TeologenesKlimaAksjon - Teologer krever rask og omfattende klimainnsats

Kommentarer

#208

Jeg signerer for vår tids viktigste sak, en klimakrise som truer vårt livsgrunnlag. Jeg underskriver også i håp om at våre ansvarlig politikere vil se dette som en støtte til helt nødvendig endring av vår avhengighet av oljebasert økonomi.

Hilde Gunn Sletten (Kristiansand, 2020-02-26)

#217

Jeg signerer av 6 grunner:
1)Forvalteransvaret
2)Nestekjærlighet
3) Rettferdighet
4)Inkarnasjonen(Julens budskap)
5)Forsoning/gjenopprettelse/frelse (påskens budskap)
6)Naturglede

Knut Hallen (Oslo -Ullevål , 2020-02-26)

#269

Jeg signerer dette oppropet fordi vi også er teologer i politikken som kjemper mot klimaendringene.

Espen Andreas Hasle (Oslo, 2021-08-10)

#271

Det finnes ingen sak som er viktigere for skaperverket og menneskeheten enn klimasaken.

Gjerulf Noddeland (Albir, 2021-08-10)

#275

Klimaendringene er den største utfordringen i vår tid.

Geir Ertzgaard (Longyearbyen, 2021-08-12)

#280

Det haster!

Mette Kottmann (Oslo, 2021-08-27)

#281

Gud ga oss jorda som et hjem,
vi fikk et liv å dele,
en frihet til å gjøre godt
og til å være hele.

Vi valgte splittelse og vold.
Begjæret ble vårt våpen.
Vi hugget offerkniven inn
der jordens puls lå åpen.

Vi står og ser vår jord forblø
og våre søsken lide.
Når skal vi sanse deres nød?
Når skal vi velge side?

Vi sitter fanget i oss selv
Begjæret ble til lenker
som stengte dører i vårt sinn,
forgiftet alt vi tenker.

Men ennå bor et rop i oss,
en bønn, en gråt som krever,
lik barnet når det drømmer vondt,
et svar fra en som lever.

Med fugleøyets tause angst,
med døde elevers fråde,
med atmosfærens kyrie
ber også vi om nåde.

Gud sendte oss sitt Skaperord,
hans sår har gjort oss hele.
Befridd fra svikets sammenheng
får vi en jord å dele.

Her skal vår frihet finne form
i hjerte, munn og hender,
et trassig rop, et håpets tegn,
som står til verden ender.

Det er et håp Gud selv har gitt.
Bak alle år og tider
skal vi få se en nyskapt jord
der ingen blør og lider.

Hans-Olav Mørk (Vøyenenga , 2021-08-27)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...