PUST! ENDRING ER MULIG

Kommentarer

#3

Black lifes matter!

Liva Nordhus (Arendal, 2020-06-05)

#21

Jeg signerer fordi; alle mennesker uavhengig av hudfarge og tro, har rett til å leve og ha de samme rettighetene. Alle skal kunne ferdes trygt både utenfor og i hjemmet, uten å frykte hva som kan vente dem. Alle liv er verdige!

Christiane Skaug (Ringsaker / Stange, 2020-06-05)

#27

Vi er nødt til å ta ett opprop mot hverdagsrasismen som finnes i Norge. Vi er også nødt til å fortsette å kjempe for like rettigheter, for så lenge noen har mindre rettigheter enn andre så er det en jobb som må bli gjort.

Øystein Wirak (Oslo, 2020-06-05)

#43

Det er en veldig viktig sak, og eg vil bidra med det eg kan!!!

Marie Blindheim (Ulsteinvik, 2020-06-05)

#45

Alle har rett til å leve.

Marianne Instanes Mathiesen (Tvedestrand , 2020-06-05)

#49

Fordommer må bekjempes

Steinunn E Egeland (Oppegård, 2020-06-05)

#62

Fordi jeg er i mot rasisme, og jeg mener nå er tiden til å gjøre noe med det, i Norge og i hele verden!

Sarah Grimstad (Oslo, 2020-06-05)

#71

rasisme må bekjempes aktivt

Fredrik Glad-Gjernes (Oslo, 2020-06-05)

#122

Tora Opheim

Tora Opheim (Voss , 2020-06-05)

#124

Jeg vil gi min underskrift for at jeg vil at folk skal få den kunnskapen om at alle på denne jord er mennesker. Og at ingen skal bli forskjellsbehandlet.

Kjell Arne Holar (Birkeland, 2020-06-05)

#125

Obvious c’mon

Lucas Kinnerød (Nesbru, 2020-06-05)

#130

Eg eg er sjølv svart og eg håpar at ved desse små stega at folk får vite meir om rasisme og kva ein kan gjere for å stoppe det.

Daniella Ogbazi (Volda, 2020-06-05)

#141

Det har gått for lang tid uten rettferdighet, nå er det på tide med endring.

Simon Torsvik Thingnes (Oslo, 2020-06-05)

#146

Svarte har blitt undertrykt og mishandlet alt for lenge og jeg har fått nok! Alle burde kunne leve livet sitt og gå ute uten at noen skal ringe politiet fordi de «ser truende ut» og ingen burde ha grunn til å være redde for å bli drept når de ser blålys. Rasisme preger også svartes jobbmuligheter. Søknaden blir lagt nederst i bunken fordi navnet høres utenlandsk ut. Disse tingene er bare en brøkdel av hva svarte må gå gjennom og som hvite ikke engang trenger å tenke på. Rasismen blir ikke verre, den blir filmet og vist til verden. Noe må skje! Nok er nok!

Sindre Samset (Oppegård, 2020-06-05)

#173

Vi må alle være anti-rasisme og bruke stemmene våre!

Guro Leite (Haugesund, 2020-06-05)

#183

Jeg signerer fordi det er en viktig sak og politiet i amerika burde bli riktig dømt og slutten på vold mot mørke personer i amerika og i hele verden må slutte.

Maja Tjelle (Trondheim , 2020-06-05)