Bevar gatelysene på Norsia!

Kommentarer

#1

Jeg vil ha trygge områder for mine barn å ferdes i, enten de er på tur til skolen eller til kompiser, enten de sykler eller går!

Marie Pettersen (Bodø, 2019-05-29)

#2

Jeg signerer fordi jeg ønsker trygge skolevei, ei god gate å leke ved, en trygg vei å ferdes på for store og små som skal besøke naboen, trille tur, trimme... Lys gir LIV!

Ragnhild Olsen (Bodø, 2019-05-29)

#8

Jeg vil at sønnen min på 7 år skal ha en trygg skolevei

Elinor Carlsson (Bodø , 2019-05-29)

#12

Det er viktig at det er gatelys på en veistrekning som i utgangspunktet er mørk og uoversiktlig. Dette handler om sikkerheten til gående, syklister og alle som ferdes langs veien.

Wanja Wennberg (Bodø, 2019-05-29)

#13

Gatrlysene MÅ bevares pga av farlig vei for de som ferdes

May-Britt Sivertsen (Bodø, 2019-05-29)

#15

Jeg har barn som ferdes på veiene her på Myklebostad, utrygt i 80-sone, og værre blir det nå som det skal bli peise mørkt!!

Anniken Sæthre (Bodø, 2019-05-29)

#18

Har en 1åring og en 4åring som vi ønska trygg skolevei og trygge oppvekstvillkår til på Nordsia!

Frode Lillebostad (Skaug, 2019-05-29)

#19

Mange nesten ulykker langs veien for både meg selv, barna og hundene!

Stine Lekanger (Skaug , 2019-05-29)

#23

Det er viktig at barna får en trygg opplyst vei å ferdes på. Ikke nedprioriter de som bor utfor sentrum. Alle har krav på å være trygge

Eva Johansen (8004, 2019-05-29)

#27

Det er viktig at vi beholder lysene. Vi har ingen å miste!

Sylvia Nilssen (Bodø, 2019-05-29)

#33

Vi trenger lys

Ane Odnæs (Bodø, 2019-05-29)

#39

Det er regelrett galskap å mørklegge en vei som det ferdes både folk og dyr langs..la det ikke skje en ulykke ..både voksne og barn går og sykler langs veien..Her er mye elg som ferdes..den er til tider vanskelig å se med gatelys..tør ikke tenke på i mørket..livsfarlig.!!

Jorunn Anita Engseth (Festvåg , 2019-05-29)

#43

Jeg signerer fordi det er viktig med lys slik at det blir lettere for de myke trafikantene å bli sett av bilene.

Stig Sandeide (Bodø, 2019-05-29)

#45

Jeg signerer fordi jeg vil at vi skal ha en trygg og oversiktlig vei for alle skolebarn og alle som bor på Norsia

Britt Vikan (Kløkstad, 2019-05-29)

#47

Dette er galskap på høyeste nivå!!

Anne-Katrine Prestøy (Skjelstad, Bodø, 2019-05-29)

#52

All verdens fornuft tilsier at det ALDRI må komme på tale å slukke disse lysene. Vi snakker om ei veistrekning på flere mil, det det er fult av hus hele veien. Voksende utvikling med stadig flere barnefamilier på denne strekningen. Ingen sykkelsti så veien er eneste mulighet. Ingen buss så her brukes kroppen til forflytting. Prøv å kjør her selv i mørket! Helt grusomt skummelt! Elg, barn, syklister, foreldre med barnevogner, joggere, voksne som går....

Rita Mathisen (Bodø, 2019-05-29)

#53

Vi må ha lys

Linda Fagervik (Bodø , 2019-05-29)

#56

Jeg har barn som ønsker å være sosial i mørketiden også, men som vil bli avhengig av foreldrenes tid til å kjøre dit di ønsker å dra, hvis gatelysene slokkes. Går mye tur selv langs veien og det er ikke verken trykt eller hyggelig i mørke.

Nina Arntsen (Midnattssolveien 1582, 2019-05-29)

#60

Barna mine skal kunne gå til vennene sine uten å være redd for biler.

Aslak Skadsem (Bodø, 2019-05-29)

#64

Det burde være ett minimumskrav med gatelysene som allerede er.

Aleksander Djupdal (Bodø, 2019-05-29)

#65

Jeg signerer fordi særlig barna, men også vi voksne, på Nordsida skal kunne ferdes tryggere til og fra venner, skole/barnehage og de gode friluftsområdene

Ragnhild Geirsdatter Nordvik (Myklebostad, Bodø, 2019-05-29)

#68

Det er viktig å bevare gatelysene på nordsia for barn og unge sin sikkerhet.

Toril Helen Gjærde (Bodø, 2019-05-29)

#81

Gatelys er det lille vi har av trafikksikkerhet. Jeg håper på flere tiltak for å øke sikkerheten til barn og voksne langs veiene på Nordsia, ikke ferre. Det er galskap å begynne å slukke lysene som vi allerede har.

Magnus Skogmo (Bodø, 2019-05-30)

#83

Det bor mange barn der som skal være ute å sykle og gå både til skole og fritidsaktiviteter.

Linda Furre (Saltstraumen , 2019-05-30)

#85

Det er jo helt meningsløst . Her bor det masse folk å barn som elsker å være ute å leke. Langt mellom naboer. Skole å barnehagevei. Nært skogen som å gir stor sjangse for at elgen ofte kommer i hagen å på veien. Skal det være sparing bør man tenje i en helt annen rettning. Kan overhode ikke tenke meg at dette blir noe av. Burde ikke vert tengt tanken en gang . Rett å slett idiotisk forslag

Gunn Danielsen (Bodø, 2019-05-30)

#88

Jeg signere fordi dette er en viktig sak! Samtidig bør det samtidig satses mer på de myke trafikantene på Norsida (gang- og sykkelvei). Det er en svært økende trafikk til de de flotte naturperlene som hele Bodø befolkning valfarter til her på Nordsia (Mjelde, Ausvika, Auvika, Finnkonakken mm) og dette øker de farlige situasjoner langs veien. Vi trenger sårt en gang og sykkelvei!!

Gudrun Mjaaland (Skaug, 2019-05-30)

#89

Barna mine skal være trygg når dem er ute å leker eller går til skolen!

Heidi Karlsen (Bodø, 2019-05-30)

#94

Jeg signerer dette fordi det handler om barns mulighet til å kan leke og ferdes mellom hverandre trygt!! Dette er jo GALSKAP!!

Linn-Marita Stensland (Bodø, 2019-05-30)

#96

Nordsia er et område der mange barn og unge må ferdes langs bilveien for å besøke hverandre og de trenger gatelys i vintermørket

Torhild Melbye (Bodø, 2019-05-30)

#99

Jeg bruker veien ofte, og store deler av året er det mørkt ute!

Susanne Torvik (Bodø, 2019-05-30)

#100

Vi må ha Gate lys!!

Jøran Moen Jensen (Bodø , 2019-05-30)

#105

Barn ferdes langs veien der!!!

Geir Sundsfjord (Bodø, 2019-05-30)

#107

Jeg har mange års erfaring med både bilkjøring, sykling og som fotgjenger på norsia. Vi har ikke gang-og sykkelsti, og skal folk, spesielt barn i tillegg ferdes langs mørklagte veier er jeg redd dette kan få fatale følger. Jeg mener det vil være direkte uforsvarlig å slokke belsningen langs veiene.

Tonje Netskar (Bodø, 2019-05-30)

#112

Dette handler om trafikksikkerhet, for myke trafikkanter såvel som kjørende.

Eirik Hansen Rødsand (Bodø, 2019-05-30)

#118

En smal vei, for biler, sykler, gamle og ikke minst ungene trenger lys. Slukk heller lysene i Parkveien..!

Tor Kristian Pettersen (Bodø, 2019-05-30)

#122

Forslaget er absurd idet det er lange strekninger, beboelse med barn og stor elgbestand og ikke minst dårlig utbygd bussforbindelser. Mao større trafikk av bilister og gående, Ferge til Kjerringøy.

Ingrid Dalmo (Fauske, 2019-05-30)

#123

Uten lys vil en allerede trafikkfarlig vei bli mer utrygg for alle brukere av veien. Det gjelder både myke og harde trafikanter, unge som gamle.

Eric Nordvik (Myklebostad, Bodø, 2019-05-31)

#124

Fordi barnebarna trenger en trygg vei.

Arne Morten Myhr (Eidsvoll, 2019-05-31)

#126

Vi har ingen å miste

Lillian Karstensen (Mjelleveien , 2019-05-31)

#128

Jeg er helt i mot å ta veilysene og dette gjelder hele kommunen. Det er jo direkte livsfarlig med mørklagte veier og kriminelle kommer seg lettere til. Dette er jo å gå mange år tilbake i tid. Vi betaler dyr eiendomsskatt. Noe må vi få tilbake av den.

Gunn Børli (Bodø, 2019-05-31)

#129

Vil at alle på nordsia skal kunneferdes trygt på og langs veien.

Lillian Nilsen (Tromsø, 2019-05-31)

#135

Jeg ønsker en trygg vei for oss alle som ferdes ute.

Gunn-Kristina Norlunn (Skaug, 2019-06-01)

#136

Jeg har barn, bor på Myklebostad

Jan Åge Antonsen (Bodø, 2019-06-01)

#142

Mørketid på norsia med unger og mye elg. Blir lysene vekk blir det farligere å ferdes langs veien.

Laila Lysø (Bodø, 2019-06-01)

#148

Jeg signerer fordi jeg mener at det er rett og rimelig at store og små har gatelys når de skal gå til skole, aktiviteter og venner. Alle burde bli sett. Kommunen og fylket burde betale og ordne så disse barna har en trygg skolevei!

Aina Helen Åsnes Olafsen (Røsvik, 2019-06-02)

#150

Jeg selv bor på en liten plass, der vi ikke er privilegert å ha gatelys på hele eller deler av strekninger vi beveger oss på. Skal man gå på butikken høst/vinter er det ei strekning av den turen som er helt bekmørk, med skarpe svinger. Og folk kjører som svin her ute. Og vet at det er enda verre på norsia. Synes gatelys ikke skal være trivsels basert, men virkelig basert!!! Det kjøres hardt på den siden av byen, det er mye elg, rådyr osv. er greit da å få øye på de før det er forseint, og bilistene ser jo heller ingen fotgjengere før de er tett innpå i over 100 km, kan det fort skje ei stygg ulykke. Synes heller man kan få ei bedre løsning med å ha de avslått når det er lyst ute, og hele sommeren. Eventuelt fra 24:00 til 06:00 om vinteren. Se på andre løsninger enn å bare stenge av, da må dere heller flytte alle sammen inn til byen og betale for nye boliger.

Tove-Mette Blix (SANDHORNØY, 2019-06-02)

#156

Jeg er bekymret for mine barnebarns og andre barns muligheter i nærmiljøet.

Aud Sundsfjord (Bodø, 2019-06-02)

#162

Jeg bryr meg om nordsia, å har bodd dær halve mitt liv.

Monica Torsteindatter Baumann (Bodø, 2019-06-02)

#164

I mangel på g/s sti må vi få beholde gatelysene!
Det er en fylkesvei med 80 sone, fergetrafikk og tidvis tungtrafikk. Bør ikke være her en sparer ...

ÅDT på strekninga Myklebostad -Skaug er ifølge vegvesenet egne tall 2513 ( 5 % lengere/tyngre kjøretøy)

Vegvesenets håndbøker anbefaler g/s vei ved ÅDT større enn 1000

Også for eksisterende veier skal det vurderes trafikksikkerhetstiltak som g/s vei eller belysning av mørklagt vei. Altså noe annet enn

Hva er kostnaden spart ?

Lill Hildonen (Kløkstad, 2019-06-02)

#171

Jeg signere fordi jeg vil være med sånn at dette ikke skjer. Vi betaler eiendomsskatt, annen skatt og bompenger, men har ikke en gang sykkel- og gangvei. Så la oss iallefall ha lysan i fred.

Janne Grete Eriksen (Bodø, 2019-06-03)

#174

Dette er viktig! Og det er på høy tid at Nordsia prioriteres. Vi er altfor ofte ute av syne, ute av sinn når politikerne prioriterer.

Linda Storholm (Bodø, 2019-06-03)

#199

Selvfølgelig skal vi ha gatelys først og fremst for barnas trygghet, men også for de voksne

Elsa Karlsen (Løpsmark, 2019-06-03)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...