11-21)

#49

Viktig å sikre gode og varierte fritidstilbud for barn og ungdom i Oslo Nord/ Øst. Ved å oppgradere eksisterende ski-anlegg legges det tilrette for at flere kommer seg ut i naturen. Dette vil gi muligheter som sikrer at oppvoksende generasjon får et variert tilbud som gir muligheter for å holder seg fysisk aktive, noe vil være positivt i et folkehelse-perspektiv.

Sissel Bildøy (Oslo, 2020-11-21)

#53

Barn og unge, og alle egentlig trenger å ha et tilbud som gir glede, trivsel og samhold i nærområdet, ingenting er bedre enn et skianlegg der alle kan være. God helse til befolkningen. Uten tilbud trekker de unge på sentre/gata og det blir bare destruktivt. Dette får befolkningen til å bruke naturen, som anbefales på det sterkeste også av helsemyndighetene.

Nina Hedqvist Holter (Kurland, 2020-11-21)

#55

Dette er viktig for Oslo

Camilla Therese Kruse (Oslo, 2020-11-21)

#58

Fordi vi trenger fler ikke færre utendørs arenaer der folk bor 😊

Morten Møller (Oppdal, 2020-11-21)

#60

Denne oppgraderingen er veldig viktig for all vintersportsaktivitet.

Petter Ekran (Årvoll, 2020-11-21)

#67

Dette er et svært lite inngrep for å sikre et anlegg med høy verdi for hele byen.

Stein Skogseth (Oslo, 2020-11-21)

#69

Du tar hensyn også til andre interesser, som skiløype og eventyrskog!

Hågen Hasle (Oslo, 2020-11-21)

#72

Jeg signerer fordi det er viktig å ha et bynært tilbud for barn og unge som ønsker å stå på ski. Skibakken fører til at flere er aktive på ettermiddags- og kveldstid. I tillegg er det en bakke mange som ikke er aktive i klubb benytter seg av i helger og ferier. Tar man bort dette tilbudet, vil disse måtte kjøre lengre strekninger og mange vil velge å kjøre ut av byen. For miljøet er dette mer negativt enn utbygningen som er planlagt her.

Ina Kvalen Dalsheim (Oslo, 2020-11-21)

#75

Se argumentene i oppropet. Utrolig viktig!

Ørjan Lydersen (Årvoll, Oslo, 2020-11-21)

#77

Et kjempe løft for nærmiljøet

Sondre Bjaberg (Oslo, 2020-11-21)

#78

Dette er riktig og viktig for oss som bor på Årvoll!

Hege Pedersen (Oslo, 2020-11-21)

#82

Behov for oppgradert skianlegg

Terje Øyrås (Oslo, 2020-11-21)

#83

Et oppgradert Grefsenkleiva er viktig for barns aktivitet, og et kortreist og miljøvennlig tilbud for alle i Oslo og omegn

Christian Myhre (Tonsenhagen, 2020-11-21)

#85

Har brukt bakken hver eneste åpningsdag fra jeg var 7-17 år. Bedre sted for unge å henge der enn i gatene. Der blir man kjent med mange.

Sondre Østmoen (Oslo, 2020-11-21)

#87

Et viktig tilbud for all by-ungdom

Simen Sætre (Oslo, 2020-11-21)

#92

Jeg håper virkelig det blir en utbedring av slalombakken. Barn, unge og voksne på østkanten fortjener en slalombakke i nærmiljøet🙌🙌 Heia Oslo Skisenter!!!

Tove Skjeldal (Oslo, 2020-11-21)

#96

Viktig med tilbud-også i Oslo

Geir Erik Johansen (Fetsund, 2020-11-21)

#100

Vinteridrett ikke kun sksl være for barn og unge i Oslo Vest!

Rikke Nilsen (Oslo, 2020-11-21)

#101

Trollmann bidrar til uorganisert barneaktivitet som er viktig for barn

Helge Astad (Oslo, 2020-11-21)

#111

Jeg selv har bodd i området og vet hva kleiva betyr for oss som liker å være ute. En selvfølge og en naturlig utvikling at området utvikles videre!

Hans Erling Høiseth (Drøbak, 2020-11-21)

#114

Jeg ønsker at alpinanlegg i Grefsenkollen er et verdifullt tilbud som må opprettholdes. Da trengs rom for utvikling.

Erlend Sande (Oslo, 2020-11-21)

#121

Bor i nærområdet

Meri Heikkilä (Oslo, 2020-11-21)

#123

Den är oerhört viktig för barn och ungdomsaktiviteter, skidskolor, idrottslagen samt för familjeaktiviteter

Anita Thuresson (Tännäs, 2020-11-21)

#132

Vi trenger ett aktivt nærområde og Grefsenkleiva/trollvann er viktig for mange😊

Glenn Norli Jørgensen (Oslo, 2020-11-21)

#135

Større anlegg gir flere muligheter for de som trenger en idrettsarena. Selv har jeg brukt dette anlegget flittig siden jeg var 10 år og jeg ser at en oppgradering trengs! Om vinteren er det mange som tar i bruk anlegget og det trengs sårt en oppgradering og.

Haakon Staff (Oslo, 2020-11-21)

#139

Trollvann og Grefsenkleiva er en kjempearena for lek, trening, utvikling og glede for byens beboere, og fremfor alt et fantastisk tilgjengelig tilbud for barn og ungdom.

Åsa Olsson (Oslo, 2020-11-21)

#145

Jeg signerer fordi området trenger en oppgradering. Fint å utnytte et så flott sted til det maksimale for barn og unge.

Rina Brenden (Oslo, 2020-11-21)

#153

Anlegget er allerede etablert og trenger utvidelse og oppgradering for å overleve. Grefsenkollen er en viktig, lokal møteplass for barn og unge og bidrar til at flere får tilgang til frisk luft og mosjon. Alternativet er å være avhengig av foreldre som er villige til å kjøre langt og betale dyrt for å stå på ski. Det betyr at møteplassen forsvinner og at økonomisk status og overskudd hos foreldre avgjør om de får stått på ski.
De som driver organisert idrett vil også måtte reise langt for å drive sporten sin, noe som medfører økt biltrafikk.

Marte Skaugen (Tonsenhagen, 2020-11-21)

#156

Viktig med lokale aktiviteter dit vi kan reise kollektivt! Viktig tiltak for aktiviteter vi rekker på en hverdagskveld!

Guro Marie Madslien (Oslo , 2020-11-21)

#158

Dette anlegget er viktig for fysisk aktivitet barn, ungdom og voksne. Og et flott tilbud til Oslos befolkning.

Kenneth Iversen (Harestua, 2020-11-21)

#160

Vi må sikre at Grefsenkleiva fortsatt kan bestå som slalombakke for alle i nærområdet og omegn.

Magnus Alstad (Oslo, 2020-11-21)

#162

Barna i Groruddalen bør og i framtiden kunne ha gleden av å ha et alpinanlegg i nærområdet. Forøvrig trenger anlegget sårt en oppgradering.

Magnus R. Berg (Oslo, 2020-11-21)

#165

Anlegget har alltid vært der og trenger sårt en oppgradering. Området kan også etter oppgraderingen brukes av alle med stor og for mange større glede gjennom hele året.

Odd Arne Samdal (Oslo , 2020-11-21)

#173

Vi trenger et godt tilbud til barn og unge i vårt område!

Camilla Moe Reme Abrahamsen (Oslo, 2020-11-21)

#174

Min sønn og hans venner bruker denne bakken masse hvert år.

Therese Wilhelmsen (Oslo, 2020-11-21)

#175

Dette er viktig for Oslos barn!

Jan Greenwood (Oslo, 2020-11-21)

#179

Fantastisk beliggenhet drevet av flotte folk.

Jens Are Bastiansen (Oslo, 2020-11-21)

#180

Barn og unge trenger et oppgradert skianlegg. Planene er i tråd med markaloven og markalovens hensikt.

Joakim Lystad (Oslo, 2020-11-21)

#182

Det er viktig med nærmiljøanlegg for utendørs idrett og aktivitet. Alpinanlegg er særlig viktig for uorganisert aktivitet.

Jarle Stensrud (Jar, 2020-11-21)

#188

Barn og unge trenger et skiområde i nærheten.

Monica Ness (Oslo, 2020-11-21)

#190

Jeg signerer, fordi jeg ønsker at skianlegget skal være et tilbud til alle beboere i Oslo og omegn for fremtiden også. Bygges dette sammen med Grefsenkollen og Trollvannskleiva, blir dette et særdeles godt tilbud til alle aldersgrupper.

Jan-Petter Dahle (Lørenskog, 2020-11-21)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook