Nei til industri i Hetlandskogen i Bjerkreim kommune!

Kommentarer

#615

Jeg synes at det nå er på tide å roe ned litt i denne vindkraft utbygginga, vi har jo de siste årene lært mye om hvorfor dette foregår, det står som symboler nå og vil i fremtiden gøre det samme over noe vi slett ikke har nytte av. Modernisering av eksisterende vannkraft for økt ytelse måtte jo være en mye lurere løsning, selv om dette ikke så lett kan vises frem mellom politikere.

Ralf Halvorsrød (Bryne, 2020-08-13)

#626

Det må da for pokker finnes andre steder en Hetlandskogen hvor en kan bygge ut industri!?

Joar Leite (Egersund , 2020-08-13)

#627

Jeg kommer fra Egersund, og går ofte turer der i ferier.

Marita Opheim Risa (Bergen, 2020-08-13)

#632

Stop ødeleggelsene av naturen nå!

Elisabeth Jørmeland (Tananger, 2020-08-14)

#636

Det er trist å se hvor fort Bjerkreim skal bygges ned. Det finnes mange mye bedre lokasjoner hvis man absolutt skal ha mer industri i kommunen.

Jostein Herredsvela (Stavanger, 2020-08-14)

#638

Vi kan ikke lenger ødelegge uberørt natur. Svære alvorlig for biologisk mangfold som vi og alle levende arter er avhengig av.

Jon Haugen (Stavanger, 2020-08-14)

#639

Nå må vi begynne å ta på alvor tapet vår siste bittelille natur, ved å bygge "bare litt ny industri her, og bare litt ny 6-felts motorvei der, og bare 1 500 stk hytter i lia der borte".

Jens-Petter Laursen (Skedsmokorset , 2020-08-14)

#646

Kan ikke ødelegge et så fint område som så mange har glede av. Det finnes da så mange andre plasser i bygge som er mye mer hensiktsmessig. Dette vil være voldtekt av naturskjønne områder.

Vidar Strimp (Egersund, 2020-08-14)

#647

Naturvern

Jone Tjessem (Nærbø, 2020-08-14)

#650

Fordi det er flotte turområder og sopp. Vi trenger støtte sammenhengende naturområder slik at fuglene og dyra får gode habitater

Aud Solveig Nilsen (Stavanger, 2020-08-14)

#652

Vern av naturområder er kritisk for å sikre leveområder for planter og dyr.

Anne-Karin Marcussen Møller (Arendal, 2020-08-15)

#657

Jeg vil ikke ha utbygging

Sanne Ottesen (Stavanger , 2020-08-15)

#659

Det er allerede skremmende få naturperler igjen. Natur er viktig for både dyreliv og menneskeliv. Fysisk og psykisk!

Hege Stensland (Stavanger, 2020-08-15)

#662

Denne vindturbingalskapen må STOPPES!!!

June Neumann (Stavanger, 2020-08-15)

#670

Et av få flotte skogsområder igjen som ikke er rasert. Det er kriminelt å rasere dette området for både nåværende og framtidige generasjoner.

Lise Knarrum (Tengs Egersund, 2020-08-16)

#671

Det er korttenkt og naturfiendtlig å legge et anlegg i nesten uberørt natur.

Sissel Anna Vanglo Grastveit (Egersund , 2020-08-16)

#673

Planene vil ødelegge et unikt rekreasjonsområde, og true et rikt artsmangfold av sjeldne og vernede fugler. Det vil også være inngripende for en kjent og mye benyttet badeplass, «Gådå».

Hilde Skadberg Løland (Sola, 2020-08-17)

#675

Jeg mener denne raseringen er galskap. Slutt å selge landet vårt! Ta en folkeavstemming på dette før dere går videre. Tipper flertallet er negative til raseringen.
Ha vindmøller og andre anlegg i landet der aktørene selv kommer fra.f.eks i Tyskland, som trenger renere energi. Unødvendig å bygge anlegg her i Norge og antimiljøvennlig frakte strøm nedover i Europa. De landene som trenger renere energi kan selv holde plass til ødeleggende anlegg. Vi klarer oss med våre eksisterende vannanlegg.

Annette Helleren (Egersund, 2020-08-17)

#678

Fordi jeg elsker naturen og imot som vil ødellege det!!!

Ronald Alan E. Velasco (Egersund, 2020-08-18)

#679

Eg er flittig bruker av Hetlanskogen vår, sommer og haust, til rekreasjon, trening, bær- og sopplukking. Dessuten er eg motstander av at sterke kapitalkrefter får politisk godkjenning til å kolonisera naturområder av stor verdi for lokalbefolkning, for dyre- og fugleliv og for bevaring av artsmangfold, i ei tid med stadig meir øydeleggjande press på natur og miljø.

Annemarie Hauge (Sirevåg, 2020-08-18)

#689

Det er viktig å ta vare på siste rest av naturen. Alt for mye er allerede ødelagt i Bjerkreim kommune med gigantiske, blinkende turbinmonstre! På tide politikerne våkner opp!

Unn-kristin Nilsen (Ålgård, 2020-08-22)

#694

Ingenting er viktigere enn naturen. Når skal vi slutte å ta, og begynne å gi?

Sebastian Salte (Kvernaland , 2020-08-25)

#698

Fordi dette er naturøydeleggande og samfunnsskadeleg virksomheit i stor skala!

Gunnar Garpestad (LYE, 2020-08-27)

#701

Er i mot ødeleggelse av flott , norsk natur, synes dette er skrekkelig at vi mennesker skal ødelegge skaperverket slik, bare på grunn av penger og profitt. La skogen få bli som den er og la alle fugler og dyr få et sted og holde til. Ikke fordriv dem bort p.g.a , menneskers dårskap.

Jorunn othelie Marie Nilsen (Hellvik, 2020-08-29)

#704

Jeg signerer fordi jeg er opptatt av å bevare biologisk mangfold, der varige arealendringer er største trussel.

Johan Tore Rødland (Egersund , 2020-09-02)

#705

Nå må kommuner begynne å ta naturkrisen på alvor. Dette er dårlig arbeid fra kommunens side, fy skam!

Margrethe Brynem (Hobøl, 2020-09-03)

#710

naturen tillhörde oss alle , og
kommende generasjoner.

Anne Mari Valenti (Gustavsberg, 2020-09-06)

#712

Er flittig bruker av Hetlands skogen går tur med hundene og barna mine

Robert Oftedal (Vikeså, 2020-09-07)

#713

Jeg signere fordi vi elsker å gå tur å bade i vannet bevare ørnen

Hdt Torsteinbø (Vikeså, 2020-09-07)

#722

Jeg signerer fordi at dette flotte området må bevares.

Trond Tønnesen (Egersund, 2020-09-09)

#725

Hetlandsskogen er et fristed for alle som er glad i friluftsliv. Dessverre ble store deler av området ødelagt av store maskiner når de begynte å hogge ned skogen. Mange stier er ikke lenger framkommelig. Vi trodde at de skulle rydde opp etter seg, men så langt har lite og ingenting skjedd. Det er ikke den samme som for noen år tilbake. Slik vi ser det, er dette en del av den framtidige strategien slik at flere og flere ikke synes det er kjekt å bruke området. Følgelig kan utbyggerne fritt fram sette i gang, med den begrunnelse at færre bruker friområdet. Dette er en personlig framstilling og synes det er veldig leit hvis vi ikke klarer å ta vare på den fine naturen vi omgir oss med.

Berit Elisabeth Fjogstad (Hellvik, 2020-09-09)

#728

Et enkelt verdivalg.

Arnt Derik Eia (Sandnes/Helleland, 2020-09-09)

#731

Jeg signerer fordi jeg er imot at enda mer norsk natur og dyreliv skal ofres for vindkraftindustri. Norge må heller investere i eksisterende vannkraftverk og optimalisere disse. Bevar Hetlandskogen!

Signe Gry Isaksen (Arendal, 2020-09-10)

#733

Det ville vært galskap og feil på så mange plan å realisere dette.

Alfred Stokkeland (Egersund, 2020-09-10)

#745

Det er en riv rusk gal utvikling. Se feks https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffriluftsglede.no%2F2020%2F08%2F21%2Fderfor-sier-jeg-nei-til-vindkraft%2F%3Ffbclid%3DIwAR08oSh6PVtc0df7BYKW6PHpNk8iZhtXwxE_E8BQtETIAvqLdWy-mC21Rh8&h=AT1SvKcvtOfuJ11c0mfohsubU2C2PEzRepM3luvWISh4eky3KWH0pLo1LJjNJ-2lVdFXK_TctRb1nQpr9_QXJJsyAoe8ld7dHaDqS2m-y_dzwT2nNFBfStXsoH-oQmemOk9a&__tn__=R]-R&c[0]=AT0_mQR0wBUrCyET9MqWhEjZgOteA8rEhWYL79sbW1enESHciPvD5_r96u_iRIx05ey8LWXui225s1tVFm-6maRGy1kG8TgKK90ikE4GdFx7SXw4pF2nA_5Xrq0EmnfX80So682MtMFkxzKR3dELhmyXzgvrB8AvWtM2Uen1WinfJ88IoiF79k2XyXnSr4LRkgxBwmk1621dJrk

Kjell Johan Solli Åsheim (TALVIK, 2020-09-17)

#746

Jeg er motstander av vindkraft. Rasering av naturen for å holde Europa med grønn energi. Fysj!!!

Bjørn Erik Hellang (Farsund, 2020-09-17)

#748

Vil bevare Hetlandskogen som et turområde.

Astrid Kvassheim (Egersund, 2020-09-20)

#758

Naturen er mer verdt

Mohammed Basefer (Stavanger , 2020-10-11)

#768

Jeg er så glad i Hetlandskogen og går ofte tur der. Kjempetrist hvis flotte skogen som vi bruker til kos, avkopling og bedre helse blir til et industriområde.

Janne Lind (Egersund, 2020-10-15)

#777

Jeg ønsker at skogen fortsatt skal være et turområde

Jan Roar Sørensen (Egersund , 2020-10-15)

#779

for me trenge ikkje stygge vindmøllene

Svein Tore Bøe (Sirevåg , 2020-10-15)

#781

Dette er et viktig område for min familie som bor i nærheten.

Knut Valvåg (Narvik, 2020-10-16)

#785

Området er kjent for sitt vakre naturområde og rike dyreliv. Hvis det bygges industri vil dette gå ut over dyrelivet og det som mange bruker som sitt daglige turområde vil gå tapt. Videre vet dem ikke hvordan dette kan og vil påvirke bjerkreimselva og lakse- og ørretbestanden som ligger rett ved. Det er snakk om å etablere batteri- og datalagringsindustri. Disse anleggene må kjøles ned, og mye tyder på at oppvarmet vann vil gå i elva. Flere bønder vil også miste gårdene sine og dermed livsgrunnlaget deres.

André Kimsaas (Egersund , 2020-10-16)

#794

🌀 🤺 🦅 ✊🏻 🔥

Jane Nygård (Trondheim , 2020-10-17)

#797

Vi å ta vare på det lille som er igjen av natur i dette landet. Det skal bo folk i landet også når vi som lever i dag er døde.

Liv Blien (Reinsvoll, 2020-10-18)

#798

Fordi jeg ønsker at dette fantastiske området skal forbli urørt i en tid da alt for mange sårbare nærområder står i fare for å bli ødelagt.

Terje Løkås (Narvik , 2020-10-18)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...