Opprop mot plassering av rus/psyk-bofellesskap ved siden av barnehage Sørbø Nord

Kommentarer

#1

Veldig ugunstig og lite gjennomtenkt plassering. 3 barnehager og 2 skoler i umiddelbar nærhet!! En veldig stor andel av alle som bor i dette området er småbarnsfamilier. Disse barna må få lov til å vokse opp og ferdes trygt i eget nærmiljø!!

Renate Larsen (Sandnes, 2019-08-21)

#3

Jeg er imot plasseringen!

Rudi Skotnes (Sandnes , 2019-08-21)

#5

Jeg signerer fordi slik dårlig byplanlegging fører til økt risiko for uønsket atferd hos barn. Dette får ringvirkninger for deres oppvekst, hvordan de blir som ungdom og voksne. Til slutt vil slik dåelig planlegging føre til økte kostnader for samfunnet som helhet. Forårsaker dette at 1 person blir påcirket i feil rerning så koster det plutselig samfunnet mange milioner ekstra i plassen for at vedkommende bidrar til fellesskapet.

Fredrik Mong (Stavanger, 2019-08-21)

#15

Jeg synes ikke rus/psyk bofellesskap skal ligge ved barnehage, skole og familieboliger. Det er ikke heldig for noen av partene.

Bitten Mong (Egersund, 2019-08-21)

#16

Plasseringen er hinsides all fornuft

Jørgen Moseid Lorentzen (Sandnes, 2019-08-21)

#23

Vi har barn i barnehagen

Andre Slettevoll (Sandnes, 2019-08-22)

#26

Jeg signerer fordi, jeg synes det er helt upassende å legge en slik bolig ved siden av en bhg i en nabofelt fullt med små barn. En slik bolig bør legges til et et annet område i utkanten, og ikke i nærhet til bhg, skole og idrettshall. Selvom det kan vises til det ene og andre i forhold til andre boliger, så er ikke det en risiko jeg er villig til å ta med mine barn.

Anne Mari Hadland (Sandnes, 2019-08-22)

#30

Dette passer ikke inn i et byggefelt med barnefamilier

Kay Saxeide (Ganddal, 2019-08-22)

#31

jeg mener det er uheldig plassering, tett opp til barnehage, for en institusjon som skal huse personer som sliter med rusproblemer.

Kristian Grepstad (Sandnes, 2019-08-22)

#34

Plasseringen av institusjonen kunne ikke vært verre. Barnefamilier og rus går ikke sammen

Øyvind Byberg (Sandnes , 2019-08-22)

#45

Uheldig plassering mht barn og oppvekst

Bård Holthe (Sandnes, 2019-08-22)

#54

Jeg signerer fordi det er helt uhørt og ha en slik institusjon i et bolig felt og i tillegg rett ved siden av en barnehage. Med alle plasser og tomter som finnes i Sandnes / Ganddal burde det ikke en gang vært en diskusjon og plassere det der. Jeg vil at mine barn skal ha en trygg og god skolevei.

Jo André K. Stanghelle (Sandnes, 2019-08-22)

#65

Vi har selv hatt kommunal rusbolig rett ved oss. Og hatt mange ubehagelig opplevelser! Me åpen rus, hærverk, blotting, bråk. Så dette har medført til at mine barn har hatt en dårligere oppvekst på grunn av hensynsløse tiltak fra kommunen! Tenkt dere om! Barn og rus skal ikke blandes sammen!

Claus Vervik (Sandnes, 2019-08-22)

#66

Jeg ønsker et trygt nærmiljø til mine barn. Og plassering av en slik bolig midt i et nabolag med mye barn er bare ikke en risiko som er ok å ta. Og ikke minst støy og bråk rundt denne boligen vil være med å forringe nærmiljøet.

Charlotte Wærnes (Sandnes, 2019-08-22)

#67

Er uhørt å plassere en slik institusjon i nærheten av barnehager og skole for små barn. Dette kan ikke være gjennomtenkt.

Anita Andersen (Ganddal, 2019-08-22)

#68

Er i mot beliggenheten av rus og psyk boligene. Alt for nær en barnehage.

Stine Gausland (Sandnes, 2019-08-22)

#70

En slik bolig kan IKKE stå ved en barnehage!

Grete Jaarvik (Sandnes , 2019-08-22)

#74

Jeg har barnebarn i Sørbøhagane, og fordi barn som bor i Hafrakveien vil gå rett ved disse boligene når de går til skolen.

Vigdis Hadland (Hafrakveien 243, Sandnes, 2019-08-22)

#75

Daniel Høllesli

Daniel Høllesli (Sandnes, 2019-08-22)

#78

Det å bygge en bolig vegg i vegg med en barnehage er neppe den beste løsningen. Det må finnes andre bedre egnede tomter til dette prosjektet.

Preben Jakobsen (Sandnes, 2019-08-22)

#85

Ønsker trygghet for barna i både barnehage og skole

Kjetil Moen Haaland (Sandnes, 2019-08-22)

#87

Jeg ønsker ikke å ha en slik form for bolig rundt mine barn som går på skolevei denne veien og har mange venner som er i nærheten og han må krysse denne boligen i hans vei til venner. Det skremmer meg med rus og bil og så tett opp mot vår barnehage

Tonje Haaland (Sandnes , 2019-08-22)

#93

Synes det er ugunstig plassering på grunn av skole, barnehage og ikke minst ungdomsskolen.

Cecilie Helgeland (Sandnes, 2019-08-22)

#95

Jeg er ansatt i Sørbø barnehage nord

Maren Erika Simonsen-Lie (Austrått, 2019-08-22)

#98

Jeg har barnebarn i Sørbø Barnehage og ønsker de skal ha en trygg barnehage.

Iris Tronstad (Leksvik, 2019-08-22)

#99

Barnefamilier, barnehager/skole...OG institusjon for rus/psykisk helse. Høres for meg ut som en svært uheldig kombinasjon.

Cato Frøytlog (Sandnes, 2019-08-22)

#108

Et hvert oppegående menneske burde forstå at det er helt idiotisk.

Christian Husebø (Sandnes, 2019-08-22)

#112

Det hører ikke hjemme med en rusinstitusjon i vårt barnevennlige nabolag. Våre barn skal ha det trygt og ikke finne spydspisser etc på barnehage og lekeplasser. Mange barn leker alene ute på ettermiddager og helger i dette området. Stans institusjonen!!!!

Linda Karlsen (Høvdingtunet 1c, 2019-08-22)

#117

Helt feil plassering!

Lars Ringvold (Sandnes, 2019-08-22)

#124

Det må være et bedre området å lage slike boliger, enn vegg i vegg med en barnehage.

Leah Michelle Flaig (Bryne, 2019-08-22)

#125

Barna fortjent å være i trygg nabolag..

Dovile Purkina (Pedersbakken 8, 2019-08-22)

#131

Jeg signerer fordi jeg er imot en slik plassering rett ved barnehagen hvor barnet mitt går. Syns heller ikke plasseringen er gunstig ift Sørbø skole/skolevei.

Merete Gorgas (Sandnes, 2019-08-22)

#135

Det er ikke en bra plassering, tenk dere om.

Anita Lura (SANDNES, 2019-08-22)

#151

Fordi at en plassering av slike boliger tett innpå en barnehage blir helt feil. Mangel på gangsyn fra kommunens politikere.

Per Haaland (Stavanger, 2019-08-22)

#155

Signerer pga at plasseringen ikke er bra for verken brukerne eller de som bor på Sørbøhagane. Og spesielt ikke for barna som er den svakeste parten. Barnehagen Sørbø Nord ligger 5meter ifra boligene, skoleveien som går rett forbi, og kvartalslekeplassen som også ligger som nabotomt. Og man har også barnehagene Sørbø Sør og Kreativ like ved, samt Sørbø barneskole, og Lundehaugen ungdomsskole. Plasseringen kan ikke godkjennes.

Thomas Gundersen Gardum (Sandnes, 2019-08-22)

#161

Jeg signerer fordi plassering av denne type institusjon «vegg i vegg» med en barnehage bidrar ikke til noe positivt, verken for brukerne eller for omgivelsene!

Elin Sletten (Sandnes, 2019-08-22)

#163

Jeg signerer fordi etter å bod i Sandnes i mange år, og er bestefar til barn i område og barnehage så er dette å utsette barn for fare. Ikke bra !!!

Jack Preben Jakobsen (Bø i Vesterålen, 2019-08-23)

#165

Ikke noe å ha rett ved siden av en barnehage.

Ståle Pollestad (Hafrsfjord, 2019-08-23)

#167

Dette er en sak som ligger meg nært. Dette er uaktuelt.

Thomas Rudi Christensen (Sandnes, 2019-08-23)

#185

Jeg ikke synes det passer å ha en slik bygning ved siden av en barnehage eller barneskole.

Linda Vestbø (Ganddal, 2019-08-23)

#199

Jeg ønsker ikke en slik bolig nær barnehage og boligområdet preget av barnefamilier. Ser på denne plasseringen som en stor risiko for skade hos barna ved sprøytespisser som ligger slengt i området og at barna og voksne kan kjenne seg utrygge. Det må finnes en bedre plassering for denne boligtypen.

Line Moseid Overen (Sandnes , 2019-08-24)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...