Bevar internklinikken!

Kommentarer

#1008

Jeg ønsker kompetente psykologer den dagen jeg eventuelt trenger hjelp. Jeg ønsker å føle meg trygg på at vedkommende har den kompetansen og tryggheten han/hun trenger for å gi meg best mulig hjelp

Kristine Waage (Trondheim, 2018-05-07)

#1011

Trygge rammer for studenten er også trygge rammer for pasienten

Isabelle Høeg Eriksen (Trondheim, 2018-05-07)

#1032

Jeg mener studiekvaliteten forringes dersom psykologistudentene får mindre behandlingspraksis og oppfølging i studiet.

Hanne Mary Stuwe (2008 Fjerdingby, 2018-05-07)

#1037

Jeg er tidligere student på profesjonsstudiet på NTNU, og jobber nå i spesialisthelsetjenesten. Klinikkpraksisen på NTNU var noe av det mest verdifulle på hele studiet. Som nåværende ansatt i spesialisthelsetjenesten, har jeg vanskelig for å se for meg hvordan det skal kunne tilrettelegges for å gjennomføre opplæring av tilsvarende kvalitet. NTNU er gode på utdanning, og for psykologstudenter ER faktisk behandling utdanning. At universitetet ikke skal ha et behandlingsansvar fremstår for meg som et substansløst argument, all den tid internklinikkene har fungert med gode tilbakemeldinger både fra pasienter og studenter.

Sigbjørn Henning (Oslo, 2018-05-07)

#1053

Enig med utropet

Eva Britt Lervåg (Sula, 2018-05-07)

#1062

Selvsagt skal universitetene drive utdanning av helsepersonell! Behold klinikkene på universitetene.

Sidsel Fjelltun (OSlo, 2018-05-07)

#1066

Utdanningskvalitet først

Mariann Rystad (Trondheim, 2018-05-07)

#1079

Det er viktig å kunne bruke teoretiske kunnskaper i realistiske praktiske sammenhenger i kontrollerte omgivelser.

Ramon Vissers (Bærum, 2018-05-08)

#1088

Psykologiutdanning er utroleg viktig og vi må bevare kvaliteten ved denne utdanninga. Hilsen ein sosiologistudent på NTNU.

Ingvild Karlsen (Trondheim, 2018-05-08)

#1092

Fordi dette er en viktig kvalitetssikring

Kaspar Bjørkavåg (6015 Ålesund, 2018-05-08)

#1106

Viktigste grunn: dette er viktig for framtidens pasienter.

Ingrid Hjertaas (Dragvoll, 2018-05-09)

#1107

Psykologspesialist, utdannet fra NTNU

Anette Hassel (Trondheim , 2018-05-09)

#1108

Jeg har ett barnebarn som studerer psykologi der

Gunnar K Hjertaas (Karmøy, 2018-05-09)

#1131

Jeg ønsker at det gode studietilbudet til psykologistudentene skal opprettholdes.

Henrik B (Trondheim, 2018-05-10)

#1143

Internklinikk er en viktig del av utdanningen til psykologstudentene!
Hilsen psykolog utdanna ved UiO

Anna Marie Lambjerg Ulstad (Oslo, 2018-05-17)