Nei til Monstermaster i tettbygde strøk!

Kommentarer

#1610

Dette er et overgrep og må stoppes

Inger-Johanne Strand (Oslo, 2019-09-30)

#1627

Uholdbart i 2019

Hanne Christensen (Smestad, 2019-09-30)

#1639

Fordi master idet hele tatt er stygt og om noe skal gjøres bør de fjernes/ legges i bakken...

Marianne Ødegaard Hansen (Hosle, 2019-09-30)

#1641

Fordi jeg støtter vennen min

Marion Eriksen (Fredrikstad, 2019-09-30)

#1645

Høye strømmaster kan medføre helseskade, terrorfare, tap i boligverdi, samt at det er skjemmende og utgjør en fare for helikoptertrafikk, dronetrafikk og fugler.

Trine Merete Kvernmo (Oslo, 2019-09-30)

#1649

Er dette en generalprøve før de bygger vindturbiner i stedenfor?

M. Lange (Oslo, 2019-09-30)

#1650

Jeg signerer fordi vi har råd til å skjerme oss for stråling ved å grave ned kablene.

Grete H Sætrang (Eiksmarka, 2019-09-30)

#1652

Vindturbiner bør begrenses mest mulig og man må utrede andre alternativer i langt større grad enn det som er gjort hittil. Et eksempel er langt bedre utnyttelse av vannkraft.

Lottelise Folge (Tjøme, 2019-09-30)

#1653

Jeg signerer fordi jeg er imot store strømmaster og luftstrekk inn til byene. Myndighetene må samarbeide om infrastruktur inn til storbyene. Det kan legges kabler i samme tunneller som vannforsyningen inn til Oslo fra Holsfjorden, hvis viljen er til stede. Det er jeg sikker på!

Dag Otto Øgle (Oslo, 2019-09-30)

#1664

Signert grunnet bolig innen 100 meter fra mast. Eksisterende mast er allerede ekstremt dominerende og til tider støyende. Nye og høyere master kommer til å ødelegge for utsyn og opplevelsen av nærområdet for mange familier. Håper virkelig det legges kabel i grøft.

Hans Kristian Haug Schilde (Jar, 2019-09-30)

#1669

Jeg signerer på vegne av min funksjonshemmede sønn, som tvinges til å bo ved siden av disse monstermastene.

Leif Knutsen (Gjettum, 2019-10-01)

#1692

Jeg signerer fordi monstermaster i tettbygde strøk er reneste idioti.

Vebjørn Walderhaug (Oslo, 2019-10-02)

#1693

Vi har høyspentmaster på eiendommen i dag, og jeg er svært bekymret for hva som skjer i framtiden, dersom dagens master utvides.

Marit Schaug-Pettersen (Hosle, 2019-10-02)

#1706

Jeg signerer fordi jeg mener vi må finne metoder å legge kablene på uten slike gigantmaster.

Gunnar Bakke (Oslo, 2019-10-02)

#1707

Vi har ledningen rett utenfor husveggen. Vi anser det som totalt uansvarlig overfor de som bor langs traseen nå og i fremtiden å ikke grave ned ledningene.

Arnfinn Rekdal (Gjettum, 2019-10-02)

#1715

Jeg signerer fordi det ikke på noen måte må bygges master bebygde strøk

Anders Kristiansen (Oslo, 2019-10-02)

#1717

Stygt. Kanskje helseskadelig. Båndlegger store arealer. Tenk 100 år frem!!

Christian Rafn (1358 Jar, 2019-10-02)

#1718

Å befinne seg i- og rundt EMF (elektromagnetiske felt) over lengre perioder er påvist helseskadelig og mulig kreftfremkallende. Så at man i 2019 fremmer helseskadelige forslag i en slik skala er latterlig. I denne saken er det folkets beste i det aktuelle området som skal vektes, fremfor økonomiske intensiver og foretrukne beslutninger.

Thomas Fredriksen (Oslo/Bærum, 2019-10-02)

#1726

Dette er utrolig viktig. Selv om utbygger sier at dette er trygt, kan dette gi senskader som vi enda ikke vet om. Aldri har vår evne til å forplante oss vært lavere enn nå!

Her må de involverte tilbake til planleggingen.

Thord Grime (Østerås, 2019-10-03)

#1732

Jeg signerer fordi jeg er redd for strålingsfaren, samt at det er skjemmende for områdene og vil sees på lang avstand. I tillegg vil det føre til prisfall på et stort antall boliger som ligger i disse områdene, da få ønsker å bo i området med tanke på strålingsfaren og utsikten.

Gro Løken (Jar, 2019-10-03)

#1733

Jeg signerer fordi jeg mener at luftspenn med inntil 40 meter høye master gjennom vårt strengt regulerte boligområde med lavhusbebyggelse og som nabo til kulturlandskap og landskapsvernområdet Kolsås/Dælivann er vandalisme, som forringer bomiljø og naturkvalitet for enormt mange mennesker.

Bjørn Erik Noren (Haslum, 2019-10-03)

#1736

Jeg opplever at jeg i liten grad kan forholde meg til informasjon gitt av offentlige organer i Norge. Statsbygg har gitt ut informasjon om at disse ledningene skulle legges i tunneler i bakken. Snakket med prosjektleder Siri Revelsby i Statsbygg om dette ultimo august 2019 og fikk det bekreftet. Gjorde økonomiske disposisjoner basert på den informasjonen og har nå, ved et «pennestrøk» fra Statsbygg, mistet store verdier. Det er ikke tatt hensyn til privatrettslige forhold i det hele tatt i denne saken. Det å få dette servert på nyhetene går også ut over nattesøvn og helse fordi dette gir stor uvisshet og mye stress.

Heidi Elisabeth Krossen (Sandvika, 2019-10-03)

#1745

Jeg er direkte berørt.

Christin Langseth (Bekkestua, 2019-10-03)

#1748

Jeg signerer fordi det er kun en løsning for fremtiden og det er i bakken.

Richard Schiørn (Jar, 2019-10-03)

#1751

Jeg signerer da alternativet er lite fremtidsrettet og skjemmende.

Øyvind Røhne (Haslum, 2019-10-03)

#1756

Jeg bryr meg om hjemmeområdet mitt.

Audun Olsen (Haslum, 2019-10-04)

#1761

Fordi jeg er sterkt uenig i Monstermaster i tettbygde strøk i Oslo og Bærum og andre steder

Hilde Aksnes (Oslo, 2019-10-04)

#1767

Fordi det finnes et alternativ. Man kan legge linjen i bakken

Berit Graff (Eiksmarka , 2019-10-05)

#1768

Vi skal ikke ha monstermaster gjennom Bærums boligområder. Legg kablene under jorden

Harald Fosse (Hosle, 2019-10-05)

#1771

Galskap å bygge disse mastene i Norges tettest befolkede område. Vi skriver 2020 - dette tilhører fortiden til!!!

Anders Sætre (Røa, 2019-10-05)

#1772

Jeg signerer fordi jeg vil at dette skal graves ned

Sigrid-Helene Ricou (Oslo, 2019-10-05)

#1777

Jeg signerer fordi monstermaster er gammeldags. Må være mulig med mer miljøvennlig løsning.

Eva Fosse (Oslo, 2019-10-06)

#1787

Jeg ønsker ikke monstermaster, men heller at det legges i rør og graves ned!

Anne Gjertsen (Eiksmarka, 2019-10-09)

#1789

Monstermaster som vil ødelegge et verdifullt område for 100 år inn i fremtiden er h løp 0elt uakseptabelt.

Ellen Rekkedal (Ggettum, 2019-10-10)

#1790

Synes monstermaster skjemmer bo miljø i Norges mest tettbebygde strøk. Velg mer bo miljø vennlig og Fremtidsrettet løsning og legg dem i bakken

Alice Fjæe (Hadlum, 2019-10-10)

#1793

Dårlig løsning. Kortsiktig. Med tanke på økt bebyggelse i området, vil dette ha en negativ påvirkning for flere og flere. Den økonomiske motivasjonen veier ikke tungt nok ifht andre negative konsekvenser.

Totto Hall (Eiksmarka, 2019-10-11)

#1794

Luftspenn er ikke en fremtidsrettet løsning i tettbygd strøk.

Nils Hæstad (Hosle, 2019-10-12)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...