VI KREVER NØYTRALE UTREDERE AV VINDKRAFT

Kommentarer

#1001

Stopp all vindkraftutbygging i naturen.

yngve sjødin (oteren, )

#1011

Jeg er mot all type vindkraft per dags dato.

Linda Ylving (6290 Haramsøya , )

#1018

at desse monstervindturbinane kjem til å rasere naturen vår, på alle måtar, også livet i naturen. I tillegg er måten dette blir gjort på skikkeleg udemokratisk, og tener berre ei sak; lettvint rikdom for nokre få, og skatteplanlegging til utanlandske eigarar. Våre politikare er utstyrte med steinøyrer, og gir blaffen i kva lokalbefolkninga seier. Stopp dette før det er forseint.

Ivar Hellebust (6293 Longva, )

#1020

Bukken aldri må passe havresekken

Elisabeth Berentzen (Holmestrand, )

#1024

Eg er imot all vindkraft på sjø og land, for naturen må få leve for etterkomerane også.

Pauline Kari Aksnes (Haramsøy, )

#1031

Fuglar og insekt

Anne Kristin Høgset (Fjørtoft , )

#1034

Dette er viktig for tilliten til demokratiet

Sissel Kjerstad Aarseth (Ellingsøy, )

#1035

Jeg krever nøytrale utredere av vindkraft!

Anne Berit Riisehagen Gillebo (Øyer, )

#1036

Dette er viktig!

Monika Helen Godø (Ålesund , )

#1050

Trur fa har vore og er mykje fril og korrupsjon i denne bransben dessverre

Gunnar Helleland (Dimmelsvik, )

#1051

Signert

Birger Bunloes (Haramsøy, )

#1052

Det er en selvfølge å ha nøytrale utredere!!!

Mari Agathe Aakre Hatlestad (Valldal, )

#1057

Er stor tilhenger av rettferdighet ogsannheten.

Egil Vågen (Husøy, )

#1058

Å bli overkjørt av staten Norge på denne måten er helt uhørt. Alle andre må følge forvaltningsloven og alle andre lover for den slags skuld. Det skal også statsansatte. Eller så har vi ingen tiltru til staten lenger.

Linda Ylving (Haramsøy, )

#1066

Det er for mye korrupsjon og kameraderi i forvaltningen av våre felles ressurser, der det sitter noen grådige mennesker og gjør seg rike på vår alles bekostning.

Rigmor E. Bjørgvik (Steinkjer, )

#1070

Jeg signerer fordi vindkraftindustri i norsk natur verken er miljø eller klimavennlig.

Tore Kleppe (Bergen, )

#1071

Jeg støtter saken 100%

hanne Bruaas (Lavik, )

#1072

Jeg signerer fordi at jeg ikke vil at Haramsøya skal raseres , og at folket skal miste råderetten over øya si .
Vi på naboøyene stiller solidarisk opp :))

Grete Johanne Vadseth (Vigra , )

#1079

Jeg signerer mot forurensende vindindustri.

Per Gunnar Øines (Longva, )

#1088

Er imot rasering av naturen uten mål å meining.

Geir Leif Åsnes (Sandefjord, )

#1099

Viktig ta vare på naturen i heile landet. Slutt på mafiatilstander

Eli Slotsvik (6057, )

#1107

Trusselen mot naturen er like farlig som klimakrisa. Naturen og folk må få et vern og prosessene i et samfunn må være redelige.

Trude Gry Haram Skylstad (Trondheim, )

#1109

Vi trenger finne tilbake til likhet for loven og demokrati.

Aksel Farstad (Kjerstad, )

#1115

Er imot vindkraft som raserer landet.

Tove Åkre (Ålesund, )

#1123

Jeg vil beskytte naturen til alle generasjoner som kom etter oss.

Hildegard Dibbert (Molde, )

#1124

Eg er i mot all vindkraft!

Asgeir Thorseth (Ulsteinvik , )

#1125

Fordi de som har kontroll i dag, ikke har verken kunnskap eller sunn fornuft.

Janne Eide (Kristiansand, )

#1127

Jeg signerer fordi jeg mener det er en forpliktelse å signere for å prøve og stoppe den vanvittige naturvandalismen og overkjøring av alt Norge tiligere har stått for. Denne respekt for natur og liv er nå på god vei til å forsvinne.

Kåre Mikalsen (Ålesund, )

#1129

Norges natur må vernes, og ikke ødelegges av selskaper som vil gjøre profitt på den. Oppgrader heller vannkraften!

Kari Lillestøl (Randaberg, )

#1133

Jeg er huseier på Haramsøya. Jeg signerer på bakgrunn av det vi har opplevd i vindkraftsaka her.

Hilde Ulla Myren (Ålesund, )

#1135

Jeg signerer fordi jeg har inntrykket av at det ofte er nokså unge mennesker med behov for arbeidserfaring og mangel på dyptgående/tverrfaglig kompetanse, som blir ansatt og betalt for å gjøre konsekvensutredninger. I lys av økosystemer, biomangfold og interrelasjonell avhengighet, er det på sin plass at konsekvensutredninger finner sted på tvers av fagdisipliner, og gjennom store innsamlinger av data og kunnskapsområder.

Ylva Ullahammer (Trondheim, )

#1138

MOT VINDTURBINER!!!

Hanne-Grete Nedremo (Vestfossen, )

#1142

Bukken bør ikke passe havresekken! Det burde være en selvfølge!!!

Tor Arne Vik-Haugen (Oslo, )

#1148

Vi har opplevd overgrepet på kroppen, her på Haramsøya. Derfor er denne kampanjen viktig.

Oddgeir Otterlei (Longva, )

#1150

VI må ha NØYTRALE UTREDERE av vindkraft

Aud Sølvi Viken (Stjørdal, )

#1152

Jeg ikke ønsker en bevart natur .
Dette er miljøkriminalitet på det værste

Elisabeth Bolsgård (Ålesund , )

#1154

Nøytrale utreder må være et minimum

Ronni Stene-Strøm (Oslo, )

#1160

Overtrampet til offentlige myndigheter

Trond Gustafsson (Ølve, )

#1164

Viktig med full åpenheit !

Per Ivar Nes (Ulsteinvik, )

#1167

Vi vil ikkje ha turbiner som ødelegger fjellet og øya vår.

Hildegunn Lundgård (Haramsøy, )

#1169

Eg er enig

Sigrun Vonheim nybø (Ålesund, )

#1171

Jag vill att Blackrock och company ska hålla sina giriga fingrar långt borta från oss och vår natur..

Sophia Keivanlo (Oslo, )

#1175

Dette er det viktigaste på dagsorden no, bevar norsk natur, vi forvalter ikkje eig, spar norsk natur til neste generasjon, norsk natur er ikkje til salgs!

Line Mikalsen (Søvik , )

#1182

Eg er imot vindkraftutbygging!

Anne Grethe Eikrem (Syvde , )

#1183

Eg signerer fordi vi må verne om natur og våre dyrevenner, de har ikkje stemme sjølv og treng virkeleg mi stemme.

Beate Flataker (Flatraket , )

#1185

Dette er viktig for folk og natur!

Hildegunn Røberg (Molde, )

#1187

Fordi landskap og miljø må berges for ettertiden, for våre barn og barnebarn.
For å bevare flora og fauna.
La co2 lagrene i våre myrer vere urørt i enda nokre årtusen.

Ingvar Dahlstrøm (Fosnavåg , )

#1189

Vindkraft er voldtekt av Naturen

Jan Otto Fausa (Sykkylven , )

#1190

Skammeleg naturøydelegging for å tilfredsstille pengebegjæret hos utbyggingsselskap og politikarane. Men verst er Norsk Vassdrags- og Elekltrisitetsvesen.

Harald Ulvestad (Oslo, )

#1194

Fordi galskapen må stoppast!

Egil Ødegård (Florø, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...