5G-fritt Norge - STANS 5G

Kommentarer

#3

Jeg har allerede blitt syk og arbeidsufør av stråling og kan ikke oppholde meg i offentlige rom uten å være tildekket av skjermende klær. Jeg ønsker noe bedre enn dette for mitt ufødte barnebarn og alle andre borgere i dette landet og verden forøvrig!

Elizabeth Vindenes (Hvalstad, 2020-03-14)

#4

Vi trenger ikke dette. Og jeg tror det er farlig.

Bente Varly (Oslo, 2020-03-14)

#6

Tror det er starten på verdens undergang i en eller annen form

Tove Mette Ghering (Åseral, 2020-03-14)

#7

Dette er fullstendig uansvarlig eksperiment med befolkningen og helt unødvendig!

Anders Silva (Stavanger, 2020-03-14)

#11

Som birøkter er jeg ekstra bekymret 🐝

Lisbeth Monsen (Lillestrøm , 2020-03-14)

#12

Jeg vil ikke bli utsatt for unødig stråling. Vi har mer enn nokk allerede.

Aud Jorun Etterlid (Førde, 2020-03-14)

#14

5G dreper alle livsformer. Jeg er ikke en labrotte eller en forsøkskanin. Jeg vil ha retten til å velge selv, og til å leve et fritt liv i et trygt land.

Elisabeth Østgaard (TRONDHEIM, 2020-03-14)

#15

Jeg signerer fordi jeg ikke ønsker å teste ut hvor mye min kropp tåler av stråling. Nå er det andre land i verden som har erfaringer og forskning på at 5g har stor innvirkning på mennesker og dyr. I Norge er vi ikke ferdig utrullet 4g men allikevel skal vi over på 5g. Det er kun levrandører som Telenor og Telia som hevder at vi trenger dette. Ingen i befolkningen er forespurt på hva vi vil ha. Norske politikere sover i timen og Statens strålevern sier at de følger med på hva som skjer. Hvem skal betale alt dette og hvem skal betale dersom mange mennesker blir syke av 5g. Svaret er dessverre veldig enkelt, vi som forbrukere. Overhode ikke greit

Kristin Vikheim (Braskereidfoss , 2020-03-14)

#19

Av og til kan "øye for øye, tann for tann" være avslørende

Jan Grønbech (Trondheim, 2020-03-15)

#21

Føre var prinsippet

Pål Toft-eriksen (Oslo, 2020-03-15)

#22

Jeg signerer dette oppropet fordi jeg er kjent med at 5G-teknologien er dokumentert å være skadelig mot alt biologisk liv, fra mennesker til den minste mikroorganisme og planteliv. Vi, FOLKET, har ikke bedt om, og ønsker slett ikke, å bli gjort til forsøkskaniner i det som biologer, leger og andre forskere beskriver som et gedigent eksperiment på menneskeheten!

Mobilindustrien og beslutningsmyndigheter som, på tvers av alle advarsler tillater denne galskapen, bryter menneskeretten og den norske Grunnloven. De vil i framtida måtte påregne å stilles til rettslig erstatningsmessig ansvar for med vitende og vilje å ha påført enkeltmennesker og folkegrupper stor helserisiko med konsekvenser i form hverdagsplager til alvorlig sykdom og endog død, i tillegg til å krenke vår grunneleggende rett til frihet, personvern, trygghet og selvbestemmelsesrett.

Mennesker som besitter kunnskap om de hasardiøse konsekvensene av 5G, og trådløse nettverk generelt, ØNSKER SLETT IKKE å bli ufrivillig fanget i 5G-teknologiens destruktive globale spindelvev og drepende klør. VI SIER ET BESTEMT OG UFRAVIKELIG NEI TAKK TIL 5G!

Det henstilles til både mobilindustrien og dagens politiske beslutningstakere å være seg sitt ansvar bevisst. Dere har absolutt ingen som helst rett til å krenke menneskers grunnleggende rettigheter verken i nåtid eller i framtid. Våre barn og etterkommere har den samme rett som dagens voksne generasjon til å leve på jorda i sunne og gode livsbetingende miljøer.

I favør av den oppvoksende, såvel som framtidige generasjoner, KREVER VI FULL STANS AV 5G-UTRULLINGEN UMIDDELBART!

TOVE ROSTAD (Levanger, 2020-03-15)

#23

Jeg krever STOPP 5G og 4G+ NÅ

Eldri Dahlen Tellebon (Jakobsli, 2020-03-15)

#30

Det er uforsvarlig å sette opp 5G nett. Slutt å test dritten deres på mennesker og dyr. Vi vil ikke ha kreft!

Anine Østerhus (Oslo, 2020-03-15)

#31

G5 er ett farlig våpen som kommer til å ødelegge liv og hilse til masse mennesker .

May-Harriet Seppola. (Otteid, Østfold, Norway, 2020-03-15)

#34

Jeg tror 5G er svært uheldig i disse corona tider !

Sarita Sadhika Jeanette Kall (Oslo, 2020-03-15)

#35

Dette er et eksperiment jeg ikke vil være med på

Charlotte Hagen (Tønsberg, 2020-03-15)

#37

Basert på omfattende lesning av vitenskapelige artikler over ca. 4 år med en bakgrunn fra 40 år med forskning er jeg ikke i tvil om at våre grenseverdier ikke sikrer mot grundig beviste biologiske virkninger og 5G mer enn tidligere trådløse teknologier.

Else Nordhagen (Oslo, 2020-03-15)

#39

Fordi lansering 5G - uten noen form for testing eller vitenskapelig utprøving når det gjelder de svært store virkningene det ut fra tilgjengelig forskning er - er det SYKESTE eksperimentet i menneskehetens historie. Så langt.

Liv Seiff (Oslo, 2020-03-15)

#41

Jeg har fulgt Einar Flydals blogger over lang tid nå og han har på en fantastisk og grundig måte lagt frem en etterhvert meget sterk og respektabelt dokumentert forskningsmateriale fra hele verden på det meste av elektromagnetisk stråling og dens påvirkning av alt liv. For ikke snakke om jussen og de alt for høye grenseverdiene Norge har i forhold til andre land

Roger Dahle (Sveio , 2020-03-15)

#55

Utilstrekkelig grunnlag for sikkert å "rulle ut" 5G uten skadevirkninger. Useriøst av myndighetene.

Thomas Kolby (3519, 2020-03-15)

#58

Stopp denne forskningen på levende mennesker! Jeg er svært bekymret for mine 7 barns framtid! Vær føre vár!

Alexandra Næss (Namsos, 2020-03-15)

#60

Paragraf 112 i Grunnloven må brukes.

Cathrine Høst (Arendal, 2020-03-15)

#65

Telenor bør straffes for 5G eksperiment på befolkningen

Robin R (Hareid, 2020-03-15)

#66

5G er livsfarlig for alt levende!

Inger Johanne Matheson (7020 Trondheim, 2020-03-15)

#67

Dette er bevist helseskadelig, mange land har valgt å avstå fra 5G nettopp pga at dette. Strålingen av 5G påvirker oss alle og vil bli for mange, mennesker og dyr og ikke minst insekter, uutholdelig.

Hanne Skagen (Oslo, 2020-03-15)

#71

Det er galskap! Folk er syke, blir syke og det fins masse forskning på dette. Hvis dere tror virus dreper folk og Norges økonomi vil det ikke være noe i forhold til 5G

Tove Fure (Skjoldastraumen, 2020-03-15)

#76

Jeg signere fordi vi trenger ikke neseblødene nedlastingshastighet

Tor magne Sundheim (Andebu , 2020-03-15)

#77

Dette er folke- og dyre- og plante- og mikrobemord!

Karen Marie Omholt (Ås, 2020-03-15)

#79

5G er eit farleg eksperiment mot alle levande organismer.

Marion Mjåseth (Høyvikveien , 2020-03-15)

#80

Jeg signerer dette oppropet fordi jeg er kjent med at 5G-teknologien er dokumentert å være skadelig mot alt biologisk liv, fra mennesker til den minste mikroorganisme og planteliv. Vi, FOLKET, har ikke bedt om, og ønsker slett ikke, å bli gjort til forsøkskaniner i det som biologer, leger og andre forskere beskriver som et gedigent eksperiment på menneskeheten.

Mobilindustrien og politiske beslutningsmyndigheter, som på tvers av alle advarsler tillater denne galskapen, bryter menneskeretten og den norske Grunnloven. De vil i framtida måtte påregne å stilles til rettslig erstatningsmessig ansvar for, med vitende og vilje å ha påført enkeltmennesker og folkegrupper stor og helt unødvendig helserisiko med konsekvenser som alt fra hverdagsplager til alvorlig sykdom og endog død, i tillegg til å krenke vår grunnleggende rett til frihet, personvern, trygghet og selvbestemmelsesrett.

Mennesker som besitter kunnskap om de hasardiøse konsekvensene av 5G, og trådløse nettverk generelt, ØNSKER SLETT IKKE å bli ufrivillig fanget i 5G-teknologiens destruktive globale spindelvev og drepende klør. VI SIER ET BESTEMT OG UFRAVIKELIG NEI TAKK TIL 5G!

Det henstilles til både mobilindustrien og dagens politiske beslutningstakere å være seg sitt ansvar bevisst. Dere har absolutt ingen som helst rett til å krenke menneskers grunnleggende rettigheter verken i nåtid eller i framtid. Våre barn og etterkommere har den samme rett som dagens voksne generasjon til å leve på jorda i sunne og gode livsbetingende miljøer.

I favør av den oppvoksende, såvel som framtidige generasjoner KREVER VI FULL STANS AV 5G-UTRULLINGEN UMIDDELBART!"

Atle Abrahamsen (Kristiansand , 2020-03-15)

#82

Stråling fra mobilsystemet er påvist farlig for alt som lever - mennesker, planter, dyr, insekter. Med 5G bare trappes strålingen opp uten å ha kartlagt følgene.

Alice Teunis (Deknepollen, 2020-03-15)

#83

Jeg signerer fordi vi vet ikke nok om effekten på mennesker og dyr!

Randi Lindsay (Oslo, 2020-03-15)

#84

Arild Herigstad

Arild Herigstad (Alfaz del pi, 2020-03-15)

#86

Jeg signerer fordi Norge har for høye grenseverdier ift andre land og forskning tyder på at det trengs mer kunnskap og forskning på dette området før en ruller ut 5G nettet. Jeg er oppriktig bekymret for folkehelsen!

Ida Døssland (Oslo, 2020-03-15)

#89

Ta ansvar og stopp 5G! Vi har nok frå før som øydelegg Moder Jord!

kari jægersletten (Vinstra, 2020-03-15)

#100

Ikke lek med helsa mi.

Zana Gujic (Sandefjord, 2020-03-15)

#109

5G er den største helse- og miljøtrusselen vi noen gang har stått overfor. Det må stanses umiddelbart!

Turid Heidi Dammann (Oslo, 2020-03-15)

#113

Jeg signere dette fordi jeg blir syk av stråling.

Morten Elvrum (Trondheim , 2020-03-15)

#120

Dette er galematias! Det finnes nok av forskning og advarsler om dette" FY, Telenor!

Gerd Ragnhild Jentoftsen (MOSS, 2020-03-15)

#135

Jeg er strålingsallergiker, og aksepterer ikke at politikere og trådløsbransjen eksperimenterer med folks helse!

Stig Bergan (Trondheim, 2020-03-15)

#141

Jeg er skeptisk til 5g

Morten Holden (Glåmos , 2020-03-15)

#144

Jeg signerer fordi trådlas teknilogi tapper vårt immunforsvar. Vi får dårligere redox.

Johan Lindstrøm (Oslo, 2020-03-15)

#145

Det er for lite testet

Kristin Austheim (Krøderen, 2020-03-15)

#146

Signerer av bekymring for naturen/insekter/dyr og folkehelsen. OG i irritasjon over å bli overkjørt av myndigheters arroganse og uvitenhet. Dette er avgjørelser utenfor demokratiets ånd.

Helén Meling Langeteig (Tananger , 2020-03-15)

#153

Vi vet ikke hvilken effekt dette har for alt levende liv.

Ida Wadel (Nesodden , 2020-03-15)

#157

Jeg ønsker ikke 5G i Norge

Else Harloff (Bergen, 2020-03-15)

#164

Sier NEI til 5G

Gina Thomas (Oslo, 2020-03-15)

#166

det er alt for mye usikkerhet rundt trygghet av denne oppgradering. Allerede nå er flere mennesker stråling sensitive så hva vil det bringe? Ja for utvikling men på en trygg måte.

sabina baronova (jevnaker, 2020-03-15)

#167

Redd for konsekvenser og syntes det er et overgrep mot befolkningen.

Børre Rolf Norland (Marnardal, NORGE, 2020-03-15)

#169

5g synes å være farlig for biologiske prosesser.

Jøran Solberg (Bergen, 2020-03-15)

#172

JEG ØNSKER Å KOMME MED EN PROTEST PÅ DET JEG MENER ER ET EKSPERIMENT MED LEVENDE MENNESKER, UTEN GITT TILLATELSE.

Roger Sørum (Fjellhamar , 2020-03-15)

#173

Jeg blir syk av stråling

Torhild Hansen (Sannidal , 2020-03-15)

#175

Utredninger og Konsekvensanalyser av helsepåvikninger hos levende individer må utføres før innføring av disse 5G systemene. Garanti om at det er ut en helsepåvikninger må foreligge.

Solveig Gundersen (Sandefjord, 2020-03-15)

#181

Fordi jeg er enig.!! NEI TIL 5G.!!!!!

Veronica Ellingsen (Bodø , 2020-03-15)

#184

Jeg signerer fordi jeg ser 5G som et eksperiment med helsa vår. De vet ikke konsekvensene av dette. Og hva er poenget med at signalene må gå enda raskere?

Eileen Kase (Moss, 2020-03-15)

#186

Jeg er sterkt i mot at det skal komme nok en kilde til elektromagnetisk stråling, som dessuten er på frekvenser langt høyere enn det som hittil har vært brukt, og der det ikke er mulighet for å skjerme seg for de som ønsker det. Det oppleves som overgrep mer enn utvikling. Jeg er meget skeptisk til dette eksperimentet på levende organismer, og kan ikke se hvorfor uskyldige mennesker og dyr skal måtte betale med sin helse for at det skal være mulig for guttepjokken å "spille Fortnite uten forsinkelser". Nei til 5G!!!

Vera Lill Bjørkhaug (Bardufoss, 2020-03-15)

#196

Skadevirkningene

Randi Eikevik (7562, 2020-03-15)

#199

Jeg er i mot 5g og blir ikke og kjøpe 5g telefonen.

Connie Dalhus (Harstad , 2020-03-15)

#200

Fordi stråleverdiene ikke er testet ut på mennesker og helse

Marius Lavik (Trondheim, 2020-03-15)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...