Nei til gruvedumping i Repparfjord!!

Kommentarer

#3

Elsker fjorder

Erlend Kåsereff (Drammem, 2018-11-30)

#5

Miljø og urfolksrettigheter er rett og slett viktigere enn et privat selskap sin søken etter penger å stappe i egen lomme.

Magnus Jentoft (Trondheim, 2018-11-30)

#21

Ikke dump i Repparfjord, dump regjeringa.

Martine Furnes Moen (Kristiansand, 2018-12-04)

#39

Vi må jo ta vare på natur og dyreliv.

Tor-Arne Bundesen (2730 Lunner , 2018-12-19)

#59

Naturen skal vere rein og ein råvareressurs, ikkje ein stad ein skal dumpe i.

Stine Grøneng (Balestrand, 2019-02-15)

#64

Som tidligere sportsdykker har jeg sett med egne øyne hva dumping gjør med norske fjorder. Et meget trist syn når alt liv er dødt

Tone Westergård (Bryne, 2019-02-16)

#67

Vern av naturen går først!!

Sissel Karlsen Fjeldet (Vestre Gausdal, 2019-02-16)

#70

Jeg har dessverre ikke forslag til alternativ plass for dumping av miljøfarlig avfall, men jeg ønsker å bevare Repparfjorden fri for giftige stoff

Ingjerd Fjøsne (Nittedal, 2019-02-17)

#82

Jeg liker fjorder!!

Tor-Arne Vikingstad (STAVANGER, 2019-02-19)

#83

Godtar IKKE at naturen ofres for å gi gruveselskap maks fortjeneste. Skal det drives gruvedrift, så skal også gruvedriften ta kostnadene med å rydde vekk avfallet uten negativ påvirkning på naturen! Burde være et selvfølgelig krav!

Stein Roger Pedersen (Kongsberg, 2019-02-19)

#84

Jeg vil verne om kulturen til sjøsamer og reindriftssamer og naturgrunnlaget deres. Jeg er også opptatt av miljøet og at vi må slutte å dumpe gift i norske fjorder.

Turid Nilsendrammem (Drammen, 2019-02-19)

#86

jeg synes dette ikke hører hjemme i naturen.

Jenny Gulbrandsen (ARENDAL, 2019-02-22)

#88

Jeg er sterk motstander av kapitalismen og borgerlig politikk. Jeg nekter å se Norge bli ødelagt av disse menneskene.

Einar Vasvik (Sandefjord, 2019-02-22)

#95

Jeg signerer fordi jeg vil ikke at natur med fjell og sjø skal bli ødelagt for mange hundre år framover for at noen få skal bli rike!

Solveig Agdestein (Asker, 2019-10-01)

#102

I am really concerned that Norway, a formerly respectable and respected country within the international EES/EU agreement has:-
1) breached convention ILO 169 and with regards to indigenous Sámi rights by permitting a drift license for mining to Nussir ASA.
2) an intention to commit the most serious environmental crime by allowing mine tailings in Repparfjord.
I sincerely hope that the United Nations will prevent Norway from:-
1)chairing the Security Council at the UN.
2) flaunting her hypocritical Prime Minister as a phoney representative promoting the health of global oceans when Norway is planning to dump toxic waste in her own waters.

Karen Lewis (Stockholm, 2019-12-12)

#105

Dumping av gruveslam i Repparfjorden er respektløs galskap.

Thomas Alexander Skog (Oslo, 2019-12-12)

#109

Fordi vi kloden vår trenger at vi begynner å ta fornuftige valg.

Kristina Ringvold (Oslo, 2019-12-12)

#114

Jeg signerer fordi dette er ett hån mot primærnæringene i området, folk som i generasjoner har livnært seg av sjarkfiske og reindrift er ikke viktig for dagens regjering.

Anna Pedersen (Trondheim , 2019-12-12)

#118

Norge som en nasjon som får mye skryt av andre nasjoner, for det vakre landet og den rene skjønne naturen som nesten ingen andre europeiske land har lenger, bør holde seg unna profittenking og miljø forurensning. Massen fra gruvedriften kan land-deponeres!!!!

Michel Jürgensen (Myre, 2019-12-12)

#128

Jeg signerer dette fordi ærlig talt, bruk suppehuet!

Kjerstin Bakkevoll (Oslo, 2019-12-12)

#130

Det er bare helt feil og elendig miljøpolitikk!

Bjørn Nyheim (Hagan, 2019-12-12)

#131

Detta är vansinne!

Eva Conradzon (Umeå, 2019-12-12)

#132

Galskap å motarbeide naturen ved å fylle Repparsfjorden med gruvestøv/slam.

Rolf Magne Skogen (Egersund, 2019-12-12)

#137

att det räcker nu!

Liz-Marie Nilsen (Kåbdalis, 2019-12-12)

#138

Det er ikke bærekraftig for generasjonene som kommer etter oss å forurense jorden vi lever på. Resirkulering av allerede eksisterende kobber er en vinn vinn løsning, milliardene vil ikke strømme til noen få sine skattefrie kontoer på denne måten, men ingen har rett til å ødelegge livsgrunnlaget for samer, fisken og fremtidige generasjoner kun med tanke på fortjeneste.

Jenni Sandnes (Sander, 2019-12-12)

#140

Jeg er imot gruvedrift og dumping av giftig avfall i norske fjorder 👿👿👿

Ann Karin Kvernmo (Gratangen , 2019-12-12)

#141

Er totalt imot forurensning og miljøkriminalitet!

Gunnhild Robertsen (Vestfold , 2019-12-12)

#145

det er så respektløst!

Kaare Sommerseth (SVOLVÆR, 2019-12-13)

#146

Nei til NUSSIR

Kristina Grundt (Hammerfest, 2019-12-13)

#148

Gruveavfall må behandlast, ikkje dumpast.

Thor Warberg (Ål, 2019-12-13)

#149

Jeg ikke er motstander av gruvedrift, men av dumping av avfall i fjorden.

Marius Johansen (Hammerfest, 2019-12-13)

#150

Det er en varslet miljøkatastrofe som myndighetene vil iverksette, ved å tillate dette prosjektet.

Berit Wæraas (Holmestrand , 2019-12-13)

#155

Jeg signerer fordi det er forkastelig å fylle fjorder med avfall og gift. Vi må slutte med å ødelegge fremtiden til barna våre.

Trine Kvarenes (Bergen, 2019-12-13)

#156

Det er galskap å skal ødelegge havet

Mona Engebretsen (Kragerø, 2019-12-13)

#162

idiotiet MÅ stoppes i tide .. INGEN fleire fjorder trenges å dumpes !!!!! vi gjell'er IKKE havet!!

Per Idar Pedersen (Samuelsberg, 2019-12-14)

#163

..fordi æ bryr mæ..

Atle Schwenke (Tromsø, 2019-12-14)

#165

Jeg vil ha rene fjorder.

Tone Mathisen (Sørkjosen , 2019-12-14)

#167

Jeg signerer fordi Norge i 2019 skal vite bedre enn å forgifte fjord og hav!!!

Terje Wikran (Vikran, 2019-12-14)

#170

Jeg er sterkt imot havdeponi på verdensbasis og især i våre sårbare lakse Fjorder.

Ronny johan Kanck (Tromsø, 2019-12-14)

#172

Naturgrunnlaget er vår langsiktige livsforsikring. Det er langt viktigere enn kortsiktig økonomisk fortjeneste i en pengeøkonomi.

Per Inge Oestmoen (Karasjok, 2019-12-14)

#180

Er glad i nAturen og dumping i Repparfjorden er miljøkriminalitet

Lisbeth Gyltnes (Harstad, 2019-12-14)

#181

Det er på tide at vi setter foten ned mot fortsatt rasering av naturområder.

Wenche Motrøen (Harstad , 2019-12-14)

#189

Jeg er imot forurensing av hav å land

Svein olaf Aune (Ifjord, 2019-12-14)

#193

Repparfjorden er gyte og oppvekstområde for lodde og kysttorsk, som for øvrig står på rødlista fordi den er utryddingstruet.

Benn Larsen (Tana, 2019-12-14)

#195

Fordi æ ikkje stole på kapitalistan!

Gørill Vitsák (Samuelsberg , 2019-12-15)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook