Nordhordland mot Hordavind - nei til Europas største vindfarm i Stølsheimen

Kommentarer

#2

Forda att da e heilt hål i håve!!! Ein kan ikkje ødlegga ein flott og urørt natur!

Chris Erstad (Alversund, 2019-03-14)

#6

Dette er unødvendig ødeleggelse av norsk natur.

Roger Bjørhovde (Austevoll , 2019-03-15)

#9

Jeg er i mot å ødelegge den fine naturen. Ikke er vindmøller noe fint å se på og i land som Danmark går flere vindmølle parker konkurs fordi møllene blir ødelagte og kostnaden med å reparere de er så stør at det ikke lønner seg. Så blir de stående der da til ingen nytte. Og de er jo ikke vakre å se på.

Christine Angell (Jessheim, 2019-03-16)

#18

Vil ikke ha de der.

Raymond Solli (Bjørnevoll , 2019-03-16)

#20

Jeg vil fortsette å bruke Stølsheimen som den er!

Line Risnes Fjellsende (Lindås, 2019-03-16)

#21

Vil ha fjellet verna. Få driten ut i havet.

Stian Tvedt (Eikangervåg, 2019-03-16)

#23

Eg signerer for dei ØDELEGGJER eit fjell paradis. La stølsheimen vera i fred!!

Camilla Sellevold (Mykingvegen 781, 2019-03-16)

#30

Stølsheimen er allereie såra av vannkraftbehovet. Plasser vindmøllene framfor Stortinget.

Aud M Sivertsen (Manger, 2019-03-17)

#43

Vi trenger stølsheimen. Vi trenger grønne områder.

Belinda Egge Nottveit (Eikangervåg , 2019-03-17)

#44

Dette er rett og slett heilt forferdelig og ufattelig lite gjennomtenkt!bruk hovudet og tenk på verdiane våre og naturen vår! Kjem dette opp er områdene og fjellheimen vår ødelagt for alltid.

Camilla Kvamme (Vabøvegen 193, 2019-03-17)

#45

Tror ikke på at å bygge ut vindkraft i dette området gir mening på lang sikt.
Ireversible inngrep i natur må tillegges som kostnad i budsjettet for å bygge ut, denne kostnaden er høy og immateriell.

Yngve Riise-Wergeland (Lindås, 2019-03-17)

#47

Ikkje ødelegg arvesølvet vårt!!!! De treng ikkje ødelegge naturen for å sette opp vindmøller, sett dei opp til havs. Fjellet vil vi ha urørt

Kristin Alver Hordnes (Alversund, 2019-03-17)

#48

Ska ikkje ha da der på land

Ørjan Fausk (Dimmelsvik , 2019-03-17)

#52

Vi har vannkraft og eksporterer mye av den til utlandet. Vi SKAL ikkje ødelegge naturen som hører alle til, bare for at kraftprodusenter skal kunne utbetale større utbytte. Det er ikkje aktuelt!!

Frank Titland (Lindås, 2019-03-17)

#57

La naturen være uberørt, det er et alt for stort inngrep i naturen. Det bygges kun pga gode støtteordninger til utbygger og pengene rår. Dette har ingenting med klima å gjøre. Kun penger penger penger.

Heidi Lie (Bergen, 2019-03-17)

#60

Detta e rein galskap! Me har teknologi til å setta vindmøller til havs, og då vert detta porsjektet her å gå baklengs inn i framtida..

Aril Langesæter (Kopperdal, 2019-03-17)

#66

Plasser dei i havet der dei høyrer heime!

Odin Andersen (Hosteland, 2019-03-17)

#68

For di jeg er fra Instefjord som er nabo til området det er snakk om.
Vindmøller i fjellheimen er den komplette galskap.

Erling Instefjord (Drøbak, 2019-03-17)

#72

Galskap

Ove Steinestø (Bergen, 2019-03-17)

#76

Ønsker ein rein natur på Vestlandet

Leif Harald Hollevik (Sandvoll , 2019-03-17)

#79

Eg vil at dei som kjem etter meg skal få sjå og nyte urørt natir

Hildegunn Haveland (Eivindvik , 2019-03-17)

#80

Rasering av norsk natur, uten at det hjelper en døyt på å redusere co2 utslippet.

Helge Bosdal (Hjartholm, 2019-03-17)

#85

Dette øydelegg den vakre og stille naturen vår. Vi har nok straum vis vi ikkje selger det vi allerede produserer frå vasskraft vår.

Bodil Marie Nornes (Fardal, 2019-03-17)

#87

Er heilt imot vindmøller i Stølsheimen. Det går ikkje an!!!!

Rita Birkeland-Sleire (Hosteland , 2019-03-17)

#91

Dette er utelukkende skjending av vår natur. Forkastelig å la populistiske markedskrefter få utfolde seg på dette viset.

Leif Hugo Arntsen (Nyborg, 2019-03-17)

#92

Da e lov å bruka hodet!

Tina Fjellby (Masfjorden, 2019-03-17)

#96

Vil ikkje ha dette svineriet i den vakre naturen.

Hans Kristian Oppedal (Brekke, 2019-03-17)

#101

Vi må bevare den vakre naturen vår, ikkje rasere den! Vindmøller kan dei bygge i havet.

Maria Nordli Lieske (Duesund, 2019-03-17)

#106

Me må bevare naturen me har. Området er så viktig og betydningsfullt. Vert vindmøllene ein realitet vert desse områda ødelagt for all framtid.

Linn-Elisabeth Birkeland Hjartholm (5986 Hosteland, 2019-03-17)

#112

Vi må beholde vår fantastiske natur som den er skapt.

STIAN MICIC BRATLAND (Haukeland, 2019-03-17)

#121

Vindkraft ikke trenger å ødelegge urørt natur. Sett opp vindmøller og solcelle det kraften trengs. Nå skal alt bygges i områder hvor man ikke ville fått satt opp en hytte om man selv var grunneier. Utrolig hvor lettvindt det skal være

Thomas Stølen (Eivindvik, 2019-03-18)

#129

Kunne skrevet mye her, men handler om etablering av det det store vindindustrianlegget med enorme irreversible inngrep i fjellheimen.

Øystein Mongstad (Flaktveit , 2019-03-18)

#133

Me treng fjellet, og me har nok energi om me utnyttar det som er utbygd

Anna Kristina Børslid Tvedt (Ostereidet , 2019-03-18)

#141

Nei til irreversible inngrep i norsk natur!

Pål Andersen (Sandnes, 2019-03-18)

#154

Fordi utbygging av vindmøller i stølsheimen og ellers i fjellet er et drastisk og styggt inngrep i naturen, dette er ingen god energi! Det finnes andre og bedre alternativer til å uthente energi ifra, bruk havet og tidevannet....

Glenn Oppedal (5955, 2019-03-18)

#162

Jeg signerer fordi jeg er helt imot rasering av urørt norsk natur.
Få møllene ut i havet langs kysten.

Lars Mæhle (Manger, 2019-03-18)

#167

Stølsheimen må bevarast som den er!

Lars Geitle (Eikangervåg , 2019-03-18)

#175

Jeg signerer fordi dette er massakre mor fugler, dyr og insekter i området. Også støyforurensning og ødeleggelse av naturen.

Eva Nordskag (8275 Storjord i Tysfjord , 2019-03-18)

#176

Signerer fordi jeg er imot vindmøller Norge, spesielt på land og i mitt nærområde!

Ola Moen (Alversund, 2019-03-18)

#178

Vil ta vare på urørt natur og dyrel-og fuglelivet der . No og for framtida!!

Anne Jorunn Lunde (5986 HOSTELAND , 2019-03-18)

#182

Det er kun 12 % urørt natur igjen i Noreg, mens største delen an jordas overflate er hav. Plasser evt. vindmøller i havet, teknikken er tilgjengelig og mange nasjoner velger no denne løysinga.

Magnar Nordli (Masfjorden, 2019-03-18)

#187

Fordi eg er motstandar av vindkraft i Stølsheimen og andre plassar i naturen der me ferdast!

Trond Ågotnes (Straume, 2019-03-18)

#190

Eg vil ha Stølsheimen slik den er!

Irene Vedaa (Tranby, 2019-03-18)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...