Bevar internklinikken!

Kommentarer

#1008

Jeg ønsker kompetente psykologer den dagen jeg eventuelt trenger hjelp. Jeg ønsker å føle meg trygg på at vedkommende har den kompetansen og tryggheten han/hun trenger for å gi meg best mulig hjelp

(Trondheim, 2018-05-07)

#1011

Trygge rammer for studenten er også trygge rammer for pasienten

(Trondheim, 2018-05-07)

#1032

Jeg mener studiekvaliteten forringes dersom psykologistudentene får mindre behandlingspraksis og oppfølging i studiet.

(2008 Fjerdingby, 2018-05-07)

#1037

Jeg er tidligere student på profesjonsstudiet på NTNU, og jobber nå i spesialisthelsetjenesten. Klinikkpraksisen på NTNU var noe av det mest verdifulle på hele studiet. Som nåværende ansatt i spesialisthelsetjenesten, har jeg vanskelig for å se for meg hvordan det skal kunne tilrettelegges for å gjennomføre opplæring av tilsvarende kvalitet. NTNU er gode på utdanning, og for psykologstudenter ER faktisk behandling utdanning. At universitetet ikke skal ha et behandlingsansvar fremstår for meg som et substansløst argument, all den tid internklinikkene har fungert med gode tilbakemeldinger både fra pasienter og studenter.

(Oslo, 2018-05-07)

#1053

Enig med utropet

(Sula, 2018-05-07)

#1062

Selvsagt skal universitetene drive utdanning av helsepersonell! Behold klinikkene på universitetene.

(OSlo, 2018-05-07)

#1066

Utdanningskvalitet først

(Trondheim, 2018-05-07)

#1079

Det er viktig å kunne bruke teoretiske kunnskaper i realistiske praktiske sammenhenger i kontrollerte omgivelser.

(Bærum, 2018-05-08)

#1088

Psykologiutdanning er utroleg viktig og vi må bevare kvaliteten ved denne utdanninga. Hilsen ein sosiologistudent på NTNU.

(Trondheim, 2018-05-08)

#1092

Fordi dette er en viktig kvalitetssikring

(6015 Ålesund, 2018-05-08)

#1106

Viktigste grunn: dette er viktig for framtidens pasienter.

(Dragvoll, 2018-05-09)

#1107

Psykologspesialist, utdannet fra NTNU

(Trondheim , 2018-05-09)

#1108

Jeg har ett barnebarn som studerer psykologi der

(Karmøy, 2018-05-09)

#1131

Jeg ønsker at det gode studietilbudet til psykologistudentene skal opprettholdes.

(Trondheim, 2018-05-10)

#1143

Internklinikk er en viktig del av utdanningen til psykologstudentene!
Hilsen psykolog utdanna ved UiO

(Oslo, 2018-05-17)