Sogn og Fjordane Energi ut av vindkraft!

Kommentarer

#2

Klimakrisen er bare én del av et større problem! Hvis vi ødelegger naturen FORVERRES klimaendringene.

Kristin Aadland (Bergen, 2020-09-06)

#5

SFE har ingen indre justis på rett og galt, derfor er aktivt eierskap nødvendigt.

Roy Svarstad (Bremanger, 2020-09-06)

#6

Som innbyggar i Bremanger ynskjer eg her å vise min motstand mot SFE si håndtering av vindkraftutbygging.

Siri Haugan (Davik, 2020-09-06)

#8

Vindkraftindustrien øydelegge kyst og kulturlandskap!

Annemor Ekeland (Valen, 2020-09-06)

#9

Eg er i mot vindkraft i norsk natur.

Bjørn Samland (Sunde i Sunnhordland, 2020-09-06)

#10

Eg signerar på bakgrunn av at naturens sine verdiar er mykje større enn kortsiktig profitt ved vindkraftutbygging.

John Monstad (Seim, 2020-09-06)

#20

Nei til vindkraft. Det er ikke grønt! Bare ren spekulasjon!

Margrete Aarmo (Nærøysund, 2020-09-06)

#27

Eg signere for krafta er forurensande og lite lønnsom.Den gir stor inngripen i uberørt natur.

Solfrid Kristin Honningsvåg (Selje, 2020-09-06)

#31

Vindkraftutbygginga må stoppast NO !

Lise Dyrhovden (5984 matredal, 2020-09-06)

#40

Energiutnyttelsen kan ikkje forsvarast oppimot dei store naturinngrepa.

Oddvar Etnestad (Eks Sunnfjord , 2020-09-06)

#44

Stadig flere oppdager at gjenværende norsk natur er i ferd med å bli nedluset av monstervindmøller. Det er dyr, ustabil og lite kraft, og det er ikke bruk for den i Norge. Vi har overskudd av vannkraft

Rune Nagell Andersen (Egersund, 2020-09-06)

#45

Beskytt fuglene og naturmangfoldet. Ta hensyn til og vare på menneskene som bor i og nær utbyggingsområdene. Trekk Sogn og Fjordane Energi ut av vindkraft.
Helga Gilberg
Tidligere Florø-borer

Helga Gilberg (Rennebu, 2020-09-06)

#47

Er i mot vindindustrid fordi det ødelegger norsk natur.

Marit Borlaug (Høyanger, 2020-09-06)

#56

Er opptatt av å ta vare på natur og dyreliv

Rune Stangeland (Hommersåk, 2020-09-06)

#57

Jeg er sterkt imot vindkraft

Janne Strømne (Oslo, 2020-09-06)

#60

På tide å stoppe rasering en av vår natur og heller oppgradere dei vannkraft anlegga vi har.

Stein Inge Matre (Kaupanger , 2020-09-06)

#62

Støttar heilt og fullt oppropsteksten.
I vindkraftsakene durer SFE fram i eit blindspor som øydelegg både umistelege naturverdiar og livskvalitet/bulyst i lokalsamfunna. Korleis skal det gå med eit konsern som grev vekk sin eigen grunnmur av tillit? Når SFE sjølve ikkje ser kva dei held på å bryte ned, så må eigarane ta ansvar! "Make SFE great again!" - på ein SAMFUNNSTENLEG måte!

Ingebjørg Isane Fure (Sandane, 2020-09-06)

#64

Stopp utbygging av Okla på Stadhalvøya! Konsesjonen gitt på feilaktig grunnlag.

Jorunn Hammer (Selje, 2020-09-06)

#68

Imot vindkraft. Bur nær lutelandet.

Sigrunn Ragnarsdotter (Fjaler, 2020-09-06)

#70

Vindturbiner skal ikke plasseres i naturen!

Venche Berglund (Tromsø, 2020-09-06)

#72

Jeg signerer fordi jeg har innsett at vindkraft er galskap der det kommer i kontakt med sårbar natur og dyreliv

Christian Tolfsby (Ålesund, 2020-09-06)

#76

Vil ikkje ha vindturbiner på Stadt som ødelegger naturen og fuglelivet ej he vokst opp i.. Og pluss masse meir..

Lisbeth Honningsvåg (Stadlandet , 2020-09-06)

#85

Eg signera fordi de øydelegg natur, miljø og fuglelivet med disse vindmøllene. Galskap!

Rine Flatland (Hemsedal , 2020-09-06)

#88

Jeg signerer fordi jeg er mot rasering av Norsk natur, utrydding av fugler/insekter og forurensing av hav og natur!

Leif Hoemsnes (6440 Elnesvågen, 2020-09-06)

#92

Jeg er i mot rasering av Norsk dyre og fugleliv,og natur.

Roger Johansen (Trondheim, 2020-09-06)

#96

Vindkraftverk er ikke bærekraftig og ødelegger naturmangfoldet

Hans Petter Thue (Haramsøy , 2020-09-06)

#98

Vindkraft ødelegg naturen vår.

Lene Fonn (Førde, 2020-09-06)

#101

Vi må stoppe denne vanvittige raseringen av naturen for å produsere en vare som kan produseres langt mer skånsomt, til lavere kostnad

Sigve Hovda (Buavåg, 2020-09-06)

#102

Jeg er imot ødeleggelsen av den siste og sårbare naturen i Norge!

Ninni Howlid (Enebakk, 2020-09-06)

#104

Vindindustri er eit grovt og stygt inngrep i naturen, det er drap av natur og dyreliv 😢😢

Jeanne Rita Espedal (Dale i Sunnfjord, 2020-09-06)

#112

Utbygginga av vindkraft er i ferd med å ødelegge landet vårt. Sfe si framferd er skammeleg.

Jan Karsten Nygård (Bremanger , 2020-09-06)

#115

Jeg synes dette er et enormt svik mot både natur og nåværende og framtidige folk i de berørte områdene.
Og dette med EN hensikt.
-Fortjeneste.....

Arnstein Hammerserh (Nordfjordeid, 2020-09-06)

#128

No må denne galskapen slutte.....Sats heller på sol og vasskraft. Ser dere virkelig ikkje uretten dere gjør mor befolkninga i områder der dere øydelegger naturen og skyte det til pises. Og for ikkje å snakke om dyr/fugler og insekter som dauder...Skam dåkke!

Anne Siri Grov (SANDE I SUNNFJORD, 2020-09-06)

#129

Vern natur, dyre og fugleliv mot den massive ødeleggelsen som vindkraft representerer ved å bygge i urørt og sårbar natur.

Ingvar Skogerbø (Sand, 2020-09-06)

#139

Vindkraft er ikkje løysinga på klimautfordringene. Ein reddar ikkje framtidige generasjonar med å rasere naturen og øydeleggje for det biologiske mangfaldet. Vindkraft er storkapitalens verk og må stoppast!

Steinar Loftheim (Florø, 2020-09-06)

#149

Jeg signerer fordi jeg mener dette er helt unødvendig ødeleggelse av naturen.

Trine Merethe Paulsen (Trondheim, 2020-09-06)

#150

Jeg signerer fordi jeg er overbevist om at vindkraftanlegg på land ødelegger mer enn det gagner moder jord.

Thore Hinderaker (Flekkefjord , 2020-09-06)

#153

Ulempene med vindkraft - både for mennesker & miljø - er langt større enn fordelene... SFE burde i 2020 vise et helt annet gangdyn & magemål!

Ray Buene (Molde , 2020-09-06)

#159

Er imot raseringav naturen som vi har på lån!

Signe Marie Hauge (Førde, 2020-09-06)

#166

Vindkraft i norsk natur er ødeleggende for planter, dyr, fugler og hele økosystem. Jeg sier NEI!

Anne Hestflått (Ulsteinvik, 2020-09-06)

#170

Anne Karin Bø Andersen

Anne Karin Bø Andersen (Ås, 2020-09-06)

#172

Galskapen med rasering av norsk natur må stoppes.

Tommy Riise (Bergen, 2020-09-06)

#177

Vindkraft raserer natur, fauna og folkehelse!

Ida Døssland (Oslo, 2020-09-06)

#179

Det kommer til å bli en katastrofe for trekkfuglene

Egil Skjelvik (trondheim, 2020-09-06)

#184

Vindindustri er galskap mot natur og dyre- og fugleliv!!!🤬🤬🤬

Anne Kristin Skaare (Gjerdrum, 2020-09-06)

#188

Jeg signerer dette oppropet, da det er viktig å unngå at trekkfugler blir skadet eller drept. I tillegg er det rasering av naturen, og en støyplage for mennesker og dyr.

Erling Gursli (Notodden , 2020-09-06)

#189

Eg er fødd og oppvaksen i Bremanger kommune, og eg har sterke kjensler for naturen der. SFE er med på å rasere denne naturen. Det kan eg ikkje akseptere.

Frode Steinset (Hønefoss, 2020-09-06)

#190

Mot vindkraft på land

Willy Stølen (Holmestrand , 2020-09-06)

#196

Nok naturødeleggende vindkraft nå. MER enn nok.

Rolf Mork-Knudsen (Bergen, 2020-09-06)

#200

Vindmøller er et overgrep mot natur, dyr og mennesker.

Torfinn Stokseth (Hagevik, 2020-09-06)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...