Høyere grunnbemanning i Kristiansandsbarnehagene.

Kommentarer

#601

Det er et reelt behov

Eivind Hobbesland (Nodeland, 2020-06-08)

#610

Har barn i Kristiansands barnehage og økt grunnbemanning er forutsetning går god kvalitet i barnehagen

Thore Wiig Andersen (Marikollen 29c, 2020-06-10)

#637

Nok bemanning i barnehagen gir gode barnehager. Barnehagens hverdag er for preget av mangel på personell og det er barna dette går utover!

Tina Binfield-Skøie (Kristiansand S, 2020-06-11)

#645

Jeg signerer fordi jeg har to små barn som går til en av Kristiansands barnehage som vi som foreldre er veldig fornøyd av. Og jeg synes at alle barna fortjener å ha like gode normene og forholdene i sin barnehage.

Malgorzata Chatys (Kristiansand, 2020-06-12)

#646

Vil ha nok folk på jobb

Kristian Tjørhom (Kristiansand, 2020-06-12)

#650

Jeg jobber i barnehagen og får føle på kroppen hvordan det er å være for få folk.Barna fortjener å bli sett og hørt,de er vår viktigste investering .

Kari Ugland (Kristiansand, 2020-06-12)

#651

Det er viktig at de små får et optimal tilbud

Ingrid Ann Hodson (Kristiansand , 2020-06-12)

#653

God bemanning i barnehager er en viktig prioritet for samfunnet. Barnenes tilknytningsmønster dannes de første ca. tre leveårene og denne gruppen er den allerviktigste å prioritere etter min mening.

Dan Ejstrup-Andersen (KRISTIANSAND S, 2020-06-12)

#655

Jeg er barnehagelærer og jeg mener vi som mange andre barnehager trenger en økt grunnbemanning!

Benjamin Alnes (Kristiansand, 2020-06-14)

#656

Min kjære søster jobber i en Kristiansandsbarnehage.

Astrid Helene Ege Pedersen (Lyngdal, 2020-06-14)

#665

Jeg ønsker tilstrekkelig og tilfredsstillende bemanning for mine barn slik at jeg vet med sikkerhet de blir ivaretatt på best mulig måte gjennom sin hverdag. Barnehage er en pedagogisk institusjon, ikke en oppbevaringsplass!

Åshild Haga (Kristiansand, 2020-06-16)

#666

Jeg har barn i barnehage og ønsker så god bemanning som mulig.

Sofie Lindblom (Søgne , 2020-06-16)

#667

Barn er VIKTIGST

Lukasz Kadziolka (Kristiansand, 2020-06-16)

#671

Barn trenger å bli sett

Ann Christine Tangstad (Vennesla , 2020-06-16)

#673

Jeg ser hvor mye bedre både barn og ansatte har hatt det i denne perioden med begrenset åpningstid og dermed «full» bemanning hele tiden.

Eli Margrete Haarr (Vågsbygd, 2020-06-17)

#676

Har selv jobbet i barnehage og kjent på utilstrekkeligheten! Det er stadig møter, planlegging, matlaging og diverse andre ting som tar av personalets tid.. Det er ikke nok voksne i barnehagene!

Karine Reisvaag (Søgne, 2020-06-18)

#680

Jeg har 2 snart 3 barn i barnehage.

Eivind Alexander Rogn (Kristiansand, 2020-06-19)

#682

Som mor og pedagog ønsker jeg det beste for ungene. Fler voksne gjennom hele åpningstiden!

Anne Therese Bostrøm (Kristiansand, 2020-06-19)

#684

Barna trenger nok voksne

Ulrika Backas-Olsen (Kristiansand , 2020-06-22)

#686

Jeg er selv barnehagelærer og har sett betydningen for barnas trygghet, relasjonsbygging og omsorg under barnehagens hverdag etter 1.veileder som kom fra FHI.

Cathrine Bjørnestøl (Herefoss, 2020-06-23)

#693

Jeg signerer fordi jeg vet at mange barnehageansatte føler på utilstrekkelighet i forhold til å følge opp det enkelte barn på en god nok måte.

Gudrun Gudmundsdottir (Kristiansand, 2020-06-24)

#694

Jeg støtter arbeidet med økt grunnbemanning i kristiansandsbarnehagene

Karin Melby (Tveit, 2020-06-24)

#704

Har barn i barnehage

June Gjertsen (Kristiansand, 2020-06-30)

#705

Jeg mener bemanningen bør styrkes og tilstrekkelig antall vikarer sikres ved barnehagene.

Mona Haga Erland (Brennåsen, 2020-06-30)

#711

Barn og ansatte i barnehagen trenger at det er nok voksne der barna er.

Sofie Larsen (Kristiansand, 2020-07-07)

#713

Det er for lav bemanning og vanskelig å få vikar når fast ansatte er syke

Lars Yngvar Øyna (Nodeland, 2020-07-13)

#714

Jeg signerer fordi jeg synes barna fortjener det!!

Charlotte Wold (Oslo, 2020-07-14)

#716

Jeg har en gutt som begynner i BHG i august, og synes generelt dette er viktig.

Kristine Krohn (Kristiansand , 2020-07-16)

#717

Jeg har to forsterbarn i barnehage

Helene Nilsen (Kristiansand, 2020-07-18)

#719

Ønsker høyrer bemanning i barnehagen for ungene mine

Therese Holthe (Venneslaveien 44, 2020-07-22)

#720

Sønnen min begynner snart i barnehage, og jeg har selv jobbet i en barnehage med for få ansatte og har sett hvor dumt det er både for barn, ansatte og foreldre.

Heidi Tengesdal (KRISTIANSAND S, 2020-07-25)

#723

Jeg vil at min sønn skal bli sett og ivaretatt i barnehagen. Da må det være nok voksne tilstede

Alexander Simonsen (Kristiansand, 2020-07-28)

#726

Bemanning er det viktigste verktøyet barnehagene har.

Elise Renstrøm (Kristiansand, 2020-08-02)

#734

Jeg jobber selv i barnehage, og vet at det trengs høyere grunnbemanning for å drive forsvarlig og ta vare på både barn og de ansattes helse.

Linda Stallemo (Brennåsen, 2020-08-28)

#737

Fordi jeg selv har barn i barnehagen.

Florentina Islami (Likleiva 10, 2020-08-29)

#748

Har jobbet i barnehage, ser behov for større bemanning, viktig!

Kristin b Hatlestad (Kristiansand , 2020-08-31)

#752

Fordi jeg har barn i barnehage i kr.sand

Lone Ludvigsen (Flekkerøy , 2020-09-01)

#753

Det er viktig at også de kommunale barnehagene har god og forsvarlig bemanning.

Henrik Johannessen (Kristiansand, 2020-09-01)

#758

Jeg signerer fordi jeg jobber selv i barnehage(og jobbet i krsand 7 år), og mener at vi er så vidt bemannet. Vi gjør alt for å få dagene til å gå rundt og i tillegg kunne gi de nydelige barna det de har krav på og fortjener. Om barnehager hadde gått etter hva man burde ha av bemanning istedenfor å tenke antall barn, så hadde nok ikke fravær hos personalet vært så høyt heller. Vi har verdens beste jobb, skulle ønske vi kunne utføre det på beste mulige måten også.

Daphne Sazo Marchant (Trondheim , 2020-09-04)

#764

Grunnbemanningen bør økes for å se hvert barn bedre samt kvalitet på læringsprosessen.

Martha Ugland (Kristiansand , 2020-09-05)

#765

Jeg signerer fordi jeg arbeider i bhg selv, og vet hvor mye det ville betydd for vår hverdag å ha en økt grunnbemanning

Siri Øverby (Kristiansand, 2020-09-05)

#768

Jeg støtter høyere grunnbemanning i barnehagen.

Eli Ovnerud (Kristiansand, 2020-09-05)

#780

God investering i barns framtid❤️

Elin Holm Alexandersen (Kristiansand, 2020-09-05)

#781

Personalet knytter bedre relasjoner til barna jo mer tid de har sammen. Gode relasjoner mellom voksne og barn er preventivt for utfordringer i voksen alder. Tidlig innsats.

Kristin Nilsen (Vennesla, 2020-09-05)

#782

Barna trenger
Teygghet

Nina Haukenes (Bodø, 2020-09-05)

#785

For Du jeg mener barnehage generelt er for lav bemannet. Jobbet selv i bhg som fagperson (ped leder), og mener det er på høy tid å tenke barns beste. Barns beste koster penger. Og vi kan ikke "spare oss bort" fra dette. Det organisatoriske spiller en stor rolle for barns beste. Og flere hender hadde ført til mindre stress, som igjen fører til mindre sykdom. Ja til flere ansatte i alle Norges barnehager!!!!

Rita Hansen Genc (Sandefjord, 2020-09-05)

#796

Det er for mange barn pr. ansatt i barnehagene. Pedagogisk oppfølging blir vanskelig. F.eks. i en avdeling med mange treåringer som stadig er uheldig ved bleie-slutt. Alle barn skal kunne sees og få personlig omsorg og praktisk hjelp og veiledning i tillegg til samvær med andre barn og voksne. Barnehagens ansatte skal kunne utføre de viktige daglige pedagogiske gjøremål de er utdannet til.
Barnehaver skal ikke være en oppsamlingsplass.

Elin Lohne Fjermeros (Kristiansand, 2020-09-10)

#797

Det er nødvendig med flere voksne per barn i barnehagene

Ella Taranger (Kristiansand, 2020-09-14)

#799

Jeg signerer, fordi bemanningen er for lav til å holde ok kvalitet

Idunn Sem (Kristiansand, 2020-09-23)