Opprop Norge må si opp EØS avtalen umiddelbart!

Kommentarer

#603

Skal demokratiet fungere så må alle politikere handle etter resultatet av folkeavstemninger,eller er dette landet ikke styrt av et demokrati slik som det er nå.

ELDAR SINDRE STAVSETH (Manger, 2020-05-27)

#605

Ut av EØS OG SCHENGEN og alt annet som har med Eu å gjøre

Brit Grongsrad (Bergen, 2020-05-27)

#610

Jeg var for EU. Men vi ble lurt. Tusener av lover bestemt av byråkrater vi aldri har valgt, og som viser stor dissrespekt for både folket, demokrati og valg. Vi har også valgt å IKKE ha EU's lover. Tvert i mot 2 valg, har politikkerene våres handlet i steid med både valgresultatene og grunnloven. Dette skremmer alle som kjenner Europas historie, og alle dets 100 millioner av ofre for alle dets totalitære ledere. Denne hstorien har alltid gjenntatt seg i Europa, de 2500 år vi kjenner den. De tror så godt om seg sjøl, og bruker de fineste ord, behandler oss som umyndige barn, men de ødelegger våre liv, og hater oss de få gangene noen klarer å ytre at vi lider av konsekvensene av stormannsgalskapen deres. På toppen av det hele, er det vi, d3 umyndiggjorte, som må betale for galskapen. Det er slaveri. Politikkerene har ikke omsorg for oss. Det er løgn. Vi trenger at de millioner av øyne som er ute i det virkelige samfunnet får sagt sitt med mer direktedemokrati, ikke mindre, dersom det skal gå bra med land og folk.

Snorre Draumås (Gjøvik, 2020-05-30)

#614

Liker ikke tanken av at andre land skal pålegge oss ting som vi ikke trenger. Skammelig at politikere selger sjelen sin og landet for litt jobber i Brussel og suuuuper pensjon

Daniel Goa (Hafrsfjord, 2020-06-09)

#616

Jeg vil ha Erna Solberg fjerna som statsminister...
Hu klarer ikke å styre landet våres, som er i ferd med og oppløses til en krise for oss norske folk.

Evianne Tollefsjord (Vear, 2020-06-14)

#617

Enig!

Frank Banggren (Sokna, 2020-06-15)

#628

Fordi det blir lagt for mye styring fra EU , og våre politikere gir kontroll av våre ressurser til noen utenfor. De gir bort våre allés ressurser

Ole Magnus Kanonen (Oslo, 2020-06-21)

#632

EØS er ikke bra for Norge og oss nordmenn.

Mette Solberg (Kongsberg, 2020-06-21)

#634

Jeg signerer fordi det er imot vårt Norske Grunnlov !!!!!

Jim Ambjørnsen (Andebu, 2020-06-21)

#640

Føler vi ble lurt inn i EØS!

Inge Askildsen (Nodeland, 2020-06-22)

#642

Jeg er imot at Norge skal gå inn i EU, og vi må komme oss ut av EØS nå.

Monika Johansen (Gran, 2020-06-22)

#654

For jeg tror at vi ikke behøver og stå i EØS avtalen.

Genaro Johansen (Grovfjord , 2020-06-23)

#657

Jeg signerer fordi EU Og EØS avtalen er udemokratisk og bare ivaretar de rikeste sine interesser
M

Gunnar A Kildal (Dalsgrenda, 2020-06-24)

#660

Eøs avt er overnasjonal og ble "lurt" inn 2 år før folkeavstemmingen i 94

Roger Holmeng (Fosen, Trøndelag, 2020-06-25)

#661

Nå er eg lei landssvikerne som har styrt oss fra og med G.H.B ,s regjering,s svik i 94.

Roger Njordmann (Voss, 2020-06-25)

#665

Vi må ut av EØS avtalen nå.

Rune Larsen (Trondheim, 2020-06-29)

#679

Liker ikke globalisering

Roy Johansen (Norge, 2020-07-13)

#680

jeg vil at norge skal få tilbake sin selvstendighet. Landet må ut av EØS og Schengen.

Kjell Weihe (oslo, 2020-07-15)

#681

Vi har to ganger sagt NEI til EU, våre politikere viser ingen respekt for demokratiet. LANDSSVIKERE er de.

Roald Hatten (Bakerovnsberget 49, 2020-07-15)

#682

Jeg VIL IKKE VÆRE med på at Norge skal fotsette å være med i EØS som er en måte å lure oss videre inn i EU.

Inger Helene Flatland Myrene (Nordagutu , 2020-07-29)

#685

Vi skal ikke tvinges til medlemsskap på noen måte!!!

Bjørg Kirsn Enano-Storli (Bodø, 2020-08-05)

#688

Denne avtalen er ikke lengre til noen fordel for Norge.

Kjell-Arne Libæk (Lillehammer , 2020-08-06)

#689

EØS og EU utgjør store problemer for selvråderetten vår. Og hindrer vår kultur og ytringsfrihet

Anita Gjerde (Oslo, 2020-08-06)

#693

Vi skal være frie, ikke underlagt EU's makt.

Einar Jarle Grytdal (Rognes , 2020-08-08)

#696

Jeg signerer fordi EØS avtalen er et brudd på straffeloven kapittel 17, og at alle politikere som derfor er for EU, EØS, ACER o.l, er kriminelle landssvikere som gir blanke i å gi bort våre ressurser og selvråderett.

Straffeloven kapittel 17. Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser.

§ 111. Krenkelse av Norges selvstendighet og fred

Med fengsel inntil 15 år straffes den som ved bruk av makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare for at Norge eller en del av Norge

a)innlemmes i en annen stat, b)blir underlagt en fremmed stats herredømme, c)eller en stat som Norge er alliert eller i kampfellesskap med, blir påført krig eller fiendtligheter, d)påføres vesentlige begrensninger i sin selvbestemmelsesrett, eller e)løsrives.

§ 112. Grov krenkelse av Norges selvstendighet og fred

Grov krenkelse av Norges selvstendighet og fred straffes med fengsel inntil 21 år. Ved avgjørelsen av om krenkelsen er grov, skal det særlig legges vekt på om

a)den har hatt særlig alvorlige virkninger for Norge, b)den er gjennomført ved en organisert væpnet aksjon, under utnyttelse av frykt for inngrep av en fremmed stat, eller ved trussel om dette, c)gjerningspersonen er et medlem av regjeringen, Stortinget eller Høyesterett eller tilhører landets øverste sivile eller militære ledelse, d)handlingen har medført tap eller fare for tap av menneskeliv.

§ 113. Krenkelse av Norges statsforfatning

Den som ved bruk av makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare for at Norges statsforfatning forandres, straffes med fengsel inntil 15 år.

§ 114. Grov krenkelse av Norges statsforfatning

Grov krenkelse av Norges statsforfatning straffes med fengsel inntil 21 år. Ved avgjørelsen av om krenkelsen er grov, skal det særlig legges vekt på forhold som nevnt i § 112 bokstav a til d.

Paul Sandvik (Kverva, Sor-Trondelag, Norway, 2020-08-09)

#697

Vil ivareta landet og folket.

May Nordstrøm (Asker , 2020-08-09)

#702

Jeg mener vi må ut og bli mer selvforsynt. Bygge opp beredskapen og sikre norske verdier

Mona Nielsen (Kragerø, 2020-08-09)

#705

jeg er for at vi som kan stemme kan velge egen politikk og ikke tvangsfores med markedsliberalisme og samtidig skli nesten ubemerket inn i EU med EØS-avtalen.

Jan Ivar Jansen (3531 Krokkleiva , 2020-08-09)

#709

EØS er en altfor sterk tilknytning til EU.

Tom Roger Andersen (Odnes, 2020-08-09)

#711

Ønsker selvbestemmelsesrett for landet vårt

Anja Andersen (Siljan , 2020-08-09)

#722

Jeg signerer fordi vi må ut av EØS og ta tilbake råderetten i NORGE

Odd Hellerud (Kongsvinger, 2020-08-09)

#725

EØS avtalen er ulovlig underskrevet! Gro bør rettslig forfølges😡

Jan harald Gustavsen (Eydehavn, 2020-08-09)

#726

EU er en ren pengeunion og evner ikke kriser hvor folk blir skadelidende. NEXIT NOW.

Ole Andreas Opphaug (Orkanger , 2020-08-09)

#733

EØS er direkte dårlig for Norge.

Fredrik Woldseth (oslo, 2020-08-09)

#734

Fordi jeg har stemt NEI til EU i 2 - TO - folkeavstemminger og ALDRI stemt på noen av partiene som er FOR å gi bort vårt kjære fedreland til dette desidert mest diktatoriske, udemokratiske og korrumperte pampevelde Europa noensinne har sett.

Arne Sørum (2850 Lena, 2020-08-09)

#735

Jeg stemte nei til EU

Geir A Olsen (Åsgårdstrand , 2020-08-09)

#740

Er en ulovlig avtale som ble presset på oss av tyranene som styrer dette landet. Dere er landssvikere hele gjengen

Simen Wiig (Gjøvik , 2020-08-09)

#741

Det er viktig at vi i norge har full råderett i landet vort og EØS avtalen indergraver den retten!!

Tore Mortensen (Kristiansund, 2020-08-09)

#743

Jeg vil ikke ha globalisme

Erna Terese Skjerahaug (Hammerfest, 2020-08-09)

#745

Jeg stemte NEI til EU og ville også stemt NEI til EØS, dersom vi hadde blitt spurt.

Anne-Grethe Christensen (Stavanger, 2020-08-09)

#749

Vi klarer oss mye bedre uten et EØS som slavebinder oss til EU

Jan Ove Storemark (ERDAL, 2020-08-09)

#750

Fordi det er på tide at Norge tar over styringen over Norge og ikke selger det til skampris.

Atle Borgersen (Eidsvoll, 2020-08-09)

#755

På tide å få bestemme i eget hus og få bort EU udyret 👿

Stein Inge Matre (Kaupanger , 2020-08-09)

#757

Jeg signerer for jeg ser at dette går til helvete viss vi ikke står sammen for å få ei forandring...

Odin Mikael Nybro (Møre og Romsdal , 2020-08-10)

#761

Det er eneste løsning for å rive oss løs fra vanviddet.

Jostein Krogsgård Meen (Porsgrunn , 2020-08-10)

#764

Jeg er for større selvråderett og mot udemokratisk eu

Lars Skoglund (Grålum, 2020-08-10)

#769

EØS avtalen er en ulovlig og udemokrstisk leilendingsavtale til EU, som folket har stemt NEI til ved 2 folkeavstemninger. Avtalen er snikinnført av Ap og GHB uten folkets samtykke, men kun Stortinget. Det bør holdes en Folkeavstemning om avtalen. EØS avtalen blir vår undergang.

Kristian Robert Vinberg Grødem (Hundvåg , 2020-08-10)

#770

Jeg signerer fordi jeg mener det norske folk trenger å få tilbake vår retten til å si vår mening og retten til at bår mening skal følges.

Anne-Mette Lien Øye (Nesbyen, 2020-08-10)

#782

Det er nok nå. Med litt innsikt er dette en svært kostbar og dårlig avtale. Folk flest unngår dårlige avtaler,gjerne fordi det er en tapende part. Norge er den tapende part i eøs avtalen. Noen vinner men de gjemmer seg i skyggene og når lyset faller på dem kan alle de galskapen. Nå gidder dr ikke gjemme seg i skyggen engang så de som ikke våkner da - hva er de?

Eva Lindeth (Florø, 2020-08-11)

#799

Dette er galskap og ikke en handelsavtale

Haakon Holth (Oslo, 2020-08-11)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook