Riksrevisjonen må nå granske prosessen ved valg av flybase på Evenes

Kommentarer

#3411

Det er utrolig at Evenes var det beste alternativet når en kjenner til både flyforholdene og naturen rundt. At det vil bli billigere er også utrolig da mye av det som trenges allerede var og er på Andøya.

Rita Bråten (Lusetjernvn.54, )

#3420

Dette er den mest suspekte avgjørelse som er tatt i forsvaret noensinne!!

Arnor Nilsen (Birketveit 75 , )

#3421

Jeg signerer fordi hele prosessen helt tydelig viser at fellesskapets verdier sløses bort på en løsning som er betydelig dårligere enn å beholde basen på Andenes.
Dette er enda et bevis på dårlige valg for Forsvaret som er gjort over en rekke år.
Jeg nevner bl.a. kjøp av helikoptre, marinefartøy, nedleggelse av kystfort og andre forsvarsanlegg.

Geir Winther (Skutvik, )

#3422

Valget er korrupt

are salomonsen (Vadsø , )

#3423

Valget fremstår som fullstendig galematias og langt underlegen Andøya på absolutt alle plan. Økonomi, utbyggingsmuligheter, flyforhold, etc. Her har det skjedd en god gammel hestehandel i kulissene. Ikke greit!

Ralf Jørgensen (Oslo, )

#3424

Det er påfallende hvor mange dårlige og dyre løsninger våre politikere har valgt de siste 10-årene, nedleggelsen av Andøya og flytting til Evenes fremstår som ett av de verste eksemplene på dette.

Randi Sivertsen (Bodø, )

#3431

Dette er en avgjørelse som er tatt på feil informasjon fra Forsvaret.

Kjetil Andersen (Sandefjord, )

#3434

Ønsker at hele saken blir gransket og at saken blir offentgjort.

Steinar A Grønhaug (Tønsberg, )

#3435

Som tidligere flyver ved 333 skvadron og senere i SAS, med over 25000 flytimer, så er det ufattelig at Evenes blir valgt fremfor Andøya. Virker som det har vært en råtten prosess!

John Lunde (Asker, )

#3437

Det er viktig å få belyst de grep og metoder som er brukt i denne saken, der de reelle kostnadene for Evenes er holdt kunstig lav, mens kostnadene for videreføring av Andøya, er skrudd kunstig kraftig opp.
Dette er misbruk og sløsing av skattebatalernes penger.
Man kan stille spørsmålstegn vedrørende regjeringen og daværende forsvarsminister, Ine Søreide, har holdt tilbake viktig informasjon for Stortinget.

Frode Monrad (Mo i Rana, )

#3438

Jeg signerer fordi de grunnleggende anbefalingene og PwC-frapportens innhold, samt den politiske behandlingen har store mangler og beviselige feil. En feil beslutning vil påføre Norge en varig faglig svekkelse av vår MPA-kapasitet.

Jens Odd Hoxmark (Kongshavn, )

#3439

Jeg signerer fordi jeg ikke kan se hverken fornuft eller fordel i å flytte. Det er faktisk helt galskap i mine øyne. Andøya er jo helt klart et mye bedre alternativ da det fir det første allerede er oppbygd- men også beliggenhet i forhold til alt. GALSKAP OG SKIKKELIG UFORNUFT å flytte basen. Har ikke hørt NOEN god grunn for hvorfor dette skal være smartere!!🤯

Linda Larsen (Tromsø, )

#3451

Sannheten og fakta må frem i lyset.

Magne Ossletten (Saltstraumen , )

#3456

Jeg signerer fordi jeg ikke har tillit til at valget av Evenes er best for Forsvaret av Norge!

John Alan Haugen (Saupstad, )

#3458

Dette er en dårlig skjult politisk hestehandel som setter vårt lands sikkerhet og suverenitet i fare

Jarle Ø Ørsleie (Aremak, )

#3459

Syns vedtaket om flytting er galskap

Vibeke tveit (sortland, )

#3460

Her er det noe som er galt.

Jon-Frode Rian (Tromsø, )

#3461

Jeg ønsker den hele og fulle sannhet skal kommer fram i dagslyset hvorfor MPA flyttes til Evenes

Tore Svendsen (5943, )

#3464

Det er viktig

Torben Sele (Øydegard, )

#3467

Jeg er imot at inkompetente politikere sitter med bukta og begge endene i en sak som faktisk berører hele landet når de raserer militær infrastruktur !

Knut Arne Ness (Svolvær, )

#3474

Fordi at kostnader skjules og at flyttingen er et basert på et vanvittig vedtak som koster samfunnet alt for mye.

Mihaela Spulber (Andenes, )

#3475

Jeg signerer fordi hele saken er tydelig politisk manipulert, og fremgangsmåten for å skjule vesentlige og påviselige feil i prosessen er ikke et demokrati verdig

Yngve Larsen (Andenes, )

#3478

Jeg signerer fordi jeg mener beslutningen er grunnleggende feil

Per Christian Tronesvold (Trondheim, )

#3486

Støtter

Jan Edvardsen (Andenes, )

#3493

Beslutningen er tatt på feilaktig kostnadsgrunnlag.

Knut Hanssen (Oslo, )

#3498

Galskap å legge ned en fullt operativ flybase.

Per Ovesen (Alta, )

#3500

Jeg signerer, fordi opplysninger er underslått eller ikke undersøkt tilstrekkelig. Det blir dyrere å flytte basen til Evenes og en steategisk dårlig løsning.

Inger Thorbjørnsen (Oslo, )

#3501

Fordi det må være noe som er alvorlig galt!

Anita Hennie (Andenes, )

#3508

Jeg signerer fordi valget av Evenes er tatt på feilt grunnlag.
Kostnadene er ikke reelle.
Vi lar oss ikke lure.

Dag Bjørn Norvoll (Molde, )

#3510

Dette er ikke økonomisk ei heller forsvarsmessig smart.

Jørn Adler-Bruhn (Fetsund , )

#3512

Dette er bare helt feil. Kan inne forstå disse valg som ande en personlige.

Jan Magne Jensen (EGERSUND , )

#3513

Den økonomiske og faglige vurderingen er fullstendig feil. Det er en skam at at ingen viser kunnskap ved Å ta tak i saken på alle nivå

Heidi Lødding (Steinsvika, )

#3516

Å flytte basen til Evenes er både økonomisk og operativt galskap.

Jan Chr Fredriksen (Jessheim, )

#3517

Jeg signerer fordi dette er storstilt sløsing med fellesskapets midler
Andøya er åpenbart den beste løsningen,der bør også fremskutt base for f35 være

Tommy Lyngra Søberg (Åse, )

#3526

Fordi det er umulig å skjønne orunnlaget for valget.

Anne Lundberg (Rånbogen., )

#3528

Kommer fra Sortland, og har aldri skjønt nedleggelsen av Andøya flystasjon. 👍

Jøran Hoelstad (Brumunddal, )

#3530

Jeg signerer fordi jeg mener dette er en skandale som svekker landets sikkerhet og er uten økonomisk styring. Prosjektet drives gjennom uten å følge landets lover mht til lovlige prosedyrer ved slike store prosjekter. Løgn på løgn hver ganq f.min forsøker å redegjøre for denne skandalen som er uforståelig.

Jan A Eriksen (Sørreisa, )

#3531

Det sier seg selv

William Torstensen (Bergen, )

#3532

Frank Einar Hansen

Frank Einar Hansen (Harstad, )

#3537

Det er behov for å få alle kortene på bordet! Det lukter ille lang veg.

Ove Eirik Jensen (Sortland, )

#3538

Argumentasjonen er så svak at den eneste mulige forklaringen er en skjult agenda i mangemilliarderklassrn.

Skjalg Bjørstad (Torset, )

#3540

Sunn fornuft må også få ta litt plass

Tom Arne Green Adolfsen (Spongdal, )

#3550

Besluningen er fattet på feil grunnlag og premisser. I tillegg får ikke Andøy frigitt den gamle basen til utvikling sivilt, da denne fortsatt skal brukes av forsvaret.

Jan Eirik PEDERSEN (Bø i Vesterålen, )

#3551

Prosessen ved valg av bade ser ut til å mangle en god faglig militær vurdering.

John Ness (Malvik, )

#3553

Mange åpenbare feilvurderinger er begått i denne prosessen.

Tor Hovden (Stokmarknes , )

#3556

Jeg signerer fordi vedtaket om flytting av basen fra Andøya til Evenes ikke kan være bygget på grundige undersøkelser. Det er billigere for samfunnet at basen på Andøya består. I tillegg ligger Andøya-basen strategisk bedre til

Børre Johnsen (Bodø, )

#3558

Få sannheten fram i lyset !!!!

Heidi Grøsnes (Ranheim, )

#3560

Vi er mange som ikke forstår hva som er agenda i denne prosessen.

Arnvid Lind (Sortland, )

#3563

Der skjedde mye rart i kulissene, og Evenes lev jo ennu på disp angående plass

Jørn Dahl (Stokmarknes, )

#3566

Jeg signerer fordi jeg mener at både kostnader og menneskelige kriterier ikke ble ivaretatt når bestemmelsene ble gjort

Geir Karoliussen (Sandnessjøen, )

#3570

Jeg signerer da dette er noe rart med

Viggo Willasse (Straumsjøen , )

#3572

Synes det er mye som ikke er kommet klart frem i saken.
Og at Evenes kommer til å bli vanvittig mye dyrere enn først antatt....

Lill Anits Kvalø (Sortland , )

#3578

En utredning må inneholde korrekte oplysninger/ data før man tar en avgjørelse.

Hilde Lauritzen (Stokmarknes, )

#3579

Håpløst valg ..

Asbjørn Rud (2040, )

#3582

Jeg signerer fordi en granskning kan avdekke den offentlige sløsingen det her legges opp til.

Randi Nilsen Rømma (Åfjord, )

#3583

Rett skal være rett. I denne saken er det mye som ikke har kommet fram i lyset. Misbruk av norske oljepenger som kunne vært brukt mye mere fornuftig enn det som etterhvert garantert vil vise seg som gigantoverskridelser i forhold til budsjett om dette gjennomføres.

Tommy Jensen (Andenes , )

#3584

Lobbyistene har trikset, og tallene stemmer ikke.

PK Edvardsen (Oslo, )

#3585

Uenig i valget av Evenes.
Dårlig planlegging.Pengesluk for Staten.

Knut Bjørge (Algarheim, )

#3588

unødvendig flytting er bortkastede penger og kompetanse.

Petter Staal (Hamarøy, )

#3589

Politisk hestehandel som tok livet av alle de brukbare hestene.

Arne Andre Solvang (Hamarøy, )

#3600

Fordi prosessen ikke har vært redelig.

Jørn Remark (Hamar, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...