Ja til nærpoliti og forebygging! - Nei til nedlegging av Manglerud og Stovner politistasjon!

Kommentarer

#601

Jeg signerer fordi våre ungdommer trenger Manglerud politistasjon og det forebyggende arbeidet det utfører. Jeg er dypt bekymret over denne situasjonen. Vi må ikke glemme hvordan det var for bare 20 år siden i denne bydelen.

Moa Stridbeck (Oslo, 2020-08-21)

#603

Viktig med forebyggende også!

Nathalie Roberg (Rælingen , 2020-08-21)

#604

Jeg signerer fordi jeg mener de har og gjør en utrolig viktig rolle i lokalmiljøet!!!!

Hilde Løvhaug-Micalsen (Abildsø, Oslo, 2020-08-21)

#607

Vi trenger nærpoliti som har god kunnskap og oversikt over lokalmiljøet.

Jon Elvenes (Oppsal, 2020-08-21)

#620

Det er viktig at polititet har kontakt med nærmiljøet for å forebygge og forhindre kriminalitet ute i bydelene.

Hanne Aars (Oslo, 2020-08-21)

#623

Jeg vil ha nærpoliti som er lokalkjent

Marianne Ødegaard (Østensjø, 2020-08-21)

#624

Stovner trenger sin politistasjon.

Anna Knihinicka (Stovner , 2020-08-21)

#630

Nærpoliti er helt nødvendig for å bekjempe ungdomskriminalitet, særlig med tanke på å fange opp ungdommer, som er i tidlig fase med å gjøre dumme ting, så tidlig som mulig.

Karin Waterhouse (Oslo, 2020-08-21)

#635

Vi trenger absolutt politistasjon i nærmiljøet, uten tvil.

Mette Steinbø (Oslo, 2020-08-21)

#637

Lokal forståelse, være synlig, tett på, kommunikasjon og dialog må til for å bekjempe en negativ utvikling. Nei til sammenslåing og ja til reetablering av Holmlia Politistasjon!

Tonje Holm-Fischer (Oslo, 2020-08-21)

#638

Jeg ønsker at politistasjonen og politiet i nærområdet skal ha lokal kjennskap, og ha nærvær i lokalmiljøet. En lokal politistasjon bidrar til dette.

Alexander Gran (OSlo, 2020-08-21)

#639

Nærpoliti er viktig i belastede miljøer og ha god kontakt med ungdom og barn i de ulike bydelene.

Marianne Torvildsen (Oslo, 2020-08-21)

#650

Jeg signerer fordi nærkunnskap og kontinuitet er viktig.

Els-Mari Weber (Oslo, 2020-08-21)

#651

Må opprettholde politi i nærmiljøet litt små kriminelle her !

Anja Kay Lindstad (Manglerud , 2020-08-21)

#653

Jeg har sett betydningen av et nærpoliti som kjenner ungdomsmiljøet godt der de jobber. Et stort distrikt vil frata politiet nødvendig nærkunnskap og det forebyggende arbeidet vil lide.

Birgit Mehus (Oslo, 2020-08-21)

#654

Nærvær = god forebygging.

Sølvi Buran (Ås, 2020-08-21)

#663

Viktig med nærpoliti som kjenner de lokale områdene.

Liv Jorunn varkold Eriksen (Oslo, 2020-08-21)

#668

Lokalpoliti er best kjent med lokale forhold og behov. Det er en gjensidig kort vei til å be om, og få hjelp.

Benedicta Agbeko (Oslo , 2020-08-21)

#673

Manglerud politistasjon er den udiskutabelt viktigste garantien for en fortsatt trygg og sikker bydel der veien er kort til hjelpa, om noe skulle skje, og der det er kort vei til andre polititjenester når det er behov for det. Jeg ønsker et politi som har et tett forhold til befolkningen, som kjenner oss som bor her og som i kraft av sin tilstedeværelse virker både preventivt og forebyggende. Trygghet kan ikke og skal ikke måles bare i kroner og øre. Et godt, moderne og tilstedeværende politi er grunnleggende for sikkerheten i en moderne bydel, og blir stadig viktigere med tanke på integreringsproblemer og økende segregering som vi ser tallrike eksempler på i andre bydeler.

Einar Gjærevold (Oslo, 2020-08-21)

#675

Nærhet til lokalt politi er viktig for bydelene i Oslo

Cathrine Einarsson (Oslo, 2020-08-21)

#678

Jeg føler meg tryggere med politi i nærheten.

Unni Becher (Oslo, 2020-08-21)

#688

Vi trenger politiet. Politiet gjør en fantastisk jobb

Sayde Bjørge (Mortensrud , 2020-08-21)

#690

Vi trenger nærpoliti

Dagfinn Aasbø (0679, 2020-08-21)

#694

Vi trenger forbygging... det ser jeg hver uke

Torill Schreiner (Oslo, 2020-08-21)

#695

Bevar nærpolitiet!

Jan Petter Gamborg-Nielsen (Oslo, 2020-08-21)

#696

Jeg signerer fordi det er formålstjenlig å ha nærpolitiet. Det er trygt og viktig!

Ina Andersen (Oslo, 2020-08-21)

#697

Lokalt politi er bra for samfunnet

Åsmund Moli (Manglerud , 2020-08-21)

#700

Dette er Ikke samfunnsøkonomisk økonomisk!

Ellen Ulvin (Evenskjer, 2020-08-21)

#706

Jeg mener det er viktig med nærpoliti og forebyggende arbeid blant barn og unge.

Ellen Ekmo Kronberg (Oslo, 2020-08-21)

#709

Jeg vil beholde politiet på Manglerud!!

Turid Woll (Oslo, 2020-08-21)

#710

VIKTIG SAK!!!

Mona Wettergreen (Oslo, 2020-08-21)

#718

Jeg jobbet med ungdom på Stovner i mange år og vet at det er stort behov for "nærpoliti" Jeg bor i Nittedal og vet hva det har hatt å si for ungdom i Nittedal at politiet forsvant lengre vekk. Det koster mer å reparere voksne enn å bygge barn!!

Stine Follerås (Hagan, 2020-08-21)

#720

Fordi vi trenger mer nærpoliti og ikke mindre. Mere og flere i forbyggende tjeneste.

Siw Apalseth (Oslo, 2020-08-21)

#721

Nærpoliti er svaret på framtiden.
Viket partier driver denne sentralisering i vårt samfunn?
Lars

Lars Tørmoen (oslo/ Strömstad , 2020-08-21)

#722

Jeg tror på mindre enheter med lokal kunnskap

Britt Eieland (Bogerud, Oslo, 2020-08-21)

#723

Manglerud Politistasjon er en viktig plassering for forebyggende arbeid i bydel Østensjø og nærliggende bydeler. Dette kan ikke måles i penger, men hvis man skulle gjort det så hadde de som ønsker å spare penger, tapt på dette ved å legge ned Manglerud Politistasjon. Begynn å lytt til de ansatte, de vil bli! Alt kan ikke måles i penger.

Marius Kvassheim (Oslo, 2020-08-21)

#725

Jeg signerer fordi min sønn med fam. bor på Manglerud og har barn som skal vokse opp der

Solfrid Lossius-Dale Blindheim (Volda, 2020-08-21)

#729

Nærpoliti er en nødvendighet i disse bydelene. Det ble kjempet i mange år for å få nærpoliti, dette bedret forholdene betraktelig. Synlig og nær politi trygger alle. Ikke ta fra oss trryggheten.

Linn Schive (Stovner, 2020-08-21)

#731

Vi trenger politi i vår bydel. Det gir oss som bor her en trygghet.

Trine-Lise Soot (Oslo, 2020-08-21)

#732

Manglerud politistasjon har gjennom en årrekke gjort fremragende forebyggende arbeid. Ungdom i vanskeligheter har selv tatt kontakt. Nærhet er viktig og må bevares!

Hanne Ingerslev (Oslo, 2020-08-21)

#733

Det er veldig viktig med nærpoliti for å forebygge kriminalitet og for å opprettholde lov og orden. Et nærpoliti man lett kan få tak i og som kjenner området.

Mona Sorknes (Oslo, 2020-08-21)

#736

Jeg er imot nedlegging av Manglerud politiet

Monica Lundstrøm (Oslo, 2020-08-21)

#737

Gode personlige relasjoner mellom politi og bydel er viktig. Korte veier er viktig.

Anja Ehrecke (Oslo, 2020-08-21)

#739

Nærpoliti er med å forebygge, skape trygghet

Berit Jægtvik (Oslo, 2020-08-21)

#740

Galskap og fjerne politi fra områder hvor det trengs MER synlig politi og MER innsats for ungdom med utfordringer. Forebygging, synlighet og deltakelse fra politiet er viktig!

Kenneth Kristiansen (Oslo, 2020-08-21)

#744

Dette er viktig for disse bydele

Ragnhild Hansen (Oslo, 2020-08-21)

#745

Lokalt politi med lokalt kunnskap.

Leif Henry Eriksen (0686 Oslo , 2020-08-21)

#756

Trenges for å være en del av lokalmiljøet forebyggende!

Helene Ring Teppan (Oslo, 2020-08-21)

#760

Jeg signerer fordi forebygging ikke er ett politikere kan smykke seg med. Forebygging er å være tilgjengelig, oppsøkende og tryggende, gjennom relasjoner som knyttes når mennesker over lenger tid er involvert i hverandres liv. Ja, til nærpoliti og patruljer som kjenner sitt nærmiljø og menneskene i det!

Elisabeth Norseth (Oslo, 2020-08-21)

#762

Vi må ha politi i bydelene, kan ikke legge ned alt.

Janne Jenssen (Oslo, 2020-08-21)

#765

Det er spesielt viktig med forebyggende nærpolitiarbeid i områder der det ikke finnes tilbud til ungdommer. De må være på lag med ungdommen og politiet må være "PÅ" og kjent med det som til enhver tid skjer blant ungdommene på Manglerud

Elisabeth Roth Andresen (OSLO, 2020-08-21)

#767

Det er viktig å ha nærpoliti, da det gir økt trygghet for alle og enhver. Hvem skal ellers ta jobben? Det kan utvikle seg til borgervern ellers.... 🤔

Linda Arslan Arslan (Manglerud Oslo , 2020-08-21)

#769

Jeg ønsker å beholde Manglerud politistasjon

Lara Fiali (Skullerud, 2020-08-21)

#770

Det er viktig med et tilstedeværende politi I bydelene. Manglerud politistasjon har i mange år jobbet med ungdom for å forebygge kriminalitet. Ikke la denne viktige jobben de har gjort falle i grus. Blir politistasjonen på Manglerud borte, er jeg redd for at kriminaliteten blant unge ekshalerer.

Liv Marit Bring (Oslo, 2020-08-21)

#775

Jeg har ingen tro på denne sentraliseringen, som fører til «fjernpoliti».

Erik A. Telnes (Oslo, 2020-08-21)

#778

Politiet gjør en fantastisk jobb her i bydelen, viktig at de er i nærområdet.

Sidsel Bakkene (Oslo, 2020-08-21)

#783

Vi trenger nærpoliti !!

Hilde Larsen (Oslo, 2020-08-21)

#784

Det trengs virkelig politi i nærområdene. Er mye bråk på Stovner og jeg er sikker på at det blir ennå mer hvis politistasjonene blir lagt ned. 😢

Vigdis Holen (Oslo, 2020-08-22)

#786

Jeg tror på viktigheten av å ha nærpoliti i bydelen her jeg bor.

Torild Espenes (Oslo, 2020-08-22)

#791

Tror på solid og langvarig kunnskap om innbyggerne i nærmiljøer.

Venche Nyhus Kristiansen (Oslo, 2020-08-22)

#792

Vi trenger politi i nærmiljøet da det er i bydelene åt det fort blir gjenger som ikke er bra.

Thor Sandernes (Oslo, 2020-08-22)

#793

Jeg signerer fordi jeg bor på Stovner og synes det er flott å ha politistasjonen her, alt Må ikke sentraliseres! Nærhet og tilgjengelighet til alle innbyggere i hele Oslo!

Merete Strøm (Stovner, 2020-08-22)

#795

Det er viktig med tilstedeværelse i lokalmiljøet slik at politiet vet hva foregår og jobber forebyggende med de flotte ungdommene våre i tett samarbeid med skoler og klubber.

Renate Haugen (Østensjø, 2020-08-22)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...