Styrk radiologi og nye medisiner mot kreft! Kreft tar ikke ferie.

Kommentarer

#12

jeg signerer fordi dette er noe som står meg nært.

Millie Løvvik (Bergen, )

#16

Dette er en veldig viktig sak. Er du kreftsyk skal du få den hjelp du trenger - det skal ikke være nødvendig å måtte sloss for den.

Anna Silje Andersen (Bergen, )

#43

Jeg har mistet min sønn på 12,5 år av AML. Det er en leukemi kreft som også gir svulster.
Jeg har sett hva stråling er. Kjent på kroppen hvordan det er å miste det kjæreste jeg har. Og ønsker at alle med kreft får den behandlingen de har krav på. Og ønsker at flere overleve enn i dag.

Tone Grøv (Sandvika, )

#45

Jeg er sykepleier og ser hvor viktig dette er, alt som bidrar til bedring av kreftbehandling, hjelper!

Agnete Amelia Lerøy (Austrheim, )

#46

Kreft er en folkesykdom, alle er berørt.

Bjørn Tollef Swang (Modum, )

#47

Mistet noen til kreft

Frode Rasvik (Bergen , )

#48

Fordi dette er viktig. Når det finnes behandling som kan hjelpe blir det feil å ikke bruke den.

Gunn Mandal (Storslett, )

#52

Viktig for svært mange

Beate Tvedt Johannessen (Bergen, )

#61

Det er en viktig sak

Tor-Arild Haug (Storslett, )

#63

Det burde ikke være den enkeltes økonomi som bestemmer om du skal leve eller dø.

Jane Nordlund (Eikangervåg, )

#64

Jeg har hatt flere slektninger og venner som har dødt av kreft! Klart jeg støtter!

Hans Martin Pedersen (Tromsø, )

#66

Vi må styrke radiologi og sikre nye medisiner!

Hege Solbakken (Bergen, )

#67

Dette er en viktig sak! Behandling, og behandling i RETT TID, undersøkelser, og undersøkelser i RETT TID må være en menneskerett!!!

Beate Twining (Bergen, )

#68

Jeg støtter alle som sliter med denne tunge sykdommern❤️

Marianne Sulen (Fyllingsdalen , )

#69

Å ikkje få dokumentasjon, medan kreftsvulster veks, er ein behandling ingen skal måtte gå i gjennom. Uverdig behandling av kreftpasienter. Bruk av nye medisiner, og kapasitet på MR og CT må prioriterast! Konsekvensane er for store.

Torill Størkersen (HOSTELAND, )

#77

Jeg har hatt tre ulike krefttyper over 7 år, den siste oppdaget kun fordi kirurg ba om, og jeg raskt fikk, PET-scan etter den andre.

Hege Ramsland (5953 Fonnes, )

#79

Alle må få riktig behandling og diagnostisering når de trenger det.

Anne Marie Meli Larsen (Burfjord, )

#85

Norge må til en hver tid se seg råd til den beste medisinske behandling av våre innbyggere.

Monika Bjørsvik (Bergen, )

#88

Jeg signerer fordi vi må få oppmerksomhet rundt denne problematikken og gjøre det vi kan for å ha så korte køer som mulig for de som trenger behandling!

Britt Sæle (Fjell, )

#90

Jeg støtter saken.

Liv Løvvik (Bergen, )

#92

Dette er en livsviktig sak.

Britt Hjelseth (Farstad , )

#93

Jeg signerer, fordi kreft er en svært utbredt sykdom, og det trengs midler til både forskning og utvikling av relevante behandlingsmetoder, så alle jan få et likeverdig og godt tilbud.

Åge Vallestad (Bergen, )

#94

Eg har ingen å miste.

Laila Ditlefsen (Sætra 42 , )

#95

Jeg ønsker bedre kreftbehandling

Mary Ann Andersen (Oksfjordhamn , )

#97

Dette er et viktig opprop. Mange er rammet og trenger bedringer i tilbudet.

Lillian Røstvold (Stjørdal , )

#99

Dette er viktig, vi trenger raskt behandling til kreftpasienter

Stian Risnes (Austrheim , )

#100

eg fekk brystkreft i 2018 ,

Ranveig Haugland (Austrheim, )

#103

Har mistet kjente og kjære med kreft .

Turid Vikene (Fonnes , )

#107

Jeg signerer fordi min søster er en av de som trenger den MR eller CT som ikke kan vente. Og som er en av de som trenger den medisinen som venter på godkjenning! Vi har ingen tid å miste <3

Heidi Berger (Bergen, )

#112

Det skulle bare mangle.....

Karen Hertzberg Andersen (Arendal, )

#117

Mistet mange i kreft

Karen Vatland (Figgjo, )

#128

Kreft tar ikke ferie....

Lin-Merethe Waagenes (Radøy, )

#130

100 prosent innsats mot kreft må vi ha.

Lars Gunnar Løvvik (Leira, )

#133

Jeg signerer fordi alle i dette landet, fortjener den beste behandlingen som er tilgjengelig, ved livstruende sykdom. Billed-diagnostikk ved bruk av MR, er essensielt for å kunne gi den mest potente behandlingen.
Slik diagnostikk burde vært gitt som øyeblikkelig hjelp.
Røntgenlegene er for få, de fortviler over situasjonen og sendrektigheten.

Ingebjørg Roseth (Røyken , )

#134

Alle norske statsborgere burde ha rett til den beste medisin som er på markedet, kreft er en fryktelig sykdom og alle kreftrammede skal ha tilgang på den beste og mest effektive medisin!

Monika Johansen (Gran, )

#137

Det er en viktig sak.

Kristin Leegaard Halvorsen (Oslo, )

#152

Dette er en viktig sak for alle!

Susanne Belles (Jøkelfjord , )

#153

Kreft er urettferdig!

Maria Åmo (Kløfta, )

#161

Jeg signerer fordi alt for mange dør av cancer.
En ung mor, døde nettopp fra sine to barn. Jeg kjenner hele familien. Veldig trist..,

Marit Nordhaug (Molde, )

#164

Jeg signerer fordi det er en viktig sak!

Siri Sundkøien (Bergen, )

#167

Jeg signerer fordi jeg har hatt en søster

Liv Judit Straume (Førde, )

#169

Jeg signerer fordi altfor mange opplever å bli møtt slik opprop starter ble. Man kan ikke stille inn kreft eller andre alvorlige sykdommer etter ferier og helligdager. Da må heller hjelpeapparatet stå til disposisjon for den syke når hen trenger det.

Mariann Larsen (9162 Sørstraumen, )

#194

Dette er viktig!

Jarle Berntsen (Kleppestø, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...