Fredrikke Marie Qvams Plass på Steinkjer torg!

Kommentarer

#1

DETTE MÅ VI FÅ TIL!

Turid Saursaunet (Steinkjer, 2020-05-19)

#16

Fredrikke fortjener en «plass» i Steinkjer!❤️

Ragna Vestrum (Steinkjer, 2020-05-19)

#23

Knallgodt forslag! Qvam fortjener å hedres, og dette var en god måte å gjøre det på!

Benedikte Pryneid Hansen (Oslo, 2020-05-19)

#25

Fredrikke Marie Qvam er en av Steinkjer viktigste, historiske personer opp gjennom tiden. Det skulle bare mangle at torget oppkalles etter henne!

Julie Skaufel (Oslo, 2020-05-19)

#31

FOREGANGSKVINNE SOM RØYNTE VIRKELIG DERES EGNE BARN'S SYKDOM, OG TILRETTELA FOR VIKTIGE HELSEFREMMENDE RUTINER O.L.
Innvolvering av kvinners stemmerett.

HENNES STIFTING AV NKS ( EN AV NORGES STØRSTE FRIVILLIGHETSORGANISASJON ) STORT

Gerd Marie Rostad (Beitstad, 2020-05-19)

#40

Fredrikke samla 280000 underskrifter for unionsoppløsning i ei tid da kvinner ikke hadde stemmerett. Hun burde stå på hedersplass på torget.

Marion Stavsøien (Saupstad, 2020-05-19)

#50

Kvinnelig representasjon er utrolig viktig og mangelvare i bybilder landet over.

Ragnhild Hasselø (Buvika, 2020-05-19)

#52

På tide man får frem at vi har sterke kvinner i vår historie

Janne Walstad (Steinkjer, 2020-05-19)

#53

Jeg er fra Steinkjer, og stolt over å være fra samme sted som en så viktig person i norsk historie. Jeg håper byen min vil vise henne fram!

Inga Rygg (London, 2020-05-19)

#56

En foregangskvinne som Fredrikke bør hedres av sin fødeby og hjemplass.

Ingeborg Wergeland (Oslo, 2020-05-19)

#58

Framtidsrettet, sterk og sosialt orientert menneske. Rågod kvinneforkjemper!👋

Britt Paula Mørkved (Høylandet, 2020-05-19)

#63

På tide å hedre og synliggjøre denne dyktige kvinnen i Steinkjer

Vigdis Aasegg (Steinkjer, 2020-05-19)

#78

Det er viktig å arbeide aktivt med å utjevne den ubalansen det er mellom representasjonen av kvinner og menn i bybildet så vel som andre steder. Et enkelt initiativ å støtte for alle!

Thea Aarbakke (Oslo, 2020-05-19)

#79

Fordi det er fortjent!

Torun Hegre (Trondheim/Steinkjer, 2020-05-19)

#82

For likestilling, alltid. Hvor mange gater, steder, skoler, parker er ikke oppkalt etter menn?

Tiril Lysvand (Leksvik , 2020-05-19)

#86

Det er viktig å synliggjøre at viktige og betydningsfulle mennesker kommer i alle kjønn og farger. Kvinners innsats for samfunnet bør ha den selvfølgelige plass i historien som menn har hatt alene så lenge. Å oppkalle torget etter Fredrikke Marie Qvam kan være en begynnelse.

Astrid Andreassen (Oslo, 2020-05-19)

#89

Fredrikke Marie Qvam og kvinner som har gjort en stor innsats i samfunnet fortjener å bli beæret med flere gater/plasser oppkalt etter seg.

Mari Grønnesby (Steinkjer, 2020-05-19)

#92

På tide å vise fram denne modige kvinna👍

Hallfrid Skimmeli (Melhus, 2020-05-19)

#105

Håper jeg ikke er inhabil! Hun var søster til min oldefar, og jeg har alltid beundret hvor mye hun stod på for andre, og hvor mye hun fikk til. Hun var mange, mange år forut for sin tid. Tror ikke vi har verdsatt henne nok!

Augusta Gram Skjemstad (Steinkjer, 2020-05-19)

#108

Kule kvinner har faktiskt vært tilstede i verden hele tiden.

Þórdís Þorleiksdóttir (Sola, 2020-05-19)

#109

Jeg synes det er veldig passende at Fredrikke Marie Qvam får et sted oppkalt etter seg i fødebyen sin.

Lars Kristian Løveng Sunde (Oslo, 2020-05-19)

#110

Jeg signerer fordi jeg er enig i at det er på tide at Fredrikke Marie Qvam får mere oppmerksomhet!

Olaug Skevik (STEINKJER, 2020-05-19)

#114

Dette er en av Steinkjer viktigste historiske personer.
Det er på tide å også få noen historiske kvinner synlige.

Jorunn Vordal (Mogreina, 2020-05-19)

#115

Fordi Fredrikke Marie Qvam er helten min!

Almaz Asfaha (Oslo , 2020-05-19)

#117

Women need to be more visible in public spaces everywhere.

Svala Jónsdóttir (Kópavogur, 2020-05-19)

#126

Klart denne dama må få en synlig plass oppkalt etter seg

Birgit Musum (Steinkjer , 2020-05-19)

#130

Det er rett og slett en god idé. Men 'plass' med liten 'p'.

Gisle Aarlott (Steinkjer, 2020-05-19)

#146

Det er på høy tid å få Fredrikke Marie Qvam på torvområdet

Guri Almli (Steinkjer, 2020-05-19)

#153

Enig!

Audhild Elstad Damås (Steinkjer, 2020-05-19)

#157

Det er viktig å hedre Fredrikke i den byen hun levde i

Karin Hovde (Steinkjer, 2020-05-19)

#161

Jeg mener at en så viktig historisk kvinne fortjener en plass i Steinkjer 😊👍👏

Vigdis Hanssen (Steinkjer , 2020-05-19)

#163

Jeg mener hun fortjener det.

Jan Sigurd Lye (Trondheim , 2020-05-19)

#168

Vi har alt for få minnesmerker og gater oppkalt etter viktige kvinner i dette landet. Det er det jammen på tide å få gjort noe med. Og for et fantastisk fint navn å gi et torg!

Agnes Rokkan (Oslo, 2020-05-19)

#174

Fredrikke fortjener å bli hedret med sin egen plass.

Grete Herlofson (Oslo, 2020-05-19)

#181

En viktig steinkjerbygg som fortjener hedersplass i byen!

Vilde Kristiane Wist (Trondheim , 2020-05-19)

#185

Fordi hun hun gjorde en fantastisk innsats for kvinner og landet vårt. Hun arbeidet fir bedre helse og sosiale forhold for hele befolkningen. Hun satte By, Gjævran og Steinkjer på kartet.

Astrid Grut (Steinkjer, 2020-05-19)

#189

hun fortjener det!

Steinar Haugseth (BÖN, 2020-05-19)

#192

Det trend flere kvinnelige torg i Norge !

Marie Grønneberg-Fensbekk (Trondheim, 2020-05-19)

#193

Det var en flott dame som ga mye av seg selv og fortjener å bli husket og hedret i byen hun kom fra.

Silje Ramberg (Steinkjer, 2020-05-19)

#194

Hun bør hedres for sin kamp for kvinners rettigheter.

May Lisbeth Helland Sakariassen (Steinkjer, 2020-05-19)

#199

Glimrende forslag

Cecilie Elmkvist (Trondheim , 2020-05-19)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...