NEI til Vindkrafterk på Haramsøy

Kommentarer

#2

Eg signerer fordi eg meiner det planlagde vindkraftanlegget på Haramsfjellet er eit alfor stort inngrep i sårbar natur.

Liv Longva Nilsen (FJØRTOFT, 2019-08-10)

#4

Er sterkt i mot at naturen blir rasert på øya.

Lidvar Ulla (Ålesund, 2019-08-10)

#5

Det har kommet mykje ny informasjon ang. negative konsekvensar I åra etter konsesjonen blei gitt, dette må oss ta til etterretning og ikkje bare dure fram I blinde og håpe på det beste! Oss har alle eit stort ansvar å bevare natures vår og alt liv avhengig. Ansvar for å ta vare på folkehelsa, og det har visst til negative effekter på mennesker (og dyr/fuglar) som er I nærheiten av turbinene grunnet infralyd. Eg håper at vårt pilitiske styre tar dette på alvor og setter ein stor strek over utbygging av vindkraftutbygging. Ikkje ødelegg naturen vår for oss og våre framtidige generasjoner! Ikkje drep fuglane og insekta våra! Ikkje gjer slik at folk og dyr blir sjuke! Ikkje gjer slik at oss Ikkje kan trygt gå I fjellet vårt og kanskje risikere ein isklump slengt I vår retning om oss tør oss opp der eller kjøyrer I bilen vår på den nye nordøyvegen og risikerer ein isklump I frontruta! kkje devaluer øya vår og liva våra.!

Jill Smith (Haramsøy , 2019-08-10)

#7

Det er uhøyrt med turbinar i naturen !

Eldbjørg Wigg (Hareid, 2019-08-10)

#8

Landbaserte vindkraftverk er ikke den beste løsning for å løse klimakrisen hverken lokalt eller globalt.

Øystein Varga (Oppdal, 2019-08-10)

#10

Ødlegge hele kysten vår med vindturbiner.,..neitakk

Kristian Magnus Furland (Sykkylven, 2019-08-10)

#11

Imot vindturbiner på Haramsfjellet

Egil Arne Verpeide (Haramsøy, 2019-08-10)

#16

Er imot vindturbiner på Haramsøya.
Ønsker at vi som bur her og naboøyane framleis skal få bevare fredfull natur og det rike fugle og dyrelivet omkring oss.
Bevare helse og trivsel for alle og etterkomarane våre.

Eva Astrup Verpeide (Haramsøy, 2019-08-10)

#18

Ser Haramsøy fra stuevinduet på Hildre, vindmøller ødelegger naturen, hør på folket som bor i Haram! Er ikke demokrati for uten grunn.

Charlotte Ulfsnes (Hildre, 2019-08-10)

#20

Jeg er mot rasering av norsk natur for å produsere strøm til tyskere som selv vraker vindmøller, samtidig som strømprisene drives til himmels her hjemme!

Petter Olsen (Ålesund, 2019-08-10)

#21

Vi trenger ikke vindkraft, vi vil ikke at naturen vår raseres for Klima

Ragnhild Aukan (Trondheim, 2019-08-10)

#24

Johny slettebakk

Johny Slettebakk (Ålesund, 2019-08-10)

#25

Jeg signerer fordi det raserer naturen. Og jeg mener at det er mye bedre å effektivisere eksisterende vannkraft der vi får mere strøm ut av samme anlegg.

Kurt Longva (På havet, 2019-08-10)

#26

Dette er en nasjonal katastrofe, ikke bare lokal.

Odd Øie (Halden, 2019-08-10)

#30

Vindmøller vil ødelegge Haramsøy for alltid.

Erik Haram (Godvik, 2019-08-10)

#44

Vindturbinane er for nær bebyggelsen.

Peder Ulla (Ullahammaren 24, 2019-08-10)

#49

Ta vare på naturen, dyra og folket. Eit slikt inngrep kan ikkje reverserast....

Ann Elisabeth Haram (Ålesund/Haramsøy, 2019-08-10)

#50

Vil ikkje ha industri på Haramsøya! Eit fullstendig unødvendig anlegg som ikkje har noko som helst å gjere naturen på øya.
Stopp voldtekten av Haramsøya!

Simon Åkre (Ålesund, 2019-08-10)

#51

Jeg synes dette er rasering av norsk natur og at en slik installasjon er en stor trussel mot vår felles fauna. Med spesielt da tanke på fugleliv og insekter. Rekreasjon muligheten forsvinner så det er ikke mulig å nyte stillhet og utsikt. Lokalbefolkningen må leve med støy og fare for eventuelle havari. Som igjen er en fare for forurensning av naturen.

Alexander Aaberg (Hildre, 2019-08-10)

#54

Haram kommunestyre må legge ned veto mot framtidig landbasert vindkraft. Kommunestyret må be NVE/ OED om å stoppe saka og foreta ei ny konsekvensutgreiing.

Arnt-Ove Tenfjord (Tennfjord, 2019-08-10)

#55

Jeg er helt imot vindmøller!

Cicilie Buschmann (Sortland , 2019-08-10)

#57

Haramsøya er for liten til å ha disse VM.
For nær bebyggelse
Ødelegger natur og dyreliv.
Ødelegger for turisme
Flytt alle vindmøller langt til havs. Visst Norge på død og liv må ha dei.

Ron Borge Finnøy (6270 Brattvåg, 2019-08-10)

#58

Vandalisering av norsk natur, som aldri kan rettes opp igjen.

Jan Kamfjord (Tønsberg, 2019-08-10)

#62

Fordi det er et stort inngrep i en vakker natur.

Liv-Ellen Toska Martinussen (Bergen, 2019-08-10)

#66

Imot vindkraftutbygging på land på generelt grunnlag. Og spesielt på et så snevert område der alt areal for friluftsliv berøres og livs-og bokvaliteten for folk reduseres vesentlig.

Bente Nilsen (Ålesund , 2019-08-10)

#72

Vi eier et hus på Ullahammaren som ligger i spesialområde med formål bevaring. Et vindkraftanlegg på fjellet rett oppfor husa vil ødelegge det unike kystmiljøet som er på Ulla.

Hilde Ulla Myren (Ulla, 2019-08-10)

#73

Støtter alle argumenter i oppropet, Nei til vindkraftverk på Haramsøy !

Jørgen Åkre (Ålesund, 2019-08-10)

#75

Vil ha frisk naturlig natur

Mette Kurseth (Møre og Romsdal, 2019-08-10)

#78

Vi treng ikkje øydelegge naturperlene i Noreg , slik som Nordøyane i Haram, med gigantiske vindmøller. Vi kan oppgradere vasskraftverka våre og få nok energi på den måten.

Liv Anne Tennfjord (Tennfjord, 2019-08-10)

#89

Nei til vindturbinen på land eller sjøs

Hildegard Dibbert (6475 Midsund , 2019-08-11)

#92

Om de skal bruke penger på å utvinne mere strøm i dette landet så kan vi heller bruke pemgeme til å Utvide og modenisere de vann magasinene vi har 👍👍

Johan Åkre (Vestnes , 2019-08-11)

#99

Eg ser på vindkraft, både til land og til havs, som ei rasering av naturen og økosystemet. Dette vil eg ikkje ha i naturen i det heile tatt, det hadde vore bedre å oppgradere allereie eksisterande kraftverk. Til sist; kjære politikar, det er inga skam å snu!

Karoline Urke Øines (Hildre, 2019-08-11)

#101

Jeg ønsker ikke at den flotte naturen skal bli ødelagt, det blir aldri det samme igjen å ta seg en fjelltur hjemme på øya. Dyreliv vil gå tapt og det vil aldri mer være mulig å nyte utsikt i stillhet, høre fuglene kvittere, havet som suser og bølgene som slår mot land. Det er noe man ikke kan sette en pengesum på. Ufattelig at noen skal ta fra oss dette. NEI TIL VINDKRAFTVERK

Karoline Longva Arnesen (Tønsberg , 2019-08-11)

#104

Jeg vil heller modernisere eksisterende vannkraftverk og syns vindkraftverk er bråkete, forstyrrende og stygge.

Jan Erik Lillevold (Ridabu, 2019-08-11)

#110

Er i mot vindmøller

John Inge Flem (Longva, 2019-08-11)

#129

Vindturbiner er menneskefiendtlig, naturfiendtlig og miljøfiendtlig.

Silje Rodahl (Malvik, 2019-08-12)

#131

Det er ødeleggende for natur og dyreliv!

Kine Åkre (Oslo, 2019-08-12)

#133

Ønsker at de ikke skal få rassere naturen og drepe fuglene der ute

Hilde Rogne (Longva, 2019-08-12)

#136

Meiner dette bør diskuterast grundigare i kommunestyret, der kommunestyre representantene baserer avgjerdsle på mest mulig bredde og innsikt og kunnskap i saka og der lokal folkemeining og blir teken med i ei heilhetsvurdering av saka.

Rita Kvinge (LONGVAFJORDVEGEN 453, 2019-08-12)

#142

Ynskjer ikkje vindturbiner på Haramsfjellet.

Kirsti Ullahamar (6016, 2019-08-12)

#151

Det som foregår med vindmøllene er uakseptabelt og går imot demokratiet vi har bygget opp i Norge! Vi har IKKJE behov for vindmøllekraft i Norge og det er en skam å engang tenke på å ødelegge dyreliv og miljøet i en tid der det aldri har vøre viktigere å beskytte det!

Emily Smith (Oslo, 2019-08-12)

#155

Jeg mener vindmøller på land er et altfor stort inngrep i naturen, andre løsninger må på plass selv om det koster mer.

Helen Berg (Skodje, 2019-08-12)

#156

Jeg er dritt lei at min Natur blir rasert med klima som unnskyldning.
Dette er kraft vi ikke trenger og det er rasering av naturen.
Dette handler kun om å tjene penger.

Per helge Nygård (Alnes, 2019-08-12)

#163

Nei til overgrep mot folk og natur på Haramsøy !

Annbjørg Haram (Ålesund, 2019-08-12)

#166

Nei til rasering av Haramsfjellet!

Siv Katrin Ulla (6265, 2019-08-12)

#167

For liten effekt i forhold til belastningen det vil gi på miljøet.

Anne Nilseng (Lillehammer, 2019-08-12)

#174

Motstander av utbygging av viindturbiner på små øyer

Eldar Halkjelsvik (Haramsøy, 2019-08-13)

#175

Bygg masse vindkraft på hav og ikke på land og på våre stolte fjell😊. Arbeid også med bølgekraft langs kysten av Noreg og moderniser vannkraften som allerede er i bruk vist vist det kan gjøres skånsomt😊.

Paul Roald Olsen (Oslo/Ålesund. , 2019-08-13)

#180

Vindmøller, vindturbiner, vindturbinparker….namn som vert fjongare og meir pynta på for at det skal sløve hjerna vår og gå litt under den mentale radaren kva slags ugagn vindmøllene i røynda gjer på helse (https://www.tu.no/artikler/ny-forskning-stoy-fra-vindturbiner-om-natta-kan-trigge-hjerte-og-karsykdommer-br/432384, https://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/mainz/nachrichten-mainz/windkraft-storsender-furs-herz-mainzer-forscher-untersuchen-folgen-des-infraschalls_18566513# og https://illvit.no/teknologi/energi/vindmoller-kan-fore-til-hodepine-og-sovnvansker), trivsel, flora og fauna, og kor lite innbringande dette er for Noreg som nasjon.

Sissel Anita Øyen Hareide (Volda, 2019-08-13)

#184

Å sette opp vindkraftverk rundt hekkeplassene til rødlistede fugler er ren og skjær voldtekt av naturen.

Rolf Petter Skarsvåg (Ålesund, 2019-08-13)

#185

Vindkraft øydelegg uberørt natur og gir marginalt med nyttig straumproduksjon. Dyreliv lir. Folk blir plaga av støy og fråtekne rekreasjonsområder.

Ann-Olaug Vorren (Oslo, 2019-08-13)

#187

Vindmøllene vil øydelegge det flotte kulturlandskapet på Ulla og Haramsfjellet. Det gir naboar støy og det blir store inngrep i den flotte naturen

Sandra Flem Korsnes (Brattvåg, 2019-08-13)

#190

Ønsker ikke å ødelegge norsk natur.

Arne Nogva (Ålesund , 2019-08-13)

#196

Galskap å plassere et industrianlegg der rødlista arter hekker, i tillegg til at det er et viktig rekreasjonsområde både for de som bor på Haramsøya og de som besøker øya.

Aina M Hauge (Ulsteinvik, 2019-08-14)Facebook