Innfør støykrav og minimumsavstand til bebyggelse i alle vindkraftprosjekter NÅ

Kommentarer

#1

Det er forkastelig at menneskers liv og helse har så liten verdi i vindkraftsakene

Silje Rodahl (Malvik, 2019-08-07)

#7

De folkevalgte lytter ikke til folket, og begriper åpenbart ikke når noe oppleves som et overgrep. De har tydeligvis heller ikke satt seg inn i den forskningen som er gjort på vindkraft og helseskader.

Liv Riktor Lykkenborg (Oslo, 2019-08-07)

#11

Vindindustri er ødeleggelse av natur og forringer vilkårene for liv, inkl. menneskeliv. Infralyd er svært uheldig og kan fullstendig ødelegge folks helse, noen av oss er (som hvalene!) svært sensitive for infralyd og vil ikke kunne leve under vedvarende påvirkning av slike lydbølger og står dermed i fare for å få livene ruinert. Er det dette som er de såkalte ulempene som er mindre enn fordelene!? Hvordan kan et menneskeliv reduseres til en ulempe! Forskning eller mangel på sådan, kan konkludere som den vil, men sånn er det. Det er tragisk at det ikke benyttes et "føre-var-prinsipp" i vindkraften! Utbyggingen truer selve livsgrunnlaget vårt.

Thorbjørg Helland (Sandnes, 2019-08-07)

#13

Nei takk til vindmøller som har negativ innverknad på helse (jmfr infralyd sin uheldige verknad på hjartemuskelen samt sømn), trivsel, flora og fauna.

Sissel Anita Øyen hareide (Volda, 2019-08-07)

#26

Vindturbiner ødelegger norsk natur og er til skade for mennesker i områdene de settes opp

Svein Tønnessen (Jørpeland, 2019-08-08)

#28

Jeg signerer fordi d er sjokkerende hvordan NVE og norske myndigheter gir frislipp til næringen uten å ta hensyn til mennesker og natur. Regelverk er rett og slett hårreisende!

Susanne Hanssen (Trondheim , 2019-08-08)

#29

Jeg vil ikke ha bostedet mitt ødelagt!!!

Viktoria Angell (SAGSTUA, 2019-08-08)

#34

Jeg er sterkt imot landbasert vindkraft.

Ivar Havdal (Lørenskog, 2019-08-08)

#36

Vindkraft på land er et blindspor for Norge. Både med hensyn til uakseptable tap av naturverdier, svak samfunnøkonomi og manglende dokumentert miljøgevinst. Utbyggingen må stanses nå og virkningene av eksisterende anlegg evalueres.

Frode Karlsen (Harstad, 2019-08-08)

#37

Vi trenger ikke vindmøller, har nok kraft. Skandalen vil ødelegge fuglelivet og våre flotte fjell/natur. Skam at vi har så lite oppegående politikere som godtar det.

Tone Mjøs Jovik (Sandnes, 2019-08-08)

#41

Dette er et seriøst problem som ikke tas på alvor

Vigleik Haga (Mo i Rana, 2019-08-08)

#45

Jeg er i mot vindkraft i norsk natur.

Martin Hoås (Selbu, 2019-08-08)

#48

Ikkje vil ha meir naturødeleggelser... Basta...

Roger Grimelid (Husnes, 2019-08-08)

#53

Det er galskap satt i system!

Dolores Karina Karlsen (OSLO, 2019-08-08)

#54

det er horribelt at innbyggere påføres helsetap og økonomisk tap for at tredjepart skal
tjene penger

rachel olsen (Hammerfest, 2019-08-08)

#55

Vi har fått rasert naturen her rundt Egersund både visuelt, og med støy fra vindturbiner. Dette er en stor skam i klimabløffen`s navn!

Andrè Tegle (EGERSUND, 2019-08-08)

#59

Dette er svært viktig for helsa til dyr og mennesker.

Ragnhild Sandøy (Tromsdalen, 2019-08-09)

#60

Vindturbina tar plass fra dyr, drep fuggel og insekta. E helseskadelig for folk som bor nærme. E forurensende både i prosessen med å sette de opp, og ved å ta de ned, om dem noensinne blir fjerna igjen. Stygg å se på. Ødelegg inntrykket av den vakre naturen vi egentlig har, både for fastboende og for turista. Utbygginga gjør uopprettelige skada i naturen rundt oss, skada og sår i svære områda på fjellan våres. Unødvendig for oss i Norge. Vi har nok vannkraft t oss sjøl, og hadde ik trengt å eksportere ut krafta våres, om det ik va førr at vi blei «lurt bakveien» inn i EU via EØS avtalen!!!! Rasandes e æ!! Denne generasjonens politikere vil for oss, og alle generasjona i framtida bli huska førr at dem solgte ut landet våres. Å være en skamplett i Norges historie, i all ettertid!

Oddbjørg Heggelund (Kvaløya i Tromsø, 2019-08-09)

#63

Jeg engasjerer meg i vindkraftsaken. Jeg har utsikten mot Rakskiftet i Åmodt, og har ikke like stor glede av hytta lenger-som før vindturbiner kom.

Anne-Grethe Skaug (Heradsbygd, 2019-08-10)

#67

Vi bør bruke andre ressursar før vi brukar vindkraft. I ALLE fall bør det vere lokal, eller nasjonal eigd, og ressursane bør ligge igjen lokalt. Ikkje til utlandet.

William Dalsbø (Stadlandet, 2019-08-12)

#68

Vindkraft raserer urørt natur, og det må det stilles krav om stor avstand til bebodde områder. Ikke minst pga lavfrekvent støy og fare for at ising på propellblader kan være farlige på flere hundre meters avstand

Øyvind Bådstø Bing (Mosjøen , 2019-08-12)

#69

Jeg signerer fordi støyproblematikk er et område som det er for lite bevissthet om i tilknytning til industrivirksomhet, og fordi enkeltmennesker ikke skal stå rettsløse.

Frode Elias Lindal (Alta, 2019-08-12)

#71

Denne galskapen MÅ stoppes !!!

Unni Berg-Johansen (Sandnes, 2019-08-12)

#73

De helsemessige innvirkningene på mennesker og dyr i nærheten av vindindustrien er uante og underkommunisert i konsesjonsvedtakene. All ny bygging bør stoppes umiddelbart og alle konsesjoner bør gjennomgås på ny.

Ivar Hauge (Hafrsfjord, 2019-08-12)

#74

Det er for tilfeldig hvor utbyggingene får ta plass!

Øyvind Sandvik (Aure, 2019-08-14)

#78

Jeg signerer fordi dette er dårlig undersøkt. Konsekvensene er ikke forsket grundig på og man har god grunn til å tro at det kan være skadelig for deler eller hele populasjonen i berørte områder. Turbiner er i tillegg skadelig for miljø og dyreliv.

Asbjørn Solberg (Buvika, 2019-08-14)

#79

Min familie og jeg har en eiendom på Skardsøya, ei lita øy der det planlegges å sette opp vindkraftturbiner.

Lilian Grønbech (Trondheim, 2019-08-14)

#86

Jeg mener det er alt for lite fokus på helseplager ved utredning av mulig byggibg av vindparker.

Elin Sandshavn (Aure , 2019-08-14)

#87

Norge behøver ikke vindmølleparker. Dette handler for mye om penger og ikke miljø.

Kristin Grøtte (Bankeryd, 2019-08-14)

#88

Jeg aksepterer ikke at vi skal "snillere" regler her i Norge enn f.eks. Tyskland; som står for en stor del av vindkraftutbyggingen her i landet

Tone Hauknes (Trondheim, 2019-08-14)

#89

Skal ikke gamble med folks helse.
Støy, hørbar og ikke hørbar, fra vindturbiner er sannsynligvis skadelig for alle levende skapninger.
Konstant støy er torturmiddel.

Brit Ulfsnes (Aure/Skardsøya , 2019-08-14)

#92

Dette bør være minimum i en sak som ikke burde vært et tema. Nei til vindmøller i Norge

Olve Jan Ulfsnes (Melhus, 2019-08-14)

#96

Vindmøller ødelegger bomiljø og livskvalitet. <de bør bare bygges utenfor påvirkning.

Rune Stenseth (Oslo, 2019-08-27)

#99

Jeg signerer fordi jeg er i mot landbasert vindkraft i uberørt natur.

May Oldervik (Fetsund , 2019-08-31)

#104

Naturen blir rasert!

Grete Benterud (Elverum , 2019-09-24)

#105

Infralyd bekymrer meg, sammen med så mye annet som følger med vindturbiner.

Jane Nygård (Trondheim , 2019-09-27)

#106

.. Fordi jeg vil bevare natur og verne dyrelivet som trues av denne overkjøringa..

MayBritt Ulveraker (Ålesund , 2019-09-28)

#107

Vindkraft skader natur og både skader og dreper fugler, og disse turbiner skulle ha vert forbudt på land.

Monika Johansen (Gran, 2019-10-21)

#109

Støy er helsefarlig

Sveinulf Vagene (Stavanger, 2020-02-08)

#112

Jeg er i mot Vindturbinindustri i Norsk Natur🔥

Marianne Haugen (Sofiemyr , 2020-02-09)

#120

Jeg signerer for folkehelsa!

Astri Reppe (Sistranda, Frøya, 2020-02-09)

#124

Vil ikke ha vindmøller i naturen ... miljøverstinger med mikroplast som sendes ut ...full av olje ... ødelegger sårbar natur og fugler/insekter m.m.

Gerd Eva Hilstsd (7525 Flornes, 2020-02-09)

#126

Fordi jeg grunnleggende er imot vindkraft og folk må få slippe å ha dem over hode sitt. Eiendommene blir ødelagt, helsen til folk settes på spill, natur ødelegges og fugler dør. Vindkraft bør ikke bygges i landet vårt.

Joakim Gagnås (Kjøpsvik, 2020-02-09)

#129

Det burde ringe en bjelle når disse utenlandske investorene som f.eks Tyskland ikke får bygge vindkraften i sitt eget land med de samme avstandene til befolkning som det bygges i Norge! Bare det i seg sjøl burde være et varsko. Norsk forvaltning av natur er allerede en vits, og når man i tillegg ikke utviser "føre var" vedr. folke og dyrehelse viser det hvor tafatte våre myndigheter og beslutningstakere er. En skam!

Thomas Jenssen (Hell, 2020-02-09)

#130

Ødeleggelse av Norsk natur vil for alltid stå som styggen på ryggen hos våre folkevalgte.

Børge Josefsen (Oslo, 2020-02-09)

#132

Jeg er enig i oppropet

Jo Guttu (Koppang, 2020-02-09)

#133

Dette må være opplagt!

Ole Reitan (Trondheim, 2020-02-09)

#135

Det må strengere krav til!
Dette vil ødelegge nærområdet for veldig mange...

Jan Morten Røsseth (Trøndelag, 2020-02-09)

#136

700 meters grenser er alt for lav. Forskning og erfaring fra Canada og Tyskland tilsier 3500 m.
Tyskland har innført 10 ganger høyden på vindturbinen.
😎

Terje Kent Ask (Porsmyrveien 48, 2020-02-09)

#139

Vern av bomiljø, biodiversitet, miljø klima

Randy Dahl (københavn, 2020-02-10)

#142

Jeg signerer fordi jeg er helt enig i oppropet, da min gamle mor reagerer på infralyden med uregelmessig hjerterytme som de 100 vindturbinene som omringer henne oppe i Roan Kommune påfører henne.. Infralyden her ligger på rundt 7Hz, og har en desibelstyrke mellom 48-64 konstant.. Dette er målt og jeg sitter med målingsbevis.

Paul Sandvik (Kverva, Sor-Trondelag, Norway, 2020-02-10)

#144

Jeg signerer herved fordi infralyd fra vindturbiner vil skade folkehelsen til de som bor i nærheten av disse. Jeg mener at det er i strid med grunnlovens paragraf 112.

Ida Døssland (Oslo, 2020-02-10)

#147

Jeg har lest artikler og studier fra andre land, og det er helt tydelig at konsekvensene er langt større enn først antatt. Ikke minst er det dokumentert forurensning av drikkevann, som vil ha alvorlige konsekvenser over hele Norge. Ikke alle kommuner har reservevann. Tenke på helse. Tenk på næring som stopper opp!!

Annette Mariero (Egersund , 2020-02-10)

#148

Vindturbinbaronene må tøyles, regler må følges.

Reidar Strøm Wærås (1860 Trøgstad, 2020-02-10)

#156

Helsa til folk kommer før alt annet!

Øyvind Johansen (Dyrvik, Frøya, 2020-02-10)

#162

Vindindustrien må stoppes!
Vi får aldri naturen tilbake.

Brage Sæthe (Melhus, 2020-02-10)

#164

Dette er eit viktig kriterie som myndighetene bør vektlegge i mykje større grad enn hittil, ved vurdering av konsesjoner til eventuelle vindkraft anlegg. Personlig er eg imot all form for vindkraft, då eg meiner det er eit alvorlege feilsteg i klimakampen.

Bjørn Samland (Sunde i Sunnhordland, 2020-02-10)

#170

Retningslinjene for lavfrekvent støy må oppgraderes og forskning fra uavhengige må vektlegges.

Marit Brevik (Vikeså, 2020-02-10)

#173

Jeg er imot vindkraftverk!!! Det Norske folk e ført bak lyset! Vindkraftverkene MÅ stoppes!

Bente Johnsen (Hønefoss, 2020-02-10)

#176

Vindkraftutbygging fører til redusert livskvalitet. Spesielt for de som har sitt hjem i nærheten. Vindkraft er jeg imot av hele mitt hjerte.

Grethe Hole Melhus (Trondheim, 2020-02-10)

#178

Folk lider av vindturbiner i nærområdet. Infralyd påvirker helsa vår negativt.

Oddleif Jonny Pedersen (KYRKJEBØ , 2020-02-10)

#179

Det er forbudt å påføre folk skade med vilje og tvang på alle andre områder. Da bør det også være det når det gjelder vindturbiner!

Bodil E. Kilavik (Bodø, 2020-02-10)

#180

Vindturbiner lager bl.a støy som skader mennesker og dyr! Vindturbiner skal ikke i norsk natur!

Venche Berglund (Kvaløya, 2020-02-10)

#183

Støy belaster helsa til folk.

Ruth Päifwe Bech (Karlstad, 2020-02-10)

#184

Vindmøller er et overgrep mot mennesker og natur!

Torill Johansen Bondø (Vikna, 2020-02-10)

#185

Jeg signerer fordi myndighetene fratar meg retten jeg til et sundt livsmiljø.

Knut Bjerva (Herefoss, 2020-02-10)

#192

Eg signerer fordi dette er enormt inngripende på naturen og folk sine kvardagsliv.

Signe Ekeland (Stord, 2020-02-10)

#193

Forutsetter at det menes fra bakken og helt til topp rotorblad.

Torbjørn Skogmo (Namsos, 2020-02-10)

#194

Urørt natur kan ikkje ofrast for vindindustrien.

Ron Overdevest (Grinde, 2020-02-10)

#199

Vindturbin-industri er helseskadelig og støy er en plage både psykisk og fysisk. Alle som får en turbin i synshold må få erstatning for redusert verdi på hus og hytte.

Torun Thomassen (Nannestad , 2020-02-10)

#200

Det skulle da bare mangle. De må ta folks helse på alvor.

Aud Gulaker Finbak (Kvernevik, 2020-02-10)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook