Føkk skolegudstjenester!

Kommentarer

#1205

Viktig sak for en inkluderende fellesskole.

Morten Olderskog (Trondheim, 2020-11-27)

#1212

Fordi føkk skolegudstjenester

Nils Lyhus (Saksvik , 2020-11-30)

#1222

Religiøs forkynnelse har ingen plass i skolen.

Øyvind Ludt (Sofiemyr , 2020-12-03)

#1225

Helt enig. Vi skal lære om de ulike religionene på skolen men utover dette kan man gjøre hva man vil i sin egen fritid

Veronica Karlsen (Bergen, 2020-12-03)

#1228

Jeg signerer fordi sist jeg sjekket var kirkene åpne hele året, er det viktig for deg at barnet ditt opplever en gudstjeneste kan du ta dem med selv en hvilken som helst søndag.
Religionsutøvelse er en privatsak.

Trude Nyborg (Oslo, 2020-12-03)

#1229

Godt tiltak. Religion må ut av skole, utdanning og politikk.

Knut Joachim Pedersen (Skogsvåg, 2020-12-03)

#1231

Har vært imot skolegudstjenester siden 60 tallet!
Skolen bør være mest mulig samlende og heller arrangere avslutningsarrangementer på skolen hvor alle kan delta uansett livssyn.

Erik Barstad (Stavanger, 2020-12-03)

#1232

Jeg synes skolegudstjenester og forkynnelse i skolen er en uting.

Tormod Overland (Stadsbygd, 2020-12-03)

#1235

Religion hører ikke hjemme i skolen

Anne Meyer (Skien, 2020-12-04)

#1246

Jeg signerer fordi praktisering av religion ikke skal foregå på skolen

Mia Isaksen (Kristiansand , 2020-12-04)

#1252

Dårlig bruk av en skoledag og skaper splittelse (og ved ung alder kanskje sjalusi "fordi de slipper" når man selv ikke tror)

Caroline Frevig (Bærum, 2020-12-04)

#1254

Nok er nok.

Truls Rostrup (London Marylebone, 2020-12-04)

#1256

Jeg ble oppdratt i et nøytralt hjem, men fordi jeg har slektninger som er religiøse fikk jeg fortsatt et innsyn i kristendom. Det var ikke noe for meg, og jeg var fra tidlig av sikker på at jeg ikke trodde på noen gud. Allikevel måtte jeg i gudstjeneste fram til jeg ble konfirmert.

Ingrid G Østrem (Bryne, 2020-12-04)

#1260

Jeg er imot skolegudstjenester og er enig med budskapet.

Tevje Roberg Matsen (Horten, 2020-12-04)

#1261

Jeg støtter saken.

Erlend Fyllingsnes (Sandefjord, 2020-12-05)

#1263

Kirke eller noe som helst religiøst samlested har ingenting med skole og barnehage å gjøre. Senest på tirsdag ble jeg «tvunget» til å si ja til at 4-åringen ble med på gudstjeneste fordi alle andre skulle. Fjern driten!

Ailo Gjerpe (Bodø, 2020-12-05)

#1264

Såkalt "frivillig" deltagelse ikke er realiteten når man er den eneste eleven ved en liten skole som ikke skal delta. Man mister den sosiale tilhørigheten, og det alternative opplegget er svært mangelfullt. Som forelder mener jeg ikke det er et alternativ å holde barnet tilbake fra skolegudstjeneste, fordi det da blir ekskludert fra det sosiale fellesskapet.

Kristina Mortensen (Fosslandsosen , 2020-12-05)

#1265

Jeg som lærer har opplevd at dette er vanskelig både for elever og for meg som lærer å være med på.

Hildegunn Marcussen (Nedenes, 2020-12-05)

#1268

Jeg signerer fordi skolegudstjenester strider imot menneskets rett til å:
Slippe vilkårlig innblanding i privatliv. (ref artikkel 12)
Rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. (artikkel 18)

Per E Grønn (Kristiansund, 2020-12-05)

#1276

Skolegudstjenester er ekskluderende, og hører ikke hjemme i et sekulært samfunn.

Øivind Kruse (Tårnåsen, 2020-12-06)

#1283

Jeg er ateist og for religionsfrihet. Det bør ikke "tilrettelegges" for at elevene skal følge én religion over en annen. Kristendom bør være "en hobby", ikke noe som blander seg i skole og Politikk.

Ingrid Haugsand (Oslo , 2020-12-06)

#1286

Dette er en god sak

Kjerstin Granås (Tiller, 2020-12-06)

#1289

Fordi jeg veit hvor kjipt det er å være en av 10 som sitter igjen når alle andre drar.

Oda Scheel (Oslo, 2020-12-07)

#1291

Jeg synes offentlige tilbud ikke skal preferere og promotere en spesifikk religion, men være livssynsnøytrale og for alle i samfunnet. Samtidig synes jeg ikke det offentlige skal promotere idéer som ikke kan bevises å samsvare med den objektive virkeligheten som vi alle er en del av. Jeg ønsker å leve i et udogmatisk samfunn som er bygget på sannheter som kan bevises og demonstreres fordi det leder til et mer inkluderende og rettferdig samfunn.

Leif Eric Fredheim (Oslo, 2020-12-08)

#1292

Religion passer ikke inn i skolehverdagen

Chris Erik Hanssen (Løten, 2020-12-08)

#1293

Mot all påprakket overtro på barn i alle arenaer. De får velge selv når de blir voksne.

Per Inge Hunvik (Fetsund, 2020-12-08)

#1294

Jeg signerer fordi jeg mener alle elever skal føle seg inkludert uavhengig av religion og livssyn

Ida Birkemo (Lillestrøm, 2020-12-08)

#1301

Overtro har ingenting i skolen å gjøre, annet enn objektiv bortlæring av ulike livssyn.

Lisa Malene Austad (Kristiansand, 2020-12-09)

#1310

Det er ikke korrekt at offentlige institusjoner skal favorisere enkelte religioner. Om man er interessert i kirkebesøk, kan man dra på fritiden FRIVILLIG.

Sander Norheim Eliassen (Laksvatn, 2020-12-11)

#1313

Alle har sin religion

Ariel Bolin Lien (Mo i rana, 2020-12-13)

#1314

Religion skal ikke ha noe med skolen å gjøre, utover å objektivt lære bort om kristendommen på lik linje med alle andre religioner.

Ole Vignisson Aase (stavanger, 2020-12-13)

#1323

De som vil gå i kirken kan gjøre det i fritiden sin. Ønsker ikke at barna skal bli påpresset religion.

Linn Olsvoll (Fyllingsdalen, 2020-12-15)

#1328

Julegudstjeneste virker ekskluderende og deler inn barn etter foreldrenes livssyn. Tro eller ikketro er et privat og personlig anliggende.

Inger Dahl (Larvik, 2020-12-15)

#1335

rætt å slætt førdi e e rå! neida, joda.

god jul da!

Kim Andersen (ørnes, 2020-12-15)

#1338

Gudstjenester har ingenting med skolen å gjøre. DNK viser null respekt for mangfoldet i landet, eller at troende er i et demokratisk mindretall. Likevel fortsetter de å invitere til en aktivitet de vet splitter barn og skoleelever.

Morten Vanebo Jansen (Rælingen, 2020-12-15)

#1340

Jeg mener religion er en privatsak

William Hojem (Overhalla, 2020-12-15)

#1341

Det må være brudd på menneskerettighetene og grunnloven at barn tvinges til å delta på ritualer som ikke bare fremmer et livssyn som bedre enn alle andre, men som også ekskluderer de fleste og ikke tar hensyn til barnas religionsfrihet.

Alexander Sund (Oslo, 2020-12-15)

#1343

Er for en rettferdig og livssynsnøytral skole som skal inkludere alle.

Tom Godtland (RINDAL, 2020-12-15)

#1345

Jeg signerer fordi jeg er enig i tesene

stein møldrup (Askøy, 2020-12-15)

#1350

Jeg mener dette er stigmaseringe og relegiod er en privat sak

Torjus Eigestad (5578 Nedre Vats, 2020-12-16)

#1351

Skolegudstjenester er på ligne med dåp, etisk feil! Barn skal ikke påtvinges tro!

Kenneth Sverre Opsahl (Fredrikstad, 2020-12-16)

#1353

Fordi det å tro er frivillig og personlig og noe man gjør på fritiden. Barn skal slippe å indoktrineres i religion. Det er et standpunkt man må ta når man er voksen. Tro har ingenting med undervisning å gjøre.

Monica Aasegg (Steinkjer, 2020-12-16)

#1354

jeg mener utøvelse av religion ikke hører hjemme som en del av grunnskolen.

Magnus Oscar Støleggen (Asker, 2020-12-16)

#1356

Forkynnelse og gudetjening hører ikke hjemme i en sekulær skole i en sekulær stat. Alternativet er enkelt; at foreldre kan ta med seg ungene sine selv - ikke i regi av skolen.

Ylva Furuseth (Svinndal, 2020-12-16)

#1358

Jeg er motstander av forkynnelse i skolen. Religion er en privatsak som kan utføres på fritiden.

Jorunn Henriksen (Holmestrand, 2020-12-16)

#1371

Religiøs utøvelse - uansett religion - har ingenting i skolen å gjøre.

Odd M. Sørby (Oslo, 2020-12-18)

#1377

Jeg signerer fordi jeg mener religion ikke har noe i skolen å gjøre. Den forskjellsbehandlingen jeg ser mine egne barn blir utsatt for i skolen er uakseptabel og mener skolen fint kan lage en nøytral feiring.

Bjørn-Tore Rakkenes (Billingstad, 2020-12-23)

#1381

Jeg signerer på grunn av reaksjonen til rektor ved Strauman oppvekstsenter, Svein-Arne Hansen. Hvert et ord av hans tilsvar på dette initiativet rammer jo kun ham selv og hans egen sekt. Han demonstrerer tydelig behovet for å få slike som ham selv og skolegudstjenester ut av skolen.

Bendik Toldnes (Trondheim, 2020-12-24)

#1382

En gudstjeneste har ikke som formål å være objektivt undervisende om religionen, men å tjene guddommen. Inntil alle større religioner sidestilles på denne måten for elever, og opplegget gjøres med undervisning som formål, har dette ingen ting med skole å gjøre. Noen tradisjoner hører hjemme på søppelhaugen.

Remi Gjertsen (Stjørdal, 2020-12-24)

#1383

Jeg er kristen, og mener det må være ett valg man selv tar, og ikke "overtalt" via indoktrinering.

Helge Nilsen (Trondheim, 2020-12-24)

#1384

Forkynnelse hører ikke hjemme i skolen.

Ole Petter Selnes (Trondheim, 2020-12-24)

#1387

Religion er noe som SKAL være valgfritt!!!

Tobias Hoff Iversen (Trondheim , 2020-12-25)

#1389

Jeg satt og gjorde poengløse matteoppgaver en hel dag fordi jeg sto opp for min mangel på kristen tro...

Jonathan Lord Udbye (Åsen, 2020-12-25)

#1390

jeg synes barna heller bør gjøre noe annet i jula. kanskje man kan gjøre hverdagen litt lysere for noen som trenger det.

Raino sommer (Trondheim, 2020-12-25)

#1391

Jula skal være ei tid for alle

Andreas Lidin Malm (Svolvær, 2020-12-26)

#1399

Er gudstenester viktige for deg, så kan du som foresatt ta med ungane dit sjølve. La skule vere skule!

Sigrid-Anette Vatne (Ørsta, 2021-01-03)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...