Utsett beslutning om ny skolestruktur på Nesodden

Kommentarer

#2

Grunnlaget ikke er godt nok, og beboerne ikke blir hørt! Dette burde være en folkeavstemming, ikke noe politikerne velger.

Kristin Stensrød-Lærdal (Nesodden, 2019-06-01)

#4

Det er verdens dårligste ide å samle alle på Tangen. Herregud. Er for å beholde og oppgradere de skolene vi har, billigere og så mye bedre ❤️ ta vare på det som gjør Nesodden så unik ❤️

Anna Sandbæk (Nesodden, 2019-06-01)

#10

Dette er en altfor stor og omfattende sak til at de mange berørte ikke skal få kunne være med på å bestemme. Disse nye skoleplanene griper kraftig inn i familiers liv og hverdag. Det bør bli en folkeavstemming; evt en valgsak til høstens kommunevalg, så får man sjansen til å vise sin motstand annet enn i høringsuttalelser som uansett ikke blir tatt hensyn til.

Åse Lunnan (Nesodden, 2019-06-01)

#11

For dårlig utredet, og riktige/fagfolk har ikke fått uttale seg. Mange har etablert seg i grendene pga tilgjengeligheten til mange fasiliteter - deriblant ungdomsskolen! Bevar grendestrukturen!

Astrid Myklebust Kjellin (Bjørnemyr, 2019-06-01)

#32

dette ønsker jeg ikke før mitt barn

Aino Christensen (Nesodden , 2019-06-01)

#37

Så store omstruktureringer og endringer må utredes og vurderes nøye. Det er snakk om milliardinvesteringer som får store konsekvenser for Nesodden i lang tid. Hastevedtak før valget må stoppes.

Ann Coates (1453 Bjørnemyr, 2019-06-01)

#42

Barnas fremtid er vår fremtid!

Gry Valstad (Bjørnemyr, 2019-06-01)

#46

Jeg mener at man burde rive Alværn og bygge en ny tidsmessig skole der i stedet for Tangen. Der finnes uteareal, bussholdeplass og parkering. Og tilrettelegging for integrering av barn med nedsatt funksjonshemning.

Astrid Løes Hokholt (Fundingrudveien Jaer, 2019-06-01)

#47

Jeg signerer fordi beslutningen virker forhastet, og fordi den er tatt på et tynt grunnlag

Ingvild Ross Magnussen (Nesodden, 2019-06-01)

#52

Det blir for mange barn på u skole.

Mai Bjørke (Nesodden, 2019-06-01)

#62

Enda større skoler på mindre areal kan aldri bli bra. På Tangen er skolene allerede mer enn store nok. Barneskolen bør heller deles opp. I tillegg skal de i denne planen selge ut areal, og gi elevene mindre plass. Dyrebare muligheter for skole-utvikling selges for kortsiktig økonomisk vinst. Dette går overhodet ikke opp. Nesodden kommune må bruke den tiden og de pengene som trengs for å skape den skolen Nesodden-elevene fortjener. - Ikke konkurrere om å ha en av landets største skoler på minst mulig areal! Ta vare på nærmiljøene, ungdommene våre trenger dem også, ikke minst. Ta i bruk kommunens kunstnere i Norges kunstner-tetteste kommune. Tenk utenfor boksen, kombinér skole med kulturhus. Musikk, bildekunst og drama er fruktbart, både for læring, trivsel og utvikling. Hør på barna, foresatte og lærerne. Vær kreativ og nær!

Siri Harr Steinvik (Nesoddtangen, 2019-06-01)

#66

Jeg signerer fordi jeg ønsker en tryggere og bedre skole for mine barn enn det kommunen ønsker.

Tove Strauss (Nesodden, 2019-06-01)

#83

Dette virker rett og slett ikke nok gjennomarbeidet, faglig, sosialt eller økonomisk. Grunnlaget dette er basert på (forskning på amerikanske high schools) virker lite relevant for den hverdagen våre ungdommer befinner seg i.

Vibeke Hansen (Nesoddtangen, 2019-06-01)

#90

Jeg gikk på skolen og mamma bor der ute fortsatt!

Fredrik Woll (Oslo, 2019-06-01)

#100

Fordi det på ingen måte vil gangne barna som må gå på en samlet skole og fordi det ikke er noen gode argumenter for at dette skal skje.

Sofie Skaar (Nesodden, 2019-06-01)

#101

Sammenslåingen tråkker på både elever og lærere, og er et typisk eksempel på sentralisering uten hensyn til alt man mister ved å bygge ned lokalmiljøene.

Isak Kråkevik Åberg (Nesoddtangen, 2019-06-01)

#107

Det er alt for kort frist på en så alvorlig sak som omfatter utrolig store endringer. Å gå for så store skoler er Ikke å anbefale, etter erfaringer som allerede er gjort. Å nedlegge Alvern skole er alt for dårlig begrunnet.
Uteområdet til skolen på Tangen blir vesentlig redusert i et område som allerede er vesentlig fortettet. All grunn til bekymring for trafikale utfordringer. Dette kan ikke behandles med så kort frist som kommunen har som vane å gjøre.

Kari Ross (Seljevn 2c , 2019-06-01)

#114

Det virker som prosessen har gått altfor fort, uten at lokalbefolkningens innspill har blitt skikkelig vurdert. En så stor omveltning som dette medfører bør forankres grundig, både faglig og økonomisk, og det virker ikke å være tilfelle her.

Sunniva Evjen (Nesoddtangen, 2019-06-01)

#116

Dette er en så viktig avgjørelse som vil berøre så mange mennesker, så den bør vente til etter valget.

Steinar Løes (Løeshagaveien 5, 2019-06-01)

#128

Jeg signerer fordi det er urettferdig at politikere alene skal bestemme elevers fremtid.

Sonya Lii Nome Barlow (Nordre Frogn, 2019-06-01)

#130

Jeg synes det er galskap at man fatter et slikt vedtak uten å ha gjort nødvendige undersøkelser først

Tina Nyhuus (Brånenveien 16, 1454 fagerstrand, 2019-06-01)

#154

Jeg ønsker ingen storskole og støtter de andre argumentene mot også...

Elizabeth Schilling (Nesoddtangen, 2019-06-01)

#160

Jeg signerer fordi jeg vil at mine tre nevøer som sogner til alværn ikke skal gå på en mega stor ungdom skole

Anne marie Dahl (Nordre Frogn , 2019-06-01)

#162

Rehabiliteringskostnader er ikke godt nok utredet. Heller ikke en sammenligning av klimagassutslipp ved nybygg kontra rehabilitering er vurdert.

Ruth Lothe (Nesoddtangen, 2019-06-01)

#166

Jeg har ingen tro på at storskole er bra for hverken elever eller læremiljø.

Jan-Petter Enbusk (Gml. Skoklefaldvei , 2019-06-01)

#182

Jeg synes det er altfor dårlig utredet hvordan storskoler påvirker læringsmiljøet, barnas trivsel og de ansattes trivsel.

Vanja Svendsen (Fjellstrand, 2019-06-01)

#188

Eg tykkjer einingane vert for store.

Tor Støve (Hellvik, 2019-06-01)

#195

Det er viktig å bevare grendeskoler her ute

Marita Arnes (Nesodden, 2019-06-01)