Krav om uavhengig gransking av vindkraftkonsesjonene

Kommentarer

#3010

Er i mot ødeleggelse av Norsk natur!

Brita Helen Hoel (Oslo, 2020-08-18)

#3012

Jeg mener vi har nok strøm i dette landet til våres bruk. Vannkraft bør oppgraderes i stede for å ødelegge naturen med vinnkraft.

May Britt Haugland (Flaktveit, 2020-08-18)

#3013

Kan ikke godta at inkompetente politikere styrer vårt land mot avgrunnen !

Stig Bergan (Rennebu, 2020-08-18)

#3016

Jeg signerer fordi jeg ønsker å stoppe denne galskapen som overhode ikke har noe med miljø og gjøre. Faktisk helt motsatt !!!

Kenneth Andersen (Homborsund, 2020-08-18)

#3028

Krever en uavhengig instanser gransker alle vi konsesjonene mot Norsk lovgivning.

Odd Myrvoll (Røyneberg, 2020-08-18)

#3029

Jeg signerer fordi vindkraftkonsesjonene helt åpenbart ikke følger loven i Norge.

Forøvrig: Vi har ingen uberørt natur å miste.

Kjersti Aspheim (Oso, 2020-08-18)

#3039

Gransking må til.

Pål Hilmar Karlsrn (Troms, 2020-08-18)

#3042

Jeg signerer fordi, det ødelegger natur, fugl og dyr. De bråker og er skjemmende, ja, rett og slett stygge i naturen våres.

Kari Tjønn Skogen (Notodden, 2020-08-18)

#3044

Den såkalte grønne vindkraften virker grumsete brun I mine øyne

Raymond Christoffersen (Bodø , 2020-08-18)

#3046

Rasering av naturen, ingen miljøgevinst

Bjørn-Olav Nordtømme (Åfjord, Trøndelag, 2020-08-18)

#3047

Vindkraftutbygging i urørt natur er den reine, skire galskap!

Lilliann Høyvang Andreassen (Eidfjord, 2020-08-18)

#3048

Vindturbiner ødelegger naturen i Norge og dreper og utrydder arter.

Erik Enitch (Hemsedal, 2020-08-18)

#3049

Ønsker ikke rasering av Norsk natur

Trond Fladby (Oslo, 2020-08-18)

#3050

Jeg er sterkt imot ødeleggelsen av naturen og dyrelivet dette forårsaker

Torunn Olsen Rogne (Oslo, 2020-08-18)

#3051

Jeg signerer fordi naturødeleggelsene i forbindelse med utbygging av vindkraft må stoppe!

Kari Aanonsen (Oslo, 2020-08-18)

#3053

Mot alt som heter vindkraft...er for oppgradering av eksisterende vannkraftverk.

Hans kristian Marvold (Beiarn, 2020-08-18)

#3063

Signerer fordi vårt land blir rasert av utenlandske aktører. Dette ødelegger miljøet, dyrelivet og jordsmonnet i vårt land. Dette er virkelig triste greier for vår fremtidige.

Bjørn Jakobsen (Harstad, 2020-08-18)

#3066

Ønsker å stanse utbyggingen av vindmøller i Norge.

Oddmund Nicolaisen (Lillesand, 2020-08-18)

#3067

Jeg er imot at norge vandaliseres på denne måten

Bent Thorleif Kolbeinsen (Kopervik , 2020-08-18)

#3068

Det er en skam å ødelegge norsk natur!

Bente Charlotte Rosenkilde Brunland (Oslo, 2020-08-18)

#3069

.

Egil Christiansen (Drammen , 2020-08-18)

#3073

Jeg er imot vindkraftutbygging.

Torbjørg Kuta (Oslo, 2020-08-18)

#3077

Vindmøller er stygge, støyer, skader dyre- og fugleliv, skaper for store natur- og miljøinngrep ifm bygging og etterhvert riving og destruering av anleggene. I tillegg er beslutningsprosesser svært problematisk ved at det lokale og regionale demokratiet overkjøres av et direktorat i Oslo

Trond Helge Henriksen (Kvaløya, 2020-08-18)

#3081

Vindkraft er ineffektiv el-produksjon, ødelegger natur i stor grad, skaper mistrivsel og skader Norges renome som reisemål.

Sigmund Hatløy (Stavanger, 2020-08-18)

#3082

Viktig at vi redder norsk natur fra mastene !!!

Heidi Grøsnes (Ranheim, 2020-08-18)

#3087

Synes at dette er et overtramp mot demokratiet...

Odd kåre Naustenget (Sykkylven, 2020-08-18)

#3088

Dette er feil politikk ! Det har ikkje noko med klima å gjere, kun pengar! Stopp utbygging på land og hav.

Reidun Grotle (Bremanger, 2020-08-18)

#3089

Dette er en katastrofe for landet

Nils Toften (Fauske, 2020-08-18)

#3094

Vindkraft har ingenting i Norge å gjøre. Vi klarer oss uten, og sparer naturen.

Leif Bjarne Haukeland (Masfjorden, 2020-08-18)

#3106

Fordi det er det eneste rette å gjøre.

Berit Røsvik (Verdal, 2020-08-18)

#3107

Vindkraftutbygging er et overgrep mot folk og natur, og tillatelser gitt basert på mangelfull eller underslått informasjon

Trond Schwartz (Trondhein, 2020-08-18)

#3112

Her må alle fakta komme på bordet!

Arild Granberg (Fetsund , 2020-08-18)

#3115

Jeg signerer fordi vi trenger ikke slikt her i landet i d hele tatt !!

Kirsten Høyem (Trondheim, 2020-08-18)

#3117

Ødeleggende for norsk natur

Ragnhild B Skjæveland (Sandnes, 2020-08-18)

#3121

Vi har ikke behov for vindkraft og at det raserer norsk natur, mens profitten går til utenlandske profitører! Nok er nok!

Jan H. Pedersen (Tana, 2020-08-18)

#3122

Eg signere dette, fordi det eg erfarer angåande vindkraft, er stikk i strid med det mesta eg har lært i livet. Lovar og reglar vert sett til sides, folk og kommunar vert overkøyrde.

Trond Hovda (Nedstrand, 2020-08-18)

#3127

Vindkraft på land er en stor bløff, kun bra for de som jobber med vindkraft. Enorme ødeleggelser for lite kraft, sterkt subsidiert. Folk og kommuner blir rundlurt i tidlig fase av misvisende bilder og illustrasjoner, og fortalt at naturen skal «lånes» for miljøet. Dette er direkte løgn, naturen blir ødelagt for alltid, fjell som er sprengt bort er borte. Vindkraft er heller ikke lønnsomt uten store subsidier. Vindkraft kan heller ikke sikre nettforsyning eller stabilt nett, og er helt avhengig av annen stabil kraftkilde, vannkraft eller diesel, kull etc, dette er også en subsidie. Det eneste bidraget vindkraft har er uregulerbar strøm som går inn på strømnettet og ødelegger strømprisen og dermed også gir norsk vannkraft dårligere vilkår.

Øystein Skår (Lørenskog, 2020-08-18)

#3128

Vindturbinar er ikkje ein del av noko "grønt skifte".

Morten Karlsen (Kvinnherad, 2020-08-18)

#3139

Vindkraftkonsesjonane er kun interessante for nasjonale og internasjonale vindbaronar grunna dei feite og "grøne" subsidiane.
Takk til alle som orkar å motarbeida svineriet.

sissel anita hareide (Volda, 2020-08-18)

#3142

Jeg er mot rasering av norsk natur, for å redde" europas kraftbehov på helt feil måte

Kåre Hennestad (Mandal , 2020-08-18)

#3144

Landet blir ødelagt for all fremtid av vindmøllene. Ingen politikere har fått folkets støtte til å ødelegge landet vårt.

Jan Vidar Edvartsen (Drammen , 2020-08-18)

#3145

Vi har mer enn nok vann

Christian Hanøy (Sotra, 2020-08-18)

#3148

Jeg syns vindkraft ikke hører hjemme i norsk natur. Det er veldig ødeleggende

Kjell Erling Østmark (7200 Kyrksæterøra , 2020-08-18)

#3149

Jeg er imot at landet vårt skal raseres for at noen få skal tjene seg rike!

Lillian Pedersen-Titternes (Dønna, 2020-08-18)

#3150

Eg er imot overkjøring av lokaldemokratiet!

Trond Ågotnes (Straume, 2020-08-18)

#3152

Jeg ønsker å beholde naturen uten vindmøller bygd av utlendinger og all fortjeneste går ut av landet. Vi sitter igjen med søpla.

Gerd Henriksen (Brumunddal , 2020-08-18)

#3156

Jeg signerer fordi Norge trenger ikke vindturbiner. Det er nok av symbolpolitikk nå.

Audun Karlstrøm (Vestnes, 2020-08-18)

#3158

Jeg er sterkt imot denne ødeleggende formen for berikelse av spekulanter godt grodd inn i korridorer til politiske maktpersoner. Vi trenger ikke ødelegge moder jord med dårlige løsninger.

Morten Boye Larsen (Langangen , 2020-08-18)

#3162

Vindkraft medfører et stort inngrep i naturområder som tilhører fellesskapet og er en alvorlig trussel for en rekke fuglearter. Miljøpåvirkningene er betydelige (gitt kort levetid på vindmøllene). Jeg er også sterkt imot at utbygging av vindkraft privatiseres, slik at et kortsiktig utbytte går til private investorer, mens belastningene må tas av folk flest.

Bente Fridtjofsen (8001, 2020-08-18)

#3173

Vindkraft industrien på land er en økologisk katastrofe uten like.

Carl Christian G. Andersen (Vinterbro, 2020-08-18)

#3175

Dette er galskap !

Marit Holter (Skjetten , 2020-08-18)

#3176

Jeg har signert fordi jeg er sterk motstander av vindkraft og myndighetenes behandling av saken.

Ingeborg Sommervik (Hamar, 2020-08-18)

#3177

Er imot slik vandalisme

Benedikte Knudsen (Bergen, 2020-08-18)

#3178

Alt er blitt gjort galt

Ruth Hoel (Trondheim, 2020-08-18)

#3182

Det er nok nå! Ta ansvar!

Hilde Merete Øverby (Aurskog , 2020-08-18)

#3192

Jeg signerer fordi jeg ønsker å bevare den norske naturen.

Runar Nordhelle (Rolvsøy, 2020-08-18)

#3194

Å ødelegge natur og dyreliv er ikke miljøvennlig, samt all dritten en vindmølle skader naturen med på sin livstid

Heidi Smehagen (Løkken Verk , 2020-08-18)

#3197

Dette er totalt galskap satt i system av komplett udugelige og egoistiske politikere uten tanker for at DE raserer sitt eget land, og sin egen natur for evig og alltid!!

Tor Abrahamsen (Øygarden, 2020-08-18)