Nei til rutekutt på FV 49 Våge-Halhjem og Hodnanes-Huglo-Jektevik

Kommentarer

#4

Jeg reiser mye med Tysnes-fergene både sørover og nordover i jobbsammenheng og er fullt og helt avhengig av at rutetilbudet ikke blir kuttet. Til høsten er det valg til nytt Fylkesting. Det partiet som løser denne saken, får min stemme!

Lena Vermedal (Uggdal, 2019-05-03)

#5

uholdtbar for pendlerne

Karsten Heldal (UGGDAL, 2019-05-03)

#6

Dette er kritisk for eit lokalsamfunn.
Fylkespolitikarane oppfører seg med ein ufatteleg arroganse i høve til distrikta.

Lorentz Lunde (5690 LUNDEGREND , 2019-05-03)

#31

Politikerne trenger en oppvåkning! Dette er hjelpeløst lite fremsynt og vitner om 0 respekt for oss som bor utenfor bykjernen.

Geir-K. Tvedt (Onarheim, 2019-05-03)

#33

Eg signerer dette oppropet fordi det også framover skal vera attraktivt å bu i ein øykommune!

Britt Mehammer (Uggdal , 2019-05-03)

#36

Vi kan ikkje mista ein einaste fergeavganger. Det er å rasert eit lite samfunn slik dei foreslår ruteendringen

Åshild Langeland (Onarheim, 2019-05-03)

#37

Me er 3 stk i familien som er avhengig av at ferja frå Hodnanes til Jektavik for å komme på jobb på Stord

Synnøve Hjelland (FLATRÅKER , 2019-05-03)

#40

Eit godt ferjetilbud må til for eit levande Tysnes!

Ina Marie Hillesvik (Voss, 2019-05-03)

#52

Alle trenger gode kollektivtilbud,spesielt når en er avhengig av ferger i tillegg og store avstander

Beate Johannessen (Fyllingsdalen, Bergen, 2019-05-03)

#56

Jeg fergebruker.

Arne Tvedt (Tysnes , 2019-05-03)

#64

Det er helt uakseptabelt at ferge avgangene reduseres. Det betyr at det blir vanskelig for folk å bo på Tysnes

Nina Nygaard (Tysnes, 2019-05-03)

#65

Jeg bruker fergen Jektevik-Hodnanes 4-5 ganger i uken for å kommer meg på jobb. Det er fullstendige uakseptable at en øy kommune skal få et reduserte tilbud.
Peter Mallinson

Peter Mallinson (5443 Bømlo, 2019-05-03)

#69

Ein øykommune er avhengig av et kontinuerlig fergetilbud som gjer det mogleg å bu der, men allikevel kunne ha jobb eller studere på «fastlandet»

Silje Røssland Drivenes (Lundegrend, 2019-05-03)

#79

Ta heller vare på små lokalsamfunn enn å la dei dø ut!

Camilla Solheim (Bergen, 2019-05-03)

#87

Fergen er vår vei, den må ikke stenges mer enn den allerede blir...

Bjørn Tore Espevik (Tysnes, 2019-05-03)

#89

Om dette blir situasjon så får me flytte fra øya etter 20 år som pendler....

Jan Helge Dalland (Våge, 2019-05-03)

#91

Det er helt uaktuelt å gå 40 år tilbake i tid rutemessig!

Martin Hauge Hansen (5690 Lundegrend, 2019-05-03)

#93

Da er totalt uakseptabelt å behandle innbyggerne på ei øy på denne måten. Da er mange som er avhengige av ferje pga arbeid , skule etc

Torbjørn Onarheim (Tysnes , 2019-05-03)

#95

Dette er å gå baklengs inn i framtida.

Beate Storesætre (Onarheim, 2019-05-03)

#100

Jeg bruker dette ferjestrekket og har familie på Tysnes

Sonja Vermedal (Os, 2019-05-03)

#113

Greit med ferjo som går for folke !

Marianne Jordal (Onarheim, 2019-05-03)

#120

Vi trenger de avgangene vi har!!!

Linn Frøkedal (Reksteren, 2019-05-04)

#122

Me har i alle år streva mot betre kommunikasjon med omverda. Slik er det over alt i Noreg. Skal me på Tysnes godta det motsette? NEI DET SKAL ME IKKJE.

Lise Marie Spjeld (Tysnes, 2019-05-04)

#135

Jeg pendler til og fra jobb. Jobber i ambulansetjenesten og kan ikke komme for seint på jobb. Allerede slik fergetilbudet er i dag er for dårlig for min del.

Ann Helen Hordnes (Reksteren , 2019-05-04)

#136

Hald vegen vår open minimum slik han er idag, det er eit krav!!!
Det betyr væra eller ikkje væra for ein øykommune som Tysnes!

Ingebjørg Hatteberg (Tysnes, 2019-05-04)

#138

Fergetilbudet til og frå Tysnes utgjer ein viktig del av vegen min daglig til og frå jobb. Eg betaler allerede dyrt for denne delen av arbeidsvegen (mange ganger meir enn det innbyggjarane i og rundt Bergen må ut med i bompenger ), og no ynskjer SKYSS og våre folkevalde fylkespolitikere å redusere tilbudet ytterligere med færre daglige avganger som igjen gir betydelig dårligere kapasitet. Dette vil eg overhode ikkje akseptere. Ei slik framferd frå SKYSS og fylkespolitikere resulterer i å svekke distrikts kommuner som Tysnes sitt grunnlag for vekst, og fører kommuner som har ferger som sine fylkesveger til å ytterligare bli meir avhengig av overføringer frå staten til drift av kommunale tenester. Dette er dårlig distriktspolitikk som blir dyrare for både stat og fylke/region i lengda. Eit lokalsamfunn med så dårlige vegtilbud/ kommunikasjonen inn og ut av kommunen vil få store utfordringer i det moderne samfunn, og det blir nesten uråd å få folk til å busette seg her.

Bjørn Lande (Tysnes, 2019-05-04)

#145

Dette er ikke akseptabelt

Ingrid Restad (Tysnes, 2019-05-04)

#160

Eg jobbar i helsevesenet og pendlar til Stord. Blir ferjetilbodet slik det no ser ut, må eg vurdera enten kor eg skal jobba eller kor eg skal bu. Det er trist at politikarar og Skyss har laga ei slik "suppe" for oss som bur i distriktet.

Arnhild Hovland (Hodnanes Tysnes, 2019-05-04)

#176

Øysamfunn er avhengig av dette

Elisabeth Lønningen (Bergen, 2019-05-04)

#181

Jeg signerer fordi jeg protesterer mot forslaget til ruteopplegg på Hodnanes -Jektevik og Halhjem - Våge. Det nye forslaget til ruteopplegg gjør det svært vanskelig og fordyrende å bo på Tysnes.

Per Terje Tveit (Onarheim, 2019-05-04)

#187

Rutekart går utover veksten i distriktene!!!

Eirik Wilhelmsen (Uggdal, 2019-05-04)

#195

All vår fam bur på Tysnes, og me ynskjer å reisa når det passar oss

Karin leithe Rasmussen (Stord, 2019-05-05)

#199

Eg er pendler og avhengig av gode rutetider til og fra Tysnes.

Einar Håvik (Uggdal, 2019-05-05)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...