Nei til nedlegging og flytting av Ankenes ungdomsskolen til byen!

Kommentarer

#1

Fordi jeg ikke vil at Ankenes ungdomsskole skal legges ned

Elisabeth Barø Høgser (Narvik, 2020-02-09)

#4

Vi trenger beholde ungdomsskolen på Ankenes.

Ragnhild Vinje (Ankenes, 2020-02-09)

#6

Alt jeg har lest, som ikke handler om økonomiske motiver, tilsier at elevene har det bedre på mindre skoler.

Frank Pettersen (Ankenes, 2020-02-09)

#20

Det er galskap og samle elevene på en storskole!

Tenker på de stakkar elevene som har utfordringer i hverdagen, de som trenger litt ekstra, de som har skolevegring osv osv... Huff... Er redd vi skaper problemer for ungene våre ved å samle alle på en storskole :-(

Gry Charlotte Fossgård-Lindgren (Bjerkvik, 2020-02-09)

#29

Nært hjemmet, mindre stress for elevene og foreldrene, fin beliggenhet til aktiviteter i idrettshall og naturen, blir ikke for stor og upersonlig skole, får også her møte nye elever som blandes inn fra Håkvik.

Thale Renate Askvik (Ankenes, 2020-02-09)

#37

Jeg signerer fordi det er det beste alternativet i denne saken

Ole Petter Barø Høgset (Narvik, 2020-02-09)

#40

Det er behov for å opprettholde ankenes ungdomsskole. Jeg har selv gått der. Det er en fin størrelse på skolen. Store skoler er ikke for alle.

Hilde Stoltenberg (Eidsvoll verk , 2020-02-09)

#57

Jeg er bekymret for oppfølging av den enkelte elev på en så stor skole. Jeg har to barn som begge trenger å bli sett, og jeg er redd for at den muligheten blir tatt fra dem på en storskole i Narvik. I tillegg er jeg strekt imot sentralisering, og veldig for små lokale skoler. Bussturen er også en bekymring for meg. Lang reisevei til skolen er et stort minus, og en arena for mange ubehagelige situasjoner der det ikke er noen ansvarlige voksne som kan følge med. Jeg er redd barna mine vil bli for herdet alt for tidlig i livet.

Annette Øiesvold (Håkvik, 2020-02-09)

#60

Ser ikke noe fornuft i å legge ned Ankenes ungdomsskole

Thomas Solvoll (Ankenes, 2020-02-09)

#62

Med så mange barn (som det ville blitt ),samlet på en plass er jeg redd det blir mange barn som faller utenfor og ikke blir sett.

Charlotte Søderholm-Kristoffersen (Ankenes, 2020-02-09)

#65

Signerer fordi jeg har barn som i fremtiden skal gå på Ankenes ungdomsskole.

Gunhild Eide (Håkvik, 2020-02-09)

#67

Ankenes ungdomsskole sikrer lokalmiljøet, skaper samhold og trivsel, i tillegg til å sikre trygt og godt læringsmiljø for sine elever.

Geir Løbakken (Ankenes, 2020-02-09)

#69

Jeg mener grunnskolen bør ligge i lokalmiljøet!

Pia Karlsen (Narvik , 2020-02-09)

#76

Mindre enheter er bedre for elevene enn store skoler der alle er samlet under samme tak. De elevene som sliter faglig borte i mengden. På små skoler er det lettere å fange de opp og gi god veiledning.
Mvh Bente Andreassen adjunkt

Bente Andreassen (Ankenes, 2020-02-09)

#80

Ankenes er absolutt stort nok til å ha egen skole. Uten skole blir det mindre attraktivt for småbarnsforeldre å bosette seg på Ankenes.

Oddbjørn Amundsen (Ulefoss, 2020-02-09)

#85

Fordi jeg gikk på den skolen. Den er en veldig bra skole. Den er også nærere folkene som bor på Ankenes

Ingrid Vikslett (Ankenes, 2020-02-09)

#88

Jeg signerer fordi å ha en så stor ungdomsskole kan umulig være gjennomtenkt når det kommer til miljø og sikkerhet

Magdelena Landsem (Narvik, 2020-02-09)

#90

Det har aldri vært til ungenes fordel å bli stuet sammen i så store skoler.

Gudrun Hagen (Narbik, 2020-02-09)

#93

Det er viktig med 2 ungdomsskoler. Narvik ungdomsskole har allerede nok utfordringer.

Aina Nyland (Narvik, 2020-02-09)

#111

At vi må beholde Ankenes ungdomsskole 😊

Steffen Mathisen (Ankenes , 2020-02-09)

#113

Nei til flytting av Ankenes ungdomsskole.

Marianne Osmark (Narvik, 2020-02-09)

#114

Jeg signerer fordi jeg syns det er galskap å legge ned en velfungerene skole. Ankenesfolk har allerede en ungdomsskole og det bør holdes i hevd. Hvorfor skal en være nødt til å ta buss over brua for å komme til skolen.

Rigmor Steffens (oslo, 2020-02-09)

#126

Det er viktig å IKKE sentralisere barne- og ungdomsskolene i kommunen. Det koster å sende barna med buss inn til byen. Selv om kommunen har flere ungdomsskoler, kan man i likhet med vg skole ha en felles rektor for skolene og avd ledere ute i skolene.
Det gir IKKE et bedre skoletilbud til barna.
Det IKKE positivt med for store skoler mtp friminutter og utemiljø for ungene. Mange unge sliter med psykiske problemer og større skolemiljø fører til forverring av psykiske plager. Mange barn er engstelige og forsiktige og har store problemer i større miljøer.
Vi må ha skoler som er hensiktsmessige for bara våre, med gode læremiljø og muligheter for tilrettelagt undervisning der det er behov for det.

IKKE LEGG NED UNGDOMSSKOLEN PÅ ANKENES

LYTT TIL UNGENE VÅRE

ANNE LISE ERIKSEN (ANKENES, 2020-02-09)

#127

Vi bor i Håkvik, og skal ha 3 barn på ankenes ungdomsskole. Det er ikke et alternativ å sende ungene med buss tilsi «storskole» i byen, ei heller at ungene skal igjennom byen og kjøpesentrene hver dag. La ankenes ungdomsskole være ifred!

Marianne Nygårdsvoll (Narvik, 2020-02-09)

#136

Jeg ser hvordan en stor felles ungdomsskole har fungert andre steder, og klarer ikke å se at det blir til det bedre! Narvik er en så pass stor by at det er plass for ungdomsskole både på Ankenes og i byen. Ettersom jeg er vokst opp på Ankenes velger jeg og signere 😊

Signe Winther (8445 Melbu, 2020-02-09)

#144

Ankenes trenger sin skole

Merete Olsen (Ankenes , 2020-02-09)

#150

Utflytta ankeneser som aldri hadde akeptert å pendle til narvik fra jeg var 13år

Trond Thoresen (Tromsø, 2020-02-09)

#151

Jeg ønsker at mine barn skal ha gangavstand til skolen. Også når de begynner på ungdomsskolen. Legges den ned, flytter vi fra kommunen. Narvik Ungdomsskole har ikke kompentanse til å drifte en så stor skole. De er allerede på randen slik dagens drift er. Dårlig rykte, sykemelding, dårlig admin, og vold og narkotika blant elevene. Ankenes ungdomsskole et mye bedre på alle disse punktene, så hvor legge ned noe som fungerer. For så å lage ennda større elendighet i byen.

Stine Kruhaug Bjørkmo (Ankenes , 2020-02-09)

#152

Det skal bevares et tilbud på ankenes

Tor Vegard Andersen (Ankenes, 2020-02-09)

#162

Min sønn skal gå på denne skolen i fremtiden

Kristine Karoliussen (Ankenes, 2020-02-09)

#169

For bokvaliteten til ankenes og håkvik er det avgjørende å ha noe så grunnleggende som skoler i nærheten av der du bor

Leif k Fjelde (Narvik, 2020-02-09)

#181

Har en gutt i 2.klasse nå, og en jente som starter på skolen om 4 år.
En veldig viktig grunn for at vi flyttet til ankenes er nærheten skolen, alle 10 grunnskoleårene!

Catrine Sandvoll (Ankenes, 2020-02-09)

#184

Jeg ønsker å beholde den flotte skolen! Har selv gått der. Ønsker at mine barn også skal få gå der!🙂

Kjell-Ove Jenssen (Ankenes , 2020-02-09)

#186

Å ikke gjøre det vil være galskap. Ankenes trenger ei egen ungdomsskole

Anita Remman (Ankenes, 2020-02-09)

#192

Ønsker å ha skolen i nærmiljøet og ikke en storskole med 2 mils reisevei

Aleksander Teger (Ankenes, 2020-02-09)

#195

Jeg signerer for å vise min motstand mot nedleggelse av Ankenes ungdomsskole

Dag Richard Mørk (Ankenes, 2020-02-09)

#196

Skole i nærområdet er utrolig viktig. Parken som felles ungdomsskole for Ankenes, Håkvik og bykjernen blir alt for stort. Elevene vil ikke bli sett på samme måte som en noe mindre skole.

Monica Sivertsen (Ankenes, 2020-02-09)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook