Nei til industri i Hetlandskogen i Bjerkreim kommune!

Kommentarer

#201

Turbiner har ingenting å gjøre i vår flotte natur😡

Wenche Marø Røsseth (Ottersøy , 2020-08-06)

#203

Nok av natur perler i Egersund og Bjerkreim er rasert av industrialisering. Mer egnet områder finnes

Sue Maun (Egersund, 2020-08-06)

#205

NEI til industri i Hetlandskogen .

Ann Jane Johnsen (4344 Bryne, 2020-08-06)

#214

Hetlandskogen var en av mine favoritt turplasser tidligere. Sååå idyllisk... før tømmerhogsten

Monica eike (Egersund , 2020-08-06)

#217

Fint om kortsiktig økonomisk gevinst ikke trumfer naturvern hver gang.

Sigurd Riise Nilsen (Bergen, 2020-08-06)

#219

Vindindustri forverrer også klima, i tillegg til alle andre ulrmper, eneste fordelen er inntjening for utbygger; https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2655580

Heidi Therese Nordstrøm (Asker, 2020-08-06)

#221

Eg er imot at naturen skal øydeleggast for datalagring og bitcoin ! 💪

Reidun Grotle (Bremanger, 2020-08-06)

#225

Vi må verne skogene våre!

Rita Ramberg (Sætre, 2020-08-06)

#234

Vi må ta vare på naturen i Norge. Industri med mye energibruk må vi si nei til.
Bevar vår natur og bruk mindre energi !!!

Anne Nordfjellmark Norløff (Larvik , 2020-08-06)

#235

Generelt i mot unyttig vindkraftutbygging og rasering av urørt norsk natur!

Torgeir Utgård (Vestnes, 2020-08-06)

#238

Viktig sak🦋

Emma Stubsjøen (Hamar, 2020-08-06)

#240

Dette er et flott natur og fritidsområde
Vi trenger ikke mer rasering av naturen

Bjørg Ueland (Sirevåg, 2020-08-06)

#242

Vindkraft er en stor bløff. Og pengene går ut av lannet. Heilt i mot vindkraft!

Kim andre Salte (Bryne, 2020-08-06)

#250

Signerer fordi det må være nok rasering av norsk natur. Vindmøller så langt øye kan se. Stopp. Det er nok

Andreas Moi sandvold (Undheim, 2020-08-06)

#253

Hetlandskogen bør bevares. Vern istedet for industri!

Rolf Hult (Hellvik, 2020-08-06)

#255

Fordi vi nå bevare den unike og flotte skogen i vårt distrikt! Så mye av Dalane er allerede blitt ødelagt av industri, natur som har stått urørt siden tidenes morgen. Så mye ødeleggelser som har skjedd de siste ti årene bare, et helt ufattelig og uendelig trist. Stopp galskapen!

Merethe Strømme (EGERSUND, 2020-08-06)

#256

Dette er naturødeleggelsene som kun har profitt for utbygger

Marit Iversen Skailand (Egersund, 2020-08-06)

#257

Vil bevare skogene med sitt mangfold. Synes vi har rasert nok i naturen.

Anette Lund (Hamar, 2020-08-06)

#260

https://ksu.no/artikler/kronikk/97730-vindkraft-pa-ville-veier

Vidar Holm (Tanem , 2020-08-06)

#264

Jeg har i mange år «travet» rundt i Hetlandskogen og hatt stor glede av dette unike naturområdet! Det er en stor tragedie hvis dette blir tatt fra oss!

Mette Malde (Egersund, 2020-08-06)

#266

Ønsker ikke at dette fine området ødelegges. Området burde heller vernes.

Knut Sørensen (Egersund , 2020-08-06)

#268

Bevar frilufts muligheter.

Remo Ørsland (Helleland, 2020-08-06)

#271

La naturen være. Trenger ikke å ødelgge mer i bjerkreim!

Line Honnens (Bjerkreim, 2020-08-06)

#272

Fauna, flora og rekreasjonsverdi.

Sverre Nilsen (Egersund, 2020-08-06)

#279

Jeg signerer fordi jeg er imot vindkraft, som ødelegger mennesker og dyr og naturopplevelser. Skriver under også fordi dette er i Bjerkreim, og jeg er oppvokst i Bjerkreim, nær Faure, som også må reddes! . Nå må Bjerkreim være tøffe og stå imot presser og si nei til vindmøller. Jeg forstår ikke hva Bjerkreim tenker på ang dette og konsekvenser det vil få. Tydeligvis er dere opptatt av pengene

Gerd Margrete Ivesdal (Ålgård , 2020-08-06)

#283

Det må nevnes at de fleste vindturbiner inneholder SF6-gass, en gass som er 23 500 ganger mer kraftig klimagass enn CO₂ og forblir i atmosfæren i minst 1000 år.

Vibeke Gilje (Karmsund, 2020-08-06)

#285

Jeg signerer dette oppropet fordi dette er et område som brukes MYE av befolkningen som rekreasjonsområde ( meg selv inkludert når jeg er på Jæren etter at jeg flyttet til Vestfold ).

Nina C Salte (Tjøme, 2020-08-06)

#288

Nå et det nok!

Borgar Bjørkås (Jørpeland, 2020-08-06)

#296

Denne industrialiseringa av våre fjell kan ikke fortsette! Gir min stemme til naturen😔

Ingebjørg Eidshaug (Kolvereid, 2020-08-06)

#297

Eg skriv under fordi eg synes at rasering av natur og det som bur og lever i naturen, har gått altfor langt. Ved å rasera endå meir, minkar eksistensgrunnlaget vårt. Og den type industi det er snakk om, har vi slettes ikkje bruk for.

Trond Hovda (Nedstrand, 2020-08-06)

#299

Etablering av industri i Hetlandskogen er hinsides all fornuft. I vår region er det mange andre steder hvor industriutvikling kan gjennomføres forsvarlig og uten at det går ut over verdifulle frilufts- områder og deres iboende kapital. Bærekraftig samfunnsutvikling er blant annet å verne om frilufts- områder slik som Hetlandskogen. Vi har ikke bruk for politikere og andre besluttningstakere som ikke forstår det. Stopp industriutviklingen i Hetlandskogen mens tiden er god

Harald B. Aarstad (Egersund, 2020-08-06)

#300

Fotograferer mye der.

Jan-Kåre Øvrebø (Stavanger, 2020-08-06)

#302

Vindindustrien tjener helt feil interesser!! Vi skal ikke ha batterifabrikker og Google og kryptovaluta i Norges vakre og sårbare natur!!

Margrete Aarmo (Nærøysund, 2020-08-06)

#308

Jeg signerer fordi jeg vil ha slutt på raseringen av norsk natur og ødeleggelser av habitat for flere ulike dyrearter. En stor skam at dette får pågå på denne måten!

Marita Aasen (EGERSUND, 2020-08-06)

#321

Jeg signerer fordi denne ødeleggelsen av Norges enestående natur må stoppes!

Mary Lian Røsand (Trondheim, 2020-08-06)

#326

Motvind💚

Trine lise Solvang (Utskarpen, 2020-08-06)

#329

Jeg signerer fordi vindkraftutbygging er en katastrofe for alle - både mennesker og dyr, og totalt unødvendig!

Arvid Løkenberg (Gjeving, 2020-08-06)

#338

Ønsker ikke at vår felles kraftressurser skal deles ut til profitt selskap som får subsidiert elavgift for å utnytte bjerkreims natur. Et prosjekt som hvor bruken av ordet KAN er gjennomgående. KAN få arbeidsplasser, KAN få verdiskapning osv....ingen garantier. Bruk heller kommunes midler på skoleoppgradering, sjukeheim osv.

Anders Thunestvedt (Bjerkrheim, 2020-08-06)

#339

Nå er det Nok!!
Stopp Vindkraft idag 🇸🇯

Ola Bredal (Tysvær , 2020-08-06)

#342

Viktig og ta vare på naturen vår❤️❤️❤️

Merete Uljarevic (Tønsberg , 2020-08-06)

#350

Det er på tide å stanse denne hensynslause raseringa av landet vårt, som ikkje er gagn til anna enn å berike suspekte utbyggarar

Hildegunn Rødset (Elnesvågen, 2020-08-07)

#355

For ogbevare en flott natur og her er jo en flott bade plass og rolig sted for de som ønsker og finne roen , nydelig sted, mengs goe minner fra barne årene, og hsr sølvsagt tatt våre barn med hit i mange år

Jone Dale (Klepp st, 2020-08-07)

#359

Dette vil føre til mer vindkraft utbygging i dalane
Nok Er Nok

Lars Henning Nodland (Egersund , 2020-08-07)

#368

Uberørt natur er det viktigste vi har med hensyn til artsmangfold av planter og dyr

Aud Ivesdal (Kvernaland, 2020-08-07)

#383

Fordi jeg støtter sakens (oppropets) kjerne

Daniel Thengs (Egersund, 2020-08-07)

#389

Jeg signerer fordi jeg vil bevare naturen og ikke at den Norske naturen selges til utlandet bit for bit.

Gaute Holta (Egersund, 2020-08-07)

#391

Eg signerer for di det er viktig å ta omsyn til naturmangfald og artar. Eg signerer også for di det er viktig for menneske si fysiske og psykiske helse å ha tilgang til natur. Eg signerer også for di dette i kommuneplanen er eit LNF-område, det er viktig å ta omsyn til slike område, dei er verdifulle både for notid og framtid.
Lat oss ikkje øydeleggja dette området!

Aslaug Undheim (Vikeså, 2020-08-07)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...