Nei til utbygging av landbruks- og friområdene på Rykkinn

Kommentarer

#602

Et innspill i siste liten!
Om Busopveien 22 og Nordby gård:
Jeg er leder i Stiftelsen Norsk Fartøyvern, som har hatt tilhold med lager og verksted i Busopveien 22 i vel 10 år. Pga varsel om riving av anlegget, har vi fra 2019 måttet rydde, kaste og selge både båter og gjenstander. Bærum kommune tilbyr oss ikke nytt sted å være. Låven skal rives, for at BK deretter bygger en kopi som aktivitetshus for de nye boligene.
Vi mener det er forkastelig og meget kritikkverdig å rive et kulturminne som vi mener låven er. Materialene er unike, tilstanden er ikke håpløs, og vi mener låven kan restaureres og tilpasses moderne bruk.
I media har det vært fremhevet at gjenbruk har større klimagevinst enn å rive og bygge nytt. Her er det mulig å bruke eksisterende bygning ved å rehabilitere og bygge den om. Vi mener kommunen må gå foran med et godt eksempel, og ikke bare være fantasiløse og ture frem som i denne saken. Vi har stilt spørsmål om materialer kan gjenbrukes/selges, men svaret er at alt skal meies ned og at BK ikke har lov til å selge brukte materialer. Et det virkelig sant, eller bare noe en person i eiendom slenger ut av seg.
På tomten mener vi det er god plass til aktivitetshus et annet sted, og at låven med sin enkle og autentiske form kan bli et værested for
frivillige organisasjoner, som vår. Tomten er stor, men forslaget til BK utnytter den ikke, Mesteparten er parkeringsplasser. Planforslaget mener vi er meget dårlig!
Jordvern. Utbyggingen av vannledningen har allerede ødelagt jordvernet. Da anleggsveien bøle anlagt, skyflet entreprenøren bare jord og stein til side, byggingen var over i løpet av en uke. Jeg kunne ikke iakta fra låven at jordmasser ble tatt forsiktig opp og forsiktig flyttet på. Jeg har bilder av dette.
Ny anleggsvei.
Det er de siste ukene anlagt en ny vei fra eksakt det stedet som nye boliger er planlagt og opp til Busopveien. Den ser helt lik ut som veien som er tegnet i planforslaget, og vist på perspektivtegningen. For meg ser det ut til BK har anlagt den nye veien til boligene før planen har vært gjennom hele prosessen.
Stiftelsen Norsk Fartøyvern kommer ikke til å sende egen klage, men dere må gjerne bruke dette innspillet i egen saksbehandling.
Ring meg gjerne- 91394558
Hilsen Arne Øistein Holm
arne.oistein.holm@outlook.com

Arne Holm (Oslo, 2021-02-26)

#604

Jeg signerer fordi:
-det er viktig å ta vare på ubrukt natur
- Rykkinn må ikke bli en samleplass for mennesker med sosiale utfordringer. Mangfoldet i Bærum må speiles også i Bærum øst.

Anne Kari Baarli (Rykkinn, 2021-04-20)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...