Forbedring av vannkvaliteten på Vispen badeplass! - Signér og del!

Kommentarer

#201

Vispen er en flott badeplass som samler mange gamle og unge, men som følge av de dårlige forholdene i vannet lukter det ikke godt, noe som fører til at ingen får lyst til å være der. Det er heller ikke veldig fristende å bade i et så kromsete og ekkelt vann. Så det hadde vært veldig fint at dette kunne forbedres slik at vi alle kan få bade og kose oss der.

Sebastian Eidesmo Hansen (Sellebakk, 2019-01-05)

#204

Vil ha rent vann i Vispen

Jan Grøsfjeld (Sellebakk, 2019-01-05)

#213

Plassen er utrolig fin, men vannet er forferdelig. Bort rett ved og det lukter kloakk hver kveld

Susanne Edvardsen (Fredrikstad, 2019-01-05)

#223

Vispen er et av mitt barndoms badesteder og flott i dag å , men vannet må tas på alvor og ordnes med !!!

Heidi Bakker (Sellebakk, 2019-01-05)

#232

Jeg er nærmeste nabo

Janet Berg (Skjærviken , 2019-01-05)

#233

Vi har jo alt for lite badeplasser på denne siden av byen, og det er jo allerede en flott plass for handikappede, barn. Veldig mange bruker jo vispen til og samles.

Heidi Karlsen (Fredrikstad , 2019-01-05)

#241

Vispen er min barndomsperle. Vispen badested er blitt et kjempefint bade- og lekeområde men dessverre gjør denne ukontrollerte algeoppblomstringen til at stedet blir lite brukt når algeoppblomstringen er som verst.

Pål Porsmyr (Rolvsøy, 2019-01-05)

#243

Det er en fin plass å være om sommeren, men vi lar være å dra ditt pga. Den vondte lukten og at det ikke går Ann å bade der. Veldig synd da dere er brukt mye penger på den fine lekeplassen som da blir lite brukt.

Maritzha Hansen (Fredrikstad, 2019-01-05)

#244

Vi trenger bedre vannkvalitet

Ina Hem (Sellebakk, 2019-01-05)

#249

Dette går utover livskvaliteten til oss som bor her

Silje Eilertsen (Fredrikstad, 2019-01-06)

#252

Jeg signerer fordi dette er mitt nærområde og det er så utrolig trist at den flotte stranda vår ikke er brukanes på sommeren. Her må det gjøres noe!

Barbro Venhagen (Kjølshunn, 2019-01-06)

#255

På tide at det blir gjort noen tiltak så vi kan benytte denne perlen om sommeren.

Lonja Therese Albom (Gamle Fredrikstad , 2019-01-06)

#256

Effektive tiltak i hunnebunn burde væt iverksatt for lenge siden. Kommunen trenerer dette. Følgende titak er blitt foreslått:
#Mudring av nordre deĺ av Talbergsundet.
Effekt: økt utskifting av vannmassen
#Bobleanlegg med diffusere i den dypeste delen. Effekt: kontrollert omrøring av vannmassen som hindrer Hydrogensulfid og groe.
Penger til deťte er bevilget men kommunen er usikker på effekten??? Systemet er brukt i USA siden 1980 med meget gode resultater og dokumentasjon.. (Kasko robust-àir)
# fjerning av alger og groe.
Effekt: det som blir fjernet vil ikke kunne råtne og skape videre problem.
# fylle skjellsand i dypet, ved strendene og bekkeinnløpa.
Effekt: langtidskalking for bedret ph- verdi som hindrer utvikling av Hydrogensulfid.
Hydrogensulfid er en giftig brennbar gass som selv i små mengder lagres i menneskekroppen og kan gi varige nerveskader
Vannkvaliteten er blitt stadig værre siden 1997 tross kommuale tiltak.
Det står i Handlingsplanen at det på generelt grunnlag IKKE anbefales å bade der det er tydelige forekomster av alger ( s 14)
På tide å koble inn Fylkeskommune og Miljødepartemanget

Terje Moen (Skjervik , 2019-01-06)

#259

Bruker plassen

Thomas Fjeld (Sperlingveien 8, 2019-01-06)

#265

Badet mye der som barn! Synd å se bilder av denne perlen nå..

Laila Trinborg (Fredrikstad, 2019-01-06)

#267

Bevaring av rekreasjon og friluft plassen Vispen er viktig. Noe må gjøres NÅ!

Elisabeth Hunn (Skjærviken, 2019-01-06)

#271

Jeg har bodd i Fredrikstad hele mitt liv, nylig kjøpt hus på Kråkerøy. Jeg kjenner godt til vispen området fra barndommen og mitt aktive jaktliv.
Vill gjerne ta med familien min dit, men det frister lite. Hadde hvert Morro å sett plassen blomstre igjen, kommunen burde kanskje gjøre noe.

Thomas Kirkeng (Kråkerøy, 2019-01-06)

#272

Har hatt hytte ved Hunnnebunn i 47 år. Lukt og vannkvalitet har dramatisk blitt forverret de siste årene.

Vidar Aakvaag (Fredrikstad, 2019-01-06)

#275

En kjempefin og ikke minst barnevennlig badeplass som ødelegges av vond lukt og gjørme! Bør prioriteres!

Hugo Bentzen (KJØLSHUNN, 2019-01-06)

#276

Vispen er en flott badeplass for barn, voksne og mennesker med funksjonshemminger. Hjelp oss og bevare denne perlen og sett inn tiltak som hjelper.

Anette Nybøle (Skjærviken, 2019-01-06)

#279

Jeg ønsker å kunne bade i vannet i Vispen igjen og å benytte stranden til å spise niste og sole seg. Sommeren 2018 var ikke dette mulig. Lukten av råtne alger var plagsom og badevannet helt motbydelig.

Karin Synnøve Soli (Skjærviken, 2019-01-06)

#280

Mitt nabolag ❣

Wanya de Teba Venhagen (Sellebakk, 2019-01-06)

#284

Har hytte i området

Jan Thomas Lie (Halden , 2019-01-06)

#288

Dårlig badevann, dårlig lukt og dermed forringet kvalitet på bo/hytte-livet!

Svein Vekterli (Revebukta, 2019-01-06)

#289

Jeg ønsker å bruke plassen på sommerens med barna!

SIlje Haga (Kjølshunn , 2019-01-06)

#295

Dette er en nydelig område som veldig mange har glede av. Det er trist om vi ikke jobber for å bevare det. Dessuten er det viktig for å beholde god vannkvalitet for dyrene.

Aina Isenskjold (Fredrikstad , 2019-01-06)

#296

Vi er på hytte i Revamoen hyttegrend som ligger i Hunnebunn

Nina Aakvaag Dahl (Askim, 2019-01-06)

#298

Vi er på hytte i Skjærviken

Tor Vidar Dahl (Askim, 2019-01-06)

#299

Vannkvalitet må opp!

Patrik Dahlqvist (Kjølshunn, 2019-01-06)

#302

Vispen er et veldig fint sted der vi prøver å rydde opp vi som bruker det. Men det er dessverre ikke nok der vi trenger mer hjelp!

Daniel Frøjd (Fredrikstad, 2019-01-06)

#303

Vil ha bedre badeforhold i Vispen

Anne Marie Skolmo (Talbergåsen, 2019-01-06)

#306

Ingen liker å bade i stinkende kloakk gugge!! En så fin og stor badeplass, som ligger så nært sentrum, i gå og sykkelavstand for veldig mange, med lang sandstrand, badeflåte, badebøyer, stor gress slette, svaberg, flott lekeplass, volleyballbane, grill- og rasteplasser, brygge, handikap tilrettelagt, wc, diger nedgravd søppeldunk, utleie av kano og kajakk, og parkeringsplass, er det viktig å sette inn nok ressurser til Vispen badeplass slik at vannkvaliteten blir appetittlig og opprettholdes slik hele tiden!

Sidsel C. Bakken (Sellebakk, 2019-01-06)

#310

Jeg bor på Sellebakk og bruker Vispen på sommeren

Monica Steine (Sellebakk, 2019-01-06)

#313

Jeg signerer fordi min mor bor rett ved badeplassen og bi er ofte og bader og går tur der. Vel, bortsett fra forrige sommer da det ikke var mulig...

Tina Soli (Drøbak, 2019-01-06)

#317

Viktig for friluftslivsformål!

Kristine hval Blekken (Fredrikstad, 2019-01-06)

#321

Vispen er en perle men skjemmes av dårlig vannkvalitet. Alt ligger til rette, lekeplass, grillplass, brygge osv men er snart ikke egnet for å bade.

Elisabeth Berntsen (Gamle Fredrikstad, 2019-01-06)

#323

Det sier seg selv.

René Draven (Gamle Fredrikstad, 2019-01-06)

#324

Har hytte ved Hunnebonn, har barnebarn, Vispen et fint sted å bade med dem. I fjor var det helt forferdelig.

Halvor Kongshavn (Oslo, 2019-01-06)

#325

Jeg synes Fredrikstad Kommune gjør alt for lite. Trist at det skal stå på penger når det gjelder å ta vare på miljøet. Stor dødlighet av fisk p.g.a. vannkvaliteten. Til sammenligning med Foten badestrand er det kanskje på tide å bruke noen penger i Hunnebunn.

Rolf Sture (Skjærviken, 2019-01-06)

#331

Synd at så fin badeplass ikke blir brukt

Hilde Pedersen (Gressvik, 2019-01-06)

#336

Har hytte ved Hunnebunn.

Mette Norvik (Hønefoss, 2019-01-06)

#338

Jeg bor i område og er interessert i å forbedre vannkvalitet i Vispen

Elena Oleynik (Kjølsunn, 2019-01-06)

#341

Jeg og min familie ferierer i området hver sommer og vil bruke den plassen langt mer om forholdene ble bedre.

Lene Vekterli (Revamoen, 2019-01-06)

#342

Helt enig. Både mudring og begrense tilsig av næringsstoffer må til for å ha håp om å kunne oppnå god vannkvalitet i Hunnebunnen.

Arne Aukland (Oslo, 2019-01-06)

#343

fordi jeg bor rett ved, og kunne tenkt meg og brukt vispen, noe jeg på nåværende tidspungt synes er ekkelt.

Andreas Christiansen (selbakk, 2019-01-06)

#344

Algeoppblomstringen er plagsom, ødelegger gleden ved sommeren på et ellers idyllisk sted. Og sist men ikke minst er algene i giftige hvis folk eller dyr får de i seg.

Cathrine Heieren (Torsnes, 2019-01-06)

#347

Jeg er der ofte, og synes det er ekkelt vann.

Per Grimstad (Gamle Fredrikstad , 2019-01-06)

#353

Vil ha klart og rent vann.

Marit Mughrabi (Fredrikstad, 2019-01-07)

#363

Jeg ønsker å opprettholde Hunnebunn som badeplass i årene fremover.

Annette Farmann (Halden, 2019-01-07)

#364

Det er ikke lenger fristende å bade i Hunnebunn. Håper på mudring av kanalen. Tror at det er det eneste som kan bedre vann kvaliteten.

Torill Aakvaag (Fredrikstad, 2019-01-07)

#371

Jeg er ofte på vispen å har vært der hyppig hele min oppvekst. Signerer fordi vedre vannkvalitet virkelig er avgjørende for denne badeplassen.

Elin Grimstad (Gamle fredrikstad , 2019-01-07)

#375

Jeg er oppvokst med denne stranda. Vi har hatt så mye glede av den. Men nå går det jo ikke være der, så trist ikke mine barn får oppleve den samme fine stranden.

Vanja Johansen (Kjølshunn , 2019-01-07)

#377

Vannkvaliteten i Hunnebunn har blitt dårligere og dårligere de siste årene. Sikkert mange årsaker. Tilførsel av næringsstoffer og en etter hvert svært dårlig vannutskifting grunnet gjengroing av Thalbergsundet gjør ikke forholdene bedre. Det merkes også innerst i Tosekilen.

Mathis Haraldsen (Holmsdalen., 2019-01-07)

#378

Fantastisk rekreasjonsområde, lekeplass, picnicbord, trær, plener, strand, rullestoltyper, flott sted for store og små er nå helt ubrukelig. Vi tok med barn og barnebarn i sommer men måtte bare dra igjen.

Arnhild Taksdal (Hytte Talbergåsen, 2019-01-07)

#381

Bedre vannkvalitet for store og små. Dette bør prioriteres

Martin Olsen (Fredrikstad, 2019-01-07)

#384

Jeg vil ha et friskt og fint vispen, som alle kan bruke, uten alger

Rune Halvorsen (Sellebakk, 2019-01-07)

#386

Har bodd på sellebakk i 20år og brukt vispen masse da vi hadde stall i skjerviken. Syns det er synd at en så fin badeplass bare forfaller pga kommunen prioriterer andre ting. Plassen har en flott handicap rampe og er super og komme seg ned til uten at man må gå flere kilometer

Lars Bernhardsen (Gressvik, 2019-01-07)

#387

Vi er avhengig av god vannkvalitet
For å kunne ta bukt med oppblomstring av alger i vannet

Geir Dokken (Kolbotn, 2019-01-07)

#388

Tragisk at ikke ansvarlige myndigheter kan ordne opp i denne - direkte helsefarlige -situasjonen. Vet at vi ligger på den gærne sida elva - men likevel. Glem for et øieblikk Hamarstupetårnet i Foten, Skutefestivalen, pappbåtkonkurranser, og valgutsmykkingen på Dampskipsbrygga. Folk her ute ber om et anstendig og trygt bade- og rekreasjonssted. Er det for mye forlangt?

Øyvind Andersen (GAMLE FREDRIKSTAD, 2019-01-07)

#389

Jeg ønsker et rent vann i nærområdet.

Kirsti Nelvik (Sellebakk , 2019-01-07)

#391

Det VAR en fin badeplass når mine barn var små. Barnebarna har jeg ikke lyst å ta med til det stinkende hullet, gjør noe NÅ så kanskje jeg kan ta med oldebarna!!

Annette Gluckstad (Gamle Fredrikstad, 2019-01-07)

#393

J

Bente Nyberg (Aremark, 2019-01-07)

#395

Et flott friluftsområde og badestrand som nå lukter helt forferdelig. Jeg er glad jeg ikke bor eller oppholder meg i Skjærviken.

elisabeth solberg thomassen (fredrikstad, 2019-01-07)

#396

Jeg signerer fordi jeg er oppvokst å bade på vispen helt fra jeg var lita jente. Farmor som bor i skjærviken, gikk vi ned ofte på vispen å badet. Vispen er en flott badestrand når det ikke er så mye alger og skit i vannet.

Therese Spro Olsen (Sarpsborg, 2019-01-08)

#397

Nærmeste badeplass vi har.

Lise Meland (Sellebakk, 2019-01-08)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...