Nei til budsjettkutt i estetiske fag

Kommentarer

#805

Det at fylket vil spare penger burde ikkje gå ut over skulegangen til elevane.

Ida Lien (Volda, 2019-11-06)

#806

Ungdommen er framtida vår! Eit godt og variert skuletilbod er viktig for deira framtid.

Turid Giskeødegård (Giske , 2019-11-06)

#818

Utdanning og oppdragelse skal danne og utvikle HELE mennesket. Regjeringen har i høst presentert en strategi som går ut på å styrke nettopp disse fagene. Da er det bakstreversk å gå motsatt vei!

Øystein Vestre (Oslo, 2019-11-06)

#820

Dette er uhørt! Det må vere andre stader ein kan spare inn, og ikkje la det gå på bekostning av eit tilbod som musikklinja!

Asgeir Søfteland (Oslo, 2019-11-06)

#822

Jeg signerer fordi musikk er viktig

Violetta Peschanskaya (Oslo, 2019-11-06)

#828

Det er veldig viktig at elevene beholder et godt tilbud i estetiske fag!

Vera Nakken (Stavanger, 2019-11-06)

#830

Viktig at disse blir ivaretatt som et godt tilbud!!

Britt Aas (Katevågen 6, 2019-11-06)

#838

JA til kunsten!

Marie Gjøsund Kleppen (Trondheim, 2019-11-06)

#840

Jeg signerer fordi kunstfagene er noe av det viktigste studiene som vi har i skolen. Vi har en av de beste, største miljøene blant skolene, og nok en gang skal kultur bli nedprioritert.

Erlend Juliebø (Ålesund, 2019-11-06)

#843

Det er viktig å opprettholde kreativitet og kultur

Iren Astrid Skotnes (Gurskøy, 2019-11-06)

#850

De estetiske fagene i skolen er truet, og politikerne skjønner ikke hva de holder på med.

Pål Rullestad (OSLO, 2019-11-06)

#855

Eg signerer fordi kutt gjer oss sjellause på sikt. Flest mulig må få oppleve det å skape noko eller vere del av eit immaterielt skaparverk.

Otto Johan Botnen (Ulstein , 2019-11-06)

#857

Fordi dette er eit grusomt forslag!!!!!!

Kaja Humberset (Volda, 2019-11-06)

#870

Fordi jeg heier på alle de unge som ikke finner sin plass i de akademiske rekker - de trenger oss, og vi trenger de !!

synnøve hatlen (ålesund, 2019-11-06)

#877

Det er utrolig trist at kreative fag blir mer og mer nedprioritert. Det er mange som både ønsker og ikke minst trenger å være kreative, men skolen i Norge gir mindre mulighet til det hele tiden.

Ingrid Pettersen (Molde, 2019-11-06)

#879

Jeg har selv gått på MDD ved volda VGS og vet selv hvor mye en slik linje har å si for elevene som går der, og den kreative utviklingen som ein får av å gå ved en slik linje er noe et mindretall klarer på egenhånd. Kultur er en enormt viktig del av samfunnet som må ivaretas og videreutvikles.

Johannes Kristiansen (Ulsteinvik, 2019-11-06)

#881

Kutt i kunstfag på skolen min (Fagerlia VGS)!

Shareen Dybvik (Ålesund, 2019-11-06)

#883

Det blir kutta i kunstfagene på skolen min.

Kristin Kjærstad (Ålesund, 2019-11-06)

#887

Jeg synes estetiske fag er viktige og det er allerede for få kunstlinjer/tilbud om kunst opplæring i Møre og Romsdal(og mdd)

Sanne de Vrieze (Ålesund , 2019-11-06)

#892

Fordi jeg er en KDA elev og jeg synst at kunstfagene er viktig og dette får mindre til å ta kunstfag. Kreativitet er viktig.

Ive Dalhaug (Brattvåg, 2019-11-06)

#894

Jeg gikk selv på MDD og det var det beste som har hendt meg :)

Ida Wahl (Odense, 2019-11-06)

#897

Jeg signerer fordi jeg ikke synes at det skal kuttes i noen slags skoler.

Espen Wilhelmsen (Surnadal, 2019-11-06)

#900

Jeg er gammel musikklinje elev ved Fagerlia og det var tre år som formet meg og utviklet meg mye mer enn hva jeg opplevde på universitetet. Har tantebarn som også har gått hhv musikk og dans her og fortsatt med dette både som yrkesvei og som hobby og lidenskap. Å få utvikle og bruke kreativiteten er uvurderlig...presset i samfunnet er stort...kunst og kultur og kreativitet, skapende aktivitet, gir emosjonelt påfyll og utvikling for en selv og andre på en måte som ikke ren teori kan skilte med. Bevar kunstfaglinjene!!

Ane Mælan (Skodje, 2019-11-06)

#912

Jeg går på kunstlinje

Synne Olava Volle Åkre (Sula, 2019-11-06)

#915

Jeg gikk selv MDD på Atlanten VGS og dette har hjulpet meg med å utvikle meg både med musikken min, selvtilliten min og personligheten min til det positive. MDD gir alle en mulighet til å uttrykke seg selv og er en mulighet for å finne en platform for de som ønsker å utvikle seg.

Marie Ellingvåg (Averøy, 2019-11-06)

#922

Dette er et utrolig viktig tilbud for de som trenger en litt annen skolehverdag enn tung teori, men som ikke vil ta fagbrev. Det er også viktig for kulturen å få utøvere som får bruke mye tid på faget sitt. Mange profesjonelle kulturutøvere har bakgrunn i disse linjene.

Ragnhild Steffenssen (ÅLESUND, 2019-11-06)

#926

Kunst er er viktig del av kultur og personlig identitetsutvikling.
I tillegg:
For å skape kreative løsninger på små og store verdensproblemer, må man trene og lære seg å være kreativ.

Elise Kraft (Moss, 2019-11-06)

#931

Eg vil

Sigve Juliebø (Ålesund, 2019-11-06)

#937

Det arbeide vi gjer som elevar ved MDD Fagerlia VGS er utruleg viktig for samfunnet - Med kunsten tek vi opp tema som er aktuelle eller som treng å komme fram i lyset og legger opp til refleksjon og ettertanke ikkje berre hos oss sjølve, men og alle vi når ut til. Musikk, dans og drama er sterke utrykksformer, men ved å kutte antallet elevar kuttar en og ned på budskapet, utrykket og refleksjonene som blir skapt på MDD. Det vil med ferre elevar bli vanskligare å utøve kunsten og få til prosjekt slik ein ønsker fordi på MDD er vi så avhengige av kvarandre og viktige for kvarandre - Det vil rett og slett ikkje vere mogleg å skape slik som ein idag på MDD har moglegheit til. Eit slikt forslag om eit lavere elevtal vil sette store begrensinger for kunsten, og det vil og ha konsekvensar for samfunnet.

Ellen Vartdal Håvoll (Trondheim, 2019-11-06)

#940

Dette er galskap!😡🤔

Margrethe Giske (Ålesund , 2019-11-06)

#945

Fordi det er urettferdig at ungdom si framtid og utdanning blir ned prioriter!!

Mari Ims Lied (Volda , 2019-11-06)

#950

Estetiske fag bidrar til kreativitet, utfoldelse og mestring

Adrian Ebeltoft Wassvik (Oslo, 2019-11-06)

#955

Jeg signerer på vegne av alle ubgdommer som driver med musikk, dans og drama i møre og romsdal. Tanken på at over halvparten av musikkinterreserte ikke får drive med det de vil på grunn av at de har dårligere karakterer enn de som får slippe til

Aslak Waage (Ålesund, 2019-11-06)

#956

Jeg signerer fordi jeg er imot at staten skal kutte ned disse linjene

Knut Erik Ness (Ålesund, 2019-11-06)

#968

Jeg signerer fordi jeg syntes disse fagene er ekstremt viktige.

Anders Christensen (Bodø, 2019-11-06)

#972

Den viktigaste linja i vidaregåande skule 💪💪💪

Anita Nes Ertesvåg (Haddal, 2019-11-06)

#976

Vi er hele mennesker og alle skal ha reelle valg for sin egen fremtid, selv om de bor i Møre og Romsdal!

Hege Lauritzen (Sunndalsøra, 2019-11-06)

#982

Jeg signerer fordi jeg er opptatt av at kulturmiljøet i Norge skal opprettholdes, og MDD-linjene er en stor del av dette.

Sara Munoz (Asker, 2019-11-06)

#983

Vi kan ikkje legge ned viktige skuleplassar. Trur dei at med slike kutt så vil frafallet minske? Er dette i tråd med fagfornyinga? Helt meningsløst!

Charlotte Hauge (ULSTEINVIK, 2019-11-06)

#985

Vedtaket er en trussel mot demokratiske verdier

Amalie Aas (Ålesund, 2019-11-06)

#988

Vi trenger de estetiske fagene i skolen mer enn noen gang. En motvekt til digitaliseringen.

Ingebjørg Kosmo (Billingstad , 2019-11-06)

#994

Kva skal vi uten kultur og kunst? Samfunnet hadde ikkje fungert!

Oda Hauge (Tromsø, 2019-11-06)

#998

Jeg gikk selv musikklinje og vet hva det betyr.

Elisabeth Kristiansen (Fredrikstad , 2019-11-06)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...