OPPROP for en halvering av klimagassutslipp fra flyreiser ved UiB

Kommentarer

#406

Alle må yte sin skjerv!

(Volda, 2019-03-27)

#412

Klimautfordringen er den største trusselen mot livsgrunnlaget på jorden, og derfor noe vi må ta på største alvor i vårt vitenskapelige arbeid ved univsersitetet.

(Bergen, 2019-03-28)

#417

Naturen er ingen bossplass.

(Bergen, 2019-03-28)

#421

Jeg signerer på vegne av mine barn, deres barn og barnebarn og alle som skal arve denne kloden.

(Bergen, 2019-03-28)

#426

Jeg ønsker å redusere klimautslipp relatert til flyreiser.

(Bergen, 2019-03-29)

#428

Alle må bidra om der skal skje en endring

(Bergen, 2019-03-29)

#429

Det er fullt mulig å øke bruken av videokonferanser til møter og også kurs. Arbeidsgiver må legge til rette med bedre tekniske løsninger og møterom tilpasset en ny virkelighet

(Bergen, 2019-03-29)

#433

Vektlegger aktiv bruk av elektroniske møteformer som Skype fremfor reise. Krever at UiB sikrer nødvendig utstyr for dette.

(Valen, 2019-03-29)

#437

UiB som kunnskapsbedrift bør ligge i front når det gjelder tiltak som kan redusere bedriftens utslipp av CO2

(Begen, 2019-03-31)

#438

Jeg signerer fordi, vi, spesielt akademisk ansatte foretar en del reiser på grunn av konferanser, møter og kongresser. Vi skal være spesielt oppmerksom på klimaet og for å få ned klimagasser bør vi tenke annerledes. Man kan ta i bruk moderne teknologi som Skype eller Facetime for å delta i møter hvor det er mulig, tenke annerledes og være kreativ.

(Mjølkeråen, 2019-04-01)

#439

Gir en viktig singnaleffekt. Viktig og at kunnskapsinstitusjoner viser vei. Å måtte fly mindre må til, men det å redusere reiser gjennom jobben og privat sitter langt inne.

(Bergen, 2019-04-01)

#446

Increasing CO2 is destroying our climate and environments

(Bergen, 2019-04-03)

#463

Jeg signerer fordi jeg ønsker å være med å bidra til å ta vare på planeten vår. Håper også at ALLE åpner øynene slik at vi unngår masseutryddelse og elendighet om noen titals år.

(Bergen, 2019-04-04)

#467

100% yes

(Bergen, 2019-04-05)

#478

Jeg signerer fordi jeg mener det er viktig at universitet i Bergen går foran som et eksempel i miljøkampen for sine studenter og ansatte.

(Bergen, 2019-04-05)

#511

R
Redusere utslipp

(Bergen, 2019-04-06)

#518

Det er kjent at rektor fløy for større summer enn jeg har bygget meg opp av studielån i løpet av studietiden. Syns det er drøyt. Hurra for mindre dobbeltmoral!

(Bergen , 2019-04-07)

#523

UiB må delta på dugnaden.

(Bergen, 2019-04-07)

#524

Dette er viktig

(Bergen, 2019-04-08)

#553

Fordi eg har lyst å bidra til et meir miljøvennlig samfunn.

(Bergen, 2019-04-09)

#578

Gode idea

(Norheimsund, 2019-04-09)

#589

I am concerned about the climate

(Bergen, 2019-04-09)

#593

Viktig å ta initiativ!

(Bergen, 2019-04-09)