Anmeldelse av statsminister Erna Solberg for landssvik.

Kommentarer

#2

Erna svikter sitt land og folk

(eidsvåg, 2018-12-10)

#3

Det er helt uhørt at Erna Solberg som statsminister i norge ikke tar til seg motstanden mot avtalene som er nevnt her. Etter min mening er dette grov uforstand i tjenesten og støtter en anmeldelse.

(Bergen, 2018-12-10)

#4

eg signere fordi lande vår som jeg elsker så mye er forråytt

(sandnes, 2018-12-10)

#5

Ved å signere mot folkets vilje er klart brudd på grunnloven

(Filtvet , 2018-12-10)

#10

Dette er dødsstøtet for Europa som helhet

(Fredrikstad, 2018-12-10)

#15

Erna er en SVIKER!!!

(slemmestad, 2018-12-10)

#18

Dette kaller jeg forræderi!!!!

(Moss, 2018-12-10)

#23

Globalisten Erna Solberg må stilles til ansvar for å ha sviktet Norge og nordmenn!

(Lundamo , 2018-12-10)

#31

Erna bør tre av etter et slikt overtramp!

(Lyngdal, 2018-12-10)

#34

Nok er nok, nå må noe gjøres.

(Ålesund, 2018-12-10)

#42

Fordi jeg vil ha Norge som et fritt land,det flotte frie landet jeg vokste oppi

(Stavanger, 2018-12-10)

#46

Fordi jeg vil ikke være me3d på salg av familier i Norge til en slavekontrakt

(Oslo, 2018-12-10)

#47

Fordi jeg ikke ønsker at FN skal styre Norge. Vi er et fritt land og vi skal ta avgjørelser som er til beste for folket. Vi skal ikke slippe inn uintergrerbare muslimer fra Det afrikanske kontinent.

(Drammen, 2018-12-10)

#50

Det Erna nå gjør oppfatter jeg som et klart landssvik.

(5184 Olsvik, 2018-12-10)

#57

Min plikt

(Herøy , 2018-12-10)

#60

Fordi dette er et svik mot det norske folk!

(Drøbak, 2018-12-10)

#64

Politikerne har kjørt over folket og grunnloven vår. Det er ulovlig å underskrive denne fn avtalen. Vi har heller ikke hatt noen folkeavstemming over dette. Dette er et landssvik mot det norske folk og land. Vi ofrer ikke livet og landet vårt, fordi Erna vil ha en plass i fn.

(Oslo, 2018-12-10)

#66

Dette er intet annet enn lands foræderi!!!

(Haugesund, 2018-12-10)

#67

Vi er et fritt folk og takker gode nordmenn for frihetskampen de kjempet under 2.verdenskrig. De har ikke kjempet forgjeves og vi skal fortsette å kjempe for vår egen frihet.

(Fyllingsdalen, 2018-12-10)

#72

Dette er LANDS SVIK !!!!

(Fredrikstad, 2018-12-10)

#73

Du ødelegger landet vårt og utsetter folket for fare!

(Florø, 2018-12-10)

#76

Vår statsminister jobber ikke for nordmenn, hun har nå vært med på å ødelegge vår nasjonale kultur og egenart, og hun har gitt bort bestemmelse og ytringsfrihet for å få en jobb i det glabale systemet når hun nå må gå av.

(Vestfold, 2018-12-10)

#77

Erna er en landsforeder og begått landsvik når hun har gått med på den FN. Befolkningen burde fått sagt sitt. Frekt av henne og håper Erna blir straffa for landsviker sitt

(Kaupanger , 2018-12-10)

#79

Dette er et svik mot Norge og Norges frihet.

(Tynset, 2018-12-10)

#84

Jeg signerer fordi konsekvensene av denne migrasjons katastrofen, som er et gedigent landssvik, kan bli verre for Norge, enn det Vidkun Quisling gjorde mot Norge under andre verdenskrig.

(Kvinesdal, 2018-12-10)

#86

Politikerne og især Erna har gått langt utover sine fullmakter!!

(Oslo, 2018-12-10)

#108

Erna Solberg ødelegge landet og fortjener ikke Norges støtte. Hele Norges regjeringen skulle vært dømt for landsforræderi!

(Berlevåg, 2018-12-10)

#113

Jeg er i mot signeringen av FN’s migrasjonspakt/avtale og signerer derfor dette oppropet.

(Stavanger, 2018-12-10)

#118

Hun har ikke spurt folket!! Dette er IKKE demokrati, skam deg Erna Solberg!

(Tynset, 2018-12-10)

#119

Folket skal bestemme dette.

(Sandnes, 2018-12-10)

#120

Nok er nok

(Gvarv, 2018-12-10)

#129

Statsminister Erna Solberg ikke lytter til folket, som ikke ønsker denne migrasjonspakten.

(Bodø, 2018-12-10)

#130

Jeg mener hun bryter grunnloven

(Gjesåsen, 2018-12-10)

#131

Nok er nok. Det bör väre folkeavstemning og ikke en rett politikerne kan ta seg til rette. Skam deg Erna Solberg

(Ängelholm, 2018-12-10)

#132

Jeg liker å signere ting

(Her, 2018-12-10)

#136

De fleste med litt oppe i toppetasjen vet vel hvorfor man signerer slikt !

(Kirkenær, 2018-12-10)

#137

Forræderi mot det Norske folk

(Stavanger, 2018-12-10)

#139

Fordi innvandring fra muslimske land ødelegger vårt fellesskap og samfunn

(Tromsø , 2018-12-10)

#145

Dette er landssvik

(Stavanger, 2018-12-10)

#146

Jeg er imot den avtalen.

(Seilandsveien 245, 2018-12-10)

#147

Erna Solberg begår landssvik ved å gjøre seg til diktator og selge landet for noen sjokoladeplater.måtte hun få diabetes.

(Ålesund, 2018-12-10)

#151

Erna Solberg selger Norge for egen vinning og fordeler. Hun har avlagt ed på å ARBEIDE FOR NORGE! Dette er LANDS FORRÆDERI!!

(Porsgrunn, 2018-12-10)

#152

Enkelt, vi må hjelpe folk der de er, da hjelper vi så mange som mulig.

(Sørumsand , 2018-12-10)

#156

Enig i anmeldelse for landssvik!

(mjøndalen, 2018-12-10)

#159

Jeg er imot disse avtalene

(Ullensaker, 2018-12-10)

#163

Dette er et grovt, planlagt svik for egen berikelse og anseelse hos globalisttoppene verden over. Regjeringen har bedt media om å holde kjeft og ikke fokusere på avtalen.

(VIGRESTAD, 2018-12-10)

#166

Jeg vil at mine barn og de som skal vokse opp i Norge i fremtiden skal ha et godt og fritt liv.

(Svelvik , 2018-12-10)

#168

Jeg er sterkt i mot at Norges statsminister foræder landet hun er folkevalgt til å styre.

(Sperrebotn, 2018-12-10)

#170

Jeg signerer fordi Solberg-regjeringen er i praksis eneveldig i dag.
Uten vilje og evne til å lytte til, og rette seg etter det norske folket.

(Kristiansund N, 2018-12-10)

#171

En så viktig sak skulle vært lagt fram for det norske folket. Dvs folkeavstemning.

(Drangedal , 2018-12-10)

#172

Nødverge.

(Trondheim, 2018-12-10)

#173

Grunnen er at æ mener sån viktig og alvorlige sak burde det hvert lovpålagt og ha folke avstemning før eventuell signering.

(Gjøvik, 2018-12-10)

#174

§ 1 "Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike." Som en opplysning har hun også brutt mot § 1

(Moss, 2018-12-10)

#177

Jeg signerer for et fortsatt fritt Norge...

(Trondheim, 2018-12-10)

#180

Hårreisende at det sitter politikere som higer så etter eu , bare vedtar saker over hodene på folket ! Misliker parti demokrati,der de lar folk få stemme over viktige saker. Kommer ikke stemme mer på noen .

(Åsgårdstrand, 2018-12-10)

#185

Norges leder, ignorerte Norges befolkning og de som bygget landet.

(Støren, 2018-12-10)

#188

De har sold ut vårt fedreland

(Florø, 2018-12-10)

#190

Fordi Erna Solberg har gått for langt, og hun maler sin egen kake, uten å tenke hva hennes jobb er. Nemlig å jobbe for det norske folk. Erna er som folkevalgt, samtidig folkets tjener.

(Trondheim , 2018-12-10)

#192

Brudd på grunnlova skal påtalast

(Ørsta, 2018-12-10)

#193

For de jeg og mener at Erna Solberg kjøre over det norske folk

(Gjesdal, 2018-12-10)