Riksrevisjonen må nå granske prosessen ved valg av flybase på Evenes

Kommentarer

#401

Jeg signer fordi jeg er i mot Regjeringen og Ap`s rasering av vårt forsvar og unødvendig bruk av milliarder av skatte penger til et prosjekt som ble lagt i møllposen. I tillegg legges det meste av forsvar i Nord Norge brakk og flyttes sørover.

Waldemar Paulsen (Andenes , 2018-05-28)

#402

Prosessen som er fulgt, er i strid med regelverket for hvordan man skal kvalitetssikre økonomiske beregninger som er en vesentlig del av grunnlaget for Stortingets vedtak.

John Helmersen (8484 Risøyhamn, 2018-05-28)

#403

Det er tull å kaste milliarder på evenes når det kun er snakk om å bruke millioner får å drive Andøya. Dette er skattepenger vi som velgere/borgere betaler inn. Å det blir ikke rett at dere som styrer ikke ikke en gang skjønner konsekvensene på lang sikt.
Jeg ser ingen fornuft i dette. om det finnes en grunn som gjør at vi folket kan skjønne denne avgjørelsen, så kom får fan med den. Nå er det nåkk løyn.

Bjørn-Tore Henningsen (Stamsund, 2018-05-28)

#410

Dette er et stort feilgrep.

Øyvind Holdhus (Tromsø, 2018-05-28)

#416

Her er det gjort mye feil valg ved å velge Evenes

Kjell Olav Tunheim (Salangen, 2018-05-28)

#418

Syns saken virker meget tvilsom Og at det fremkommer at Evenes verken har plass eller egner seg til base både for QRA og MPA. I tillegg at oppbyggingen kommer til å koste mange milliarder mer enn det som stortinget er opplyst om!

Linda Bakkeløkken (Aurskog, 2018-05-28)

#423

Hele prosessen har vært feil.

Ola Isaksen (Andenes, 2018-05-28)

#428

Vårt demokrati er i fare hvis politikere ikke følger de lover og regler som gjelder når så store bestemmelser skal tas!

Hilde Ann Schaug (Andenes, 2018-05-28)

#430

Løvebakken må ha mistet all form for logisk/ fornuftig tenkning. Skulle vært slik som i andre bedrifter , att noen faktisk er ansvarlig for galskapen !

Jostein Naustvik (Lødingen, 2018-05-28)

#431

Manipulering av tall og fakta fra en stor del av våre folkevalgte, Stortinget får feil og mangelfull informasjon. Stopp pengesløseriet som vil gi oss dårligere forsvar. Rydd opp i denne saken på en redelig måte! Hele Norge skal forsvares av Norske styrker

Vårin Forøysund (Sigerfjord, 2018-05-28)

#436

Andøya flystasjon har blitt vedtatt nedlagt på feil grunnlag. En river ikke landets beste flystasjon med alle fasiliteter og 60 års ekspertise, for å bygge opp fra scratch på et sted som av fagmilitære regnes som uegnet til formålet. Dette blir ingen besparelse, men et gedigent pengesluk. Dessuten svekker den Norges forsvarsevne i nord.

Runa Jelstad Ugstad (Klokkarstua, 2018-05-28)

#438

Støtter Andøya flystasjon, å mener at dette er en manipulert prosess som bør ettergås.

Lill-Bente Paulsen (Ballangen, 2018-05-28)

#439

Jeg signerer fordi det virker som det går prestisje i saken og alt de involverte partiene ikke ønsker å innrømme det. Det er viktig at norsk forsvar er så bra som mulig og at vi ikke sløser bort penger på å lage ny infrastruktur vi allerede har.

Alf Henrik Sauge (Kongsberg, 2018-05-28)

#443

Oddvar Aune

Oddvar Aune (Andenes, 2018-05-28)

#447

Hele saka er tuftet på usannheter og faktafeil av dimmensjoner...

Dag Jørgensen (Bleik, 2018-05-28)

#449

Meget viktig

Odd Bahr (Harstad, 2018-05-28)

#450

Vil ha den beste stasjonen i Nord Norge

Bjørnar Jørgensen (ANDENES, 2018-05-28)

#454

Jeg er enig i at dette bør granskes nærmere av Riksrevisjonen

Sissel Karlsen (Bodø, 2018-05-28)

#457

Det er hårreisende at ikke alle fakta er lagt frem og selv de som finnes understøtter ikke det valg som er gjort.

Grete Johansen (Gressvik, 2018-05-28)

#458

Sompon Supanok

Sompon Supanok (Bua Yai, 2018-05-28)

#460

Fordi: Landets sikkerhet kommer først, og ved å flytte flyplassen fra Andenes, begår politikerne en gedigen feil - i gjen.

Rolf Johnsen (Svolvær, 2018-05-28)

#464

Beslutningen virker svært tynt begrunnet

Hendrik Arve Sandanger (Sotra, 2018-05-28)

#466

Uenig med ved9

Jørn Andreassen (Andenes , 2018-05-28)

#467

Ønsker å bevare demokratiet. Ønsker troverdighet og tillit til prosessene. Juks, feilinformasjon, manipulering og lobbyering er fremtredende i dagens situasjon.

Jan Søreng (Andenes, 2018-05-28)

#472

Vedtaket om å flytte mpa fra Andenes til Evenes er gjort på feil grunnlag...

Svenn Oluf Kristiansen (Dverberg, 2018-05-28)

#473

Det e galsksap å legge en overvåkningsbsse oppå et platå med plass te ingen ting....

Rainer Andersen (Silsand, 2018-05-28)

#474

Min tidligere kunnskap tilsier at Andøya flygeteknisk er en vesentlig bedre flyplass enn Evenes og passer utmerket til MPA formålet.
Kan derfor ikke skjønne at det er nødvendig å legge ned en fult oppegående base til en verdi av 30 milliarder, for så å bygge opp en ny base noen få mil unna. Evenes vil som Ørland bli et pengesluk uten ende i årene som kommer. Dette er penger som kunne vært benyttet til samfunnsnyttige formål.

Hallgeir Larsen (Kristiansand, 2018-05-28)

#475

Toine C.Sannes har helt rett her.

Tommy Larsen (Andenes, 2018-05-28)

#476

Forde jeg mener at Regjeringens vedtak er fattet på feil grunnlag.

Bjørg Ellen Andresen (Lillehammer, 2018-05-28)

#481

Ikke enig om nedleggelse av Andøya Flystasjon

Rune Adolfsen (Kattem, 2018-05-28)

#487

Evenes flyplass kommer til og bli et milliard sluk uten like!

Lasse Strøksnes (Myre, 2018-05-28)

#489

Jeg støtter det ,og er en del av meg er oppvokst på andenes.beholde militær og flystasjon.begrunn at beholde arbeide plasse og godt forsvare nord-norge. Økonomisk forsvare beholde i andenes

Rafael Antonio Karlsen (Bodø, 2018-05-28)

#491

Det er lagt ned så mye kapital i infrastruktur i denne flyplassen og legge den ned nå rimer ikke.

Bjørn Berg-Olsen (Ytre Enebakk, 2018-05-28)

#492

Jeg synes at hele prossen Andøya -Evenes Lukter av juks å tall triksing i favør for Evenes,
Det er Sløseri med skattebetalerens Penger å bygge ny MPA/QRA Base på Evenes, når det allerede er en super operativ Base på Andøya , Med plass til alt Luftforsvaret måtte ønske å ha på en base. ER EN SKANDALE Å PENGESLØSING UTEN SIDESTYKKE DET MAN NÅ ER VITNE TIL !!

Torstein Eilertsen (Senja, 2018-05-28)

#493

Dette fordi vedtaket fra 2016, vedr. nedleggelse av Andøya Flystasjon og bygging av ny base vil være en politisk skandale ti ganger større enn stortingsgarasjen, og vil bli den største forsvarspolitiske og samfunnsøkonomiske tabben i Norsk politisk Historie!!

Gunnar Karoliussen (Andenes, 2018-05-28)

#495

Fordi hele prosessen ikke er gjort etter Storting og Regjeringens egne regler for igangsetting av store offentlige prosjekter. Her er vedtaket fattet om flytting først.

Magnar Svandal (Andenes, 2018-05-28)

#501

"Kart og terreng" ser overhodet ikke ut til å stemme, og det gis overhodet ikke utfyllende svar på enkle og saklige spørsmål. Mistilliten er forlengst et faktum.

Oddbjørn Kristiansen (Andenes, 2018-05-28)

#505

Støttes

Ketil Johnsen (Stokmarknes, 2018-05-28)

#506

Alle 52 kortene skal på bordet.

Rune Elverum (Sjøvegan, 2018-05-28)

#509

Det virker meningsløst å flytte en flybase som er godt etablert med den beste plasseringen!

Ragnhild Hoggen (Åmot, 2018-05-28)

#512

Jeg ble utdannet befal fra Hæren på Heistadmoen i 1965 og har siden den gang fulgt godt med i forsvarets utfordringer, både faglig og politisk.
Saken om å flytte fra Andøy til Evenes virker uforståelig for meg, derfor min underskrift, men
det er sikkerhetsmessig langt alvorligere og ikke minst vanvittig mye mer kostbart å flytte hovedflybasen fra Bodø til Ørland. Hvorfor blir ikke det gransket?

Bjørn Eiring (Bodø, 2018-05-28)

#516

Valg av Evenes er feil. Det er mye som ikke stemmer

Irene Nilsen (Bleik, 2018-05-28)

#524

Galskap og pengesløseri å flytte flybasen på Andøy til Evenes

Elsa-Helen Flaate (Sørreisa , 2018-05-28)

#526

Er fra Lofoten, og skremt over rasering en i nord! Viktig å ta vare på Andøya flystasjon,og sikre forsvar av Nord Norge.

Mire Gjernes (Skallestad , 2018-05-28)

#527

Dette er ikke til det beste for landet. Et pengesluk er besluttet, uten at det vil gi Norge et bedre forsvar. Uforståelig. Korrupsjon?

Trude Johansen (1481, 2018-05-28)

#544

Som tidligere flyger i Luftforsvaret på mange typer fly og helikoptre, og senere senior strateg for Forsvaret, kjenner jeg basene og kapasitet, lokalsamfunn og kostnader som politikere og andre har lett å overse. Det er graverende det som har skjedd, og noe Riksrevisjonen virkelig bør granske. Dette vil koste landet svært mye og lukter en alvorlig kostnadsoverskridelse.

Steinar Almelid (Asker, 2018-05-28)

#547

Jeg signerer fordi politikerne har vært for arrogante i denne saken.

Jonn Tore Hansen (Sortland, 2018-05-28)

#551

Jeg gir meg ikke

Ingebjørg Skog (Andenes, 2018-05-28)

#557

Lempfeldig forhold til fakta, bevisst tilbakeholdelse av informasjon. Et forhold til kostnader som kun er ment å skaffe tillatelse til igangsetting for deretter be om ekstra midler når prosessen er kommet for langt til å reverseres. Konsekvensene på tas nå for å unngå ett merforbruk slik vi i dag ser på Ørland (fra 5 til 25 med). Dette er kun med å skape ytterligere politikerforakt, så her vil en få en vinn-vinn situasjon ved å få alt på bordet, for deretter reverse denne meningsløse sløsingen med våre skattepenger og neglisjering av personell og lokalsamfunn.

Leif-Martin Henriksen (Ski, 2018-05-28)

#563

Jeg signerer pga offentlig sløseri på å legge ned en velfungerende base for å bygge opp en ny på IKKE egnet sted. Det er til å gråte over

Tor Killie (Kongsberg, 2018-05-28)

#571

Dette er en stor feil! Dette må gåes nærmere etter sømmene!

Mona Woll (Tromsø, 2018-05-28)

#574

Nå må vi la fornuften råde. "Blårussen" har gjort nok mange tabber tidligere. Jfr Olavsvern blandt annet.

Knut Robertsen (9419 Sørvik, 2018-05-28)

#579

Jeg støtter forslaget.

Ella Pedersen (Åse, 2018-05-28)

#580

Hindre russisk invasjon. Hindre milliardsluk.

Bjørn Frølandshagen (Oppegård, 2018-05-28)

#582

Dette er muffens .

Rolf Jensen (Andenes, 2018-05-28)

#587

Dette er plassen jeg kommer ifra.

Britt-Iren S Winther (Oslo, 2018-05-28)

#588

Mangler tillit til prosessen ut fra:
-tall-manipullasjon
-ingen kvalitetssikring
-feil-informasjoner
-mv

Svein Ottar Mathisen (Aars, 2018-05-28)

#592

Regjeringen og AP driver et politisk spill i deñne saka og ser bort fra alle de faglige innspillene som er kommet mot denne flyttinga. Saka må derfor granskes nøye!

Unni Glad (Sortland, 2018-05-28)

#593

Fordi Andøya e d beste alternativet

Are Salomonsen (Vadsø, 2018-05-28)

#594

Jeg har i lengre tid fulgt med på det som har framkommet av fakta-opplysninger fra fagmilitære både i tjeneste og pensjonister, samt andre relevante fagfolk. Her er det så MYE framlagt materiale som TYDELIG viser at EVENES flyplass er et dårlig valg, både militært sikkerhetsmessig, topografisk i forhold til innflyvning, begrensning av muligheter for utvidelser og økonomisk.

Willy Erik Tverodd (Halden, 2018-05-28)

#596

Jeg har ikke funnet noe som gjør Evenes mer egnet enn nåværende Andenes.!!!

Harty Bertheussen (Degerford, 2018-05-28)

#599

Rett skal vera rett. Å byggja ned to velfungerande forsvarslokasjonar og så opprette eit nytt er i seg sjølv sløsing med skattebetalarane sine pengar. Dessutan virkar det som etter forsvarsfagleg vurdering at Andøya er betre egna til militærflyplass i framtida.

Olav Flaate (Sørreisa, 2018-05-28)

#600

Jeg ennå ikke har sett noen argumenter for at det er smart å samle alle egg i samme kurv og at det skal være enklere å forsvare en flyplass mellom bakkar og berg enn ut med havet.

Odd-Asbjørn Brovold (VADSØ, 2018-05-28)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...