Bevar Hvarnes skole, SFO og Barnehage!

Kommentarer

#4

Vil at skole og barnehage skal bestå. Blir lei av det maset om nedleggelse hele tiden. Tenk på hva bygda blir uten? Ingenmannsland som ingen vil bo i.

Eva Lofstad (Hvarnes, 2019-11-17)

#5

Jeg vil ikke at barnehage eller skole i Hvarnes skal legges ned.

Det snakkes varmt om at ikke alle må bo i byer og slikt. At bygdene også er viktige, men når vi årlig må sloss for å bli hørt, for å beholde skole og barnehage så føles det ikke sånn.

Magnus Grimsland (Kvelde, 2019-11-17)

#7

Jeg signerer fordi jeg har 2 barn som går på skolen og sfo

Kaja aspheim Olsen (Hvarnes , 2019-11-17)

#9

Støtter det lokale

Torstein Lie (Lie, 2019-11-17)

#16

Jeg vil signere dette fordi jeg vil at skolen skal bevares, og ikke trues hvert år med nedleggelse
Kristin Aurora Bakken Øyen

Kristin Aurora Øyen (Hvarnes, 2019-11-17)

#17

Runar Håkonsen

Runar Håkonsen (Lauvmoa, 2019-11-17)

#19

Flott skole, har skikkelig mange gode minner derifra. Og veldig flotte lærere og fint lærer miljø :)!

Nikolas Tangen (Skåtanlia 13, 2019-11-17)

#23

Hvarnes er mitt barndoms hjem.

Caroline Alexandra Solvang (Notodden, 2019-11-17)

#27

Det må bli slutt på nedleggelse av bygder og småsamfunn!!

Håkon Gogstad (Larvik, 2019-11-17)

#30

Det er viktig at foreldre skal kunne velge mellom ulike skoletilbud til sine barn, samt at det er viktig for befolkningsvekst i den lille bygda, at tilbudet beholdes og utvikles

Ida Engelstad (Steinsholt , 2019-11-17)

#33

Jeg kjenner bøgda og den skolen gjør så ungdomsskole får et friskt innputt når Hvarnes gjengen kommer inn på Kvelde barne og ungdomsskole.

Jorid Larsen gjone (Vear, 2019-11-17)

#40

Bevare Hvarnes barnehage, skole og sfo.

LISBETH BJØRNSTAD (Kvelde , 2019-11-17)

#44

Min datter har gått der, vet at skolen, SFO og barnehagen betyr mye for Hvarnes. Hvarnes er ei flott bygd og de som bor der er glad i stedet. Bevar bygdenorge, ikke utslett det.

Ellen Wenche Støvern (Simostranda, 2019-11-17)

#45

Jeg har barn på Hvarnes skole og dette er en unik, Flott skole med lange tradisjoner og fantastisk miljø for barna.
Barna som går her har ett tett samarbeid med hverandre på tvers av klassetrinnene og de har flinke lærere som er fantastiske til å følge utviklingen til ALLE barn som går her. LA SKOLEN OG BARNEHAGEN VÅR BESTÅ!!!

June marie Johansen (Hvarnes , 2019-11-17)

#53

Skolen er hjertet i bygda. En trygg skole og trygg skolevei er viktig for barna i bygda.

Ellen Jane Langerud (Hvarnes, 2019-11-17)

#54

Jeg unner barna en trygg og god skole som gjør dem robuste til å tåle livet.

Anette Holt (Holtebygdveien 156, 2019-11-17)

#56

Jeg ønsker at mine barn skal ha mulighet til å gå på skolen i sitt nærmiljø.

Ole-Andre Bårnes (Hvarnes, 2019-11-17)

#58

Ved å bevare Hvarnes skole, barnehage og SFO, kan vi fortsatt bo i ei levende bygd ❤️

Hanne B. Odberg (Hvarnes, 2019-11-17)

#59

Jeg var så heldig å ha mine første år i barnehage og skole nettopp her. Dette var gull verdt! Et flott, nært miljø for de små å vokse opp og utfordre seg i, kort reisevei og i hjertet av bygda, noe lærerne & andre voksne var ekstremt flinke på å benytte seg av. Vi var høyt å lavt i lokalmiljøet, og i voksen alder har jeg fremdeles mye glede av flere av stedene jeg lærte om som liten.

Barnehage og skole er ikke bare viktig for bygda, men for alle som er der. Det å ha en liten barnehage og skole i dine første leveår, har jeg selv opplevd som veldig viktig. Se og bli sett, samt det å «vokse i takt» med dine utfordringer. Hadde noen gode år i både Hvarnes barnehage & Hvarnes skole, og jeg ønsker nettopp dette for mange andre i årene fremover også.

Rut Eiken (Orlando, 2019-11-17)

#60

Det er viktig for lokalsamfunnet

Jon Jakob Odberg (Hvarnes, 2019-11-17)

#65

Ungene mine og andre fortjener muligheten til å gå på nærskole i sitt nærmiljø.
Ikke alle barn passer inn i ett stort stort skolemiljø.

Caroline Hellenes (Hvarnes, 2019-11-17)

#68

Det er viktig å bevare de små nærmiljøene i bygda.

Hege Bjørk (Tjodalyng, 2019-11-17)

#70

Hvarnes skole er unik og må bevares

May Iren Holt Lysnes (Meløskogen, 2019-11-17)

#72

Nærskolen er så viktig for innbyggerene🥰

Mariann Nyhus (Hvarnes, 2019-11-17)

#73

ønsker å bevare Hvarnes skole og samfunnet her..

Kjell Øyen (Hvarnes, 2019-11-17)

#76

Jeg ønsker å bevarer Hvarnes skole, SFO og barnehage

Jesper Andersen Jamsgard (Hvarnes, 2019-11-17)

#77

Skolen er veldig viktig for at bygda vår skal være levende. Uten skolen blir dette en bygd for eldre. Barnefamilier kommer ikke til å velge å bosette seg i Hvarnes, når skolen blir truet hvert år om å bli lagt ned.

Anita Herland (Hvarnes, 2019-11-17)

#79

Jeg mener at skolen er helt avgjørende for at det fortsatt skl være grunnlag for liv i denne bygda!

Camilla Fauske (Larvik, 2019-11-17)

#81

Vi har bodd i Hvarnes og sønnen min har gått på Hvarnes Barneskole.Det er en trygg og fin skole der jeg følte sønnen min ble sett,hørt og fikk den skolehverdagen er barn er i behov av. Det er trist om denne skolen ikke får bestå. Jeg må samtidig få si at det er Trist og leit at denne saken atter en gang skal opp,og stresse disse barna i hverdagen dems på ny!

Christine Madsen (Sandefjord, 2019-11-17)

#82

Hilsen en Hvarnespatriot

Knut Herland (Hvarnes, 2019-11-17)

#83

Vi trenger hvarnes skole!

Ida Wiig (Kvelde, 2019-11-17)

#85

Det er viktig å bevare også små skoler, for at de som ønsker det for barna sine har muligheten til å velge det. Når det gjelder Hvarnes skole handler det om så mye mer enn skolen, det gjelder hele bygda. Skolen er hjerte i bygda. Forsvinner den forsvinner nok samtidig andre tilbud i bygda. Barnefamilier vil ikke flytte dit, og dermed vil bygda på sikt få lavere og lavere innbyggertall. For de barna som bor i Hvarnes nå vil en nedleggelse bety rundtom 30 minutter med buss hver dag for å komme til skolen. For flere på en smal og svingete vei, også om vinteren. Hvem vil sende 6-åringen sin på en så lang busstur alene?

Anne Karine Herland (Larvik, 2019-11-17)

#86

Barna våre trenger de små skolene og barnehagene, de trenger å ha dem i sitt nærmiljø. De bør slippe å reise langt med buss og å gå i alt for store klasser.

Veronica Christensen (Kjose, 2019-11-17)

#88

Jeg vil beholde skolen I Hvarnes

Dag Rune Mathisen (Hvarnrs, 2019-11-17)

#90

Jeg signerer fordi Larvik kommune trenger en liten skole i ei lita bygd slik at folk, som av ulike årsaker, får muligheten til å velge seg bort fra de store skolene. Hvarnes er ei solid og bra bygd å bo i og skolebarna har mange aktivitetsmuligheter i umiddelbar nærhet på Hvarneshallen. Dette gir en trygghet for de som får vokse opp her, vi trenger bare litt forutsigbarhet slik at flere vil velge Hvarnes og den trygge skolen vår. Vi har plass til flere.

Eileen Ødegaard (Hvarnes, 2019-11-17)

#91

Nærhet til skolekrets er Enormt viktig! Både for oppvekst, læring og for det sosiale. Legges skolen ned så mister man et verdifullt møtepunkt i nærmiljøet som gjør barna trygge og inkluderende, også som ungdommer og voksne .. Skoledagen og skolevei om skolen nedlegges vil prege et lite menneske mye, lange og skumle bussturer på smale, svingete og uoversiktlige veier, kombinert med unødvendige lange dager vil gjøre skolehverdagen tøff for mange. Bevar lokalskolen og ta vare på det gode i bygda som har vært i alle år - Ikke all verdi kan måles i penger!

Tonje Helen Vestby (Larvik, 2019-11-17)

#96

Bygda må bestå!
Ungene i Hvarnes skal slippe lang reisevei til skole.

Larvik kommune trenger vekst! Det er fullstendig galskap å legge ned bygder og opprettholde mangfoldet i vår flotte kommune.

Lasse Røyseland (Larvik, 2019-11-17)

#112

Ønsker fortsatt at Hvarnes skal være og forbli en levende bygd. Med nærhet og trygghet til barnehage og barneskole. Har et barn nå i barnehage alder som jeg håper kan få oppleve Hvarnes skolen og slippe å ta buss som første klassing.

Camilla Johnson (Kvelde, 2019-11-17)

#116

Jeg er opptatt av distriktene og bevare nærmiljøet.

Hedda Marie Skisaker (Tjølling, 2019-11-17)

#119

Nærhet mellom barnehage/skole og levende bygder er viktig...

Connie Komma (Kvelde, 2019-11-17)

#123

Fordi dattera vår Cathrin og svigersønn Ingar Utklev bor i Hvarnes med de fire barnebarna våres. Ønsker at Barnehagen og skole skal bestå videre.

Per Olaf Larsen (Kjerringvik.Larvik, 2019-11-17)

#124

Jeg signerer fordi dette er bygda til foreldra mine, og jeg vet at dette er viktig for å holde bygda levende!

Bjørn-Harald Sønsthagen (Spydeberg, 2019-11-17)

#126

Det er uhørt å legge ned lokalskoler. Politikerene kan ta seg en bolle.

Stian Steinsholt (Larvik, 2019-11-17)

#127

Støtter opp om skolen i Hvarnes!

Pål Vindheim (Hvarnes , 2019-11-17)

#130

Jeg signerer fordi jeg støtter saken.

Irene Nordrum (Hvarnes, 2019-11-18)

#139

Jeg ønsker og bidra tik xxfa

Thor Rikard Odberg (Odberg, 2019-11-18)

#140

Bygdene må bevares

Vegar Gjerden (Larvik , 2019-11-18)

#141

Det er viktig å bevare de små enhetene. Der har vi så mye større mulighet til å virkelig SE enkeltbarnet og deres behov

Signe Knudsen (Tønsberg, 2019-11-18)

#146

Jeg signerer dette fordi nevøen min går i denne barnehagen og han trives veldig godt, og blir godt ivaretatt av de som jobber der.

Rebecca Karlsen (OSLO, 2019-11-18)

#147

Har barn i barnehagen
Viktig for lokalsamfunnet

Kristin Brandt Hansen (Hvarnes, 2019-11-18)

#148

Det er helt avgjørende for Hvarnes som et bygdesamfunn at vi har skole og barnehage, sånn at barnefamilier vil bosette seg her.

Jørgen Lofstad (Hvarnes, 2019-11-18)

#151

Jeg vil ikke at barnehage eller skole i Hvarnes skal legges ned. Det snakkes så mye om at ikke alle må bo i byer, men på lande, og da kan vi ikke legge ned barnehager og skoler. Har barnebarn som går i Hvarnes barnehage.

Ellen Marie Hansen (Barkåker, 2019-11-18)

#152

For å beholde en levende bygd.

Bjørn Harald Herland (Stokke, 2019-11-18)

#153

Jeg skjønner at dere vil bevare skole og barnehage på Hvarnes.

Marit Kiste (Larvik , 2019-11-18)

#157

Jeg har et oldebarn som går i barnehage og bor i nærområde.

Linda Johansen (Tolvsrød, 2019-11-18)

#162

Små samfunn som Hvarnes trenger barneskole for å overleve,

Tove Forsberg (Stavern, 2019-11-18)

#163

jeg støtter oppropet og mener Hvarnes skole bør bestå.Alt blir ikke bedre av å bli stort og sentralisert

Kristian Utklev (LARVIK, 2019-11-18)

#166

Vi er en barnefamilie som kommer flyttende hjem til Hvarnes og ønsker at sønnen vår skal få mulighet til å gå på en trygg og nær skole i ei levende bygd!

Runa Marie Grimholt (Langhus, 2019-11-18)

#167

Fordi jeg vet hvordan en sånn prosess sliter på de det gjelder. Både foreldre og barn. Og det er faktisk ikke bare barna som blir tapere. Det blir hele det lokale samfunnet. Skolen er et viktig samlingsplass både i og utenfor skoletiden.

Lars Hanssen (Bardu, 2019-11-18)

#173

Jeg signerer fordi vi trenger skoler og barnehager der folk bor. Alt ble ikke klynges sammen i store enheter.

Liv Jorunn Borg (Skjeggestad, 2019-11-18)

#177

Ikke la økonomiske utfordringer gå ut over barna. La de beholde en trygg, god og nær skole og la de slippe gjentatte trusler om å legge ned skolen. Behold bygda!

Tore Bø Nyland (Langhus, 2019-11-18)

#178

Jeg vil at Hvarnes fortsatt skal ha skole, sfo og barnehage. Jeg vil bevare det gode bygdemiljøet vi har.

Aud Moe (Hvarnes, 2019-11-18)

#181

Jeg vil bevare Hvarnes skole, SFO og barnehage

Nina Aasen (Hvarnes, 2019-11-18)

#186

Vi trenger skolen det er bygdas lim

Gerd synve Utklev (Hedrumveien3151 , 2019-11-19)

#189

Hvis vi skal bevare en levende bygd, må vi ha skole og barnehage, så unge kan etablere seg her!

Astrid Engen (Hvarnes, 2019-11-19)

#192

Jeg var selv elev på Hvarnes skole, og jeg har to tantebarn som går på skolen nå i dag. Viktig for bygda å bevare skole og barnehage!

Anette Andresen (Reykjavík, 2019-11-19)

#196

Skole og barnehage bidrar til av innbyggeerne blir her og nye flytter til. Det er navet i dette lille samfunnet. En bygd uten barn er en døende bygd

Dag Sverre Ringsby (Hvarnes, 2019-11-19)

#197

Jeg signerer fordi jeg har barnebarn som går i barnehage der, og forhåpentligvis begynne på skole der om 1 1/2 år. Det er fint for barna å få gå på skole i nærmiljøet.

Torill Nesjeøy (Bodø, 2019-11-19)

#198

For mine barnebarn bor i Hvarnes å trenger dette tilbudet som sikkert flere andre der

Ann-Christin Persson (Kodal, 2019-11-19)

#199

Fordi hvis skolen legger ned, legger man i teorien ned hele bygda.

Inger-Johanne Schøyen Kruge (Tjodalyng, 2019-11-19)

#200

Bevar småskolene

Grete Borgersen (Larvik, 2019-11-19)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...