VI KREVER NØYTRALE UTREDERE AV VINDKRAFT

Kommentarer

#2201

Jeg signerer fordi utredninger om vindkraft må skje av parter som er uavhengige av interesseorganisasjoner som arbeider enten for eller imot vindkraft.

Heidi Haram (Ålesund, )

#2203

Uberørt natur er Norges beste merkevare, det må vi ta vare på!

Marit Holstad Aarsæther (Ørsta, )

#2211

Steder med vindkraftverk vindindustri må nøye vurderes.

Per Kristian lund Lund (Molde, )

#2212

Krav om økt grad habilitet i vindkraftutredninger! Unngå utredere med flere agendaer og oppdragsgivere.

Solveig Løchen (Bærum, )

#2219

Eg er imot vindmøllene på Haramsøya.

Audun Kvalsvik (SYLTE, )

#2224

Dette er et overgrep

Ann Hege Ofstad (Bjørnevatn , )

#2225

Våre folkevalgte, regjering og storting MÅ høre på den norske kvinne og mann som faktisk bor på steder som kan/blir så ille berørt som feks. folk på Hamarøy.

Solbjørg Tronstad Hausvik (Søgne, )

#2229

Vi er selvforsynt med energi fra vannkraft.

Stein Rune Bjørge (Stjørdal, )

#2230

Jeg ønsker det.

Anna Karin Aarvik (7091Tiller, )

#2231

Vindkraft er det rene vanvidd

Odd Magne Østhus (Veavågen, )

#2240

Denne voldtekten og raseringen av vår flotte natur og dyrelivet må ta slutt!!

Kristina Fuglseth (Ålesund, )

#2247

Jeg vil ha en uavhengig granskning.

Berit Røsvik (Verdal, )

#2250

Fordi eg er luta lei av et storting som ikkje bryr seg om å ta vare på Norske verdier.

Else Frøynes (Florø, )

#2258

Ønsker at Grunnlovens paragraf 112 skal etableres som en praksis som ivaretar enhver har rett til et miljø som sikrer helse og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares......

Marit By (Trøndelag, )

#2261

naturen er viktigst.

Bjørn Øverhaug (Dalsbygda, )

#2269

Blir plaget av turbinene på Sørmarkfjellet som er ulovlig oppsatt..

Odd Uran (Hasvåg, )

#2270

Jeg signerer dette oppropet fordi jeg ikke kan godta "voldtekt" av nors natur og forringelse av noens livskvalitet som tilfellet er her😡

Kjell R Hole (Ålesund , )

#2289

Fordi jeg føler at saksbehandlingen hittil er noe suspekt

Bjørn Kristiansen (Asket, )

#2291

Eg vil ikkje ha vindturbinar på land, eller ved kysten.
Eg vil at freda fuglar skal få fred.
Eg vil ikkje at folk skal plagast av lyd og lys som ikkje skal vere i naturen.
Eg vil at lokalbefolkinga skal bestemme kva som skal byggast i deira nærområde.

Eli Haugen Indrestrand (6012 Ålesund, )

#2298

Fordi vi trenger et bedre vern av naturen vår 💚

Arnhild Sandbakken (Løten, )

#2300

Ekte grønt skifte ødelegger ikke natur!

Birgitte Sterud (Moss, )

#2302

Voldtekt av norsk natur

Bjørn Heen (Drammen, )

#2309

Utredninger av naturskader på land og særlig i hav er ikke utredet overhodet.

Kjell Høibraaten (Oslo, )

#2311

Mistet tillit til dem som behandler søknader av ulike slag( konsesjoner og dispensasjoner). Her er det makta og pengene som rår!

Svein Magne Rusten (Ostereidet, )

#2312

Jeg signerer fordi vindkraft er veldig ødeleggende for norsk natur og norske fjell. Jeg er født og oppvokst i Norge. NORWEA burde være nøytral, det er den ikke hvis utbyggere er en del av systemet.

Kari Toomey (Carp, )

#2317

Jeg signerer fordi vindkraft er et forferdelig overgrep mot natur, dyr og mennesker: Raserer uberørt natur, Tar livsgrunnlaget fra vår urbefolkning, Sprer tonnevis av giftig microplast, Dreper millioner av fugler, Sender ultralyd som er farlig for mennesker/dyr og fisk. Og turbinene er ikke resirkulerbare. .hvor skal man gjøre av utraderte turbiner ??

Eva Sande Tønne (Mosjøen , )

#2321

Jeg vil at alle opplysninger om forurensninger både under produksjon og transport av vindmøllene, skade på natur, utslipp av klimagasser under bygging, samt utslipp av mikroplast og oljelekkasjer under drift skal komme frem. Ja og i tillegg skader på fugler og for reinsdyrnæringen, samt støy påvirkning av menneske-, og dyre- og fiskeliv. Til slutt bør det også utredes hva som skal gjøres med de enorme mengder søppel som disse vindmøllene vil gi, og hvem som skal ta seg av det og betale for det.

Dagrun Moxnes (Sandnessjøen, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...