Nei til bussing- la Fagerengelevene beholde nærskolen sin!

Kommentarer

#13

Jeg er enig

(Tromsø, 2018-10-23)

#15

Jeg signerer fordi jeg ønsker at mine barn skal ha muligheten til å gå på skolen til fots og jeg støtter de argumentene FAU kommer med.

(Tromsl, 2018-10-23)

#19

Har en jente i 2 klasse og en gutt som går i 3 klasse på Fagereng.

(Fagereng , 2018-10-23)

#25

Enig i konklusjon og begrunnelser for denne. Et vedtak basert på et «overtidsforslag» for fem dager siden, som ikke er utredet konsekvensene av (økonomi, miljø, helse, sikkerhet, praktisk gjennomføring, mv.), som strider mot grunnleggende helse- og miljøpolitiske mål, som innebærer et prinsipp om «lengst unna» for en krets som øker i størrelse, som neppe er mulig å gjennomføre som en langsiktig løsning, og som dessuten er i strid med to innstillinger fra administrasjonen, vil være uforsvarlig og - ikke minst - helt uforståelig.

(Tromsø, 2018-10-23)

#29

Jeg har to, etterhvert tre, barn på Fagereng skole som må bussen til og fra et helt unaturlig sted som vil ta enormt mye av den lille fritiden man har igjen. Det skal være helt uaktuelt å velge noen annen løsning enn Sommerlyst for Fagereng-elever.

(Fagereng, 2018-10-23)

#32

Store deler av Fagereng barneskole har gangavstand og trygg skolevei til nærskolen Sommerlyst ungdomsskole - dette er ikke tilfellet for skoleveien til Langnes ungdomsskole som under ingen omstendigheter tilfredsstiller krav til nærskole for Fagereng skolekrets. Biltransport for samtlige Fagerengelever til og fra skole (i tillegg til biltransport til innendørs idrettsaktiviteter som også foregår på nordøya) er en uakseptabel løsning både mht folkehelse, klima, nærmiljø, og økonomi. Geografisk inndeling av skolekretsene vil ivareta målsetningen om at de fleste elever skal kunne gå eller sykle til skolen og er dermed en bedre løsning for flere elever.

(Hansmarkvegen 22, 2018-10-23)

#34

Jeg mener at elever fra Fagereng tilhører skolen i sitt nærmiljø!

(Tromsø, 2018-10-23)

#39

Vil ikke at barna våre skal busses langt daglig, ønsker at mine barn skal få lov å være fysisk aktiv

(Tromsø, 2018-10-23)

#59

Har unger på skolen

(Tromsø, 2018-10-23)

#60

Bussen er et dårlig alternativ.

(Tromsø, 2018-10-23)

#61

Jeg finner det merkelig at miljøbyen Tromsø i det hele tatt vurderer å legge Fagereng (den skolekretsen som er lengst unna) til Langnes ungdomskole. Skal altså Skolekretsen til Langnes ungdomskole strekke seg fra nordspissen til sydspissen? Alle disse barna må busses til og fra skolen. Hvor tidlig må de være på skolen for å unngå trafikken i Giæverbukta om morgenen? Mnge barn i dag har skoleveien som eneste fysiske aktivitet i løpet av dagen. Skal de i fratas dette og heller sitte på buss i 1-2 timer om dagen? Denne passiviseringen fører også til at de kanskje heller ikke fåt tid til sine fritidsaktiviteter og blir enda mer inaktive. Det er også kjent at de vaner barn får ofte tar de med seg i voksen alder. Skal de nå lære seg at man kjører overalt hvor man skal? Hvordan vil dette vise seg i det lange løp når alle dagens unge blir voksne og kjører rundt i miljøbyen Tromsø? La barna i Fagereng skolekrets få Dommerlyst som nærskole og la de gå eller sykle til og fra skolen. Dette vil lønne seg på lang sikt - både helsemessig, økonomisk og miljømessig.

(Tromsø, 2018-10-23)

#73

Jeg signerer fordi nærskoleprinsippet er viktig, folkehelseperspektivet er viktig - ungdommene kan gå til skolen, får venner i nærområdet, det er langt til både Langnes og Grønåsen - buss må benyttes, det er lite miljøvennlig, tar lang tid og er dyrt.

(TRomsø, 2018-10-23)

#78

Elevene bør gå på nærskolen sin. En skole de kan gå/sykle til

(Fagereng, 2018-10-24)

#83

Fordi søskenbarnet mitt skal få ha begge barna på samme skole (Den nærmeste).

(Sjøvegan, 2018-10-24)

#88

Fagereng barn hører hjemme på Sommerlyst.

(Vangberg, 2018-10-24)

#96

Alt annet enn et miljøtiltak.

(Tromsø, 2018-10-24)

#106

Blant de alternitiver som er lagt på bordet og som diskuteres er forslaget som innebærer buss for samtlige elever fra Fagereng skolekrets til Langnes u.skole blant de dårligste, om ikke det aller dårligste! Kommunen bør i størst mulig grad legge til rette for kortest og tryggest skolevei for flest mulig elever. Nærskoleprinsippet og folkehelse bør tillegges størst mulig vekt for flest mulig elever, slik man allerede har kommet fram til i administrasjonen og ved politisk behandling i kommunen.

(TROMSØ, 2018-10-24)

#111

Jeg signerer fordi forslaget om bussing av elever fra Fagereng skole til Langnes strider mot enhver fornuft, er kostbar, frarøver elever unødig tid og mulighet til fysisk aktivitet.

(Tromsø, 2018-10-24)

#115

Det er urimelig at Fagereng elever skal busses til Lagnes skole. Det er både kostbart for kommunen og dårlig folkehelse&miljøpolitikk.

(Vangberg, Tromsø, 2018-10-24)

#121

Jeg ønsker at mine barn skal kunne gå til sin nærskole og ha medelever som bor i nærområdet.

(Tromsø, 2018-10-24)

#124

barn må få få gå på skolen som er nærmest!

(Tromsø, 2018-10-24)

#133

Jeg syns det er viktig at barn få gå på sin nærskole.

(Tromsø, 2018-10-24)

#140

Dette kan umulig være en god løsning for ungdommene!

(KIRKENES, 2018-10-24)

#153

Vi vil beholde skolen i nærmiljøet .

(Tromsø, 2018-10-24)

#164

Har barn på skolen

(Tromsø, 2018-10-24)

#170

Jeg har signert

(Tromsø , 2018-10-24)

#175

Buss og bil til Langenes er både en tidstyv og en miljøutfordring.

(Kirkenes, 2018-10-24)

#179

Jeg signerer fordi jeg vil at Fagereng-elevene skal få gå på den nærmeste og beste ungdomsskolen.

(Tromsø, 2018-10-24)

#185

Nei til bussing for Fagereng elever. Ja til nærskole på sommerlyst

(Tromsø , 2018-10-24)

#190

Jeg signerer fordi jeg vil at ungen min skal gå på nærskolen sin. En stor verdi å kunne gå på skolen.

(Tromsø, 2018-10-25)

#200

Svært mange grunner til at bussing av elever bør unngås!

(Tromsø, 2018-10-26)