Nei til mer lån for studenter!

Kommentarer

#202

Jeg er student og mener denne ordningen er driiit

Ola Kristoffersen (Lillehammer, 2020-03-26)

#214

Jeg signerer fordi jeg vil ikke ha mer gjeld enn nødvendig

Victoria Skårdal (Kristiansand, 2020-03-26)

#224

Jeg er 100% permittert, student og trenger lønnen jeg nå mister for å kunne fortsette med både studier og boplass.

Sandra Skoglund-Hansen (Oslo , 2020-03-26)

#226

Fordi krisepakken vi studenter har fått er som å pisse på seg i -15 grader.

Sander Guldseth (Oslo, 2020-03-26)

#229

Er student!

Emma T. Vegel (Oslo , 2020-03-26)

#252

Fordi jeg er student og har deltidsjobb hvor jeg betaler skatt. Da forventer jeg de samme rettighetene som andre arbeidstakere som betaler skatt.

Nadia Bakke (Oslo, 2020-03-26)

#254

Jeg har mer enn nok studielån og betaler nå studentavgift for å ikke få tilgang til campus !!!!

Iselin Kvalvik (Oslo, 2020-03-26)

#263

Jeg signerer da jeg selv er student og blir berørt.

Susanna Adamsen (Voldportgaten 75, 2020-03-26)

#271

dårlig økonomisk.

Alaa Halabi (3055, 2020-03-26)

#277

Jeg er permittert i deltidsjobb og mener det er feil at vi studenter ikke får økonomisk støtte men mer lønn når vi allerede er sårbare økonomisk

Cathrine Slettebakk (Slependen, 2020-03-26)

#285

De har nok lån, så hjelp de studentene til å overleve nå!!!

Vivian Kongsvold (Sandefjord, 2020-03-26)

#300

Jeg signerer fordi det er nasjonens ansvar å løfte morgendagens Norge under uforutsette tilfeller. Å bli tilbudt lån for tapt inntekt når du ikke kan få dagpenger fordi duber student er null logikk. Det er uakseptabelt.

Pedro Nazario (Lillestrøm, 2020-03-26)

#319

Denne "krisepakken" er et hån mot våre studenter som sliter med å få endene til å møtes. Studentene er noen av dem i vårt samfunn som trenger mest støtte, de får ingenting, kun et tilbud om å grave seg mer ned i gjeld. Nå må dere holde kjeft, dere politikere som hele tiden skrytende bedyrer: " Det skal ikke stå på pengene"

Jan Ivar Thorsen (Grimstad, 2020-03-26)

#321

Jeg er student

Sonia Haugland (Bergrn, 2020-03-26)

#326

Hvis regjeringen klarer å få til en krisepakke på 3 milliarder kroner til Norwegian så er det rett og slett respektløst å tilby studentene en «krisepakke» som i realiteten er enda mer lån. Studenter er tross alt Norges fremtid.

Liza Smirnova (Fredrikstad, 2020-03-26)

#332

Studenter bør likestilles med andre arbeidstakere som får dagpenger og andre kompensasjonsordninger fremfor lån

Tora Skaug (Bergen , 2020-03-26)

#337

Synes det er urimelig at vi som studenter skal ta opp lån for å overleve, mens andre skattebetalere (slik som meg selv!) får dagpenger av NAV! Jeg har vært i fast jobb lenge og bidratt i samfunnet. Hvorfor skal vi bli straffet nå når vi trenger det som mest?

Sandra Wang (Oslo, 2020-03-26)

#346

Jeg sliter hardt økonomisk nå!!

Sarah Smith (Oslo, 2020-03-26)

#349

Studenter er også avhengige av dagpenger. Ikke lån

Eivind Høiseth (Fredrikstad, 2020-03-26)

#355

Studentene trenger ikke mer lån, de skal også kjøpe seg leilighet en gang og økt studielån gjør det enda vanskeligere å få boliglån. De unge har vanskelig nok fra før til å få kjøpt bolig.

Gro Underhaug (Oslo, 2020-03-26)

#369

Jeg er student i en økonomisk vanskelig situasjon, grunnet permitering.

Julianne Brekkli (Oslo, 2020-03-26)

#371

Dette er en helt håpløs ordning som ikke gir studenter en lettere hverdag, og heller situasjonen værre etter endt studie.

Anders Olsen (OSLO, 2020-03-26)

#374

Jeg er helt uenig

Emma Myklebust Eggen (Kristiansand, 2020-03-26)

#377

Jeg har mista jobben min og trenger ikke mer lån, hele Norge får hjelp fra nav unntatt studenter..! Det er jo helt tragisk

Hanne Frafjord (Kristiansand, 2020-03-26)

#391

Jeg mener at vi studenter stiller på lik linje med alle andre som er i deltids-/heltidsjobb og at vi ikke skal forskjellsbehandles og tilbys lån fremfor dagpenger som vi trenger og fortjener!

Malin Oppedal (Lier, 2020-03-26)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...