Sykkelstien mellom Samkom & Grovane må ferdigstilles

Kommentarer

#10

Vi har ingen å miste, og denne veien er livsfarlig slik den er nå. La syklister, gående og bilister komme trygt fram. En skam av kommunen å ikke gjøre ferdig det de har begynt på.

Ragnhild Songe (Vennesla, 2019-02-10)

#14

Tryggere vei for barna!!!!!

Christina Gladstad (Vennesla, 2019-02-10)

#16

Signerer fordi jeg synes at det er veldig nyttig å lage en vei som skal gi mange skoleelever og folk som bor på Samkom tryggere vei hvis de velger å sykle eller gå til Vennesla. Delen Hagen Grovane er skummel svingete og det er dårlig oversikt for kjørende over myke trafikanter

Aleksandar Rakićević (Vennesla , 2019-02-10)

#30

Politikerne må begynne å bruke hue, og gjennomføre det de begynner på. Det er jo lovsf6 å ferdes langs veien der .

Grete Erklev Kristiansen (Kristiansand, 2019-02-10)

#33

Og det er høyst nødvendig med en sykkelsti. For alle sin del voksne og barn

Therese Møllen (Samkom , 2019-02-10)

#34

Det er galskap at det ikke er fortau. Kun flaks at det ikke skjer større ulykker.

Siri Lohne-Fosserud (Slemmestad, 2019-02-10)

#35

Jeg er oppvokst der, mine foreldre bor der, jeg har barn som er på besøk hos besteforeldre.
Jeg har nevøer som går på skole på samkom, og ønsker at de skal ha en trygg skolevei! Bilene kjører fort og det er mye trafikk.

Sissel Olsen (Hortemo, 2019-02-10)

#37

Barna må få en trygg skolevei

Eva Lilletveit (Iveland, 2019-02-10)

#42

Jeg har familie på samkom å behovet for gang og sykkel sti er akutt.

Arild Nygård (Høversland , 2019-02-10)

#45

Stemningen er farlig og må utbedres!

Christian Olsen (Iveland, 2019-02-10)

#46

På tide å få denne sykkelstien ferdig

Linda Eggen ( Vennesla, 2019-02-10)

#47

Dette er viktig for ungene våre som ønsker å sykkle trygt til skolen og til leke kamerater.

Diana Lyhne Fredriksen (Samkom, 2019-02-10)

#50

Vi trenger fortau og utbedring av veien. Barna først!

Anja Coldal (Vennesla, 2019-02-10)

#54

Barnas sikkerhet!

Morten Omdal (Steinsland, 2019-02-10)

#55

Veien er ikke egnet for noen å gå langs uten sykkelsti!

Marita Eidet Hansen (Vennesla, 2019-02-10)

#56

Barna på Samkom fortjener en trygg og sikker skolevei! På tide at denne strekningen blir prioritert!

Siv Malterudbakken (KRISTIANSAND S, 2019-02-10)

#57

De må slutte å holde folk der oppe for narr. Helt siden byggefelte på steinsfossen ble startet og barna skulle gå på samkom skole har de lovet sykkelsti. Det er helt hårreisende dersom den ikke bygges ferdig. Det handler ikke om at det er få hus på denne strekningen, det handler om alle barna som skal gå på samkom skole og som også skal ha mulighet til å besøke hverandre i fritiden.

Johanne Fredriksen (Vennesla, 2019-02-10)

#59

Jeg signerer fordi jeg mener barna trenger trygge veier å sykkle å gå på

Per Arne Frustøl (Vatnestrøøm, 2019-02-10)

#60

Jeg signerer fordi jeg bor på samkom og fordi det bor unger her oppe og nedover, og bør tenke på barna som bor her. Og at di skal komme seg trygt fram og tilbake hjem.

Vibece Opheim (Sankom, 2019-02-10)

#61

jeg er oppvokst på samkom og denne skulle vi hatt allerede på 80 tallet om ikke tidligere.. denne må ferdigstilles nå

Siri Nyhaven (strai , 2019-02-10)

#66

40 år med brutte løfter om gang- og sykkelsti burde vel være nok.

Eivind Øen (Skjervedalsveien 11, 2019-02-10)

#67

Jeg har venner med barn som bor på Samkom. Har aldr turt å la mine barn gå eller sykle langs den veien når vi er på besøk. Føler meg utrygg som voksen når jeg går på den veien.

Marianne Fjermeros (Kristiansand, 2019-02-10)

#69

Prosjektet må fullføres! Det er jo nesten som å kaste millioner av kroner ut av vinduet hvis det kun blir bygget sykkelsti fra Hagen til Samkom! Sykkelstien må fullføres helt til Grovane! Det er livsfarlig å gå eller sykle langs den veien og en sykkelsti er helt nødvendig. Hele lokalsamfunnet har blitt holdt for narr hvis prosjektet ikke fullføres!

Elisabeth Sløgedal (VENNESLA, 2019-02-11)

#71

P.g.a det er livsfarlig å gå langs veien. Vi trenger sykkel og gangsti

Gerd Irene Arnager (Venneslavegen 473, 2019-02-11)

#74

Jeg ønsker at barn skal ferdes trygt langs veien!

Linda Bjørndahl (Haugesund, 2019-02-11)

#75

Dette er barna våre det gjelder❤️Tenk litt lengere

Annicka Synøve Dale (Klepp, 2019-02-11)

#77

Det er en god prosjekt

Katarzyna Mroz Zurawska (Vennesla, 2019-02-11)

#97

Denne vegen er livsfarlig for myke trafikanter, og det er veldig mye biltrafikk der.

Solveig Øyna (Vennesla, 2019-02-11)

#98

Bor masse barn der, alle barn (og foreldre) trenger den tryggheten ved å vite at de har en plass å gå! Bilene kjører alltid kjempe fort der, hadde jeg bodd der hadde ikke jeg likt å la mine barn gå ut i det hele tatt!

Stephanie Hayes (Vennesla, 2019-02-12)

#102

Dette er en viktig sak. Det er også viktig for trafikk sikkerheten!

Erlend Håland (Vennesla , 2019-02-12)

#105

Fordi vi flytter til Honnemyr til sommeren å ønsker at både meg å mine barn skal kunne føle oss trygge mens vi går langs veien for å besøke besteforeldrene deres som bor lenger nede.. dette er jo noe som skulle vært ferdig ut regnet FØR jobben i det hele tatt ble begynt på..

Renate Nesland Eliassen (Vennesla, 2019-02-12)

#107

Vi må få sykkel sti helt ned til grovane

Torjus Rysstad (Vennesla , 2019-02-12)

#116

Jeg bor i området og har behov for denne sykkelstien!

Gunn Honnemyr (Grovane,Vennesla, 2019-02-12)

#121

Barna trenger trygg skolevei

Stine Landsverk (Rønninga , 2019-02-13)

#125

De burde kunne fullføre når noe er påbegynt !

Marius Andersen (Vennesla , 2019-02-13)

#128

Jeg har bodd på Samkom å min far ble påkjørt av bil når han syklet mellom sakom og grovane

Stian Nomeland (vennesla, 2019-02-13)

#133

En viktig sykkel-og gangsti..Gjelder ikke bare for skolebarn..
Veien er ellers smal og svingete og trafikkfarlig.
Dessuten har arbeidet ødelagt ei fin liten elv,,og politkerne(?)hadde vel planlagt og sagt ja til dette??Man kan ikke bare begynne utbedring og så avslutte for å "overføre"til andre steder

Bodil Markussen (Vennesla, 2019-02-13)

#134

Sykkelstien mellom Samkom & Grovane må ferdigstilles!

Bjørn Lindland (IVELAND, 2019-02-13)

#136

Jeg har ventet på dette lenge nå og set det som helt nødvendig med en sykkelsti helt ned til bedehuset , skummelt å gå den strekningen og ufattelig at det ikke har skjedd flere ulykker .

Marion Holberg Ospedal (Vennesla, 2019-02-13)

#138

Fordi trafikksikkerheten for barna og andre må bli bedre.Det er ett under at ikke noen er blitt drept de siste årene

Per-Ivar Rindarøy (Grovane, 2019-02-14)

#139

Vi trenger gang og sykkelsti på Grovane..Samkom .Folk ligger i over 100 her Og er en livsfarlig vei! Ingen lys og her vandrer skolebarn..eldre og ellers andre m livet som innsats hver dag! Om noen blir drept her bør vedkommende som vil stoppe utbygginga stå som ansvarlig!! D er enda ikke lov med aktiv dødshjelp her i landet!!Du rådmannen i Vennesla..vil du stå ansvarlig fremover om noen blir drept på denne strekninga? Og om du mener d IKKE er nødvendig m sykkel og gangsti her. Da kan du vel bevise d med å la din fam og barn gå denne strekningen tidlig om morgenen og ..ettermiddag/kveld.Dette bør du kunne gjøre glatt da du ikke synes d er behov for gang og sykkelsti..SATS DIN FAMILIE HER!! D skal jeg like å se!!!Gjør du IKKE det så skal du heller IKKE tvinge andre til å risikere livet her!!

Karen Rivera (Grovane Vennesla, 2019-02-14)

#141

Det må skje noe etter så mange år, synd om noen må miste livet før noen tar afære

Susanne Myhre (Vennesla, 2019-02-14)

#142

Her er det bare å finne en løsning. Alt annet vil være latterlig

Tor Landsverk (Vennesla , 2019-02-14)

#148

Jeg signerer fordi vi vil sykkelsti.

Ingrida Ivoskiene (Vennesla, 2019-02-15)

#150

Jeg signerer fordi jeg selv har bodd på samkom og mener det er altfor smalt og farlig å gå eller sykle langs vedrørende strekning.

Camilla Høyvik (Kristiansand, 2019-02-15)

#152

Jeg syns det er på tide med en sykkelsti ettersom veien er farlig og det fins ikke respekt for fartsgrensen.

Christoffer Møllen (Venneslavegen 473, 2019-02-15)

#154

På Grovane har vi mange barn, men hverken sykkelsti, gangfelt eller gatebelysning. Trafikken øker og det er livsfarlig å bevege seg ut på veien der det er ca 10 cm å gå på.

Torhild Røsand (Vennesla, 2019-02-15)

#157

En sykkelsti på den strekningen MÅ til, for skolebarna/voksne som bor på Grovane

Mette Dahlberg (Øvrebø, 2019-02-15)

#158

Dette betyr mye for barna og ungdommen.
Dette betyr også noe for folkehelse.
Det betyr mye for barna att de faktisk blir sett av fylkeskommunen, og att politikere ikke bare skuffer. Det er ikke noe barn trenger å oppleve.

Tom Ivar Jørgensen (Grovane, 2019-02-15)

#161

jeg er rett og slett dritt lei av at Vennesla kommune ikke klarer og holde det de har lovet i snart 30 år!

Andreas Røed (Vennesla, 2019-02-15)

#164

Vi bruker å sykle den veien med 8. Klasse hvert år.

Mette Eliassen (Kiledalen, 2019-02-15)

#165

Mener at det skal gjennomføres!

Joackim Vetrhus (4724, 2019-02-15)

#170

Det er en livsfarlig veistrekning.meget uoversiktlig

Erik Fanslau (Vennesla, 2019-02-15)

#177

... Jeg er et oppegående menneske og en mamma

Miriam Homme (Mosby, 2019-02-15)

#179

Trenger sikkelsti.

Gintautas Ivoskus (Vennesla, 2019-02-15)

#185

Jeg er mektig lei av at ting ikke fullføres når det har blitt puttet inn så mange ressurser i et prosjekt!

Kai Robin Bårdsen (Vennesla, 2019-02-15)

#187

jeg vet hvor farlig veien der er

Raya-Maritha Theresa Fredriksen (vennesla, 2019-02-15)

#194

Det er virkelig på tide og på sin plass at det blir fullført det arbeidet som er påbegynt med gang og sykkelstien. Heier frem sikkerheten for gående og syklende. Dette har vært utsatt alt for lenge!!!

Monica Olsen (Vennesla, 2019-02-15)

#195

må fullføres før noen andre prosjekter starter

Ole Kristian Løkken Vigsnes (Vennesla, 2019-02-15)

#196

det er Veldig viktig til barna.

vilma doveike (vennesla, 2019-02-15)

#197

Veldig viktig for barna.

Andrius Doveika (Vennesla, 2019-02-15)

#200

Barna trenger sikel stien

Brigita Maceikiene (Øvrebø, 2019-02-15)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...