Ett stort sykehus sentralt på Helgeland!

Kommentarer

#203

Jeg vil det beste for HELE Helgeland!

Åshild Pettersen (Mosjøen, 2019-12-12)

#206

Ett stort sykehus sør for Korgfjellet.

Inge Jan Thorvaldsen (Mosjøen , 2019-12-12)

#212

Det er den beste løsningen for ALLE pasientene på Helgeland!!!

Elisabeth Bogfjellmo (Mosjøen, 2019-12-12)

#221

Vi som bor på sørøst-siden av Helgeland også må ha mulighet til å nå behandling i tide.

Stina Hanssen (TROFORS, 2019-12-12)

#227

Jeg ønsker ETT stort sykehus sentralt på Helgeland!

Grethe Elisabeth Arctander (Mosjøen, 2019-12-12)

#229

Jeg støtter forslaget i vedlagte tekst!

Carina Kristensen (Mosjøen , 2019-12-12)

#234

For at vi får ett sykehus midt på Helgeland sør for korgfjellet. Drevja/toven

Laila Nævervei (Mosjøen, 2019-12-12)

#235

Jeg signerer fordi jeg mener et felles sykehus burde være like lett tilgjengelig for alle Helgelands ytterpunkter

Siv Hagfors (Mosjøen, 2019-12-12)

#240

Er viktig med et sykehus som setter pasientene i fokus.

Hanne Bogfjelldal (Mosjøen, 2019-12-12)

#242

Det er det eneste fornuftige alternativet...

Jørn Steffenrem (Mo, 2019-12-12)

#247

Et felles sykehus plassert sør for Korgfjellet er det eneste som vil gi et godt tilbud til ALLE på Helgeland.

Magne Nikolaisen (Mosjøen , 2019-12-12)

#249

Mest naturlig å legge et sykehus der alle helgelenninger har mulighet for å nå innen rimelig tid.

Chriss Roar Hagfors Jacobsen (Mosjøen , 2019-12-12)

#251

Ett sykehus i mosjøen og omegn

Liv Sausjord (Mosjøen, 2019-12-12)

#255

Jeg signerer fordi jeg ønsker et sykehus nært nok til at menneskeliv kan hjelpes og reddes på en menneskelig måte.

Tone Vollan Tyldum (Susendal, 2019-12-12)

#256

Jeg signerer fordi att vi trenger sykehus midt på helgeland å arbeidsplasser å jeg støtter hjemmebyen min

Kristin Lund (Mosjøen, 2019-12-12)

#270

Vil ha sykehuset på sør helgeland

Kristin Kongsdal (Mosjøen, 2019-12-12)

#271

Det er svært viktig med ETT, NYTT, FELLES sykehus sør for korgfjellet. Dette vil drenere arbeidere fra vefsn og sandnessjøen. Rekrutteringen til ETT sykehus vil være enklere, enn å rekruttere til 2 ufullstendige sykehus

Dordi Helen Bogfjellmo (Bor på Levanger, er fra Trofors, 2019-12-12)

#286

M

Snorre Eivind Reinfjell (Mosjøen, 2019-12-12)

#289

Dette er det klart beste for hver enkelt borger av Helgeland!

Frode Stifjell (Mosjøen , 2019-12-12)

#290

Jeg synes det er best å ett stort sykehus til midt i Helgeland.

Vesa Lukka (Mosjøen , 2019-12-12)

#295

Hensynet til liv og helse, for hele Helgeland, må komme foran politikk!

Marit Aufles (Mosjøen, 2019-12-12)

#296

Kun ett sykehus sentralt på Helgeland er bærekraftig og fremtidsrettet!!

Wibeke Johansen (MOSJØEN, 2019-12-12)

#297

Et sykehus midt i norge!

Erik Bråten (Susendal, 2019-12-12)

#300

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3118618648153584&id=100000164397249

Trine Synnøve Drevland (8664 Mosjøen , 2019-12-12)

#301

Ett stort sykehus er hva vi vil ha, og det må ligge midt i regionen! - For pasientenes del! Slik at de syke, som trenger raskest mulig ferd dit, når snarest mulig fram, fra alle deler av Helgeland!

Brit-Helen Tverberg (MOSJØEN, 2019-12-12)

#302

Jeg signerer fordi jeg nå mener det er Mosjøen sin tur. At Rana prøver å dra til seg alt er ikke sunt og forårsaker ubalanse i regionen, samtidig som det IKKE er til pasientenes beste.

Ja til et sykehus i Mosjøen og omegn!

Morten Eriksen (Mosjøen, 2019-12-12)

#312

Jeg signerer fordi jeg ønsker det beste helsetilbudet for alle innbyggerne på Helgeland uavhengig av bosted.

Maren Steinsvik (Mosjøen, 2019-12-12)

#314

Ett felles sykehus for hele Helgeland,plassert sentralt,dvs i Vefsn kommune.

Inger-Lise Nygård Daleng (Mosjøen, 2019-12-12)

#330

Et sykehus sør for korgfjellet tjener flest pasienter.

Marita Enge (Drevvatn, 2019-12-12)

#336

Jeg signerer fordi vi fortjener et solid helsetilbud sentralt på Helgeland- sør for Korgfjellet!

Bente Svendsen (Mosjøen, 2019-12-12)

#337

Ønsker best mulig helsetjenester tilgjengelig for flest mulig innbyggere.

Geir Villmones (Mosjøen, 2019-12-12)

#345

Fordi dette er en veldig viktig sak.
Vi alle må stå sammen for sykehuset

Silje Hatten Aas (Mosjøen, 2019-12-12)

#348

Et sykehus for alle på Helgeland , sør for korgfjellet! 2 sykehus skaper splid og gir folk på indre Helgeland dårlig tilbud

Frode Johansen (Mosjøen, 2019-12-12)

#351

All fornuft sier at ETT sykehus vil gi den beste kvaliteten for hele Helgeland

Viggo Pettersen (Mosjøen, 2019-12-12)

#353

Jeg velger å støtte fagmiljøene, ordførerne og pasienter.

Sondre Bråten (Mosjøen, 2019-12-12)

#360

Jeg signerer fordi jeg ønsker et beste sykehusløsning for Helgeland som er ett sykehus sentralt plassert.

Johnny Brevik (Mosjøen , 2019-12-12)

#363

Jeg støtter aksjonen

Anita Jensen (Mosjøen , 2019-12-12)

#365

Jeg signer fordi jeg tror ett sykehus sentralt på Helgeland er best for regionen.

Helene Langmo (Mosjøen , 2019-12-12)

#366

Ett sykehus vil gjøre det mulig å samle kompetanse på høyt nivå fer hele regionen. At dette må ligge sentralt og fortrinnsvis øst for Toven tunell i Vefsn kommune er innlysende og vil være i sentrum av regionen.

Frank Hagen (Mosjøen, 2019-12-12)

#368

Dette er det eneste alternativ som vil komme alle på Helgeland til gode. Hvor man vil kunne sikre sterk faglig kompetanse, samlet på et sted.

Elin Bergsnev (Jakobsli, 2019-12-12)

#371

Jeg ønsket at rettferdigheten skal seire- et sykehus for alle i sentrum av Helgeland!

Ann Helen Sørli Almås (Mosjøen, 2019-12-12)

#373

Jeg signerer fordi jeg er født og oppvokst i Mosjøen. Et sykehus på riktig sted betyr mye for meg

Espen Jacobsen (Sandefjord, 2019-12-12)

#385

Det beste stedet for hele Helgeland.Mest mulig sentralt for alle helgelendinger

Jan Ove Aas (Mosjøen, 2019-12-12)

#396

Jeg ønsker det best mulige spesialisttilbudet i helsevesenet for hele helgelands befolkning!

Katrine Tollaksen (Leirfjord, 2019-12-12)

#397

Ett sykhus sør for Korgfjellet og sentralt på Helgeland gir best løsning for hele Helgeland.

Åsa Hellem (Mosjøen, 2019-12-12)

#400

Det er den mest naturlige plassering i forhold til geografi. Og mest sentralt for flest.
Samtidig størst mulighet for å få det største å beste fagmiljøet, da alle fag blir samlet under ett tak

Kim Hjortskarmo (Mosjøen, 2019-12-12)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...