Opprop Norge må si opp EØS avtalen umiddelbart!

Kommentarer

#1208

Vi vil ikke inn i eu

Connie Dalhus (Harstad , 2020-10-16)

#1212

Er i mot EU medlemskap

Torry Svensen (Oslo, 2020-10-16)

#1216

Norge er i ferd med å gå til grunne som selvstendig nasjon.

Arne Nimmo (Kolnes, 2020-10-16)

#1221

EØS avtalen har blitt alt for negativt omfattende for nasjonen Norge

Bjørn Ivar Furuholt (Maura, 2020-10-16)

#1231

Norge skal være et fritt land med handelsavtaler og ikke bundet til EU-masten. EU er en konstruksjon for rikmann og rikland.

Helge Emilsen (DØNNA, 2020-10-16)

#1233

Viktig for Norge å atter bli en national stat!

Tanja Gregersen (2256 Grue Finnskog, 2020-10-16)

#1236

EØS/EU er udemokratisk. Det går ann å ha europeisk samarbeid uten denne grunnlovsstridige organisasjonen som ingen har kontroll på.

De har for mye kontroll over land de ikke må betale konsekvensene for skulle ting gå galt.

Harald Pedersen (Oslo, 2020-10-16)

#1240

Norge ut av Eu

Sissel Haarvei (Nesttun, 2020-10-16)

#1243

Jeg signerer fordi jeg er enig i forslaget til målsettingen for partiet !

Henry Magne Dahl (Indre Fosen kommune , 2020-10-16)

#1246

Norge må ut av EU's jern grep og diktature nå.

Knut Ove Breding (Vuku, 2020-10-16)

#1250

EØS-avtalen er inngått uten at det norske folks samtykke

Georg Falch Nilsen (Lødingen, 2020-10-16)

#1255

Vil ha norsk selvråde, rett i Norge.

Jarle Støle (Bergen, 2020-10-16)

#1265

Norge er best tjent med å bli kvitt husmannskontrakten som kalles eøs

John Tony Nordengen (Kolbu, 2020-10-17)

#1267

Norge skal være norsk..

Ann Kristin Gutuen (Åsmarka, 2020-10-17)

#1269

EØS avtalen svekker Norges suverenitet og selvråderett.

Roald Soma Nessa (Hommersåk , 2020-10-17)

#1272

Jeg er en italiensk borger i Norge og jeg se hva som EU gjorde til mitt land!

Elisabetta Medas (Oslo, 2020-10-17)

#1276

Jeg vil at Norge skal ut av EØS og schengenavtalen.

Tobben Hansen (Sarpsborg, 2020-10-17)

#1280

Norge for nordmenn

Even Rognlien (Nesodden, 2020-10-17)

#1287

EØS er den største skandalen i norsk rettshistorie og en total katastrofe for norsk næringsliv og norsk eierskap

Øyvind Akselsen (Torvastad , 2020-10-17)

#1288

LANDET MITT SKAL VÆRE FRITT-!!

thomas bøe (HAUGESUND, 2020-10-17)

#1293

Vi skal ha selvråderett i eget land.

Jorunn Odenmarck (ÅS, 2020-10-17)

#1311

Fordi Norge er avhengig av sin suverenitet.
EØS et EU medlemskap i forkledning.

Øystein Broe Nilsen (OSLO, 2020-10-18)

#1312

Norge blir misbrukt av eu og regjeringen

Rune Liland (Kvelde, 2020-10-18)

#1318

Ønsker ikke at Norge skal være bundet av Eøs avtalen slik den har utviklet seg. Ønsker at landet vårt selv skal bestemme over egne lover og energipolitikk. Nå raseres vår natur av vindturbinenergi. Dette er globalisme og et stort svik imot vårt Nei

torild Fjrld (3057, 2020-10-18)

#1325

Det norske Stortinget skal være øverste lovgivende instans i Norge! Slik er det ikke nå!

Anne Kari Eriksen (Nesbyen, 2020-10-19)

#1330

Forde Stortinget har gått langt over sine fullmakter etter vår grundlov, og vi ser raseringen det medfører. P

Hans Birger Strømland (Flekkefjord. , 2020-10-19)

#1332

Jeg vil ha tilbake Mitt Norge !

Ove Madsen (Arnatveit, 2020-10-19)

#1362

Jeg signerer fordi EU er en udemokratisk organisasjon som styres at EU kommisjonen hvis medlemmer velges ut paa linje med tidligere Sovjetunionens politbryaa, De kan med andre ord ikke avsettes ved valg hvis folk flest mener de gjoer en saa daarlig jobb at de ikke fortjener og bli gjenvalgt.

Tom Arne Skallerud (Paphos, 2020-10-21)

#1369

Jeg vil ikke at Norge skal være med i hverken EU eller EØS, fordi det gagner ikke landet vårt og er kostbart. Vi må også ut av Schengen avtalen.

Gunn kragh Eckell (Porsgrunn, 2020-10-21)

#1370

EØS er en tvangstrøye som hindrer selråderetten.

Anne-Mari Sæther (Sunndalsøra, 2020-10-21)

#1373

Det er best for all fremtid for norge

Ståle Ytterstad (Raufoss, 2020-10-21)

#1375

Jeg signerer fordi jeg er norsk

Bjørn Solemdalsgjerde (Molde, 2020-10-21)

#1378

Jeg ønsker ikke at Norge skal bli en koloni under EU, at byråkratene i EU skal avgjøre viktige saker for landet vårt eller at Norge skal være EUs batteri mens naturen i Norge blir vandalisert.

Per Erling Pedersen (Molde, 2020-10-22)

#1379

Det ikke er greit at våre politikere sniker oss bakveien inn i noe vi har stemt imot i flere år!

Geir Uno Jonas (Alta, 2020-10-22)

#1380

Vi taper enormt på all vår eu tilknytning

Arvid Lenes (Merkebekk, 2020-10-22)

#1387

Er for egen råderett, liker ikke EUs altomfattende og overstyrende system.

Svein Arild Bakken (Skien, 2020-10-22)

#1388

Norge ut av Eøs

Wenche Strifeldt Strifeldt@hotmail.com (Gjerdrum, 2020-10-22)

#1391

Ønsker norsk produksjon

Eva-Anita Hjelde (Malm, 2020-10-23)

#1393

EØS og EU ødelegger mer enn det godt for Norge

Knut Kloster Bjørge (Halden, 2020-10-24)

#1395

Selvråderetten smuldrer bort.

Kjetil Sletvold (Orkanger, 2020-10-24)

#1396

Jeg vil ha tilbske Norge mitt Norge,et selvstendig land...

Inger Marie Soleim (Kristiansund, 2020-10-24)

#1398

EØS er ikke bra for Norge med alt regelverk som vi må innføre fra EU.

Raymond Hans Olsen (8430 Myre, 2020-10-24)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook