Ja til nærpoliti og forebygging! - Nei til nedlegging av Manglerud og Stovner politistasjon!

Kommentarer

#201

Jeg signerer fordi det er utrolig viktig å beholde politiet i nærmiljøet.

Inger Elling (Oslo, 2020-08-20)

#207

Godt for nærmiljøet, og en god støtte til den flotte sjelen Østensjø-området har! :)

Jonas Garberg (Manglerud, 2020-08-20)

#212

Jeg føler meg tryggere når de er i nærheten.

Marte Lente Dølving (Manglerud, 2020-08-20)

#215

Jeg ønsker et trygt miljø på Stovner.

Anita Engan-Landre (Bærum, 2020-08-20)

#223

Viktig at politiet er til stede lokalt og kan kjenne ungdomsmiljøer personlig

Elisabet Rør (Manglerud, 2020-08-20)

#226

Jeg signerer fordi det er viktig med lokalkunnskap og nærhet, noe som mistes ved for store geografiske ansvarsområder.

Heidi Helen Bendixen (Oslo, 2020-08-20)

#228

Vi trenger nærpolitiet i Østensjø!

Inger Kjærstad (Oslo, 2020-08-20)

#229

Det er en trygghet for bydelene og nærmiljøet, for beboere og skoler m.m. i Oslo syd og øst. Alt for mye trafikk på veiene, og dårlig fremkommeligheten ved akutte situasjoner. Helt urimelig å legge ned Manglerud politistasjon. Mye lokalkunnskap og en trygghet for oss beboere. Gode på forebygging blant yngre. Samme argumenter for Stovner. Dekker store områder utenfor bykjernen.

Astrid Nøss Olsen (Oslo, 2020-08-20)

#233

Jeg bor på Manglerud. Ønsker lokalt politi.

Sølvi Evensen (0678 Oslo, 2020-08-20)

#241

Lokal kjennskap forebygger kriminalitet

Annika Kjøs (Manglerud, Oslo, 2020-08-20)

#246

Vi trenger nærpolitiet i bydelen👍

Venke Krogslien-Mathisen (Oslo, 2020-08-20)

#247

Dette er viktig for nærmiljøet vårt.

Lena Simonsen (Oslo, 2020-08-20)

#252

Ikke legg ned Manglerud og Stovner politistasjon

Gro Mette Andersen (Manglerud , 2020-08-20)

#256

Viktig at politistasjonen opprettholder forebyggende og kriminalbekjempende arbeid i nærmiljøet. Vi trenger nærpolitiet da de kjenner nærmiljøet veldig godt og vi borgerne har tiltro, tillit og kjennskap til politiet der vi bor. Nei til nedlegging!!!!!

Gunn Heidi Bråten (Manglerud , 2020-08-20)

#268

Nærpoliti må være NÆRT!

Andreas Nilsen (Skiptvet, 2020-08-20)

#274

Vi trenger nærpolitiet vårt! De gjør en viktig jobb i fht forebygging spes i fht ungdom.

Britt Grytbak Nasário (Oslo, 2020-08-20)

#275

Stort behov for nærpoliti!

Janne Løvstad (Oslo, 2020-08-20)

#279

Fordi det er viktig at det ikke forsvinner

Anne Olsen (OSLO, 2020-08-20)

#281

Jeg mener det er viktig med lokale politistasjoner.

Eldbjørg Eikum (Magnefaret 12, 0678 Oslo, 2020-08-20)

#285

Dette er viktig i vårt nærmiljø

Nina Madsen (Manglerud, 2020-08-20)

#293

Jeg bor her. Har barn her. Manglerud skal være et trygt sted. Vi trenger politiets nærhet.

Ronny H Nordhagen (Oslo, 2020-08-20)

#302

Jeg har fått god hjelp av politiet på Manglerud, det fikk jeg ikke på Grønland!

Astrid Hadland (Oslo, 2020-08-20)

#304

Jeg signerer fordi nærpolitiet har en positivt i nærmiljøet.

Berit Kjelstad (Manglerud, 2020-08-20)

#307

Fordi jeg er født og oppvokst i nærområdet. Og fordi det er viktig å beholde småstasjoner i området.

Tom Gulbrandsen (Agdeåsen , 2020-08-20)

#308

Det er helt nødvendig for å bevare et trygt miljø for befolkningen i området.

Grethe Nilsen (Oslo Stovner, 2020-08-20)

#310

Mer politi i bydelen,

Anne Sagen (Oslo, 2020-08-20)

#314

Nærpoliti er viktig. Forebyggingen som nærpoliti gjør er unik og kan ikke erstattes med sentralisering. Vi ser der hele tiden. Politi som kjenner ungdommen i bydelene demper konflikter. Heia Manglerud politikammer

Jenekke Braadland (Oslo, 2020-08-20)

#316

Gunnar Nylund

Gunnar Nylund (Oslo, 2020-08-20)

#320

Det er viktig med politi som er stasjonert i og kjenner nærområdene. Det er det aller viktigste for å forebygge kriminalitet og at unge ender opp i kriminelle miljøer.

Dag Trulsen (Oslo, 2020-08-20)

#322

Jeg signerer fordi det er viktig med nærpoliti som beskytter og trygger befolkningen i dette område.

Ingvild Høgh (0687 Oslo, 2020-08-20)

#323

Viktig med synlig nærpoliti!😊

Lars Garberg (Fannrem, 2020-08-20)

#328

En sammenslåing vil føre til et dårligere tilbud. Alt annet er helt utenkelig

Arild Kristiansen (Oslo, 2020-08-20)

#332

Vi må ha nærpolitiet ! Når det er så mange gjenger . Spesielt på Ellingsrudåsen

Wenche Torres (Oslo, 2020-08-20)

#335

Viktig å ha politiet nært, slik at de kan rykke ut på kort tid.

Hanne Sørli ( Oslo, 2020-08-20)

#336

Vi trenger nærpoliti.

Kari Pettersen (Oslo, 2020-08-20)

#337

Jeg er hjertens enig i at vi trenger nærpolitiet på Manglerud ❤

Linn Andresen (Oslo, 2020-08-20)

#338

Vi må ha nærmiljø stasjoner, at de kjenner område er jo hele input til proaktivt arbeid. De «føler» ansvar for bydel. Hva er det dere tenker på med å redusere dette i Oslo....Vær fornuftig

Anita Amundsen (Oslo, 2020-08-20)

#339

Det gode forebyggende og oppsøkende arbeidet har både Manglerud og Stovner vært kjent for i årtier. Har selv bodd i Oslo i over 20 år og jobbet med barn og unge i mange av de årene.

Kari Petersen (Bergen, 2020-08-20)

#341

Det er viktig at begge politistasjonene opprettholdes som nå for å forsette den gode jobben som gjøres p.t iht forebyggende arbeid og kriminalitetsbekjempelse som gir barn, ungdom, voksne og eldre et trygt og godt oppvekst/bomiljø.

Vigdis Stokkvin (Oslo, 2020-08-20)

#350

Trenger dette i nærmiljøet

Renate Knudsen (Oslo, 2020-08-20)

#354

Viktig forebyggende arbeid gjøres her

Berit Wisløff (Manglerud, 2020-08-20)

#359

Forbyggende arbeid blant ungdom er viktig og da trengs det lokal kunnskap

Ann Bjørnstad (Oslo, 2020-08-20)

#362

Nærpoliti og synlighet skaper trygghet og sikkerhet for en befolkningen lokalt som også har høy kriminalitet.

Thor Bjarne Iversen (Oslo, 2020-08-20)

#364

Det er viktig med politistasjoner i nærmiljøet i byen vår.

Kate Skybakmoen (Oslo, 2020-08-20)

#371

De gjør en fantastisk jobb i nærmiljøet! Vi trenger de!

Hilde Ebbang (Rasta - Lørenskog, 2020-08-20)

#372

Jeg er i mot nedbygging/sentralisering av offentlige tjenester, herunder også Politi i nærområdet.

Terje Moren (Hellerud, Oslo, 2020-08-20)

#373

Det er et stort behov for nærpoliti i Oslo!

Morten Torp (Oslo, 2020-08-20)

#380

Vi trenger begge politistasjonene. Det er så betryggende at politiet er i nærmiljøet.

Vivi Ann Wiig (Oslo, 2020-08-20)

#387

Dette er viktig for nærmiljøet!

Anette Andersen (Oslo, 2020-08-20)

#390

Betryggende å ha nærpoliti

Astrid Hildebrand (Oslo, 2020-08-20)

#391

Vi trenger et tilstedeværende politi på denne kanten av byen, ikke minst for å ha tett kontakt med og kort utrykningstid til bydeler sør i Oslo.

Monica Rydning (Oslo, 2020-08-20)

#395

Fordi vi trenger dem.

Anita Sandberg (Oslo, 2020-08-20)

#397

Ungdommen i de ytre delene av Oslo har like mye behov og rett på oppsøkendepoliti i deres miljø som i miljøene i sentrum. Det er for dårlig at dette skal nedprioriteres og flyttes på!

Jenny Johnsen (Oslo , 2020-08-20)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...