Ja til fortsatt trygg sykling og beboerparkering i Gyldenløves gate!

Kommentarer

#802

Jeg signerer fordi jeg er i mot fjerning av 173 parkeringsplasser i Gyldenløves Gate da eksisterende løsning for sykkelmuligheter langs veien er mer enn tilstrekkelig.

Fabian Erla (Oslo, 2019-01-30)

#803

Jeg signerer fordi jeg er sterkt i mot ombygning av Gyldenløves gate!!!!

Mona Christensen (OSLO, 2019-01-30)

#806

Når man har beboerparkering, må det være plasser hvor man kan parkere. Det er til tider vanskelig nok å finne en er nå, hvordan skal det da bli når det ble ennå ferre plasser ?

Marianne Steen Holst (Oslo, 2019-01-30)

#808

Jeg ønsker å bo i byen med min kone og mine barn. Blir det enda vanskeligere å parkere, blir vi nødt til å flytte ut av byen.

Stian Strøm (Oslo, 2019-01-30)

#820

Det er meningsløst med en unødvendig sykkelvei i Gyldenløves Gt. Nytteverdien er langt større med de ca 170 P-plassene der. Byrådets og Bymiljøetatens fremgangsmåte i denne saken er hårreisende udemokratisk.

Anne-Marit P. Lie (Oslo, 2019-01-30)

#822

Det er lite trafikk i Gyldenløves gate, og ingen konflikt mellom bilister og syklister. Et sykkelfelt vil derfor gi minimal trafikal gevinst. Det foreslåtte tiltaket har imidlertid omfattende negative konsekvenser for beboere i området.

Henrik G. Fosse (Oslo, 2019-01-31)

#825

Byrådet ødelegger byen vår på alle måter. Ikke minst estetisk, miljømessig og økonomisk..Nå er det NOK!

Geir Jacobsen (Oslo, 2019-01-31)

#839

Vi ønsker å bli boende i byen, med to små barn. Forsvinner flere p-plasser kan det bli en utfordring. Vi er ikke alle hipstere som sykler året rundt!

Hanne Mustad (Oslo, 2019-01-31)

#844

Bevare det levende, aktive og trygge bomiljøet i Gyldenløves gate for unge, voksne, eldre, uføre og barnefamilier.

Kari Almaas (Gyldenløvesgate 24, 0260 Oslo, 2019-02-01)

#845

Jeg signerer fordi det ikke tas hensyn til oss som beboere kun til syklistene som skal fram. Hver dag er jeg redd for å bli nedkjørt av fartsdårer på sykkel. De bryr seg ikke om oss fotgjengere. De presser seg forbi barnevogner, eldre med rullator eller stokk og barn som er på vei til skolen. De er overalt og arrogansen og nonchalansen overfor medtrafikantene er til å bli redd av. Jeg belaster miljøet minst som fotgjenger og kollektivbruker men dette teller ikke med i miljøregnskapet i MDG. Hvorfor er det ikke politisk interesse for oss fotgjengere? Jeg har stemt rødt hele mitt liv men nå er det slutt. Ser fram til kommunevalget i år.

Lena Engfeldt (Oslo, 2019-02-01)

#847

Parkering trengs

Ulrikke Greve (Gyldenløves gate 12, 0260 Oslo, 2019-02-01)

#851

Jeg signerer fordi jeg enig i oppropet

Trond Harder Paulsen (Løvenskioldsgate 18, 2019-02-01)

#857

Jeg signerer da jeg er enig i oppropet

Anne Grethe Paulsen (Løvenskiolds 18 Oslo, 2019-02-02)

#860

Støtter dere !

Ankica Sekulic (Oslo, 2019-02-02)

#861

Vi trenger parkeringsplassene, eller blir det kaos i de andre gatene

Tone Bringedal (President Harbitz gate, 2019-02-03)

#862

Først må vi betale for beboerparkeringen, og så fjerner de plassene der vi skulle parkere. En fjerninh av 173 plasser i dette område vil gjøre det enda vanskeligere å finne plass fos oss beboere. Det er vanskelig nok fra før.

Torstein Alm (Oslo, 2019-02-03)

#863

Bydelen er vel eldre enn bilen. Eneste parkeringsmulighet på Frogner er gateparkering. Nåværende byråd er frekke! Trodde skatteinngangen fra bydelen kom godt med, men nå skremmes jo folk ut av byen...

Calle Dyrkoren (Frogner , 2019-02-03)

#867

Fordi jeg driver Kava frisør som ligger v kolonihagen og vi vil heller ha parkering enn sykkelvei..

Gunn Elgmork (Frognerveien 33, 2019-02-04)

#870

Vi har bodd i Eckersbergsgate i mange år før vi flyttet til Filtvet som pensjonister. Vi er enig i oppropet og ønsker å støtte.

Eva Andreassen (Filtvet, 2019-02-04)

#879

Ufattelig. Helt unødvendig.

Hilde Magnussen (0260 oslo, 2019-02-05)

#883

Jeg vil bevare den flotte og historiske Gyldenløvsgate. Syklister klaret seg helt fint uten å ødelegge gaten med stygg rød asfalt og uten parkeringsplassene vil det bli enda høyere press på de få som er igjen.

Oscar Raae Frisvold ( Oslo, Frogner, 2019-02-06)

#886

De som bor der trenger parkeringsplasser! Ingen sak å sykle der slik det er nå.

Anne M. Lystad (Oslo, 2019-02-06)

#887

Jeg signerer fordi jeg har et sterkt ønske om at byen skal være tilgjengelig og brukbar for ALLE- også de som bor her. De som også har behov for bil i hverdagen og helger, og synes det er hyggelig å få besøk av andre som kommer med bil.

Anniken Astrup (Iski, 2019-02-07)

#889

Født og oppvokst på Frogner. Løvenskjoldsgate.
Lager problemer for vanlig folk med dagligdagse behov. Alt kan ikke gjøres med sykkel og offentlig kommunikasjon.
Håpløst å besøke sentrum i dag og vanskeligere skal det bli.

Knut Chr. Holter (Sandvika, 2019-02-08)

#892

Jeg er enig.
Det må være mulig å ha plass til både parkerte biler og sykler i en by hvor det bor mennesker. Jeg har hytte og har derfor også bil, men bruker den sjelden. Jeg kjører kollektivt, sykler og går. Men bilen min få stå parkert et sted! Og når det viser seg at gater hvor parkerte biler åpner opp for at biler kjører fortere og tungtransport velger disse rutene MÅ politikerne/folkevalgt lytte. Jeg blir matt og rett og slett litt lei meg.

Anne Kristin Lapstun (Oslo, 2019-02-12)

#893

Jeg og mannen min er født og oppvokst på Frogner og bor i dag her med 2 barn. Jeg har ødelagt nakken og er 70 % ufør. Det er begynner å bli en ordentlig utfordring å få hverdagen til å gå opp, da det nå er så dyrt å ha bil i byen, som jeg er avhengig av da jeg ikke kan sykle pga. skade. Parkering er det nesten umulig å finne her på kveldstid og det resulterer i at folk feilparkerer på handikapplasser, noe som igjen gjør at det blir vanskelig for oss som står der lovlig å få plass. (Det blir ikke mindre feilparkering om dere fjerner nye 173 parkeringsplasser) Vårt eneste håp er at vi får endret de som styrer byen vår ved neste kommunevalg, ellers så ser vi oss nødt til å flytte fra bydelen og byen. Vi forlater da bydelen vi har bodd i, i henholdsvis 48 og 50 år og må flytte ut av min manns barndomshjem. Dere raserer byen vår, ja til miljø og bilfritt Oslo, men da må dere tilrettelegge for at det skal fungere før dere setter inn disse forhastede tiltakene. Om å gjøre og ødelegge mest mulig av byen vår på 4 år?, og gjøre det vanskelig for de som er gamle, uføre og barnefamilier? (eller glemte dere disse da dere utarbeidet disse planene?). Jeg håper og ber om at det kommer andre partier og rydder opp etter dere til høsten, så vi kan fortsette å bo i bydelen og byen vår, at vi ikke må ta datteren vår ut av skolen og flytte ut av byen, fordi dere ikke har tid til å få med dere Oslo sine innbyggere på planene og på den måten kunne fått til noe som fungerte for alle og om var tilrettelagt for andre enn unge, friske og barneløse mennesker. Oslo blir en trist by, kun bestående av rike mennesker (med egen garasje), og unge barneløse single/familier. Utrolig trist at dere klarer å ødelegge så mye på kun 4 år, når dere kunne fått til dette med befolkningen på lag over en lengre periode hvor det var tilrettelagt for endringer....Gyldenløvsgate ville dere nok aldri fått med innbyggerne på å ødelegge, for å rasere en av Oslos fineste gater, når det ikke engang er nødvendig for at det skal være fint å sykle der, hva blir det neste? Fjerne slottet for el-bil parkering?

Pia Gurstad (Oslo, 2019-02-12)

#901

Jeg signer for dette er bare tull og veldig provoserende for de som bor i område og fra før av har problemer med å kunne sette fra seg bilen. Og her har det aldri vært noe problemer med verken parkering eller sykling. Med sykkelfelt på begge sider vil gaten tiltrekke seg tungtrafikk og hastigheten på de som kjører i gaten vil øke.

Håkon Dæhli (Oslo, 2019-02-14)

#903

Oslo kan ikke bare være for syklister!!

Sissel Jacobsen (Oslo, 2019-02-14)

#907

Dette er meningsløs bruk av penger. Det er plass nok til både syklister og biler i Gyldenløves gate mens andre steder i Oslo er livsfarlige. Bruk ressursene der! Ikke gjør samme fadese som i Elisenbergveien og Eilert Sundts gate.

Christian Valentiner (Oslo, 2019-02-17)

#912

Har en type jobb der jeg er avhengig av bil og parkering. Frykter at jeg blir tvunget til å flytte dersom dette tiltaket gjennomføres.

Martin S. Andersen (Oslo, 2019-02-19)

#917

Gyldenløvesgate har 30 km t, gaten er enveiskjørt i hver sin retning. Det er dumper i gaten og mulig å legge ned flere. Dette er et fredelig boligområde som har en times større aktivitet på morenen og ettermiddagen. Den meste av tiden er det som å være i en park. Det finnes gater i Oslo som trenger mer oppmerksomhet av dette slaget en Gyldenløvesgate. Ser det som et overgrep.

Karin Wilde (Oslo, 2019-02-28)

#926

Jeg mener dette er helt unødvendig!

Kristin Forbes Rolfsen (Oslo, 2019-02-28)

#927

Jeg støtter beboerne i kampen mot galskapen. Hilsen tidligere Frogner-boer.

Anne Ødmann (Oslo, 2019-02-28)

#931

Jeg bor i gyldenløvesgt og ser problemene med sykkelvei her. Jeg har syklet i området daglig siden 2003 og synes det fungerer fint med både sykler og biler i gaten. Jeg har også bil som brukes mest til hyttekjøring,

Cecilie Ianke (Oslo, 2019-03-01)

#937

Er nabo til Gyldensløvsgt, nesten umulig og parkere nå. Fjerne 173 plasser !!!!! Bare og flytte på seg.

Kari Remsøy (Oslo, 2019-03-01)

#938

Jeg bor her

ingeborg myhre hauge (Oslo, 2019-03-01)

#944

Jeg kan ikke motstå å sammenligne dette med Trumph sin trang å bygge «muren». Dette er MDG sin mur som vi, nærmeste naboer, dessverre må betale en høy pris for. Dette er politisk kraft som skal tilfredsstille en kvote til MDG - et valgløfte og tiden renner ut... som sagt det vil kanskje komme en rød «mur» langs gatene våre...

Amila Sehic (Oslo, 2019-03-03)

#945

Som sykkelentusiast vil jeg si at syklister allerede har gode nok forhold som trafikanter i indre Oslo. Ikke nødvendig med enda flere sykkelstier.

Per Martin Måseide (Oslo, 2019-03-03)

#947

Syklister og bilister lever trygt og fredelig side om side i Gyldenløves gate. Det er ikke behov for sykkelfelt. Har syklet i gaten i over femti år. Oslo kommune må prioritere andre viktigere utfordringer først. Gjør noe med økte forskjeller.

Tone Rønning (Oslo, 2019-03-04)

#948

Det er ikke behov for sykkelfelt i Gyldenløves gt.
Bygg sykkelfelt der det er stor trafikk av både biler og sykler.

Carl Kjeldsberg (Oslo, 2019-04-02)

#949

Verneverdi og det fungerer godt i dag også!

Hallgeir Aas (Oslo, 2019-06-26)

#950

Gyldenløves gate er et fornminne som burder fredes.

Edith Bronken (Oslo, 2019-10-15)

#954

Jeg er imot at det nåværende bystyre går inn for å ØDELEGGE byen vår.

Grete Smedstuen (Oslo, 2020-07-03)

#957

Jeg signerer fordi jeg bor i området og synes det er utrolig synd hvis alle parkeringsmulighetene forsvinner på en så bred gate som fungerer så godt for sykling i dag.

Hannah Andresen (Oslo, 2020-09-04)

#962

Overkjøring

Bjørn Saastad (Oslo, 2020-10-26)

#963

La denne fredfylte gaten være i fred. Dette har gått altfor langt.

Hilsen en ivrig syklist

Stian Schløsser Møller (Oslo, 2020-10-26)

#964

Det er helt vanvittig bruk av penger og vil ødelegge naturen (trær) og fjerne mange nødvendige parkeringsplasser - og sykling fungerer helt utmerket Som det er i dag. Bruk pengene der det virkelig trengs - på sykehjemmene!!!!

Sven Meyer (Oslo, 2020-10-27)

#965

Motstander av å ødelegge en av Oslos fineste hater. Det fungerer svært godt idag medhold plass tio syklende, gående, biler og parkeringsplasser.

Linda Rostad (Snarøya, 2020-10-27)

#966

Jeg signer mot ideotisk og ødeleggende, unødvendig og bortkastede pengers prosjekt

Vipsen Meyer (Oslo , 2020-10-27)

#967

Har barn og barnebarn som bor i området

Tove Tovsen Riiser-Larsen (Frogner, Løvenskioldsgate, 2020-10-27)

#972

Jeg vil bevare Gyldenløves gate som den er, en av byens peneste gater og beste steder å sykle med lite biltrafikk og god oversikt.

Valentin Huitfeldt (Oslo, 2020-10-27)

#976

👍👍viktig!! Viktig!! Pengene kan brukes på feks svømmehall på vestkanten, fritidsklubber for barna våre! Egoistisk tankegang av MDG.

Anne Haavind (Frognerveien 30 B, 2020-10-27)

#980

Bor i nærheten!

Daniele Manuli (Oslo, 2020-11-20)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...