Nei til utbygging av Oreid 2

Kommentarer

#4

Vil ikke miste mitt nærmeste og daglige turområde

Mette Svenningsbøen (Tistedal, 2019-06-11)

#7

Vi trenger flere grøntlommer i framtida for å bevare artsmangfoldet i naturen

Morten Paulsen (Halden, 2019-06-12)

#18

Jeg bruker sandhølen mye til turgåing, trening og andre friluftsaktiviteter, og ønsker ikke at det skal bli et boligprosjekt.

Camilla Grettland (Halden, 2019-06-13)

#22

Jeg bruker området ofte til å gå tur i og er der mye i forbinnelse med jobben jeg har.

Ann-Kristin Holta (Tistedal, 2019-06-16)

#24

Vi må slutte å bygge ned natur og skog til boligområder! Utnytt allerede eksisterende områder bedre, eller bygg der det ikke er skog eller mark!

Simen Paulsen (Halden, 2019-06-17)

#25

Jeg signer fordi jeg ønsker å bevare de få naturområdene vi har i nærmiljøet vårt

Espen Thoresen (Halden, 2019-06-17)

#28

Vi trenger natur!

Thea Espedal (Tistedal, 2019-06-17)

#30

Jeg signerer fordi jeg synes vi trenger det som er igjen av Oreidskogen. Dette er turområde for mange mennesker.

Aase Larsen (Tistedal , 2019-06-18)

#31

Jeg signerer fordi jeg ønsker å bevare naturen slik den er i dag. Naturen som jeg og min familie benytter oss av daglig. Jeg signerer også fordi Kongeveien skole ikke har plass til flere elever og et nytt boligfelt vil si mange nye elever på skolen. Her må kommunen bruke hue. Man kan ikke legge ut boligfelter på øberg, hov, ystehede osv når de ikke har skoleplasser nok.

Ellen Renate Andreassen (Halden, 2019-06-18)

#33

Jeg vil bevare friluftsområdet.

Angela Tryggvason (Halden, 2019-06-18)

#34

Området bør beholdes som LNF område. Utbygger legger opp til en alt for høy utnyttelse som aldri hadde vært mulig hvis gårsbruket Orød hadde vært behold inntakt.

Tor Øvrebø (Orød, 2019-06-18)

#36

Viktig med bevaring av friområdet.

Liv Thomassen Moen (TISTEDAL, 2019-06-19)

#38

Det er et yndet og mye brukt friluftsområde i gåavstand fra mange etablerte boligområder. Raseres dette, reduseres bokvaliteten i området, og man blir avhengig av å bruke bil for å rusle en tur eller lufte hunden. Dette er galskap!

Bodil Holmgaard Gerxhaliu (Halden, 2019-06-20)

#40

Bevare naturområdet

Laila Holmgaard (Halden, 2019-06-20)

#41

Jeg signerer fordi det er det eneste turområdet som er urørt i nærheten av Sommero. Som barn var det lekeplassen til alle barn i nabolaget, med trehytter og sykkelhopp og aking. Med utbygging så forsvinner denne fantastiske muligheten.

Petrit Holmgaard Gerxhaliu (Langbølgen 58 1160 Oslo, 2019-06-20)

#46

Jeg ønsker å bevare turområder i nærmiljøet.

Cathrine Gjessing (Oreid, 2019-06-23)

#47

I mot raseringen av norsk natur, og ser viktigheten av å bevare lokale skog- og turområder, både for rekreasjon, men også for å bevare plante og dyreliv.

Lars Runar Andersen (Tistedal, 2019-06-25)

#51

Bevar området som et nærturområde, slik at man slippe og sette seg i bilen for og komme seg ut i naturen!!!

Ida Granberg (Danseberget, Tistedal, 2019-06-30)

#53

Bevar grøntområde i nærområde.

Jan Roger Kvarberg (Tistedal, 2019-07-02)

#54

Ødelegger turområder

Jan Thorsen (Tistedal, 2019-07-05)

#56

Jeg vil at området skal være natur og friluftsområde

Inga Bekkevold (Tistedal, 2019-07-07)

#58

Det gamle sandtaket på Øberg er et flott natur og turområde som bør få stå i fred. Syns det å ta vare på naturen og området bør gå før boligbygging! Vi var mye her og lekte som barn og det hadde vært trist om det forsvant.

Joachim Hansen (Tistedal, 2019-07-13)

#61

Veldig viktig å ikke bygge ut resten av området. Vi som har bodd her i årevis og er faste brukere av dette turområdet, vet hvor viktig det er å kunne gå en tur i terreng uten å måtte bruke bil. I brosjyren reklamerer ubyggerne med natur og grøntområder med unike aktivitetsmuligheter. Disse områdene er jo i ferd med å bli bebygget ! Vi vil ha stopp på utbyggingen der dere er nå !

Evy Hoell (Tistedal, 2019-07-14)

#62

Området brukes av mange i nærområdet til rekreasjon. Det er viktig med slike nærturområder! I tillegg er det åpne sandområder midt i det planlagte utbyggingsområdet som er viktige leveområder for mange arter ville bier, deriblant flere rødlistede. Disse biene trenger tilgang på lyng og andre blomster for å overleve i området, og en så omfattende utbygging som det som er planlagt kan være kritisk for biebestandene i området. Det er derfor viktig at de åpne, solrike sandområdene og nærliggende arealer med lyng og blomster (hele toppen!) ikke bygges ut!

Gry Støvind Hoell (Tistedal, 2019-07-14)

#67

Det ødelegger det siste fine turområdet

Benedicte Bye Hansen (Halden , 2019-07-28)

#68

Jeg signerer bla. fordi vi trenger grøntområder, dette er et godt område for turer. Allerede etter 8 mnd er nærskolen full. Det er mange ledige tomter i området fra før av.

Malin Hoffstrøm (Akebakken 2, Tistedal, 2019-07-28)

#73

Oreid utgjør en spesiell naturtype og er et svært viktig område for sjeldne sandlevende arter. Det er funnet 10 rødlistede insekter der og sandområdet er av nasjonal verdi. Det er foreslått vernet av Naturvernforbundet (https://naturvernforbundet.no/getfile.php/13144259-1560719593/Fylkeslag%20%C3%98stfold/Dokument/Oreid%20sandtak%20-et%20spesielt%20sandomr%C3%A5de%202019.pdf ) og i tillegg er det et viktig turområdet. Det er dermed veldig synd om utbyggingen både vil ødelegge et populært turområde og bidra til at sjeldne arter kan dø ut på denne lokaliteten.

Hanne Eik Pilskog (Halden, 2019-08-08)

#77

Ikke ødelegg turområdet jeg bruker daglig

Nadja Eriksen (Tistedal, 2019-08-12)

#79

Jeg synes det er nok huser og jeg liker å gå turer i skogen rundt der de har planlagt å bygge ut. Så blir det mer traffikk i øbergveien noe jeg ikke vill ha, det er nok traffikk der nå.

Kjell Bechmann (Øbergveien 35 A, 2019-08-12)

#80

Jeg bruker området og ønsker at det skal være tilgjengelig som det er i dag

Stina Kvitnes (Tistedal , 2019-08-12)

#85

Viktig turterreng i nærmiljø

Knut Egil Isaksen (Sommerro, 2019-08-15)

#87

Jeg signerer fordi jeg benytter dette området mye og da jeg bor inntil Harekasveien er jeg også bekymret for trafikkavviklingen i området.Dette kan medføre 500-800 fler passeringer i Harekasveien på.døgn,

Morten Simonsen (Felttogsveien,Tsteda, 2019-08-16)

#90

Jeg ønsker å beholde området som turområde. Få nok turområder i Tistedal!

Jeanette Bøe Iversen (Halden , 2019-08-17)

#91

Jeg ønsker å beholde dette som ett turområde.

Lene Bøe (1792 Tistedal, 2019-08-17)

#95

Vil bevare dette flotte tur området

vidar johansen (Tistedal, 2019-08-19)

#106

Det er et viktig grønt-og turområde for omgivelsene.

Anita Gjessing (Tistedal, 2019-08-25)

#109

Jeg signerer, fordi vi må bevare naturen vår!

Sofie Strøm Olsen (Tistedal, 2019-08-27)

#110

Bevare naturen og friområde.

Kristin Olsen (Tistedal, 2019-08-27)

#111

Ønsker at det fortsatt skal være mulig å bruke området som daglig nærtur område. Våre veier, spesielt Harekasveien er heller ikke utbygd og beregnet for den stadig økende trafikken!

Steinar Strøm Olsen (Myrveien 13, 1793 Tistedal , 2019-08-27)

#113

Nedbygging av natur er en av de største miljøtruslene i dag. Vi må handle lokalt også.

Hege Vold Jensen (Halden, 2019-09-11)

#114

Høyde 155 og det nedlagte sandtaket er et nærturområde som beboere kan ferdes i uten å ta i bruk bil for å komme til. Sandtaket har et biologisk mangfold av pollinerende insekter som Halden kommune må ta vare på.

Tore Hoell (Tistedal, 2019-09-11)

#116

Jeg vil beholde turområdet mitt!!

Ingebjørg Samuelson (Harekas, 2019-09-18)

#117

Jeg ønsker å bevare det som turområde.

Holger Samuelsson (Harekas, 2019-09-18)

#120

Vil ha det friområdet som er igjen der nå.

Jostein Jonassen (Øberg, 2019-10-13)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...