Nei til biler og bybane over Bryggen

Kommentarer

#1401

Det er galskap å la bybanen gå over bryggen. Ønsker heller ikke biler der. Ønsker ikke bybanen i det hele tatt.

Terje Larsen (Hjellestad, )

#1407

La Bryggen leve!!

Anita Helen Johannessen (Bergen, )

#1412

Det vil ødelegge hele Bergen by med en bybane over bryggen.

Bjørn Tyse (Wergeland, )

#1413

För att jag som turist älskar bryggen

Lennart Wallman (Stockholm, )

#1415

Jeg mener bryggen må være et sted uten bybane og biltrafikk der man kan gå og spasere med familie og venner.

Olav Bjarne Solesvik (Kleppestø, )

#1416

Vil ikke ha bybane over bryggen

Britt Takvam (BERGEN , )

#1418

Signerer fordi jeg er sterkt imot bybanens potensielle rasering av kulturarven Bryggen og byen Bergen som helhet. Stopp galskapen!!!

Bjørn Jarle Larsen (Minde, )

#1421

Bybanen hører ikke hjemme over Bryggen, Bryggen skal være et sted for kultur og uteliv, en plass for byens innbyggere

Georg Bentzon (Olsvik, )

#1422

Bybanen skal aldri over Bryggen. Punktum!

Kristian Demmo (Bergen, )

#1426

Bybane over Bryggen vil bli en mur mellom sjøkanten og bebyggelsen. At folk og bane kan leve intimt sammen er i beste fall en romantisk drøm for bybanetilhengerne.

Tor Modahl (Bergen , )

#1427

Dert er galskap å ødelegge Bryggen ved å legge bybanen der.

Birgit Fagerli (Brattvåg, )

#1432

Jeg signerer for at Bryggen skal være bil/bybane fritt
Ronny

Ronny Smistad (Ulset, )

#1434

La bryggen bestå. Bergens signatur og stolthet.

Aina Knutsen (Knarrevik , )

#1435

Jeg signerer fordi vi ikke kan ødelegge bybildet. At bybanetrafikk skal gå noen meter unna et av de mest kjente landemerkene i landet er helt uaktuelt i mine øyne.

Marianne Skogen (Bergen, )

#1436

Det er vandaliserende å legge skinner og bane over bryggen. Dette viser at de såkalte folkevalgte går imot byens borgere for egen vinning. Det burde i vært folkeavstemning , så kan politikerne se selv hvor populært dette er blant byens borgere.

Jan Kenneth Bøe (bergen, )

#1438

Bryggen er på UNESCO’s verdensarvliste. Det forplikter og er sårbart. Bybane og biler har ikke noe over bryggen å gjøre og alternativer må utarbeides.

Hege Samuelsen (Knarrevik, )

#1441

Bybanen må gå i tunnel

Agnes Eeg-Storli (Bergen, )

#1452

Jeg vil ikke ha bybane over Bryggen og helst ikke til Åsane i det hele tatt.

Jan Ove Gunnarsen (Ulset, )

#1453

Bybanen skal IKKE over bryggen. Jeg heier på bybanen, er flott tiltak, men aldri over bryggen! Bergens stolthet

Elisabeth Johansen (Sandsli, )

#1455

Jeg mener det et galskap å legge den stygge bybanen over den nydelige, verneverdige Bryggen. Når vi i tillegg vet at Bryggen synker og er oversvømt ved springflo, gjør det vedtaket enda mer uforståelig. Nok et argument er at det nødvendigvis må ta enda lengre tid å komme seg til Åsane via Bryggen.

Beate Rønning (Bergen, )

#1456

Noe annet vil være ødeleggende, ta vare og bevar bryggen👍

Jan-Henrik Haugsøen (Bergen, )

#1457

Bryggen er på verdensarvlisten og har også et fantastisk potensiale som byrom for byens befolkning. Kriteriet er bort med biltrafikk, og da må heller ikke Bybanen legges her. Vil verne om viktige verdier og skape nye flotte, sjønære uterom for Bergen

Bernhard Iversen (Bergen, )

#1461

Jeg signerer,fordi jeg er i mot biler og bybane over bryggen.

Georg Halseth (Bergen, )

#1475

Jeg er veldig imot at bybanen skal gå over torget og bryggen. Er også for bilfri bryggen hvis det først lages tilkomst til stort parkeringsanlegg i fjell bak Fløybanen fra Åsane

Harald Matre (Mjølkeråen, )

#1478

Unesco arven. Tenker fremtidsrettet, havstigning. Bybanen må gå på en opphøyet voll på bryggen. Ødelegger utsikt/stemning med en bybane som trikker seg forbi hvert 5 min.

Arild Lyngøy (Bergen, )

#1481

Vi er stolt av Bryggen og Bergen. La oss ta vare på historien vår, og få trafikk bort derfra. Bybanen kan holde seg fint unna!

Lene Christine Arnesen (Bergen, )

#1487

Ønsker minst mulig trafikk i sentrum. Og kunne få ta tilbake bryggen fra bilistene og gjøre det til en plass der store arrangementer kan foregå vil gjøre Bergen sentrum mer attraktivt.

Harald Koppen Meisler (Strandgaten Bergen , )

#1488

Ikke ødelegg byen min!

Ragnhild Tvedt (Matre, )

#1489

Vil verne Verdensarven Bryggen.

Fred Reksten (Bergen, )

#1494

Jeg vil bevare bryggen. Den er en skatt vi aldri får tilbake.
Her burde Riksantikvaren vært med å støttet.

Marianne Ulevik (Os, )

#1498

Bryggen er vår verdensarv. Den må vernes, ikke skjemmes av kortsiktig tenking hvor politikere argumenterer med at en løsning med bybanetraseen til Åsane haster og derfor må legges til Bryggen fordi den traseen er utredet, ikke tunnel. Man behandler ikke en verdensarv så lemfeldig! Og i hvert fall stikk i strid med flertallet i Bergen!

Jørgen Jæger (Bergen, )

#1501

Jeg signerer fordi bryggen i bergen ikke vil tåle belastningen bybanen vil gi. Bybanen vil også ødelegge hele bryggeområdet slik vi kjenner det idag og endre det til en stor holdeplass for av og påstigning av passasjerer. Med det vil "Bryggen" i Bergen være historie.

Kurt Kristiansen (Askøy, )

#1508

Bybanen skal i tunell, IKKE over Bryggen. Bybanen er for fremtidige generasjoner, ikke et prestisjeprosjekt her og nå.

Maggi Berger Baltzersen (Loddefjord , )

#1511

Jeg ikke vil ha trafikk, inkl bybane over Bryggen.

Charles Ischtschenko (Bergen, )

#1515

Bryggen betyr så uendelig mye for meg og mange andre. Og dette kan ikke gjøres ugjort, hvis det blir gjennenført!

Astrid Grimstad (Kastrup, Danmark, )

#1516

For at bryggen skal være slik den er i dag og blir et stygt syn på bryggen med en bybane den må i tunnel.

Bjørn Herdlevær (Brgen, )

#1518

Syntes og er redd for at det vil ødelegge bryggen og at den ikke lengre vil se ut slik den gjør i dag. Mange ting som allerede skjemmer ut der nede nye fuglehuset m.m

Linda Johnsen (Rojales, )

#1524

Bryggen må få være i fred!

Nina Eide Tumyr (Alversund, )

#1526

Nei til bybane over bryggen. Nei til bybane til Åsane i det hele tatt. Det er ingen behov

Lisbeth Dahle (Dag Hammarskjøldsvei 67, )

#1538

Jeg signerer fordi jeg vil bevare bryggen slik den er , og bybanen kan vel gå en annen plass !! Nei nei og atter nei til bybane over bryggen.

Silje Tufta Lausund (Morvik, )

#1539

Signert.

Terje Hitsoey (Bergen, )

#1543

Kan ikke passivt se at verdensarven vår plyndres. Bevar Bryggen. La oss verne vår stolte arv. Det er vår identitet. Bruk beina

Eva Foss (Bergen, )

#1549

Dette er en verdensarv vi må ta vare på og bruke den til "bestestua "for alle unntatt bybane og annet trafikk .Her kan hele byen samles .
Store stolper og rustne skinner vil ødelegge bryggen .Ta vett den som har !

Reidun Lucie Konglevoll (Bergen, )

#1550

Vil ikke ha trafikk over bryggen

Sylvia Ingebrigtsen (Frekhaug , )

#1553

Jorunn Olsen

Jorunn Olsen (Bergen, )

#1555

Samtidig vil jeg foreslå at samtlige politikere som er for Bybane over Bryggen nektes adgang til å bevege seg til fots over Bryggen inntil de har tatt til vettet og skiftet standpunkt.

Tore Hansen (Bergen, )

#1556

Folket vil ikke ha bybane over Bryggen. Bare et mindretall svikefulle politikere.

Geir Berge (Bergen, )

#1559

Jeg signer for de bybanen ikke skal gå via bryggen, og ødelegge den siste store stoltheten til Bergen, men heller via tunnel. Går ikke det, så skrinlegg hele bybanen til Åsane.

Hans Petter Gangstøe (Bergen, )

#1562

Fordi denne skinne boksen vil ødelegge bryggen vår !

Bård Jensen (Bergen , )

#1570

Fordi bybanen, med avganger hvert 4-5min, vil bli et forstyrrende element og ødelegge hele utsikten for de som går og sitter på bryggen. I tillegg vil det medføre at man kan fly til syden fortere enn bybanen kjører fra Åsane til Bergen Lufthavn...

Christian Dino Hestdal (Bergen, Sandviken, )

#1571

Bryggen er historisk, faktisk også i verdenssammenheng, og er fullstendig umulig å erstatte!
Dette er det for sent å tenke på den dagen bybanen og trafikken har ødelagt Bryggen! Bedre å være føre var enn etter snar!!!!! Dette har ingenting å gjøre med å hindre et fremskritt, men derimot å stolt ta vare på en uerstattelig kulturarv i verdensklasse for ettertiden! Som politiker må det da føles mye bedre å vite at du har vært med på å redde Bryggen, enn å vite at du dessverre ikke visste bedre, slik at du personlig var med på å ødelegge det historiske minnesmerket! Selv jeg uten utdanning forstår jo at Bryggen ikke vil tåle de store rystelsende som både bybanen og biltrafikken vil føre med seg!!!
Så kjære politikere: TA DERE SAMMEN!!!!!!

Børre von Tangen Ludvigsen (Vestby , )

#1575

Jeg signerer fordi jeg er sterkt imot bybane over Bryggen.

Bernt Fjærestsd (Bergen, )

#1577

Ikke føk med bryggen

Agnethe Johannesen (Bergen, )

#1578

Jeg vil ikke ha Bybane eller annen trafikk over bryggen.

John Alden (Bergen, )

#1585

Bryggen blir jo helt ødelagt som det viktige og gamle stedet det er. blir ikke et samme og vise frem en brygge med stor trafikk.

Åse Johansen (RONG, )

#1597

Inger karin lavik

Inger karin Lavik (Fyllingsdalen, )

#1600

Bergen er en flott by og derfor jeg synes at bybanen må ikke ødelegg bryggen som unesco.

Kwannet Pator (Bergen , )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...