Nei til maktmisbruk i kunstfeltet!

Kommentarer

#3

Jag signerar av solidaritet för fältet mitt! Vi måste gemensamt jobba för ett fält där maktmissbruk är oakseptabelt och där jämställdhet (för alla) är en självklarhet! Times up! <3

(Oslo, 2018-06-22)

#7

För samtiden, framtiden och kommande generationer!

(Tromsø, 2018-06-22)

#17

Viktigt.

(Tromsø, 2018-06-23)

#21

Det er på tide Å rydde i forholdene. Vi er så sårbare med lave inntekter. Folk strekker seg altfor langt, tror de er alene, og tier. Ikke vanskelig å tråkke på og utnytte kunstprodusenter.

(Trondheim, 2018-06-23)

#27

Dette er en viktig sak som angår oss alle. Kunstnere mangler ofte det apparatet rundt sin praksis som andre arbeidsplasser ofte har. Det er derfor viktig for kunstnere og kunne ha rammer rundt sin praksis som skaper trygghet og viten om hvor og hvordan en kan rapportere slike hendelser. Maktmisbruk er ikke greit, og sterke institusjoner og andre aktører må være bevisst dette forholdet i alle samarbeid, spesielt med de som kommer inn i et arbeidsforhold utenifra og i kortere perioder.

(Sandnes, 2018-06-24)

#81

Ja, til et tryggere kunstfelt!

(Trondheim , 2018-06-24)

#114

Jeg signerer fordi det ikke finnes noen grunn til ikke å gjøre det. Maktmisbruk må bekjempes, enten misbruket utøves av kvinner eller menn.

(Stavanger, 2018-06-26)

#143

Maktmisbruk bør ikke foregå i noen felt og i kunstfeltet er man ekstra sårbar i møte med mennesker i maktposisjoner. Det er ekstra viktig å få snudd på en stilletiende samtykke, til et null aksept.

(Oslo, 2018-06-27)

#155

Av alle grunner :-)

(RØST, 2018-06-28)

#157

Takk for at dere er med på å synliggjøre en normalisert ukultur, og at dere gjør noe konkret for å endre feltets bevissthet og situasjon. Fortsett med det viktige arbeidet!

(Trondheim, 2018-06-28)

#190

Jeg har selv delt min historie med denne Metoo- kampanjen og ønsker at den når ut til så mange som mulig for på den måten å gjøre en forskjell!

(Oslo, 2018-06-30)