Nei til industri i Hetlandskogen i Bjerkreim kommune!

Kommentarer

#402

Fordi dette er et naturområde som det burde tas vare på.

Bjørn Fröhlich (Oslo, 2020-08-07)

#408

Bevar skogen, vi trenger den!!!

Sissel Furenes (Kvernaland , 2020-08-07)

#414

Jeg er imot all vindkraft i uberørt natur. Norge skal ødelegge sin egen natur for å være Europas grønne batteri.....

Jan Eivind Skarsvåg (Hitra, 2020-08-08)

#425

Signerer fordi jeg støtter dette oppropet!

Jostein Hestnes (Egersund, 2020-08-08)

#428

Elsker den norsle naturen. Vil ikke at mer av nærområdet skal bli ødelagt !

Vibecke Bu (4380 hauge i dalane , 2020-08-08)

#441

Hatt gleden av Hetlandsskogen i de årene jeg bodde i Egersund, verdiene i fremtiden er natur, vi kan ikke tenke kortsiktig.

Liv Gjessing (Kvelde, 2020-08-08)

#445

For å bevare er fantastisk vakkert området

Kjetil Barane (Bryne , 2020-08-08)

#446

Jeg signerer fordi jeg har brukt hetlandskogen som friluftsområde i barndommen og bruker den også i dag som voksen! Hetlandskogen er en sjelden friluftsperle i dalane med masse dyreliv som jeg håper mine barn også kan nyte godt av i fremtiden! Slike friluftsområder/skoger finnes det ikke mangen av her i området og de må bevares! Det må finnes andre områder med mindre plante og dyremangfold som kan brukes til industriformål! Vi må bevare de få «skogene» vi har i dalane.

Frode Dversnes (Egersund, 2020-08-08)

#448

Vindturbiner har ikke noe i vår natur å gjøre.

Lars Falck-Muus (Kråkstad , 2020-08-08)

#454

Nydelig turområde. La stå!

Silje Eriksen (Sandnes, 2020-08-08)

#455

Bevar friområdene våres.

Andree Hagen (Stavanger, 2020-08-08)

#457

Nok er nok med raseringen av norsk natur!

Dirk Drömer (Ballangen , 2020-08-08)

#458

Jeg er helt enig med dem som mener vindturbiner ikke hører hjemme i norsk natur.

Marit Bratland (Visnesvegen 96, 6493 LYNGSTAD, 2020-08-08)

#461

Nok er nok og jeg vil ikke at mere Norsk natur skal raseres......

Frank Hansen (Hellvik, 2020-08-09)

#463

Bevar skogen - er plass til industri på andre områder!

Elisabeth Melbø (Sandnes, 2020-08-09)

#464

Jeg er sterkt imot vindkraft!

May Lena Morsund (Hellvik, 2020-08-09)

#468

Nei til rasering av natur for liksom grønn strøm. Samt det er millioner av kroner som går til utlandet.. Se bare til Sokndal

Christoffer Øvstebø (Sokndal, 2020-08-09)

#469

Nok rasering av norsk natur. Klima=natur

Reidun Ueland (Klepp stasjon, 2020-08-09)

#471

Det haster med å redde siste rest av intakt natur. Å ødelegge arters leveområder, er vår kloden største trussel.

Dagrun Beate Skarsvåg (Leikvsmsveien 20, 7250 Melandsjø, 2020-08-09)

#473

Et vannvittig fint område som er brukt til naturopplevelser, gådå og andre enden av vannet.

Dennis Fagermo (Sandnes, 2020-08-09)

#474

Jeg signerer fordi jeg synes det er galskap at det er lov å rasere naturen på denne måten.

Henriette Voilås Soma (Orre, 2020-08-09)

#480

Lei av raseringen av norsk natur.

Ådne Emil Leidland (Ålgård , 2020-08-10)

#482

Stefan Sporøy

Stefan Sporøy (3475 SÆTRE, 2020-08-10)

#493

Jeg signerer fordi slike områder åpenbart trenger alt det vern det kan få.

Ståle Snartland (Oslo, 2020-08-10)

#496

Jeg signerer fordi vi nå må innse at vi må bli areal-nøytrale også. Vi kan ikke ta mer villmark uten å samtidig gi tilbake like mye, av minst like høy økologisk verdi.

Kjetil Nilsen (Stavanger, 2020-08-10)

#498

Fint bade og turområde!

Julie Tengs (Egersund, 2020-08-10)

#499

Er i mot raseringen som nå pågår i norsk natur. Er selv hyttenabo til Egersund vindkraftverk.

Bjørn Tore Aase (Egersund , 2020-08-10)

#513

Jeg er glad i naturen og vil bevare denne perlen

Arne Løland (Sola, 2020-08-10)

#514

Vi trenger rekreasjon og og turområde i nærmiljøet.

Anne Grete Norløff (Egersund , 2020-08-10)

#532

Eg er stor motstandar av at dei som (liksom)styrer Noreg subsidierer tullete vindturbinbyggjing og legg til rette for kraftkrevjande og støyande industri slik som IT-, batteri-, kryptovaluta mm i sårbar norsk natur. Nei ellers takk til å øydeleggja flora, fauna og livet til folk flest for all framtid!.

sissel anita hareide (Volda, 2020-08-10)

#536

Industrien må stoppe opp.

Tom Børresen (Stavange4, 2020-08-10)

#539

Vi må ta vår del av ansvaret for å bevare leveområder for planter og dyr. Naturen som rekreasjon er også viktig for meg. Urørt natur er en knapp ressurs som vi må verne om.

Helge Egeland (Egersund, 2020-08-10)

#547

Jeg vil bevare Hetlandskogen jeg liker å gå turer der

Cathrine Mortensen (Egersund, 2020-08-10)

#550

Hetlandsskogen er et viktig turområde for mange. Naturidyll som må vernes , ikke ødelegges.

Kåre Klippenberg (Egersund , 2020-08-10)

#556

Naturen er utrolig viktig!!

Marte Væringstad Hvamb (Notodden, 2020-08-10)

#567

Dette er riktig

Michal Kulak (Stavanger, 2020-08-10)

#568

Nå er det rasert nok i dette området av Rogaland og Agder. Store vindmølleparker ruver i et område som store deler av fuglebestander kommer trekkende til på våren for å hekke. Det e uakseptabelt å godta mer industri i uberørt natur nå.

Nina Remme (Hellvik, 2020-08-10)

#574

Hetlandsskogen må bevares som et rekreasjonsområde for folk, med alt det innehar av dyre- og fugleliv!

Grete Jonsson (Sola, 2020-08-11)

#578

Vi må ta vare på den flott naturen i dette området

Gabriel Skadberg (Sola, 2020-08-11)

#579

Natur er viktig! Vi trenger uberørt natur og stort artsmangfold.
Både for å styrke vår mentale helse og også vår fysiske helse. Mosjon og medisiner (de fleste medisinene vi bruker i daghar sin opprinnelse i naturen.

Terje Bratli (Hauge, 2020-08-11)

#581

Stopp raseringen av norsk natur og artsmangfold

Per Skibstad (Sandnes , 2020-08-11)

#599

Jeg signerer fordi naturen betyr mye mer enn penger for meg.

Marta K. Chwalinska (Stavanger, 2020-08-12)

#600

Respekt

Liv Hangeland (Tveit, 2020-08-12)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...