Krav om uavhengig gransking av vindkraftkonsesjonene

Kommentarer

#8605

Vindkraft er en fare for økosystemene, naturen og naturmangfoldet

Berge Aadland (Oslo, )

#8609

Vindkraft hører ingen sted hjemme i norge når alt tyder på at vår vannkraft er både billigere og mer effektiv. Finnes ikke noe "grønt" med det. Økonomi og makt går tydeligvis fremfor fakta. På tide å minne politikerne på hvem dem egentlig jobber for, hvem som betaler lønningene deres, og hvem som egentlig styrer dette landet.

Kenneth Moen (Moelv, )

#8612

Jeg signerer fordi jeg mener Norge ikke trenger vindkraft, natur og dyreliv ødelegges for all fremtid.

Hilde Svalestad (Egersund, )

#8622

Det er på tide å se hva som har skjedd i byråkratiet..

Kim Vatndal (Kråkstad, )

#8633

Motstander av naturødeleggelser.

Knut Rebnord (Bergen, )

#8634

Nok er nok No 💪👊

Kristin Haram (Tomrefjord, )

#8643

Fordi vi ikke skal ramponere naturen med denne galskapen.

Vidar Remøy (FOSNAVÅG, )

#8653

Æ like ikke at di ødelegge den norske naturen. Å æ trur dessuten at regjeringen lure d norske folk

Janne Henriksen (Tromsø, )

#8658

Eg signerar dette då eg ikkje kan begripe at den norske stat kan tillata så dramatiske inngrep i norsk natur for så ustabil og lite lønnsam straumproduksjon. Samstundes er det også utanlandske aktørar som dreg av stad med profitten som i realiteten er subsidiar betalt av norske skatteytarar.

Emil Heggestad (Kabelvåg , )

#8660

Jeg legger merke til at de som nå har konesjon. Fikk de for 5 til 10 år siden. Her var det snakk om mye mindre målestokk, og konsekvensanalyse for det økologiske miljøet. Er ikke gode nok. Vi ser i dag at det snakkes om klima. Klima og vårt økologiske miljø går hånd i hånd. Jo mere skog, myr, fjel og planteliv, som disse gigantiske vindturbinene og vindkraftindustrien får rasere jo værre blir klimaet. Hva med bladene til vindturbinene. Hvor lang er levetiden på disse, og kan de gjenbrukes. Hvor mye mikroplast avgir de. Er det fare for at olje fra vindturbinene eller andre kjemikalier kan bli spredd ut i naturen. Er det tatt hensyn til fulelivet, og trekkruter for fugler. Det er mange spørsmål som ikke er godt nok utredet til at en fullskale utbygging kan finne sted pr dags dato. Derfor må samtlige konesjoner som er gitt. Stilles i bero, til alle sider ved vindkraftindustriens er kartlagt, og avklart.

Kåre Pedersen (Gibostad , )

#8664

Ønske om granskning av vindkraft mafiam

Anders Henriksen (Oslo, )

#8669

Jeg signerer fordi vindkraft på land er en vederstyggelighet og inngrepet i naturen er irreversibelt.

Rikard Strand (Bergen, )

#8672

Jeg er skeptisk til vindkraft det dreepr fugler, er stygt og dessuten ineffektivt. Vi har vannkraft og olje!

Kristin Gjerde (0553, )

#8682

Rasering av naturen for noke totalt unødvendig

Odd helge Losnegard (Frekhaug, )

#8687

Galskapen må ta slutt!!
Vi kan ikkje rasere det mest unike for landet vårt, på så ufattelig dårlig grunnlag!!

Svanhild Olset (Førde, )

#8690

Eg vil ha slut på galskapen og ødeleggelsen av noe av verdens fineste natur

Olav Haaversen (Petchabol , )

#8697

Jeg signerer fordi det er gjort graverende feil i undersøkelser, fagrapporter er mangelfull , fagfolk fra natur, kulturminnevern, geologer, landskapsinngrep mm er ikke blitt hørt eller benyttet i den raseringen av norsk natur som må til for å etablere vindturbiner i uberørt natur. Lovverk er forbigått og framgangsmåte har gjort at enkeltmennesket tjener på dette Og ikke samfunnet og forøvrig. Tiltaket tilfører ikke kapital eller næringsvekst i de lokalsamfunn dette gjelder, Heller raserer.

Marit By (Trondheim, )

#8709

Jeg vil verne om naturen og miljøet. Vi må bygge ut miljøvennlige kraftverk først

Yngve Eidset (Ålesund, )

#8710

Er i mot forbruk av fri natur

Steffen Gimmestad (Sandane, )

#8721

Jeg er veldig stolt av vår unike natur og den bør bevares og beskyttes.

Per-Ivar Wigforss (Oppegård , )

#8728

Eg ønskjer at tildelingar av vindkraftkonsesjonar skal vere under folkets kontroll lokalt og nasjonalt og at den er i samsvar med både energi- og forvaltningslov.

Astrid Hoem (Steinkjer, )

#8738

Det fineste vi har i Norge blir fullstendig rasert, nemlig vår flotte og unike natur.

Erling Larsen (Lyngdal, )

#8741

Dette bør ha en gransking

Tonny Bugge (Midsund, )

#8746

Vindmøller forsøpler naturen, dreper rovfuglene våre og ødelegger turistnæringen.

Marie Simonsen (Ålgård, )

#8762

Bevar naturen

Ann-Christin Langva (Ålesund , )

#8764

Jeg vil ha slutt på de naturødeleggende vindturbin industrianleggene.

Kari Margrethe Netland (Rådal, )

#8766

Jeg signerer fordi at vindkraft er rasering av vår felles natur og miljø. Det er forbundet med mye potensiell forurensing av miljøet og vil være helseskadelig. Det er ei dødsfelle for fugler og insekter

Gunnar Kvam (Valderøy, )

#8789

Er i mot rasering av norsk natur for profitt

Leif erik Evensen (Gjøvik , )

#8797

Jeg ønsker at raseringen av Norsk natur til fordel for utenlandske profittselskaper og til ulempe for det Norske samfunn og folk stoppes!

Leif Lindstrøm (Carrer Dulcinea 6A, 03580 Alfas Del Pi, )

#8798

Greit å få ting sjekket

Trond Kaasin (Jessheim, )

#8800

Er imot vindmøller

Tommy Nybøe (Veavågen, )