Krav om uavhengig gransking av vindkraftkonsesjonene

Kommentarer

#1801

Heile Norge blir «overkjøyrt» av pengemaktene/politikarane.
Norges natur er mest verdt for alle, urørd.

Kjellrun Hauge (Bergen, 2020-08-17)

#1809

Jeg signerer fordi det er virker å være et behov for en granskning av prosessen.

Silje Ysland (Lensvik, 2020-08-17)

#1810

Jeg er glad i Norge, så veldig trist at det begynner å stinke ovenfra og nedover...

Åsta Egelandsaa (Stavanger, 2020-08-17)

#1822

Her er åpenbart foregått lyssky og uredelige ting i forbindelse med konsesjonene. Dette må naturligvis ryddes opp i.

Øystein Nilsen (Hanøy, 2020-08-17)

#1824

Fordi eg støtter denne granskinga!

Annemor Ekeland (Valen, 2020-08-17)

#1844

1. Ødelegger naturlandskapet.
2. Skader fugler og insekter.
3. For lite strøm i forhold til produksjons
kostnader.
4. Dyrere strøm for å dekke kostnadene.

Salvatore Malandrino (Bodø , 2020-08-17)

#1847

For å stoppe galskapen.

Bjørn Huse (Aukra, 2020-08-17)

#1848

Vindturbinutbyggingene som foregår mange steder i landet virker å være godkjent i en udemokratisk prosess. Måten konsesjoner blir tildelt til tross for endrede forutsetninger strider mot allminnelig rettsoppfatning.
For øvrige tror jeg ikke konsekvensutredningene har regnet inn tapet av CO2 absorberende økosystemtjenester (myr, hei) slik at gevinsten ved disse utbygningene ikke nødvendigvis er slik eierne hevder. Her er det trolig ingen gevinst i det hele tatt. Vi må spare strøm og kutte i unødvendig forbruk heller enn å produsere stadig mer!

Henrik Espedal (Haugesund, 2020-08-17)

#1857

Sunn fornuft.

Ole Mathias Arntsen (Trondheim , 2020-08-17)

#1859

Det eneste rette!

Mersiha Sehic (Trondheim, 2020-08-17)

#1861

Svært viktig å få stoppe vindindustriens vanvittige herjinger!!!

Roger Igland (Bremanger , 2020-08-17)

#1865

Vindkraft er en vederstyggelighet. Senk heller avgiftene på vannkraft så det blir levelig og fornuftig og bygge ut

Joakim Hansen (Drammen, 2020-08-17)

#1869

Stopp vandaliseringa av norsk natur. På tide å følgje det lovverket som skal beskytte naturen.

Astrid Døssland (Bergen , 2020-08-17)

#1882

Stopp galskapen

Eirik Borgen (Elverum, 2020-08-17)

#1884

Sterkt i mot raseringen som pågår i norsk natur så lenge vannkraftprosjekt er beste alternativet. Hvorfor skal vi bli belastet med EU's kraftbehov? Og til hvilken ublue priser i tap av natur og mangfold ! Stopp !!

Alf Roger Ludvigsen (Finnsnes, 2020-08-17)

#1885

Imot vindturbiner på land.

Espen Sjo (Førresfjorden, 2020-08-17)

#1889

Jeg signerer her fordi jeg ikke tror at konsesjonene er gitt med riktig lov i hånden når det gjelder energipolitikken og derfor er enig i at man krever en nøytral instans for å sikre at den brukes til rett formål

Torild Fjeld (Solbergelva Drammen, 2020-08-17)

#1891

Dette er en svært viktig sak, som jeg ønsker å støtte.

Frøydis Aashaug (Gjøvik, 2020-08-17)

#1905

Jeg signerer fordi det er ikke logisk å ødelegge naturen for å erstatte den med vindmøller.

Ramon Muñoz (Bergen, 2020-08-17)

#1906

Jeg er sterkt imot vindkraft både på land og på sjøen. Norge har vannkraft som kan utbedres og bygges. Som er 100% mer natur vennlig for fugler, fisk, natur og mye mindre langvarig forsøpling av vår vakre natur. NEI TIL VINDKRAFT

Inge Vidar Ramsjø Sandnes (6363 Mittet Ytre, 2020-08-17)

#1908

Jeg er ikke for å finansiere noe som ødelegger Landet !

Bjørn Myhrvold (Lunner, 2020-08-17)

#1913

Mot vindkraftutbygging !

Bengt Bjørnset (Bergen, 2020-08-17)

#1918

Det finnes masse ny vitenskap om konsekvenser av å bruke naturen på den måten som vindkraft gjør.Ulempene er i de fleste tilfellene større enn fordelene.

Edmund Østmark (Trondheim, 2020-08-17)

#1919

Absolutt nødvendig!!

Anita lo Hammer (Leknes, 2020-08-17)

#1920

Jeg vil verne om plante og dyrelivet i Norge.

Edel Thomassen (Søfteland , 2020-08-17)

#1936

Man redder ikke klima med å ødelegge naturen.

Jeg sitter nå på Hurtigruten og skjemmes over å være norsk når vi seiler oppover trøndelagskysten og ser hva songar skjedd. Er det virkelig industri vi ønsker å ha i naturen vår?

Konsesjonene virker å bli gitt kameraderisk over en lav sko, for å please utenlandske investorer, ikke for å ivareta norske verdier - Grunnlovens paragraf 112 virker å være fullstendig ignorert.

Lena Nordstrøm (Stjørdal, 2020-08-18)

#1952

Jeg signerer dette fordi jeg er i mot vindkraft slik teknologien er nå. Den er for ødeleggende for natur og fauna.

Kjartan Fluge (Ask, 2020-08-18)

#1955

jeg er i mot vinnmøller og rassering av Norsk natur

Gunnar Harald Eidsaunet (Trondheim, 2020-08-18)

#1965

Regjeringen har gitt bort landet vårt til kyniske utsugere og voldtatt naturen vår uten å bry seg om folkets vilje.

Rigmor E. Bjørgvik (Steinkjer, 2020-08-18)

#1967

For å bevare Norsk natur.

Morten Bogerud (Oslo, 2020-08-18)

#1970

Er direkte i mot vindkraft og rasering av naturen .
Vi har mye vannkraft som kan utnyttes

Hans Jakob Visnes (6530, 2020-08-18)

#1972

Klima skal ikke gå på bekostning av natur og folks levekår.

Åse Tuven (Drangedal , 2020-08-18)

#1973

Det er gjort så mange feil i MTA plan at dette bør granskes

Anne Tollefsen (Vikeså, 2020-08-18)

#1974

Nei til vindkraft på land og til vanns.

Janne Strømme (Oslo, 2020-08-18)

#1991

Jeg signerer fordi det er viktig for meg

Gitte Drescher (Årnes, 2020-08-18)