Nei til navnebytte på jernbanen fra NSB til VY (og nei til grågrønne tog)

Kommentarer

#2

Jeg signerer fordi jeg håper det kan føre til at styret kastes og beslutningen reverseres før for mye penger er kastet bort!

Stein Vidar Haugan (Hvalstad, 2019-03-12)

#16

Hva med NB (Norsk Fjernbane)...?
..sikkert lettere gjenomførbart og mer økonomisk forsvarlig å bare ta bort en "S" ..

Rune Christoffersen (Trondheim, 2019-03-12)

#27

Hvorfor i all verden er ikke Norges Statsbaner et godt nok navn? Eneste forskjellen mellom de to delene buss og tog, er at den ene kjører på veibane, den andre på jernbane.

At de skal bruke masse penger på identitetsskifte når deres bedrift går helt fint, og folk heller ønsker utbedring av eksisterende tilbud kan jeg heller ikke fatte.

Bjørn Grimsby (Oslo, 2019-03-13)

#28

Jeg signerer fordi navnebyttet er meningsløst i seg selv og det nye navnet er direkte tåpelig.

Tale Kandal (Oslo, 2019-03-13)

#39

Jeg opplever det som et overtramp mot den historien som NSB har i vårt land og det forferdelig dårlige forslaget som er fremlagt. Dyrt, uønsket og historieløst.

Andreas Paulsen (Asker, 2019-03-13)

#40

Dette er heilt unødvendig.

Kjell Arne Myklebust (Syvde , 2019-03-13)

#41

Uansett om dette er første steg til privatisering eller ikke, ser jeg ingenting positivt med navnebyttet. Bruk de samme pengene til å forbedre tilbudet eller til å hjelpe folk som trenger det!

Bjørnar Hegge (Oslo, 2019-03-13)

#42

Coca Cola har vært merkevare siden 1893. De har ikke mye coca i drikken lenger. Hurtigruten er ikke veldig hurtig i dagens målestokk, men navnet har levd siden århundreskiftet.

NSB er en ikonisk, kjent merkevare i Norge (og delvis sverige). Tre bokstaver. En forkortelse som har blitt et ord. NSB er det vi bruker i dag, ikke Norges Statsbaner. De yngre kjenner neppe hva det står for.

Men alle vet hva NSB driver med. Tog. Transport. Det skal NSB drive med fortsatt, på samme måte som de har kjørt buss siden 1920-tallet i samme selskap.

Ved å fjerne NSB fjerner man ikke bare et navn. Man sletter deler av norsk kulturhistorie. Og man sletter 130 års historie i løpet av 10 dager, fra man offentliggjør endringen til man skal vedta det i generalforsamlingen.

Det er en uforskammet håndtering av en nasjonal institusjon. For NSB er ikke ledelsens selskap, eller samferdselsministerens selskap. Det er det norske folks selskap. Med en litt annen rolle enn tidligere.

Geir Holen (Bergen, 2019-03-13)

#52

Det heter NSB

Sissel Myhre (Vadsø, 2019-03-13)

#58

Navnet er latterlig, og pengene bør kunne brukes på noe mer fornuftig

Svein Erik Gjelseng (Nyborg, 2019-03-13)

#61

Jeg er stolt av NSB--navnet, og det føles som en del av vår norske kulturarv. Det nye navnet er intetsigende og klinger ikke bra, og den grønnfargen...huff, rett og slett grufull. Vær så snill og ta fornuften fatt!

Beate Norås (BERGEN, 2019-03-13)

#66

Jeg signerer fordi dette er unødvendig bruk av penger

Moira Murphy (Trondheim, 2019-03-13)

#70

syns navnet passa seg inte . holder nok med navnet som e . bortkasta å bytte navn syns eg .

stig - johnny Egren (VESTBY, 2019-03-13)

#72

Useriøst å bruke så mye penger på navnebytte. Hør på folket. Vi vil ha NSB

Camilla Forsberg (OSLO, 2019-03-13)

#73

Dette er tull. Pengene må da kunne brukes til noe langt nyttigere!

Reidar Solberg (Ulset, 2019-03-13)

#74

Dette er helt forbanna idioti, bruk heller pengene på bedre nettverk, fungerene wi-fi i togene eventuelt få inn Mobil linje i tunneler.

Steffen Larsen (Bergen, 2019-03-13)

#80

Synes navnet NSB var perfekt som den var.
Synes at å bruke 280millioner kr på alt endring var et veldig bortkastet pengebruke, som NSB kunne ha brukt på mer på togene eller andre viktig prioritering til å modernisere Tog-Norge.

Aleksander Finstad (Vestby, 2019-03-13)

#84

Det er totalt hodelaust! å bruke 280 milion på å bytte til eit meiningslaust namn.
Vi har NSB som har fungert i alle år, og alle veit kva det er.

Jarle Thomassen (Osterøy, 2019-03-13)

#88

Hvorfor skifte navn, har mediakonulenter for lite å gjøre? Sikkert gullgruve for konsulentene dette

Bjørn Amundsen (Gaupen, 2019-03-13)

#89

Pga unødvendig bruk av penger og forferdelig navn som ikke viser fram vår norske historie og tradisjoner

jan heigl (Bergen, 2019-03-13)

#98

Vanvittig bruk av penger og en rasering av et tradisjonsvaremerke.

Geir Nyland (Fyllingsdalen , 2019-03-13)

#104

Namnebyttet kjennest idiotisk, det seier ingenting, det bryt med eit godt innarbeidd namn. Det er dyrt og utan forståeleg innhald (utan at ein direktør står fram og forklarer det!)

Aslaug Furholt (Bergen, 2019-03-13)

#106

Dette navnebyttet gjøres, for at det skal se ut som de aktuelle politikerne har utrettet noe. Meningsløst!

Toril Nilsen (Fløenbakken 66 5009 Bergen, 2019-03-13)

#107

Dette er bare helt talentløst og sløsing med penger man kunne brukt på lyntog

Jan Möhr (Bergen, 2019-03-13)

#108

Jeg signerer fordi jeg vil beholde merkevaren NSB og på ingen måte erstatte det med NOE SÅ STYGT SOM Vy. Jeg vil om nødvendig gå i tog mot Vy. Jeg har parolen klar: "Forby Vy!" Umoralsk og unødvendig pengesløseri. Man bør heller styrke NSB som merkevare istedenfor å svekke den, ta arvesølvet tilbake og stoppe oppstykkingen av selskapet. Om Høyre mener at styrets mening skal tillegges mer vekt enn Det Norske Folk, vel, det er jo interessant...hvor er demokratiet vårt? Vy er vondt å si, vondt å høre på, vondt å se på....vondt å forstå....det ligner dessuten på VM på skrå...Som logo og merkevare gruser og knuser NSB Vy. Jeg syns dette navnebyttet egner seg mest som en prematur aprilspøk....

Kristin Helland (Oslo, 2019-03-13)

#113

Unødvendig og tåpelig pengebruk.

Elin Lund (Bergen, 2019-03-13)

#114

Det er bare tull og misbruk av skattepenger

Tina Olson (Oslo, 2019-03-13)

#115

Idiotisk navn, det er nok at vi har bybanen i Bergen, vi trenger ikke Vy- banen til Oslo

Per Janson (Bergen, 2019-03-13)

#118

Misbruk av penger og folkets eiendom

Kjersti Andersen (Bergen, 2019-03-13)

#119

NSB: lang historie, identitet, gir meining.

Synnøve Karin Hernes (Evanger, 2019-03-14)

#121

I tillegg til punktene i oppropet, vil jeg protestere mot at man fjerner "stat"; FrP vil privatisere NSB. Og de har samferdselsministeren..

Thorleif Berthelsen (Bergen, 2019-03-14)

#122

Navnebytte til 280 mill er et ran fra oss som betaler skatt.
Dessuten er det et håpløst og uforståelig navn. NSB er innarbeidet, kjent og kjært.

Marit Nordhaug (Molde, 2019-03-14)

#126

Galskap og bytte navn...

Benny Huseby (Uvdal, 2019-03-14)

#136

Disse pengene burde brukes til å forbedre togtilbudet

Christina Bårdsen (Oslo, 2019-03-14)

#142

Tjenesten ikke er bra nok i dag, og pengene bør gå til bemanning og forbedring

Turid Hurlen (Oslo, 2019-03-14)

#145

Jeg signerer fordi jeg er sterkt i mot slikt sløseri med våre penger! Nå er det nok! Det er mye annet som bør prioriteres - F.eks rassikring langs vei og bane og vedlikehold bane. Har vi så mye penger til overs så kan man vel heller droppe noen bomstasjoner eller i det minste sette ned prisen.

Bjørg F. Hagen (Sokna, 2019-03-14)

#147

Endring er unødvendig, og NSB er et godt nok navnfor jernbane eid av den Norske stat.

Tonje Kristiansen (Marnardal, 2019-03-14)

#153

Jeg signerer fordi dette navnebyttet påfører meg sorg, en følelse av tap, en følelse av fremmedgjøring, i tillegg til at den er unødvendig, er en utrolig sløsing med penger, og viser en total arroganse for fellesskapet, historie, følenser, - og pengebruk!

Tove Skjerven (Sandefjord, 2019-03-14)

#154

Bruke pengene på å bedre regularitet og materiell !

Arnt Lund (Bønes, 2019-03-14)

#155

Alt som har med jernbane å gjøre bør gjenforenes i ett og samme, som skal hete Norges Statsbaner. NSB skal eie, drive og vedlikeholde togene og jernbaneskinnene. På den måten vil man unngå ansvarsfragmentering og all den fordyringen og byråkratiseringen denne fragmenteringen fører med seg.

Odd Eivind Torp (BERGEN, 2019-03-14)

#156

NSB er en merkevare som alle kjenner og har et forhold til. Jeg har ei boligblokk i nabolaget som har fått navnet vy, det får holde.

Monica Kristiansen (Ranheim , 2019-03-14)

#158

Styret og samferdselsministeren viser at de er helt historieløs og handlingslammet. Selskapet blir ikke bedre drevet på grunn av navnebytte.

Jorun Rognan (Trondheim , 2019-03-14)

#160

Det er helt idiotisk å endre navnet NSB til " V "!

Tove Valstad (7503 STJØRDAL, 2019-03-14)

#165

Bortkastede ressurser, offentlig transport bør være offentlig. Det finnes ingen fungerende kapitalistisk løsning for massetransport som er miljøvennlig i stor skala.
Hvorfor skal infratrukturens overskudd gå i private lommer istedenfor å dekke forbedringer av tjenesten?

Michael Olausson (Oppegård, 2019-03-14)

#169

.

Johan Terje Lines (Trondheim, 2019-03-14)

#170

BORTKASTA PENGER på navnebytte til 280 millioner!!!

Finn-Henry Eltorn (Oslo, 2019-03-14)

#171

Jeg signerer fordi det å bytte logo er historieløst, unyttig og særdeles dyrt. Bruk heller midlene til oppgradering av banenett og materiell. Logoen sier ingen ting, behold dagens farger på lok og vogner.

May Jorun hæhre Støa (Hønefoss, 2019-03-14)

#174

Dette er en historieløs galskap!

Gunnar Brox Haugen (Furnes, 2019-03-14)

#182

Navnet NSB har lange tradisjoner i det norske samfunn, er en verdifull del av den norske kulturarven.

Inger Anne Amundsen (STAVANGER, 2019-03-14)

#183

Et enormt sløsingssignal for videre privatisering av norske interesser til Europeiske hender

Sindre Risanger (Bergen, 2019-03-14)

#186

Selvsagt fordi jeg er enig i protesten.

Randi Kvamme (Grua, 2019-03-14)

#188

For en meningsløs bruk av skattepenger!

Jostein Sørhus (Bergen, 2019-03-14)

#192

Dette brenner jeg for!

viljar armann dahl (oslo, 2019-03-14)

#194

Jeg signerer fordi jeg synes pengene kan gå til forbedret kollektivt tilbud til kundene, flere og mer presise avganger

Viktor Sørensen (OSLO, 2019-03-14)

#196

Uansett om driftsselskapet eier togene eller ikke, må NSB navnet bevares. Vi kan ikke fortsette med å skifte navn på offentlige tjenester ved hver anbudsrunde. Anbudsvinnere må få rett og plikt til å bruke det innarbeidede navnet. Vy får ikke flere passasjerer fordi de skifter navn.

Svein Frithjof Rønne (Stryn, 2019-03-14)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...